Kongress via TV

18 mars 2007 14:07 | Musik, Politik, Ur dagboken | 15 kommentarer

För första gången sen 1968 upplever jag en partikongress via TV, TV24 omväxlande med TV1.

Det har sina tekniska och andra komplikationer. När jag ska till att höra Anna (Kettner) i den allmänpolitiska debatten, bryts sändningen för nyheter. Men främst är det det där med den bristande närvarokänslan: att inte få vara där, prata med och hälsa på folk, lukta på atmosfären, själv kunna notera reaktionerna är ett minus. Ett tag under den allmänpolitiska debatten efter lunch känner jag något slags tomhet inombords. Men sen, under farvälprogrammet till Göran Persson, lett av John Chrispinsson, blir det som händer i Folkets Hus TV-mässigt, faktiskt så roligt att jag har lite svårt att slita mig, när jag, tillsammans med den nu hemkomna Birgitta, ska i väg till Christina Mattssons 60-årsfest på Norrlands nation. (John Chrispinsson ska förresten, berättar Christina när vi anländer, ansluta senare på kvällen.)

Jag kommer in i TV-sändningen lagom till Göran Perssons parentation. Även den – särskilt avskedshyllningen till Sten Andersson, ”den evige partisekreteraren” – hade jag gärna velat vara med om.

Görans avskedstal är strongt och välavvägt. Han återvänder till den växande människan i det installationstal han höll när han valdes och sätter sen in sig i socialdemokratins idétradition och politiska praxis – påminner om Hjalmar Brantings ”våra stämningars bästa längtan” (som vi en gång citerade i rapporten ”Jämlikhet”), om Tage Erlanders starka samhälle, om Olof Palmes arbetslivsreformer och annat liknande.

Han påminde om det han själv, fullt rättvist, kommer att kommas i håg för: det gröna folkhemmet och de hårdhänta ansträngningarna för att rädda den svenska välfärdsmodellen, det som sen vändes till ekonomisk balans och en ny tid för reformer.

Han slog – och använde bilden av humlan som trots sin tyngd flyger – fast att välfärd inte är något hinder för utveckling.

Och medgav också, att det kändes bittert, att de förväntade jobben kom först efter valet.

Mot slutet av sitt anförande manade han det parti, vars ledning han nu lämnar, till sammanhållning, vilket bara är möjligt genom kompromisser. Jag tolkade detta så, att alla, när det finns olika meningar, får lov att rucka på sina egna uppfattningar; kompromisser kräver som bekant eftergifter av samtliga inblandade.

***

Till hans efterträdare valde kongressen, enhälligt, Mona Sahlin.

Hon hyllades, som sig bör, med stående ovationer från kongressens sida. Och i minst ett avseende var, mycket riktigt, det här valet historiskt: socialdemokratin fick äntligen sin första kvinnliga ordförande!

För just detta hyllades hon också i korus av två nordiska gäster, Helle Thorning Schmidt, partiledare för danska Socialdemokratiet, och Ingibjörg Sólrún Gisladóttir, partiledare för isländska Samfylkingin. Jag tror inte, att kongressombuden i gemen förstod en djupare innebörd av just den här hyllningskören. Helle Thorning Schmidt hör utan tvivel till den danska socialdemokratins högerflygel. Ingibjörg Sólrún Gisladóttir leder ett socialdemokratiskt parti, som efter sammanslagning med större delen av vänstersocialisterna och den feministiska Kvinnolistan tog ett rejält kliv åt vänster. Alltså betyder valet av just en kvinnlig partiledare inte automatiskt något val av linje på höger-vänsterskalan.

Jag har tidigare radat upp ett antal frågetecken om Mona Sahlins politiska linje – och fått fan för det plus några personliga iakttagelser från nära håll. De som av detta, delvis ledda av en vilseledande rubriksättning i Aftonbladet, drog slutsatsen, att jag, som det hette, hatar Mona är ute och cyklar. Självklart måste man, när man ska välja partiledare, få lov att lyfta fram inte bara plus utan också minus hos dem som nämns som kandidater. Lika självklart är det att socialdemokratin, nu när Mona Sahlin har valts till partiledare, oavsett vad vi då tyckte måste lära oss att leva med den partiledare vi har – vi vill ju till exempel vinna nästa val!

Det betyder inte, att vi måste lägga vårt kritiska förnuft åt sidan. Också kritikerna, mer eller mindre kärleksfulla, för att citera Mona Sahlins installationsanförande, behövs för att locka tillräckligt många till partiet, för att vi ska kunna återta makten.

De möjligheter och de dilemmor Mona Sahlin står inför analyserades klokt (utan att jag skriver under på varje ord) av Stig-Björn Ljunggren i lördagens Upsala Nya Tidning. Artikeln, ”Sahlin ramas in av starkt kollektiv”, kan läsas här. Jag vill betona, att Stig-Björn och jag befinner oss på var sin kant inom socialdemokratin, så det är inte en meningsfrände i enkel mening jag ber er läsa.

Också jag har ju, vid sidan av mer kritiska synpunkter, framhävt Mona Sahlins förtjänster som god kommunikatör, och jag tycker, utan några som helst förebehåll, att hennes installationstal var ett agitatoriskt mästerstycke. Många av hennes retoriska figurer var fullkomligt lysande. Och hon utstrålade segervilja och övertygelse.

Monas kongressanförande hade karaktär av linjetal på fyra områden: miljö, jobb, välfärd och utrikespolitik och innehöll ideologiska markeringar i fråga om frihet, solidaritet och jämställdhet/feminism.

När det gäller de ideologiska markeringarna, hade jag ingen svårighet med dem – tvärt om – men saknade en jämlikhetsdiskussion utöver den som självfallet fanns till exempel i jämställdhetsavsnittet.

Den mest övertygande linjedelen i talet var det om miljön. Lägger jag till de många markeringarna i olika miljöfrågor under allmänpolitiska debatten, vågar jag tro, att socialdemokratin kan komma att bli det röd-gröna parti det var i 1990 års partiprogram. Läs det!

Avsnitten om jobb och välfärd innehöll intressanta belysningar av problem, också briljanta bilder, men hade mer av ansats än konkretion. Själv är jag också aningen skeptisk till Monas hyllningar av småföretagarna/entreprenörerna. En sak är att de kan skapa jobb. I fråga om inkomster och arbetsvillkor har många av dem också villkor snarlika löntagarnas. Inte så att jag heller har något emot att många av dem röstar socialdemokratiskt. Men man måste komma i håg att det finns ett klassperspektiv på vad som är socialdemokrati, ett parti företrädesvis för löneanställda. Ser vi inte upp, kan socialdemokratin, även dess självbild, snart nog bli den av ett parti, som bra mycket – alltför mycket – liknar de amerikanska Demokraterna. Jag dristar mig till att gissa, att Mona Sahlin, nu också vald till ordförande i partiets programkommission, helt enkelt inte är tillräckligt bekant med sitt partis marxistiska ådra.

I det fjärde och sista avsnittet i linjetalet, det om utrikespolitiken, fanns det både bra och mer tveksamma markeringar.

Till det jag gillade hörde Mona Sahlins markering av vikten av att kämpa mot fattigdom och mot HIV/Aids, av att Sveriges stöd till Irak bör ske under FNs paraply och av att vår hållning i Israel-Palestina-konflikten bör präglas av solidaritet med palestinierna och trygghet åt israelerna. Hit hör också, fast det är inrikespolitik, hennes starka plädering för stöd åt flyktingar. Mona bröt för övrigt här sitt anförande för att lämna plats åt Olof Palme, här i den lätt rap-artade version, ”Fördomar 2”, Latin Kings har gjort av ett radioanförande Palme gjorde om invandrarna 1965. Latin Kings musikbeledsagade version finns på CDn ”Mitt kvarter” (Redline Records 7243 8 50393 2 4, distribution Virgin, 2002). Vill ni höra Palme i original, finns det här radioanförandet på CDn ”Olof Palme En levande vilja” (Amigo OP 01), redigerad av Sven-Ove Hansson och producerad av mig inför tioårsminnet 1996.

Mitt frågetecken gäller förstås EU-frågan, där jag hör till den stora skaran av skeptiker – hur många gånger har vi nu fått höra det som Mona sa från talarstolen, ”det är dags att lämna ja och nej”? Vi får väl se, vad arbetsgruppen med Jan Eliasson och Margot Wallström i spetsen åstadkommer inför nästa EU-val. Det entusiasterna gärna ser som att flytta fram positionerna ser skeptiker som jag ofta som mer av den federalism vi i grunden är emot. Därmed också sagt att inte alla socialdemokrater på just den här punkten är beredda att, för att åter igen citera Mona, ”omfamna äventyret”.

Sist, den allmänpolitiska debatten tyckte jag kändes lite avslagen, kanske helt enkelt för att den inte var kopplad till antagande av några dokument; det gick inte att ställa några yrkanden att sedan votera om. Men visst lyssnade jag. På vad Peter Gustavsson hade att säga om den produktiva välfärden, till exempel. Och när någon så där riktigt fick till det, som när Jan Lahenkorva analyserade kapitalismen och marknadsekonomin utifrån bensinstationen i Kilafors.

Sen handlar det ju till syvende och sidst om var det rådslag, till vilket kongressanförandena remitteras, landar.

Då handlar det om linjeval.

15 kommentarer

 1. Jag tycker din analys är bättre än Stig-Björns som andas pigjobb, högerifiering och tummen i ögat på fackföreningsrörelsen.

  Comment by Calle Fridén — 2007 03 18 15:29 #

 2. Hej Enn!

  Jag tycker att Mona Sahlin gjorde ett ganska bra framträdande – talet som hölls söndag förmiddag, kl 9-10, sändes i tv. Det var ju ett dussintals-ämnen som avhandlades bl a klimatfrågan, jobben, utrikespolitiken. Jag hoppas på en återställare av a-kassan om vi kommer tillbaka till regerings-makten 2010, jag är på samma linje som Persson, Nuder är skeptisk. Vad tycker LO?

  Jag tillhör skaran kärleksfulla kritiker av partiet, ett begrepp som Anna Lindh myntade-91. Jag tycker det är viktigt med en livlig idédebatt, högt i tak, handlar också om att samarbeta och kompromissa, stad och land, fack och parti (LO är inget särintresse). EU förespråkare och EU skeptiker måste kunna respektera varandra, alla är vi lika goda socialdemokrater. En rörelse som har lågt i tak riskerar att stelna i sina ritualer, kanske på sikt sotdöden.

  Mona Sahlin tog upp tonåringarnas besvärliga situation på ett förtjänstfullt sätt. Ungdomar som jämför sig varandra, märkeskläder, vara snygg och ha status. Vilken BMI har du? Mona kallade tonåringars beteende för jämförelseångest.
  Jag har själv en 14-årig son, har en viss kunskap i ämnet.

  Att jämföra sig med varandra kallas för relationsstress enligt stressforskarna.
  Stressen kryper allt längre ned i åldrarna, skolan och dagis. Stressbesvär kan yttra sig som magont, huvudvärk, irritation, okoncentrerad. Stress en ny folksjukdom?

  Hälsningar
  Rustan Rydman
  Stockholm

  Comment by Rustan Rydman — 2007 03 18 15:40 #

 3. Mona Sahlins framträdande måste värma flertalet av deltagarna. Nu kan det äntligen bli debatt med
  Fredrik Reinfeldt. Nyttigt för debatten!
  Men en fråga – Din förkärlek för marxismen måste ju grunda sig på något som inte sammanfaller med
  Sovjetunionens kommunistiska part levde upp till-
  förklara gärna. Men visst kan mn väl vara socialdemokrat utan att omfamna marxismen.
  Vänliga hälsningar

  Comment by Leif Ekstedt — 2007 03 18 15:56 #

 4. Till Leif Ekstedt: Man kan inte sätta likhetstecken mellan å ena sidan Karl Marx’ i många avseenden banbrytande samhällsanalys – indelningen av samhället i klasser definierade av deras roll i produktionslivet och så motsättningen mellan dessa klasser som drivkraft för samhällsförändringar – och å andra sidan den så kallade marxismen-leninismen. Den förstnämnda analysen har präglat de socialdemokratiska partiprogrammen tvärs igenom partihistorien och är också själva grunden för att det officiella namnet på partiet är Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 18 16:06 #

 5. Till Calle Fridén: Som jag skrev, la jag en länk till Stig-Björns artikel inte för att jag delar alla hans åsikter utan mer som ett exempel på att någon som i grunden politiskt står Mona Sahlin mycket närmare än jag gör kan föra nyanserade resonemang och inte bara ensidigt hylla.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 18 16:10 #

 6. Hej Enn
  Hur kommer det sig att när högerpolitiker inte betalar tv-licens så blir de tvugna att avgå, men hos socialdemkraterna så blir man partiledare? Du som har insikt i partiet, har du något bra svar på det?

  Comment by Göran Johansson — 2007 03 19 11:19 #

 7. Det program från 1990 som Enn uppmanar till läsning av finns här (liksom dess föregångare): http://www.arbark.se/pdf_wrd/partiprogram_pdf.pdf

  Dessutom gör Katrine Kielos en intressant analys av Mona Sahlin hos Promemorian: http://promemorian.blogspot.com/2007/03/gstanalytiker-katrine-kielos.html

  Comment by Fredrik — 2007 03 19 14:16 #

 8. Till Fredrik Jansson: Tack för tipset om Katrine Kielos’ verkligt intressanta text! Jag har själv ju tidigare ställt mig tvivlande till om Mona vet så värst mycket om klassanalys men får nu klart för mig att hon heller inte brukar genusanalys på det sätt vi är vana vid i arbetarrörelsen utan i stället framträder som ”identitetspolitiker”.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 19 15:15 #

 9. Till ”Göran Johansson”: Jag har en stark miastanke om att någon som alls inte heter Göran Johansson försöker provocera fram en fortsatt diskussion om två saker, som vi redan har diskuterat här på bloggen.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 19 15:32 #

 10. Hej gamle vän!
  Slänger in en kommentar lite här och där, I morgon ska jag intervjua Thage G-punkt om hans engagemang i Afghanistanfrågan och det blir väl någon fråga om något annat också. Jag har läst igenom personregistret i två av hans böcker utan att hitta en enda stavelse om dej. Å andra sidan fladdrar han bara förbi i din vitbok om IB. Är det någon spännande motsättning som döljer sej där. Har du nån fråga till honom så är jag sent ute men mejlen är öppen ett tag på förmiddagen. Får man tro Thage så är det hans förtjänst att det över huvud taget kom med några kvinnor (däribland Birgitta) i Palmes och Ingvar Carlssons regeringar. Fast av det han skriver verkar det som om det enda han brytt sig om är att de är kvinnor. Det ska i alla fall bli roligt att träffa honom.
  Hälsningar

  Comment by Hans O — 2007 03 19 22:41 #

 11. Till Hans O Sjöström: Nej, jag har inget otalt med Thage. Det finns två saker i hans memoarer, som känns påfallande för mig. Dels att han framhäver sin roll för både det ena och det andra – men han är ju inte den ende memoarförfattaren, som försöker befästa en bild av sig själv på det sättet. Dels tror jag att han, som författare, har anlagt nyttosynpunkter på vilka som i första hand bör nämnas och i så fall hur mycket.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 19 22:48 #

 12. Intervjuserien med Göran Persson upplevde jag åtminstone efter första avsnittet och med tanke på den enorma marknadsföringen, som ett rejält antiklimax.
  Är hela programidén ens så unik som SVT velat göra den till? Gjorde inte Dieter Strand och fotografen Stig Göran Nilsson ett minst lika inträngande och osminkat porträtt på/av Olof Palme under ungefär samma premisser?
  Jovisst, boken heter ”Palme igen?”, kom ut 1980 och tål väl att läsas om.
  Ingenting nytt under solen, konstaterade redan Predikaren.

  Comment by Mats Rosin — 2007 03 21 7:40 #

 13. Till Mats Rosin: Jo, jag har reagerat likadant – ännu mer efter avsnitt två.

  Dieters bok har jag skrivit om när det begav sig, och det ligger mycket i vad du säger.

  Comment by Enn Kokk — 2007 03 21 8:19 #

 14. Calle Fridén har inte läst min UNT-artikel, och om han har det så bör hans innantilläsning bruschas upp lite.
  Vad jag skrev var att Mona är för ”pigjobb” och småföretagare, men det gör henne inte till ”höger” eftersom hon samtidigt gjort klara ”vänsterinsatser” som i Kamalifrågan samt mycket annat som kan rymmas under rubriken ”postmodernism”. Kanske är hon ”hönster”?
  Från ATP till HBT!

  Comment by Stig-Björn Ljunggren — 2007 03 22 22:04 #

 15. PS: Själv är jag faktiskt kluven i ”pigfrågan”. Jag kan notera att samma sossar som inte gillar avdragsmöjligheter för hushållsnära tjänster eftersom det reproducerar klassamhället, tar det fullständigt naturligt att få sina arbetsplatser och kongresslokaler och kongressmiddagar fixade av ”pigor”.
  Men samtidigt så är ju avdragsköret egentligen en skattehöjning. Idag är det helt skattebefriat och servicesektorn väl utbyggd, såväl när det gäller städ som bygg. Vad Alliansen försöker göra är egentligen därför att höja skatten på dessa verksamheter.

  Comment by Stig-Björn Ljunggren — 2007 03 22 22:07 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^