Hur står den bildade borgerligheten ut med den borgerliga kulturpolitiken?

8 januari 2010 16:51 | Konst & museum, Musik, Politik, Teater | 3 kommentarer

I den numera borgerliga statliga kulturpolitiken råder något av hela havet stormar. Allt det här skvalpar över också på den kommunala och den regionala kulturpolitiken. Statens stöd till till exempel Uppsala kammarorkester minskar.

Mellan Uppsala stad och landstinget i Uppsala län finns sedan mitten av 1980-talet en inbördes ansvarsfördelning (också vad gäller skattefinansieringen) i fråga om de kulturinstitutioner, som finns i Uppsala men nyttjas av människor från hela länet. Uppsala kommun har ansvaret för Uppsala stadsteater och Konstmuseet, medan landstinget har ansvaret för Musik i Uppland och Upplandsmuseet. I samtliga dessa fall ligger institutionerna i Uppsala, och även om Musik i Uppland bland annat genom Konsertkarusellen också har en hel del verksamhet som förläggs runt om i länet, finns basen för verksamheten i Uppsala. Uppsökande och lokalt förlagd verksamhet på kulturområdet är utmärkt, där det går att genomföra – men Uppsala län är ju samtidigt så litet, att det inte finns några större kommunikationshinder för invånarna i länets olika kommuner för att ta sig till de stora kulturinstitutioner som finns i Uppsala, till exempel Stadsteatern och Upplandsmuseet.

På musikens område har Uppsala åstadkommit ett verkligt lyft inte bara för uppsalaborna utan också för övriga länsbor genom att bygga det efterlängtade Musikens hus. Den stora Uppsala kammarorkester, vars verksamhet diskussionen nu gäller (jag ska återkomma till detta), ger sin utmärkta konsertserie i just Musikens hus, men man ska då veta, att biljett till Uppsala kammarorkesters konserter där också gäller för resa på Upplands lokaltrafiks regionbussar och Upptåget till och från Uppsala samma dag som konserten äger rum. Det är bara att visa konsertbiljetten eller abonnemangskortet för bussföraren respektive tågvärden.

Att rotera runt hela kammarorkestern i länet – turnéverksamheten sköts av mindre ensembler – är komplicerat: alla instrument ska fraktas med, och en del av orkestermedlemmarna är i själva verket inte bosatta i Uppsala utan till exempel i Stockholm. Men för att återvända till publiken: länet är ju så litet att det inte innebär några större svårigheter att ta sig till konserterna. Och kostnaden är knappast oöverstiglig heller för den som föredrar egen bil framför länsbuss/Upptåg som alltså är gratis – många av länsborna åker ju till exempel in till Uppsala för att handla.

När debatten om landstingets kostnader för kulturpolitiken först uppstod, verkade många av de borgerliga landstingspolitikerna antingen ha förträngt eller inte brytt sig om att ta reda på innehållet i ansvarfördelnings- och kostnadsfördelningsöverenskommelsen mellan staden och landstinget i mitten av 1980-talet. Man sa att kommunen borde ut med mer pengar – som om landstingets kostnader för Musik i Uppland inte skulle balanseras av till exempel kommunens kostnader för Stadsteatern.

Sedan tycks man ha slagit in på en annan argumentationslinje. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 5 januari 2010, ”Förslaget slår sönder länsmusiken”, berättar landstingsrådet Börje Wennberg (S), att den borgerliga landstingsmajoriteten nu tycks vara inne på att slå samman Uppsala kammarorkester med i första hand Västerås sinfonietta, eventuellt också orkestrarna i Gävle, Örebro och Falun, ibland med landstinget, ibland med kommunen som nuvarande huvudman. Bortsett från att man då skulle slå sönder de olika orkestrarnas inövade samspel och konstnärrliga egenart, skulle ju en sådan ordning göra det ännu svårare att uppfylla de decentralistiska mål (när det gäller publikkontakt), som de borgerliga politikerna anförde i början av den här debatten. Tänk att frakta runt en stor symfoniorkester, bestående av musiker bosatta i olika län plus deras instrument över hela det här vädiga området! Var ska de övernatta, om det nu handlar om att ge konserter även på de mindre orterna? Och om man till äventyrs lyckas lösa detta – vad kostar allt det här i form av logi, resor och traktamenten?

Musik i Uppland lever under ständigt hot och med knapphetens kalla stjärna hängande över sig. Den borgerliga landstingsmajoritetens hantering av de här frågorna förtjänar inte namnet kulturpolitik – att snåla på, på gränsen till hota, det vitala och konstnärligt framstående musikliv, som bedrivs inom ramen för Musik i Uppland, handlar mest om ett girigt snålande med skattemedel. Dessutom är det här förfarandet kontraproduktivt också från andra utgångspunkter än de kulturella. Jag vill på den punkten citera Börje Wennberg:

Kulturen, och inte minst musiken, har ett egenvärde. Men dessutom: ”För att en stad eller en region skall vara attraktiv måste även ’kulturell infrastruktur’ finnas.”

Birgitta och jag mötte i publikhavet vid trettondagens konsert i Musikens hus, där vi alla fick höra Uppsala kammarorkesters och körernas fantastiska framförande av Beethovens nionde symfoni, också landstingsrådet (S) Börje Wennberg. Gemensamt konstaterade vi att socialdemokratin bättre än den politiska borgerligheten företräder kulturella värden, som också delas av den bildade borgerlighet, som älskar till exempel Beethovens och Schillers ”Ode till glädjen”.

Det vore inte helt fel om några i denna bildade borgerlighet drog slutsatser av det jag, Börje och andra har skrivit om, när det drar ihop sig till landstingsval i september.

3 kommentarer

 1. Haha, det är väl de högborgerliga som man talar om när man framhåller ”vanligt folk”, och menar de där som inte är intresserade av kultur :-). De är bara intresserade av pengar.

  Comment by Kerstin — 2010 01 09 1:05 #

 2. Sverige styrs numera av de obildade, oavsett vilket parti vi talar om. Statsministern själv anser att Kalle Anka och Magnus Uggla räcker som kulturupplevelser. Socialdemokratin är inte mycket bättre (minns Göran Johansson som skröt med att han läste postorderkataloger!).

  Här tror jag man kan hitta basen för en verklig förändring av det letargiska politiska landskapet som gått mot ”den enda vägens politik”. Partimotsättningarna som de var berättigade för hundra år sedan har numera ersatts med motsättningar inom partierna; bildade konservativa, marxister, gröna och socialdemokrater verkar allt mer närma sig varandra då de i mångt och mycket delar samma analyser, egentligen inte helt olika Marx slutsatser. På samma sätt har liberaler och socialdemokrater kommit att gå upp i varandra, och politiskt verka för liberalismen dvs kapitalets herravälde. Här borde det finnas underlag för att kunna bilda en rörelse, eller en allians av olika grupper. Vi måste sluta stirra oss blinda på partier när det inte är mellan dem motsättningarna längre finns och fråga oss själva ifall det finns behov av ett parti när det viktigaste är att det finns en rörelse eller en allians av grupper som kan driva politiken framåt.

  I mångt och mycket delar jag samma uppfattning som Ulf Modin (vars essä om höger/vänsterskalans upplösning kan läsas på min följande länk); den bildade borgerligheten som finns kvar skall inte förväxlas med den etiketterade borgerligheten inom politiken och finansvärlden.
  http://www.nytid.fi/arkiv/artikelnt-684-4947.html

  Comment by Karl Malghult — 2010 01 10 17:03 #

 3. Till Karl Malghult: För min del har jag aktivt verkat för att få till stånd det röd-gröna samarbete som nu finns inför kommande val.

  Men även om det finns en del kulturpoliti8sk ignorans även på vår kant (och en och annan bildad och kulturpolitiskt engagerad borgerlig politiker), ser jag även här – åtminstone inom den uppländska kulturpolitiska sfär jag kan hyggligt väl; jag sitter i kulturnämnden i Uppsala för (S), och Börje Wennberg som jag åberopar är socialdemokratiskt landstingsråd – en tydlig skillnad mellan blocken, som borde få på allvar kulturintresserade borgerliga väljare att byta block.

  Comment by Enn Kokk — 2010 01 10 17:28 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^