En brytningstid

4 februari 2007 14:26 | Politik | 4 kommentarer

Jonas Ryberg har i ett nummer från 1967 av Gnistan, det maoistiska KFMLs/SKPs tidning, hittat en uppgift om en brytning mellan Laboremus och SSU.

Den aktuella händelsen ligger efter min aktiva tid i Laboremus, så jag har försökt kolla lite i de skrifter och dokument jag har tillgång till.

Vad man måste veta är att det ursprungliga Socialdemokratiska studentförbundet, bildat 1931, fram till dess att det 1970 blev en del av SSU, inte hade någon obligatorisk anslutning av klubbarna till SSU, däremot till ortens socialdemokratiska arbetarekommun. Dock förekom det att studentklubbar dessutom frivilligt ingick i SSU-kretsen på orten. SSU-anknytningen ansågs dock inte vara någon särskilt central fråga. I det tidiga 1960-talets stora och radikala Laboremus uppfattade vi oss som partimedlemmar (vi gick till exempel på arbetarekommunens öppna möten och drev där frågor), inte som SSUare.

Jag äger en kopia av den stencilerade skriften ”Laboremus. Krönika över 75 år”, skriven av Paolo Fernández Ayala och Staffan Sternlo och utgiven 1977; den här krönikan är alltså författad under den period (1971-1982), då Laboremus stod utanför det socialdemokratiska partiet.

Hela den period av ultraradikalisering, som startade i mitten av 1960-talet och ändade i brytningen med partiet 1971, skildras detaljerat, men där finns inte ens en notering om att utträdet ur partiet 1971 skulle ha föregåtts av ett utträde ur SSU 1967. (Står det uttryckligen i artikeln i Gnistan, att Laboremus lämnade SSU?) Kanske har detta att göra med att den frivilliga anknytningen till SSU aldrig spelade någon särskilt stor roll för laboremiterna. (På min tid i Laboremus, tidigt 60-tal, var SSU i Uppsala mycket svagt, och jag och några andra laboremiter tog på oss uppdrag i SSU mest på grund av att SSU saknade egna drivande förmågor. Men vi betraktade oss aldrig, primärt, som SSUare.)

Hur som helst: det sena 1960-talet var en period, då olika kommunistiska riktningar åter igen gjorde sig gällande; framför allt stärkte det maoistiska KFML/SKP genom de strider vietnamfrågan förorsakade sin ställning bland dåtidens unga. Också Laboremus – med stort medlemsantal och snabb medlemsgenomströmning – drogs med i den här strömvirveln.

Vad som då hände har jag skildrat i mitt inledningskapitel, ”Vart tog den där elden vägen?”, till Laboremus-boken ”Var blev ni av, ljuva drömmar?” (redaktörer Enn Kokk, Klas Gustavsson och Stig-Björn Ljunggren, Ordfront, 2002), också i Laboremus´ 85-årsbok ”Framtidens utmaningar” (redaktörer Tuula Eriksson, Ulf Himmelstrand och Anders S Olsson, Laboremus, 1987).

Vietnamfrågans och FNL-gruppernas roll i det som hände skildras både i mitt kapitel och i Birgitta Dahls bidrag, ”Solidaritetsarbetet för Vietnam”, i ”Var blev ni av, ljuva drömmar?”.

***

Det visade sig senare, att det handlade om en artikel i Gnistan 1971 (inte 1967). Följaktligen handlade artikeln om Laboremus´ brytning med partiet, inte med SSU.

4 kommentarer

 1. När jag kommer till jobbet imorgon ska jag se till att få artikeln inscannad så jag kan lägga upp den på nätet.

  Men det står att föreningen brytit sig ur SSU. Men naturligtvis måste man vara källkritisk, KFML hade säkert egenintresse i att förstora ideologiska skillnader inom socialdemokratin.

  Comment by Jonas Ryberg — 2007 02 04 19:27 #

 2. Till Jonas Ryberg: Sannolikt har du (och Gnistan) rätt.
  Men för Laboremus var det här knappast en lika stor sak som utträdet, senare, ur partiet. När jag var som mest aktiv i Laboremus, var föreningen över huvud taget inte knuten till SSU, däremot kollektivt ansluten till partiet.

  Comment by Enn Kokk — 2007 02 04 19:41 #

 3. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att få över en kopia, vår scanner var visst trasig.

  Men när jag nu läste artikeln en gång till såg jag att jag hade gjort en rad felaktigheter. För det första, årtalet var naturligtvis 1971, däremot var det nummer 6-7. Sedan så stod det att Laboremus brytit med socialdemokratin. Jag blandade ihop det med att man skrev om SSU Spartacus i Linköping.

  Man nämner också Röd Front, vilket verkar vara något slags nätverk, alterantivt konferens.

  Dock vill jag tacka för din efterforskning, ska se till att få tag i någon kopia av de böcker du nämnde.

  Comment by Jonas Ryberg — 2007 02 05 23:30 #

 4. Till Jonas Ryberg: OK, då handlade det om brytningen med partiet 1971 i alla fall. Det förklarar också, att jag varken minns någon tidigare brytning med SSU eller hittar några spår av en sådan i de dokument jag har tillgång till.

  Röd Front kallades under den här tiden Första maj-tåg, som anordnades av ultravänsterorganisationer under gemensamma paroller. Drivande (och kontrollerande) kraft var KFML/SKP.

  Fronttaktiken, som tillämpades av detta maoistiska parti, har jag utförligt skildrat på sidorna 76-97 i min bok ”VPK och SKP. De grälande tvillingpartierna” (Tidens förlag, 1974). Kapitlet heter ”Fronterna – de kommunistiska partiernas förlängda armar”.

  Comment by Enn Kokk — 2007 02 06 9:53 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^