Träffpunkt Svenskfinland

24 januari 2007 16:56 | Politik, Prosa & lyrik, Ur dagboken | 9 kommentarer

I går kväll besökte jag och Birgitta det evenemang nätverket Träffpunkt Svenskfinland anordnade på Hilton Hotel Slussen. Jättemånga – 330 personer sas det – hade samlats: folk från näringsliv och kulturliv, journalister, politiker, universitetsmänniskor.

Och programmet var verkligen intressant.

Det första passet handlade om den ekonomiska utvecklingen i Finland respektive Sverige. Inledare var Erkki Liikanen, chef för Finlands bank (numera underställd ECB i Frankfurt) och Stefan Ingves, chef för Sveriges Riksbank men ursprungligen från Österbotten i Finland. Erkki har både jag och Birgitta träffat genom åren i hans olika politiska roller.

Ingves kunde genom en serie tabeller med kurvor, för Sverige respektive för Finland, visa att den utvecklingen i de båda länderna, bortsett från några enstaka divergenser, har varit anmärkningsvärt lika, vilka parametrar man än väljer. Detta alltså oavsett det faktum, att Finland har anslutit sig till den europeiska valutaunionen, medan Sverige har valt att stå utanför.

Om man jämför Sverige med ECB-områdesgenomsnittet, finns det naturligtvis mycket större skillnader; vi hade – när jag arbetade för det framgångsrika Socialdemokrater mot EMU – stor glädje av att kunna visa, att Sverige i väsentliga avseenden kunde uppvisa en bättre utveckling än EMU-gruppen i genomsnitt.

Den intressanta debattfrågan, om man ser till Ingves´ kurvor, blir då förstås, hur man kan få en så likartad utveckling i två länder, som i frågan om valutasamarbetet har valt olika vägar. Ingves tycktes luta åt att det bland annat handlade om hur man i respektive land vårdade sig om de av respektive centralbank uppställda men relativt likartade målen. När han kom fram till oss och pratade under minglet efteråt, föreslog Birgitta, att vårt likartade handlande nog kunde ha att göra med att Sverige och Finland sedan mycket länge har en likartad både politisk och annan kultur. Ingves biträdde detta genom att peka på att också Danmark har en snarlik utveckling men framhöll samtidigt, att till exempel Irland kan uppvisa en liknande ekonomisk utveckling.

***

Kulturdelen av kvällen ägnades åt den finlandssvenska litteraturen.

Horace Engdahl höll ett lysande och mycket roligt föredrag om vikten av att slå vakt om det egna språket och den egna kulturen – både vikten av att i företagsstyrelser och vid universiteten slå vakt om det egna språket och betydelsen av att i en vid mening upprätthålla en litterär kanon kom upp. I båda fallen känner jag sympati för hans ståndpunkter.

Lars Huldén, som jag inte har hört tidigare, fyllde på med ett finländskt perspektiv; i Finland är ju svenskan ett minoritetsspråk, vilket rimligen gör, att det Horace Engdahl hade talat om känns ännu viktigare. (Jag hade hoppats kunna hälsa på Huldén under minglet, men han tuppade tyvärr av; han är en mycket gammal man. Som tur är verkade han repa sig.)

Båda var överens om att den finlandssvenska litteraturen – både mer traditionell och mer upprorisk enligt Engdahl – förtjänar en mycket mer framträdande plats hos den läsande svenska allmänheten än den har. Engdahl listade rent av tre finlandssvenska författare – Johan Ludvig Runeberg, Edith Södergran och Gunnar Björling – bland de allra främsta över huvud taget i svensk litteratur.

När vi gick ut till minglet – vi hade av en slump råkat hamna bredvid honom i salen – sa jag till Horace Engdahl, att jag särskilt uppskattade, att han lyfte fram Gunnar Björling som den store författare han är. Jag berättade, att jag har läst Björling i åratal och att vi i bokhyllan har bland annat den utgåva av Gunnar Björlings samlade skrifter Engdahl hade nämnt: ”Skrifter I-V” (redaktör Anders Olsson, Erikssons förlag, 1995). Horace framhöll i vårt fortsatta samtal, att Björling nu, äntligen, också håller på att få ett internationellt genombrott.

Horace Engdahl illustrerade i sin inledning Gunnar Björlings diktning med att läsa upp titeldikten i den dadaistiska samlingen ”Kiri-ra” (1930):

harakiri-ka! ki, ka
hara-ra!
harakiri-ki! ki, ka, ki, ka!
hararara-ra!
ki-ka-
ki!
kiri-ra! svarta sotjnan som blod på din hand
svarta sotjnan skall dö för din hand.

Själv kom jag först i kontakt med Gunnar Björlings (1887-1960) diktning genom Stig Carlsons antologi ”40 år finlandssvensk lyrik från Edith Södergran till 50-talet” (Folket i Bilds förlag, 1955).

Kiri-ra, som jag återger ovan, kan tänkas upplevas som svår av ovana lyrikläsare. Det mesta av den lyrik av Björling jag mötte i Stig Carlsons antologi var däremot lätt att ta till sig för en litterärt intresserad 18-åring. Björlings dikter innehåller ofta naturimpressioner, i sin lyriska form komprimerade till det absolut nödvändiga: signalord i stället för fullständiga meningar och verbalt helt fullföljda tankar. Några exempel:

Gröna kronors
bolmarmatta, blåa
haven –
ut seglar du
i lufts höjder
lyftad på strålarna från jorden.

*

Som i Linnaeusvåren
maskros hundviol stellaria
vårbjörklöv och älskog.
Sol
på harsyrblad och blommens fjun.

*

Tuvan bland blåbärsris, finkarna
och vägens slammer.
Damm slår upp mot grinden
och staketen
Livets tid ser
storögt
och i ruttna stockar växer mossa.

I mitten av 1970-talet upplevde Gunnar Björling något av en renässans här i Sverige.

1974 gav FiBs lyrikklubb ut Björlings efterlämnade dikter med biografisk inledning och i urval av Erik Gamby, ”Allt vill jag fatta i min hand”. (En sidoupplysning: Jag kände Erik Gamby, från Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och från kulturnämnden; han bodde till och med i samma hus som vi under en period.)

Här en björlingdikt, skriven 1946 och återgiven i den här samlingen:

Tuppen gal och hackspett slår
blåa fjärilar och kantar väg och där jag går
trifolium prästkragsblomma
hästspillningen på väg i hagen
löst bräde över diket
calla blommar
näckros flyter gul
trast vilar på en stubbe flyger sen åstad
och invid äng och blommors by.
Ljung och mellan ledum.

Året därpå, 1975, gav Rabén & Sjögren i sin fina serie Trend pocket ut dikt och prosa av Gunnar Björling i urval och inledning av Bo Carpelan: ”Det stora enklas dag”.

Jag vill avsluta med att citera slutet av Carpelans förord:

”GB skrev på sitt eget universella språk. Han hade – trots hån, motstånd, ekonomiska svårigheter – tid `att fullfölja sin inriktning – annat hade gjort till en omening ens liv och strävan´. Liv och dikt blir ett. Mycket känns i jämförelse med GBs dikt som `omeningar´.

`- att vi är, det är plattformen´.”

Bo Carpelan

9 kommentarer

 1. Hej!

  Jag har uppmärksammat Horace Engdahls stora oro över att det svenska språket är hotat på universitet och högskolor. Rektorn på KTH vill
  på tio års sikt övergå till engelskan som undervisningsspråk (Se närmare min artikel i
  LO-Tidningen 19/1 sid 21). Endast 8 procent av läkarna kommer från arbetarhem. Fortfarande en stor snedrekytering.

  Hälsningar
  Rustan Rydman

  Comment by Rustan Rydman — 2007 01 24 18:37 #

 2. Till Rustan Rydman: På den här punkten delar jag, starkt, Horace Engdahls oro. Får engelskan herraväldet över centrala delar av den högre undervisningen, innebär detta ett av flera steg mot att reducera svenskan till ett andrahandsspråk. På sikt ska man inte utesluta att det går som på Hawaii, där ursprungsspråket, för övrigt förbluffande snabbt, trängdes ut av den nya styrande klassens språk, den amerikanska engelskan.

  Comment by Enn Kokk — 2007 01 24 18:46 #

 3. Apropå kultur!
  Kan man få bidra med en finlandsvensk författare: Kjell Westö, Hans romaner är utan tvekan bland det mest läsvärda jag kommit över under senare år.

  mvh
  Mats Pedersen

  Comment by Mats Pedersen — 2007 01 24 20:56 #

 4. Till Mats Pedersen: Jag uppskattar inte bara de finländska modernistiska lyrikerna. Också jag har läst Kjell Westös romaner: ”Drakarna över Helsingfors”, ”Vådan av att vara Skrake” och ”Lang”. Hans panoramor över Helsingfors och finlandssvenska släkter är mycket läsvärda.

  Comment by Enn Kokk — 2007 01 24 22:14 #

 5. Idag delar jag ut Edith Södergrandikter, helt utan anledning, bara för att jag kan och vill. Varsågod!

  FÄRGERNAS LÄNGTAN
  För min egen blekhets skull älskar jag rött, blått och gult,
  den stora vitheten är vemodig som snöskymningen
  då Snövits moder satt vid fönstret och önskade sig svart och rött därtill.
  Färgernas längtan är blodets. Om du törstar efter skönhet
  skall du sluta ögonen och blicka in i ditt eget hjärta.
  Dock fruktar skönheten dagen och alltför många blickar,
  dock tål ej skönheten buller och alltför många rörelser –
  du skall icke föra ditt hjärta till dina läppar,
  vi böra icke störa tystnadens och ensamhetens förnäma ringar, –
  vad är större att möta än en olöst gåta med sällsamma drag?
  En tigerska skall jag vara i hela min levnad,
  en talerska är som den sladdrande bäcken som förråder sig själv;
  ett ensamt träd skall jag vara på slätten,
  träden i skogen förgås av längtan efter storm,
  jag skall vara sund från topp till tå med gyllene strimmor i blodet,
  jag skall vara ren och oskyldig som en flamma med slickande läppar

  Comment by Exonymia — 2007 01 25 11:39 #

 6. Till Ann-Christin Sandlund (Exonymia): Tack! Till övriga bloggläsares upplysning ska vi kanske också nämna, att ”Färgernas längtan” är hämtad ur Edith Södergrans ”Dikter” (1916).

  Comment by Enn Kokk — 2007 01 25 15:07 #

 7. Tänkte väl att du känner Edith. Jag har inte kunnat sätta ord på vad det är som fångar hos de finlandssvenska författarna, men jag älskar (bl a)Henry Parland och naturligtvis, Tove Jansson. När min man läste ”Pappan och havet” nyligen sa han förvånat – men det är ju mig hon skriver om! Jag tröttnar ibland på politiken, men aldrig på litteraturen.

  Comment by Exonymia — 2007 01 25 16:40 #

 8. Till Ann-Christin Sandlund (Exonymia): Jo, självklart har jag läst Edith Södergran. Ett tips: Om du går in under Kulturspegeln, Musik, hittar du under rubriken ”Rehnqvist, Karin: Till ängeln med de brinnande händerna” lite om Södergran.

  Tove Jansson har jag läst oavbrutet sen jag själv var tonåring. Här på bloggen förekom hon senast i en strax före jul återpublicerad text om julen.

  Comment by Enn Kokk — 2007 01 25 16:57 #

 9. Något helt nytt mina damer och herrar: Var på Artisten i Göteborg och lyssnade på Raili Syvänen och hennes ”En tur med Cadillac”. En historia som blir svår att slå!!! Läs den långsamt med eftertanke och upptäck att det bor ett helt apotek i den innehållande äkta ”finsk folkvisdom” som gått i arv och fortsätter att gå i arv.

  Anna och handlaren ett strävsamt ungt par som kämpar hårt och är ”barn” av sin tid..Jag unnar alla att upptäcka denna annorlund debutroman. Vad vore litteraturvärlden utan nyheter som slår fram av egen kraft!!/Pia

  Comment by Pia — 2009 02 13 10:19 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^