Avveckla inte Seminarieparken – utveckla den!

23 september 2009 21:16 | Politik, Trädgård | 1 kommentar

Vid dagens sammanträde i kulturnämnden skedde något mycket sällsynt: en helt enhällig nämnd – samtliga partier från vänster till höger – sa nej till den föreslagna exploateringen av Seminarieparken.

Att omgärda de kulturhistoriskt minnesvärda byggnaderna med ny bebyggelse, som i praktiken skulle sluka i stort sett hela Seminarieparken, vore i sig en styggelse. Men till det kommer att själva parken är bevaransvärd och då inte bara utifrån det i och för sig mycket viktiga skälet, att annars ytterligare en av stadens större gröna lungor skulle komma att förstöras. I det här fallet handlar det också om att bevara seminarieträdgården med sina träd, bland annat fruktträd, och dessutom helst följa upp detta bevarande med att restaurera viktiga delar av den historiska seminarieträdgården, den som användes i undervisningen. På de flesta håll i Sverige har de här klassiska seminariemiljöerna skattat åt förgängelsen, men här finns alltså en unik chans att både bevara och återskapa.

Göra man så och gör parken mer tillgänglig, blir seminarieområdet en fantastisk tillgång för alla uppsalabor, inte bara de kringboende.

1 kommentar

  1. Har bott bredvid Seminarieparken i nästan 14 år och kan verkligen skriva under på att den behövs men den borde rustas upp och bli mer tillgänglig. Dess flora och fauna är unik med sina fladdermöss om natten tillsammans med enstaka ugglor och samlingen av olika äppelträd och vanliga träd som fungerat som pedagogiska verkligheter för de pedagoger som utbildades där.
    Konstigt att man inte gjort en skola av den….kommunen skulle spara en massa pengar på att bara renovera en faktisk byggnad eller varför inte ett nytt kommunhus, med unikt läge och tillräckligt med rum…många tankar finns säkert hos många av stadens boende………

    Comment by Urban Sjölander — 2009 09 24 15:14 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^