Fritt museum

29 oktober 2006 12:36 | Konst & museum, Politik | Kommentering avstängd

Stäng inte portarna till våra statliga museer! Kulturen är till för alla! Liksom våra allmänna bibliotek garanterar att även den som inte har pengar får möjlighet att läsa böcker och tidningar, är våra nationellt ägda museer en garant för att vårt materiella kulturarv kan ses och upplevas av alla.

* För museerna har det inneburit en ny och större publik. På många museer har tomma salar blivit levande mötesplatser.

* För staten har ökade anslag på tio procent (vilket är vad reformen kostar) resulterat i en ökning av antalet besök med 159 procent. I faktiska siffror har antalet besök ökat med 2,9 miljoner!

* För många av de människor som av tradition inte besöker museer har det slopade inträdet gett den extra skjuts in i museerna, till de värdefulla samlingar och konstskatter som de faktiskt är med och äger.

Det senaste årets fria entré på de nationella museerna har på många sätt varit en stor succé. En viktig del av museitanken är synen på besökaren. Vill man vända sig till den redan kulturvana publiken eller vill man ”lära upp en ny”? Museerna har tidigare tenderat att vända sig till högutbildad medelklass, detta trots att frågan har debatterats sedan 1960-talet då man efterlyste ett tydligare förhållande mellan samhället och museerna. Med 2005 års reform med fri entré lockades nya grupper till museerna. Nu vill regeringen stänga porten i ansiktet på dem!

ABF protesterar, och vi vill uppmana allmänheten att säga ifrån!

Med kampanjen ”Fritt museum!” vill ABF värna om den kulturella allemansrätten som de statliga museerna och de allmänna biblioteken är en del av.

***

Detta är ett upprop från ABF, som hittills har samlat 13.525 underskrifter! Jag har av bland andra Hans O Sjöström och Karin Dahl-Strandin uppmanats att skriva på, och jag har också gjort det via Kulturbloggen. Att slå vakt om den fria entrén på de statliga museerna är en av de viktigaste kulturpolitiska frågorna. Också museifolket, de som har upplevt vilken succé fri entré-reformen blev, sluter upp i motståndet mot högeralliansens planer på att skrota fri entré. Senast här om kvällen hörde jag Christina Mattsson, styresman för Nordiska museet, med rak adress till närvarande borgerliga politiker kräva bibehållen fri entré.

Jag upplåter även min blogg till den här namninsamlingen. Skriv på här!

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^