Ett stycke svensk tidningshistoria

6 december 2018 17:41 | Media, Serier | 2 kommentarer

Som gammal serieläsare försöker jag då och då, trots både medias minskade intresse för att publicera serier och det ringa intresset bland dagens unga för att läsa sådana, skriva om serier. Och eftersom jag gärna vill förmedla korrekta fakta om upphovspersoner, originalpubliceringar och publiceringar i svenska media, försöker jag då via nätet hitta sådana uppgifter om den serie jag aktualiter skriver om.

När det gäller originalpubliceringar och publiceringar i svenska media kan man via nätet hitta de uppgifter man vill ha, i det senare fallet om man håller sig till publicering i serietidningar och album, i vart fall om det handlar om kända och under lång tid publicerade serier.

Däremot är det mycket svårare att hitta uppgifter om i vilka dagstidningar och under vilka perioder en viss serie har publicerats här i Sverige.

Att själv komma i håg när en viss serie, som man vet att man har läst, gick i någon av de tidningar man själv har läst, är jättesvårt, och det beror inte på senildemens.

Nå, när jag i dag ville kolla, om en viss serie kunde ha gått i gamla Aftontidningen, AT, hamnade jag via nätsökning på en av mina egna nätartiklar, publicerad den 24 juli 2007 här på bloggen. Där finns heller ingen fullständig redovisning, men ganska långt fram i kommentarsfältet får jag i alla fall en uppgift om vilka serier som gick i AT när tidningen lades ner – nej, den serie jag sökte fanns inte i tidningen då.

Men min text om gamla LO-ägda AT hade föranlett ett sjuttiotal kommentarer, skrivna av journalister och gamla AT-läsare. Sammantaget är det här en guldgruva för dem som är intresserade av socialdemokratisk tidningshistoria – flera andra, framför allt norrländska, tidningar avhandlas också. Den första kommentaren till min AT-text kom den 25 juli 2007, den (hittills) sista så sent som 2018.

2 kommentarer

  1. AT:s lägg från 1943 ligger just nu uppslaget innanför entrén till Umeå universitetsbibliotek (tillsammans med Västerbottens-Kurirens). Där kan man dagligen följa och se hur det pågående kriget avspeglades i rubriker och nyhetsurval. För 75 år sen…Tyvärr är det bara förstasidan – jag har påtalat att det kunde vara roligt att ibland även få se ledar- eller kultursidan, men hittills har det varit för döva öron..

    Comment by Mats Rosin — 2018 12 07 7:17 #

  2. Till Mats Rosin: Du fanns ju med bland alla dem som bidrog till att kartlägga viktiga delar av ATs historia – tack vare dig fick jag veta vilka serier som gick i tidningen vid nedläggningstillfället.

    Det vore ju kul om tidningar sida för sida kunde läggas ut på nätet – äldre och nu nedlagda tidningar från första utgåvan till den sista – och fortfarande existerande tidningar åtminstone ganska långt fram i tiden. Det viktiga i det senare fallet är ju att inte uppmuntra läsare till att strunta i att prenumerera och att skydda material som kanske skulle kunna återanvändas.

    Comment by Enn Kokk — 2018 12 07 12:08 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^