Norge: Många mindre partier under spärren – men Rødt på väg över den?

7 maj 2017 17:26 | Politik | Kommentering avstängd

Det politiska havet verkar storma i Norge.

Men vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man just nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

I Norfaktas mätning under perioden 2-3 maj för Nationen och Klassekampen den 6 maj lever flera av de mindre partierna ett farligt liv. Inte bara MDG utan också liberala Venstre ligger under spärren, så även, men bara knappt, SV. Och FrP backar.

Høyre 23,9 procent (+ 0,1 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 13,0 procent (- 1,3)
Venstre 3,2 procent (- 0,4)
Kristelig Folkeparti 5,0 procent (+ 1,2)
Senterpartiet 11,0 procent (+ 0,3)
Arbeiderpartiet 33,7 procent (+ 1,5)
Sosialistisk Venstreparti 3,7 procent (- 0,1)
Rødt 2,3 procent (- 0,4)
Miljøpartiet De Grønne 2,9 procent (+ 0,1)

InFacts mätning, också gjord 2-3 maj, för Verdens Gang den 6 maj ger följande resultat.

Høyre 21,6 procent (+ 2,3 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 11,2 procent (- 1,7)
Venstre 3,9 procent (+ 0,2)
Kristelig Folkeparti 5,5 procent (- 0,5)
Senterpartiet 12,7 procent (- 0,8)
Arbeiderpartiet 32,6 procent (+ 0,9)
Sosialistisk Venstreparti 4,4 procent (- 0,5)
Rødt 3,0 procent (+ 0,5)
Miljøpartiet De Grønne 3,0 procent (+ 0,5)

Här ligger alltså Venstre bara lite under spärren, SV lite över, MDG som vanligt under. Och också här går det utför med Fremskrittspartiet.

En intressant fråga, nu så väl som inför kommande val, är hur Kristelig Folkeparti tar ställning i regeringsfrågan. Det finns en diskussion i partiet om att byta sida och tillsammans med Senterpartiet (och eventuellt också Venstre) gå in i en arbeiderpartiledd regering. Partiledaren, Knut Arild Hareide, håller nu frågan om sidbyte öppen, och fler av partiets fylkesledare stöder numera en sådan strategi – men det finns också ett motstånd mot sidbyte i partiet. En Arbeiderparti-mitten-regering skulle dock sannolikt leda till att Arbeiderpartiet måste avsluta sitt nu långvariga samarbete med Sosialistisk Venstreparti.

Fremskrittspartiet motsätter sig emfatiskt att bli utknuffat ur regeringen av KrF och Venstre men kan tänka sig att släppa in dem i den.

Fremskrittspartiets tillbakagång registreras också i den mätning Norstat under perioden 25 april-1 maj gjorde för Vårt Land och som publicerades den 5 maj, dagen före partiets landsmöte.

Høyre 24,3 procent (+ 3,7 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 11,7 procent (- 4,1)
Venstre 2,1 procent (- 0,6)
Kristelig Folkeparti 4,3 procent (- 0,2)
Senterpartiet 12,8 procent (- 1,5)
Arbeiderpartiet 32,6 procent (+ 1,0)
Sosialistisk Venstreparti 4,5 procent (- 0,5)
Rødt 3,3 procent (+ 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 3,0 procent (+ 0,5)

Vore det här resultatet i ett stortingsval, skulle liberala Venstre åka ur Stortinget och Arbeiderpartiet kunna bilda regering tillsammans med Senterpartiet – skulle även SV ingå, skulle regeringen förstås få ännu större majoritet.

Annars är väl det mest anmärkningsvärda med den här mätningen, att yttervänsterpartiet Rødt är större än MDG, och även om det här forna maoistpartiet inte skulle klara spärren, skulle det få mandat i Oslo, där partiet är förhållandevis starkt. Rødt har också aktiemajoriteten i tidningen Klassekampen, en mycket intressant tidning, som finns tillgänglig på nätet. En intressant sak är att flera stora norska LO-förbund har köpt ganska mycket aktier i Klasskampen.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^