Norge: Resulterar nästa val i en arbeiderpartiledd mittenregering?

30 april 2017 12:43 | Politik | Kommentering avstängd

Vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man just nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

Ipsos MMI har under perioden 24-26 april för Dagbladet gjort en opinionsmätning, som publicerades den 28 april.

Høyre 21,9 procent (- 3,4 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 12,9 procent (+ 2,3)
Venstre 4,3 procent (+ 0,1)
Kristelig Folkeparti 4,9 procent (- 0,4)
Senterpartiet 11,1 procent (- 2,3)
Arbeiderpartiet 33,5 procent (+ 2,5)
Sosialistisk Venstreparti 4,5 procent (+ 0,6)
Rødt 3,9 procent (+ 1,4)
Miljøpartiet De Grønne 2,4 procent (+- 0)

Resultat värda att notera i den här mätningen är Arbeiderpartiets uppgång och yttervänsterpartiet Rødts uppgång till en nivå nära fyraprocentsspärren.

Sentio har under perioden 18-24 april (OBS före mätperioden för ovan refererade resultat) för Dagens Næringsliv gjort en opinionsmätning, som publicerades den 29 april:

Høyre 25,1 procent (+ 2,4 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 11,4 procent (+ 0,6)
Venstre 3,1 procent (- 0,8)
Kristelig Folkeparti 4,5 procent (- 0,5)
Senterpartiet 13,1 procent (+ 0,6)
Arbeiderpartiet 32,8 procent (- 1,3)
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent (- 0,1)
Rødt 2,0 procent (- 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 2,5 procent (- 0,1)

Här ligger alltså Venstre under spärren. Men över lag kan ju de förändringar, som finns i Ipsos MMIs aningen senare mätning ha hunnit äga rum.

En intressant fråga, nu så väl som inför kommande val, är hur Kristelig Folkeparti tar ställning i regeringsfrågan. Det finns en diskussion i partiet om att byta sida och tillsammans med Senterpartiet (och eventuellt också Venstre) gå in i en arbeiderpartiledd regering. Partiledaren, Knut Arild Hareide, håller nu frågan om sidbyte öppen, och fler av partiets fylkesledare stöder numera en sådan strategi – men det finns också ett motstånd mot sidbyte i partiet. En Arbeiderparti-mitten-regering skulle dock sannolikt leda till att Arbeiderpartiet måste avsluta sitt nu långvariga samarbete med Sosialistisk Venstreparti.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^