Två gamla uvar som fortfarande inte har tröttnat på partimötena

1 februari 2017 22:05 | Politik | Kommentering avstängd

Birgitta och jag går fortfarande på Uppsala arbetarekommuns möten, inte bara någon enstaka gång då och då utan regelbundet. Inget tvingar oss – vi är inte ombud för Svartbäckens socialdemokratiska förening – utan vi går frivilligt och av eget intresse. Vi har inte rösträtt – rösträtten tillkommer de valda ombuden – men närvaro- och yttranderätt. Det senare innebär inte att vi ständigt deltar i alla diskussioner, men det händer åtminstone någon gång, att vi säger vår mening.

Birgitta har förresten ombetts att tala, nu senast om sin memoarbok ”I rörelse. Minnen från ett innehållsrikt liv” (Premiss, 2016). Hon har också sålt böcker, skrivit dedikationer när folk har bett om det. Vid arbetarekommunens möte i går kväll hade hon fått ett säljbord i lokalen, i IOGTs-NTOs Drabanten, nära Uppsala C. Och ytterligare ett antal böcker köptes.

Dagordningen vid det här mötet innehöll inte något sensationellt eller kontroversiellt, sådant som det politiska läget (med arbetarekommunens ordförande, Peter Gustavsson, som inledare), val av ombud till partidistriktets årskongress och motioner till distriktskongressen. De senare föranledde en enda votering, och distriktsstyrelsen vann den med övertygande majoritet.

Det är ju snart dags att fastställa partiets valprogram, och efter den sedvanliga kaffepausen, fick vi frågeställningar om innehållet i det på ett antal delområden. Det bord vi satt vid hade tilldelats ämnet idrott, något som varken intresserar mig eller hustrun. Det gick i och för sig att byta bord och område, men hustrun valde under pausen att i stället gå till sitt bokbord, och jag följde henne i spåren.

De frågor som avhandlades efter kaffepausen tog längre tid än beräknat, så mötet drog en smula ut på tiden, vilket förstås ledde till att en del av deltagarna började troppa av. Men just då ordföranden tänkte avsluta mötet, begärde Carl Lindberg ordet på Övriga frågor, och så vände han sig till oss, till Birgitta och mig, och framhöll oss som efterföljansvärda exempel: kommer alltid på mötena, är vid vår höga ålder (vi fyller båda 80 i år) fortsatt partiaktiva och stannar till slutet av mötet.

Vi fick en hjärtlig applåd.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^