Sommar i P1 med Anders Kompass

11 juli 2016 17:34 | Media, Musik, Politik, Ur dagboken | 10 kommentarer

När Birgitta och jag var på utdelningen av Olof Palme-priset och slog oss ner i Riksdagens andrakammarsal för att ta del av prisceremonin, satte sig snart en inte helt okänd man lite framför oss och till höger om gången vi satt vid. Han såg sig omkring och kom, när han fick syn på Birgitta, fram till henne och hälsade hjärtligt. De hade träffats tidigare, men jag tror att det här främst handlade om själarnas sympati, om två engagerade och modiga människor med hjärtat till vänster.

Anders Kompass, den man jag talar om, har faktiskt en anknytning till Uppsala, från sina unga år då han gick på Fjellstedtska skolan. Det här var under några år under det tidiga sjuttiotalet, men vad jag minns träffades vi aldrig då. Sen fick han, 1975, ett tvåårigt utlandsstipendium och valde då att åka till Guatemala. Där, i den lilla indianbyn Pasac, verkade han som alfabetiserare bland människor som i flertalet fall inte ens kunde spanska, och han hjälpte också, eftersom han hade körkort, byborna med att frakta till exempel bananer till marknaden inne i stan. Det här projektet, finansierat av Frikyrkan hjälper (i dag Diakonia), gav gradvis önskad effekt: lyfte indianerna i byn ekonomiskt och ökade också deras utbildningsnivå, lärde dem läsa, några också att köra bil.

1982 anställdes han av Pierre SchoriUD som latinamerikaexpert på vilket följde en anställning i FN. Som FN-tjänsteman arbetade han med mänskliga rättigheter i Colombia, Mexiko och Guatemala.

Framför allt de insatser han gjorde i Colombia visade sig innebära risker för hans eget liv. Han envisades med att åka på inspektion till en by, där det hade skett en massaker, lyckades ta sig dit och lämnade sen en objektiv rapport om skuldbördan, vilket inte gillades av maktapparaten. Situationen blev så hotfull, att han begärde beskydd av Kofi Annan, och först när denne ställde upp, backade hans antagonister. Men han berättade om hur han och hans ledsagarinna på den kontroversiella inspektionsturen, Flaminia Minelli, sen, under en middag i ”fel” stadsdel, kände sig obehagligt uttittade och hotade. De här två gifte sig sedan, så en räcka av mörka händelser fick ett ljust slut.

Fast huvuddelen av sitt sommarprogram ägnade Anders Kompass förstås åt att berätta om hur han, också som FN-tjänsteman, förpassades ut i kylan.

Kompass var chef för fältavdelningen i det FN-kontor som var till för att skydda mänskliga rättigheter, och sommaren 2014 fick han en rapport om övergrepp, begångna av soldater i FN-tjänst, i Centralafrikanska republiken. Det rörde sig om sexuella övergrepp på barn i åldrarna mellan 8 och 15 år, internflyktingar placerade i läger.

Kompass hade även under sin tid i El Salvador sett FN-bilar, parkerade utanför bordeller, men de här övergreppen, riktade mot barn, är svåra att ens berätta om.

I FN-styrkan i Centralafrikanska republiken ingick också afrikaner, men den leddes av fransmän, så Kompass tog sig före att lämna över rapporten till Frankrike för åtgärd, och de franska myndigheterna protesterade inte utan gjorde också uppföljande egna undersökningar.

Då hände det märkliga: Sju månader senare uppmanades han av sin överordnade chef i FN att avgå och belades dessutom med munkavle.

Kompass överklagade förstås beslutet, och i och med det blev det – fastän han själv höll tyst – vida känt vad som hade hänt.

Nu utreddes den här historien av en fristående kanadensisk jurist, och hon gav Kompass uppbackning och upprättelse i alla avseenden. Vilket ledde till att han fick rätt att återgå till sin tjänst.

Men trots att den här historien fick mycket stor uppmärksamhet, hördes ingen från FNs ledning, till exempel Ban Ki-moon, av med något beklagande eller något ursäkt, och Anders Kompass’ slutsats är, att de som arbetar inom FN-organisationen lever i sin egen maktvärld, en som dessutom lever ett liv avskilt från den andra, skitiga världen. (Det senare är min egen formulering.)

Jag uppskattade också Anders Kompass’ val av musik, till exempel att han spelade så mycket musik från de länder och regioner han har verkat i. Det mesta av det här är inte känt för svensk publik, men åtminstone en latinamerikansk låt, Violeta ParrasGracias a la vida”, i dag dock med Mercedes Sosa, är känd även här, fast då mest på svenska (”Jag vill tacka livet”).

Också i andra fall valde Kompass att inte spela den allra vanligaste versionen: Hasses och TagesEtt glas öl” fick vi i dag höra med Freddie Wadling.

Och i ganska många fall, till exempel ”Don’t Give Up” med Peter Gabriel och Kate Bush och Monica Zetterlund i Mikael WiehesSka nya röster sjunga”, underströk musikvalet det Kompass just hade talat om.

Till det myckna hörvärda hörde också låtarna med Sting och Bruce Springsteen och inte minst Leonard Cohen (”Thunder Road”).

Som avslutning spelade han, med adress till hustrun, ”Lady In Red” med Chris De Burgh.

10 kommentarer

 1. FN-ledningen slog dövörat till när Anders Kompass agerade ”visselblåsare”.

  Comment by Rustan Rydman — 2016 07 11 21:32 #

 2. Till Rustan Rydman: Men det är ju det jag skriver. Och man försökte sen till och med tysta honom.

  Comment by Enn Kokk — 2016 07 11 23:50 #

 3. Undrar om Jan Eliasson var något stöd när det börja att blåsa kring Anders Kompass?

  Comment by Rustan Rydman — 2016 07 12 8:36 #

 4. Till Rustan Rydman: Jan Eliasson har intervjuats om det här och berättade då att han av FNs jurister fick rådet att inte kontakta Kompass under pågående utredning.

  Comment by Enn Kokk — 2016 07 12 9:51 #

 5. Tack för upplysningen om Jan Eliasson. Det sägs att utriksdepartementet och utrikesminister Margot Wallström har anställt Anders Kompass för olika uppdrag. Det är bra.

  Comment by Rustan Rydman — 2016 07 12 18:50 #

 6. Till Rustan Rydman: Det sista stämmer. Att jag inte nämnde det beror på att det inte förekom i det program jag kommenterade.

  Comment by Enn Kokk — 2016 07 12 23:03 #

 7. Skrota FN !!

  Comment by Urban Sjölander — 2016 07 13 19:07 #

 8. Till Urban Sjölander: Nä – det är trots allt den enda riktigt internationella samarbetsorganisation vi har. Men man borde rensa upp i FN-byråkratin och göra organisationen mer handlingsförmögen.

  Comment by Enn Kokk — 2016 07 13 20:10 #

 9. Anders Kompass historia är ett mycket tydligt exempel på hur det kan gå när det gamla manssamhällets unkna värderingar om kvinnor och barn, sex och samlevnad präglar ett samhälle, en organisation och institution. Då reagerar man inte mot övergrepp på kvinnor och barn därför att man ser dem som uttryck för mäns rättigheter och naturliga beteenden. De här idéerna levde fortfarande kvar i Sverige när jag var barn och ung kvinna. Det gjorde mig rasande och jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att bekämpa dem och verka för jämställdhet i alla avseenden. Det var en hård kamp som mötte mycket motstånd. Att genomföra förbudet mot barnaga och principen att våldtäkt i äktenskapet skulle betraktas om våldtäkt och inte mannens rättighet tog många år. Ett argument jag ofta fick höra under de åren var. ”Men inte ska väl samhället lägga sig i hur familjerna lever sina liv. Och förresten är det här en fin gammal svensk sed.” En fin gammal svensk sed – att slå sitt barn eller våldta sin hustru. Så skulle ingen våga uttrycka sig idag men för 40 år sedan gick det bra. Vi lever nu i ett världens mest jämställda samhällen där kvinnor är fria och självständiga och män har utvecklats som människor. Men i resten av världen – även i FN – lever det gamla manssamhället kvar. Det var därför man inte reagerade på övergrepp och bordellbesök. Märk att den utredare som friade Anders Kompass är kvinna och hög kanadensisk jurist. Kanada tillhör de få jämställda länderna i världen. Nu har vi en feministisk regering och en utrikesminister som deklarerat att hon vill driva en feministisk utrikespolitik. Då skulle det vara på sin plats att använda platsen i säkerhetsrådet till att driva på för att förbättra FN:s egen organisation och för att förmå FN att driva dessa frågor internationellt. I det arbetet kan hon få god hjälp av Anders Kompass som hon nyligen anställt för att bl a medverka i arbetet i säkerhetsrådet.

  Comment by Birgitta Dahl — 2016 07 14 16:24 #

 10. Tack Birgitta för att påpekar vårt goda samhälle men varför i all-sina-dar måste vi då importera allt våld från både det ena och andra stället och samtidigt ha en undermålig skola som mer är att betrakta som tvångsläger istället för pedagogiska institut?
  Nu är Du inte i politiken längre men nog borde det blivit bättre med åren med samhället eller????

  Comment by Sjölander Urban — 2016 07 14 21:27 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^