Norge: Fremskrittspartiet snart lika stort som Høyre

30 december 2015 22:02 | Politik | Kommentering avstängd

Åtstramningen av flyktingpolitiken tycks ha gett Fremskrittspartiet, länge ett parti på dekis, ny vind i seglen. Efter att i stortingsvalet 2013, det som ledde till ny, borgerlig regering, ha fått 16,3 procent har partiet i en del undersökningar legat under 10 procent, men nu gör partiet ett enormt ryck uppåt och får i Norstats mätning för Vårt Land hela 19,2 procent (+ 1,1 procentenheter jämfört med förra mätningen i samma serie).

Det finns ingen annan förklaring till detta än den sittande blå-blå regeringens åtstramning av invandringspolitiken, bland annat en mycket hårdare linje i fråga om återföreninar.

Det intressanta är att dess partner i regeringen, Høyre, samtidigt ökar med 3,4 procentenheter till 23,8 procent. Det senare är fortfarande lågt om man ser till partiets valresultat 2013, 26,8 procent.

Bland förlorarna finns den blå-blå regeringens trognaste stödparti, liberala Venstre, som dock i just flyktingpolitiken har en helt annan linje. Venstre, som i valet 2013 fick 5,2 procent, är nu nere på 3,2 procent (- 0,3).

Det enda parti, som förutom de båda regeringspartierna går framåt, med 1,4 procentenheter till nu 5,6 procent är Kristelig Folkeparti, som i valet fick 6,0 procent. KrF kan numera tänka sig att byta politisk sida.

Å andra sidan backar det mittenparti, Senterpartiet, som fram till valet 2013 ingick i den röd-gröna koalitionen, med 2,0 procentenheter och får då stöd av 4,5 procent mot 5,5 procent i 2013 års val.

Det ledande partiet i denna regering, Arbeiderpartiet, som i förlustvalet 2013 fick 30,8 procent, får i den här undersökningen stöd av 33,4 procent. Det är ju fortfarande över valresultatet 2013 – men jämfört med förra mätningen i samma serie är det här – 2,4 procentenheter.

Och den förlusten har partiet inte gjort åt vänster.

Det tredje partiet i den fallna regeringskoalitionen, Sosialistisk Venstreparti, som i valet 2013 med 4,1 procent hamnade strax ovanför spärren, backar i den här mätningen med 0,5 procentenheter till 3,5 procent.

Yttervänsterpartiet Rødt ligger med 1,7 procentenheter även i den här mätningen över sitt valresultat 2013, 1,1 procent, men det här innebär en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie.

Blockneutrala men något vänsterlutande Miljøpartiet De Grønne, som i valet 2013 fick 2,8 procent men i en rad mätningar senare har legat tryggt över fyraprocentsspärren, hamnar i den här mätningen på 3,0 procent, vilket är en nedgång på 0,2 procent.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^