Danmark: Majoritet för regeringens asylåtstramningar

20 december 2015 15:08 | Politik | 2 kommentarer

Den danska regeringens åtstramningar på asylområdet har mötts av kritik, också i Danmark, men de stöds icke desto mindre av en majoritet av befolkningen, visar en Megafon-mätning för Politiken och TV 2.

53 procent av de tillfrågade säger sig vara för att ge polisen möjlighet att frihetsberöva flyktingar, som inte har fyllt 18 år, och 51 procent svarar, att de är för förslaget att förlänga tiden för familjeåterförening från ett till tre år. 8 procent svarar i båda fallen Vet ej på de här frågorna, medan 11 respektive 12 procent väljer varken eller-alternativet. Klart mot är 28 procent i det första fallet, 29 procent i det andra.

Som väntat finns det i svaren en hög grad av överensstämmelse mellan vad väljare som stöder partier med rakt motsatta ståndpunkter i de här frågorna – Dansk Folkeparti respektive Enhedslisten – tycker.

Mest splittrade är Socialdemokratiets väljare. 38 respektive 43 procent av dem säger sig vara motståndare till de här åtstramningarna.

2 kommentarer

  1. Torde väl vara samma sak i Sverige att s-väljarna är de mest splittrade i denna fråga. Vilket förklarar en hel del av Lövens konstiga manövrer och tvärvändningar.

    Comment by Thomas Åkerblad — 2015 12 20 21:24 #

  2. Till Thomas Åkerblad: Sverige gjorde ju länge mer än de flesta andra länder, men som den gamle partipolitiker jag är förstår jag också att man vill försöka förmå andra att ta sin del av ansvaret.

    God jul!

    Comment by Enn Kokk — 2015 12 21 0:19 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^