Norska mätningar inför kommunalvalet

29 augusti 2015 16:19 | Politik | 2 kommentarer

I Norge äger kommunstyre- och fylketingsvalg rum 13-14 september.

I motsvarande val 2011 blev resultatet följande:
Arbeiderpartiet 31,7 procent 2011
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent 2011
Rødt 1,5 procent 2011
Senterpartiet 6,7 procent 2011
Miljøpartiet De Grønne 0,9 procent 2011
Kristelig Folkeparti 5,6 procent 2011
Venstre 6,3 procent 2011
Høyre 28,0 procent 2011
Fremskrittspartiet 11,4 procent 2011

Det här är dock rikssiffror – siffrorna för enskilda partier varierar mycket kraftigt ort för ort, region för region.

En mätning gjord av Respons för Aftenposten fördelar sig partisympatierna så här:
Arbeiderpartiet 32,9 procent (+ 3,1 procentenheter jämfört med förra mätningen)
Sosialistisk Venstreparti 3,5 procent (+ 0,1)
Rødt 1,9 procent (- 0,6)
Senterpartiet 6,4 procent (- 1,5)
Miljøpartiet De Grønne 5,9 procent (+ 1,1)
Kristelig Folkeparti 6,4 procent (- 1,5)
Venstre 5,7 procent (+ 0,1)
Høyre 23,5 procent (- 1,8)
Fremskrittspartiet 10,0 procent (- 1,1)

Kvällstidningen VG har låtit InFact göra en unersökning:
Arbeiderpartiet 30,6 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 2,0 procent
Senterpartiet 7,9 procent
Miljøpartiet De Grønne 4,8 procent
Kristelig Folkeparti 5,9 procent
Venstre 5,1 procent
Høyre 22,4 procent
Fremskrittspartiet 14,4 procent

I den här mätningen lägger man märke till att Fremskrittspartiet får ett mycket högre stöd än i andra mätningar. Arbeiderpariet ligger högre inte bara i den ovan återgivna mätningen för Aftenposten utan också i en mätning för norska TV2.

De över landet högst skiftande resultaten kan illustreras med en rubrik över en artikel i Aftenposten om en opinionsmätning gjord av Respons Analyse för Bergens Tidende, ”Sjokkmåling farger Bergen rød”. Enligt den här undersökningen får Arbeiderpartiet 37,4 procent och är då större än Høyre och Fremskrittspartiet tillsammans. Bergen har haft borgerligt styre de senaste 12 åren.
Arbeiderpartiet 37,4 procent (+ 3,5 procentenheter jämfört med förra mätningen)
Sosialistisk Venstreparti 7,1 procent (+ 1,1)
Rødt 1,9 procent (- 0,9)
Senterpartiet 2,5 procent (+ 0,4)
Miljøpartiet De Grønne 6,5 procent (- 1,3)
Kristelig Folkeparti 5,0 procent (- 0,8)
Venstre 5,3 procent (- 1,0)
Høyre 24,1 procent (- 1,6)
Fremskrittspartiet 8,2 procent (- 0,5)

2 kommentarer

  1. De låga siffrorna för Frp i Bergen kan delvis bero på Bybanen. Frp var svurna motståndare mot att anlägga en ny spårvägslinje (förra spårvägsnätet lades ner 1966) och bekämpade den med alla medel som fel, dyr och gammalmodig. Enbart nya motorvägar fanns i Frps värld. Nu har den varit i drift i 2-3 år och blivit en stor succé vilket kanske återspeglas i deras siffror?

    Comment by Thomas Åkerblad — 2015 08 30 21:19 #

  2. Till Thomas Åkerblad: Jag vet inte, men det låter som en rimlig förklaring.

    Comment by Enn Kokk — 2015 08 30 23:24 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^