Sosialistisk Venstreparti får sällskap under spärren av liberala Venstre

28 maj 2015 16:57 | Politik | Kommentering avstängd

Arbeiderpartiet har tagit en smula stryk, men inte förlorat särskilt mycket på sitt förslag om att Norge bör ta emot en extra kvot av syriska flyktingar. Minskningen sedan aprilmätningen – vi jämför här utfall i Ipsos MMIs mätningar i maj respektive april för Dagbladet – är måttliga 0,2 procentenheter, och majresultatet, 38,6 procent, ligger fortfarande långt över partiets resultat i stortingsvalet 2013, 30,9 procent.

Partiets koalitionspartner i den förra, fallna regeringen, Sosialistisk Venstreparti, minskar i den här mätningen med 0,8 procentenheter och får då 3,2 procent. SV har i en rad mätningar legat under den norska fyraprocentsspärren, men skulle även nu i Oslo, där det går bättre, få ett lokalt mandat. I valet 2013 hamnade partiet, med 4,1 procent, strax över spärren.

Det tredje partiet i den i valet 2013 fallna regeringen, Senterpartiet, som håller fast vid det röd-gröna samarbetet, ökar med 1,1 procentenheter till 6,2 procent och ligger nu över sitt valresultat 2013, 5,5 procent.

Ett annat av de små mittenpartierna, Kristelig Folkeparti, som parlamentariskt har stött den blå-blå regering, som tillträdde efter valet men som nu överväger att byta sida, drabbas av en liten nedgång, 0,5 procentenheter, och hamnar då på 4,9 procent. KrF stöddes i valet av 5,6 procent.

Sämre går det då för det tredje mittenpartiet liberala Venstre, som har deklarerat sin avsikt att fortsätta stödja den blå-blå regeringen. Venstre minska nu med 1,4 procentenheter och hamnar då på 3,6 procent, alltså under spärrgränsen. Venstre skulle även med det resultatet få två lokala mandat, men det är ju långt under de 9 mandat partiet nu har på basis av 5,2 procent i stortingsvalet 2013. Ett svårt problem för partiet att hantera är att det läcker väljare både till Arbeiderpartiet och till Høyre, dessutom en del till Miljøpartiet De Grønne.

Uppåt går det däremot för det i princip blockneutrala men mest åt vänster lutande Miljøpartiet De Grønne, som ökar med 1,3 procentenheter och då hamnar på 4,9 procent, alltså över spärren. Partiet, som nu har ett lokalt stortingsmandat i Oslo, skulle dörmed få 9 mandat.

Det är troligt att Arbeiderpartiets förslag om en ökad flyktingkvot har lyft det främlingsfientliga Fremskrittspartiet ur dess djupaste vågdal, men i den aktuella mätningen minska partiet åter igen med 0,2 procentenheter till 12,8 procent, mot 16,4 procent i 2013 års val.

Det ledande partiet i den blå-blå regeringen, Høyre, ökar däremot med 0,9 procentenheter till 23,2 procent, men även det ligger under partiets valresultat 2013, 26,8 procent.

Det lilla yttervänterpartiet Rødt minskar med 0,3 procentenheter till 1,6 procent, vilket fortsatt är bättre än partiets valresultat 2013, 1,1 procent. Också Rødt skulle kunna få ett lokalt mandat i huvudstaden.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^