Helle Thorning-Schmidt: Danmark kommer inte att bidra till en solidarisk fördelning av flyktingar i Europa

23 april 2015 15:48 | Politik | 35 kommentarer

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (s) intervjuas i tidningen Politiken inför EUs toppmöte i Bryssel i dag. Mötet och intervjun handlar om den mycket akuta frågan om de afrikanska båtflyktingar som försöker ta sig över till Europa, och rubriken ovan är en översättning av rubriken i Politiken över tidningens intervju med Thorning.

Danmark ställer upp på EUs tiopunktsprogram men vill för egen del inte ställa upp på en mer solidarisk fördelning av asylberättigade flyktingar – Danmark är inte och kommer inte att vara en partner i en gemensam asylpolitik.

Det Danmark specifikt vill är att bidra till gränskontrollen i Medelhavet, dock inte primärt på så sätt att man plockar upp flyktingar ur de båtar de färdas i. En annan punkt som Thorning prioriterar, fast inte genom danska insatser, är åtgärder mot människosmugglare. Hon uppehåller sig också vid identifiering – alla ska lämna fingeravtryck – med motiveringen att de som inte har asylskäl ska kunna sändas hem.

Det stora borgerliga oppositionspartiet Venstre delar i de här frågorna i allt väsentligt statsministerns synpunkter.

35 kommentarer

 1. Danmark tar emot asylsökande i någorlunda pro-
  portion till landets befolkningstal, som andel
  av EU:s befolkning. Det är Sverige som är
  extremt. Men det anser HTS att vi i Sverige
  måste komma till rätta med utan bistånd från
  EU.

  Comment by Anders Nilsson — 2015 04 23 18:32 #

 2. Vi är många i Skåne som vill slippa centralmakten i Stockholm och ansluta oss till det tidigare fäderneslandet Danmark. S i Sverige är som moderaterna och prioriterar fortsatta privilegier för överklassen genom att inte röra ränteavdragen eller höja fastighetsskatten.

  Comment by Leif — 2015 04 23 19:57 #

 3. Nu är ju flyktingsituationen i världen också extrem – jag tänker då ändå inte främst på ekonomiska flyktingar utan på dem som flyr från till exempel Syrien.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 23 20:41 #

 4. Den svenska bostadsbristen är ju också extrem men regeringen gör ingenting åt problemet.

  Comment by Leif — 2015 04 23 21:50 #

 5. Åjo! Men det tar tid att planera och bygga bostäder – planeringen är för övrigt en kommunal uppgift.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 23 22:10 #

 6. Om detta nu är en kommunal uppgift och regeringen enligt dig inte har något ansvar, varför har då i princip alla kommuner misslyckats lika fatalt de senaste 25 åren. Din inställning är något egendomlig,, regeringen har inget ansvar för förhållandena i Sverige men för flyktingsituationen.

  Comment by Leif — 2015 04 24 7:08 #

 7. Regeringen försöker förstås på olika sätt stimulera byggande, men de konkreta besluten om markanvändning, gatunät, vatten och avlopp och så vidare fattas ute i kommunerna.

  Du har också fel om att alla kommuner i det här fallet är lika. Om vi tar stockholmsområdet som exempel, har det socialdemokratiskt styrda Södertälje tagit emot många flyktingar vilket har krävt att man också bygger bostäder. Det moderatstyrda Täby har däremot hållit igen på expansionen och därmed bevarat sin sociala struktur, det vill säga inte underlättat för vare sig invandrare eller svenskfödda låginkomsttagare att flytta in.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 24 9:10 #

 8. Visst är bostadsbyggande primärt ett kommunalt ansvarsområde, men varför byggs det så lite när en stor del av landet har och har haft, rödgröna kommunledningar? ”Gärna fler bostäder, men varenda grässtrå, grönt eller visset, eller grodyngel ska skyddas” är ju den politik socialdemokratin har böjt sig för.

  Comment by Jean — 2015 04 24 11:23 #

 9. Till Jean: Inte heller jag är någon miljöpartientusiast, men inte heller bostadsbyggande kan ske utan miljöhänsyn. För egen del föredrar jag att man bygger helt nya stadsdelar framför ständig förtätning.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 24 11:36 #

 10. Gärna nya stadsdelar, men den marken är nog huvudsakligen bevuxen av gräs eller någon växt som ingen bryr sig om, utom när det talas om att bygga bostäder. Eller så finns det mask där som fritidsfiskare behöver för sitt söndagsnöje.

  Dagens Nyheter skrev häromdagen om hur några av Stockholms stads kranskommuner inrättar naturreservat på mark som hittills varit reserverad för bebyggelse.

  Comment by Jean — 2015 04 24 12:05 #

 11. Till Jean: Självfallet behöver man också bevara vissa unika typer av natur, även obebyggda områden för rekreation. Men det finns utanför redan tättbebyggt område också fullt med mark som utan olägenhet kan användas för nya bostadsområden.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 24 13:18 #

 12. Som bekant bor din finansminister i Täby bosatt i fastighet med marknadsvärde på ca 10 miljoner. Hur går detta ihop med socialdemokratisk solidaritet när samma person (av egenintresse?) motsätter sig förändringar av ränteavdragen samt höjd fastighetsskatt. Känns som vederbörande lobbats fram av bostadslobbyisterna.

  Comment by Leif — 2015 04 24 18:54 #

 13. I fall som de här spelar nog väljarnas levnadsvillkor och reaktioner en betydligt större roll än hänsynen till just den egna plånboken.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 24 22:15 #

 14. Inte solidarisk? Hon är solidarisk mot de danska väljarna och medborgarna. Det är väl den enda solidaritet som kan avkrävas henne? 0ch det som hon också fått förtroende för?

  Comment by Thomas Åkerblad — 2015 04 24 22:18 #

 15. Till Thomas Åkerblad: I statsvetenskaplig mening räcke det med att resonera som du nu – hon har ju sitt uppdrag från medborgarna i Danmark – men solidaritet och medkänsla begränsas inte av landgränser.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 25 7:20 #

 16. Danmark har också stora problem och kostnader för invandrare och de har bestämt sig för att begränsa volymerna för att begränsa problemen. Det borde S-regeringen också göra med hänsyn till Sveriges enorma problem som migrationspolitiken orsakat. Centralmakten i Stockholm tvingar på det svenska folket massinvandring som vi får betala med blod och pengar, en fascistisk politik. Sverige borde federaliseras i våra 25 landskap och införa beslutande folkomröstningar i alla frågor som i Schweiz, folket skall bestämma inte politiker.

  Comment by Lars — 2015 04 25 10:22 #

 17. Försök att komma ihåg att flyktingar från Syrien och delar av Afrikas horn eller undan IS’ terror i områden öster om Medelhavet inte kommer hit för att plåga oss utan för att rädda sina liv. Om nu andra europeiska länder inte tar tillräckligt mycket ansvar – ska vi låta dem dö då?

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 25 11:07 #

 18. Till Enn Kokk: Man kan konstatera att Danmark har en klok S-ledare!

  Comment by Bengt Eliasson — 2015 04 25 18:19 #

 19. Till Bengt Eliasson: Korkad är hon säkert inte – men hon är inte tillräckligt varmhjärtad.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 25 18:59 #

 20. Till Enn Kokk: Den svenska flyktingpolitiken torde, utan någon som helst konkurrens, vara socialdemokratins allra svåraste fråga, nu och i framtiden. Jag är övertygad om att den svenska välfärden kommer att gå under, för att inte tala om pensionssystemet, när hundratusentals, och det av många olika anledningar, människor kommer till landet. Många av dessa kommer aldrig att arbeta och på så sätt bidra till sin egen försörjning, vilket gör att samhället måste hjälpa dem med detta. Det är inte roligt att skriva detta, men jag tycker INTE att det skall bli roligt att bli gammal i Sverige. Därför avser vi att vid vår pensionering flytta till Finland. Det känns skönt att bli s k utlandssvensk! Så den fråga man måste ställa sig är: Vad är det som gått fel, inte bara i vårt land, utan också i den svenska socialdemokratin?

  Comment by Bengt Eliasson — 2015 04 25 19:05 #

 21. Så du håller alltså med mig att S-ledningen är populister som inte vågar ta nödvändiga men obekväma beslut?

  Comment by Leif — 2015 04 25 21:07 #

 22. Till Bengt Eliasson: Då borde man kanske nu, när det är lugnt i Estland, skicka hem den förra omgången båtflyktingar, många av dem gamla redan när de anlände?

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 25 21:12 #

 23. Till Leif: Jag hoppas att du inte är så dum som du gör dig.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 25 21:13 #

 24. Här är länken till testet:

  http://mobil.svd.se/nyheter/test-vilken-historisk-politiker-ar-du-lik_svd-3787370

  Med vänlig hälsning,

  SBL

  Comment by Stig-Björl Ljunggren — 2015 04 26 2:09 #

 25. Till Stig-Björn Ljunggren: Tack!

  (Som förklaring till er andra: Stig-Björn och jag träffades vid teaterpremiären i går, och han lovade då skicka över den här länken.)

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 26 7:40 #

 26. Jag förstår att du aldrig skulle erkänna att det handlar om rädsla för och tappa marginalväljare genom obekväma men nödvändiga beslut. Men du borde vara bekant med vad som hände när bostadsmarknaden kraschade senast.

  Att inte våga ta nödvändiga beslut nu kommer bara att ge oss en ännu större räkning att betala i framtiden. Men S-ledningen hoppas väl att kraschen dröjer tills de själva är i opposition.

  Comment by Leif — 2015 04 26 9:50 #

 27. Jag tror att den, av de sju ansvariga partierna, gemensamt förda invandringspolitiken kommer att kraschlanda av sig själv inom fem år, utan inverkan av SD, pga akut bostads- och arbetsbrist, varefter ett nödstopp måste införas, gemensamt beslutat av de ansvariga partierna, i kanske tiotals år för att komma ikapp vad man har försummat gemensamt. SD kommer att under denna tid förtvina. Min spådom.

  Comment by Lasse H — 2015 04 26 11:22 #

 28. Lustigt att framtiden förutspås när vi har en verklighet som borde tas om hand.
  Vårt land som anser sig rikt är egentligen inte något framtidsland ekonomiskt, tvärtom kan man med dagens politik rent av se in i framtiden och att det blir tuffare för både ”svenskar” och andra ”nyinflyttade” är väl inget att hymla om.
  När vi blir fler och fler pensionärer med vissa som får kovan och andra som får stå med mössan kommer nypopulistiska trender att få fri framfart och lyckas till viss del.
  Vart tog den berömda Solidariteten vägen??
  Nu menar jag framförallt den Solidaritet som funnits i ”svenskarnas land” och inte det kvasiland som vi byggt och bygger.

  Comment by Urban Sjölander — 2015 04 26 12:10 #

 29. Med adress framför allt till Leif: Exemplet Danmark visar, att en socialdemokrati som stramar åt invandringspolitiken framför allt vinner marginalväljare. Men för mig är faktiskt mänsklig medkänsla viktigare än marginalväljare, anständighet viktigare än valvinster.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 26 14:41 #

 30. Till Enn Kokk: Du skrev tidigare att den danska statsministern inte är tillräckligt varmhjärtad. Såväl de danska som de finska socialdemokraterna har valt en annan väg än de svenska partivännerna i frågan om flyktingpolitiken. Är också Erkki Tuomioja, en person som jag sedan lång tid verkligen uppskattar, inte tillräckligt varmhjärtad, enligt din uppfattning? Jag är övertygad om att Thorning-Schmidt och Tuomioja skulle uppfatta det som förolämpande om någon skulle kalla dem för mindre godhjärtade bara för att de har en annan uppfattning i flyktingpolitiken.

  Comment by Bengt Eliasson — 2015 04 26 20:18 #

 31. Till Bengt Eliasson: De danska sossarna har gjort en mycket mer markant omändring av flyktingpolitiken. Jag känner Erkki Tuomioja personligen sen gammalt – jag har bland annat en bok av honom med personlig dedikation – och jag har inte uppfattat honom som invandringsfientlig.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 26 20:32 #

 32. Till Enn Kokk: De finska socialdemokraterna har en annan syn på flykting- och invandringspolitiken än sitt svenska broderparti. Denna fråga diskuterades ju inte ens i det just avslutade riksdagsvalet. Frågan gällde: Anser du att Tuomioja och de finska socialdemokraterna är mindre godhjärtade bara för att de intagit en annan uppfattning i invandringspolitiken?

  Comment by Bengt Eliasson — 2015 04 26 21:08 #

 33. Till Bengt Eliasson: Finland hade en relativt låg invandring redan innan Sannfinländarna fanns. Det här tror jag mycket har att göra med att språket är så svårt att lära för människor som har lärt sig andra europeiska språk. Finsk-ugriska språk (dit ju även estniskan hör) liknar inte andra europeiska språk vad gälle ordstammar och grammatik, således svåra att lära sig också för de flesta européer.

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 26 21:23 #

 34. Till Enn Kokk: Jag noterar att du inte svarar på frågan om du anser Erkki Tuomioja vara mindre godhjärtad, då han och hans parti i Finland, i likhet med de danska partivännerna, intagit en annan uppfattning än de svenska socialdemokraterna i frågan om invandrings- och flyktingpolitiken. Jag skrev förut att det inte känns roligt att bli gammal i Sverige, helt enkelt därför att det sociala välfärdssystemet, där pensionerna är en mycket viktig del, kommer att bryta samman, ja kollapsa, under trycket av alla som skall försörjas. Jag vill klart säga att Sverige måste ha en mycket aktiv biståndspolitik, där hjälp ges direkt på plats, samtidigt som vi måste ställa hårda krav på dessa länders ledare att göra vad de kan för att lindra nöden. Att de avskyvärda Sverigedemokraterna har lyckats nå ut med sitt budskap är i grunden, med tanke på det långa maktinnehavet, helt socialdemokratins ansvar. En gång hade arbetarrörelsen devisen att man skulle arbeta och göra rätt för sig. En tes som de s k nya moderaterna mycket skickligt tog ifrån socialdemokratin och gjorde till sin, så att de kunde vinna inte bara ett utan två riksdagsval. Den frågan man måste ställa sig: Vad är det som gått fel i den svenska socialdemokratin? Om sådana storheter som Palm, Branting, Hansson, ja för den delen även Erlander, skulle se hur de nutida s-ledarna förvaltar budskapet skulle de vända sig i sina gravar. Det torde räcka att läsa ABs ledarskribent Anders Lindberg, en av de mest tongivande inom svensk socialdemokrati. Lindberg propagerar för en linje som kommer att få än fler att lämna partiet. Lindberg tillhör den grupp som jag skulle vilja kalla socialdemokratins dödgrävare. Är du också en av dem?

  Comment by Bengt Eliasson — 2015 04 28 11:08 #

 35. Till Bengt Eliasson: Vem som är dödgrävare är jag inte lika säker på som du.

  Efter valet i Finland har jag sett – jag följer varje dag på nätet Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet – att Erkki Tuomioja har sagt att Sannfinländarna kan tänkas bli en del av den kommande regeringen och då av allt att döma tillsammans med Centern och Socialdemokraterna.

  Men det är ju mer ett resonemang från en rutinerad realpolitiker än ett uttryck för sympati för partiet eller dess hållning i en specifik fråga. De finländska sossarna har ju också tidigare, i egenskap av en del av en koalitionsregering, kompromissat i en rad frågor, och jag antar att Tuomioja åtminstone i ordets vidare mening har stött det här kompromissandet.

  Men har Tuomioja uttryckligen själv förordat en skärpt flykting- och invandringspolitik, och vad har han då sagt?

  Comment by Enn Kokk — 2015 04 28 11:33 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^