Vänsterpartiets dopp – och ett bra socialdemokratiskt valmanifest

22 augusti 2006 16:02 | I skottgluggen, Politik | 11 kommentarer

Valrörelsen är fortfarande en rysare.

I dagens (Dagens Nyheter den 21 augusti) mätning från Synovate Temo hamnar vänsterpartiet med 3,6 procent under fyraprocentsspärren. Skulle det bli partiets valresultat, kan just det bli det som säkrar en seger åt den borgerliga alliansen.

Å andra sidan vet vi av erfarenhet, att i såna här situationer Kamrat 4 procent brukar träda i tjänst. Det finns sossar som, av rent partitaktiska skäl och utan att ge ett vitten för vänsterpartiets ideologi, är beredda att hålla partiet över spärren. Å andra sidan kan motsvarande bidrag från miljöpartisters sida leda till att de gröna i stället åker ut ur riksdagen – de får i dagens mätning 5,4 procent.

I princip skulle jag inte sörja vänsterpartiets hädanfärd, särskilt som den i så fall är helt självförvållad. Gudrun Schyman lyckades, vad man än tyckte om hennes fyllevillervallor, i en tid av socialdemokratiska högeravvikelser (jo, jag medger dem) attrahera missnöjda vänstersocialdemokrater – men i hägnet av hennes framgångar bidade övervintrande ortodoxa kommunister, en grupp som fick nytt friskt blod från Ung vänster, sin tid. De här människorna tror förmodligen på, inte bara koketterar med kommunismen och Lenin, vilket tyder på att de har en brist i sin intellektuella utrustning. Det senare förklarar väl i så fall också deras monumentala brist på förmåga att analysera partiets chanser och staka ut dess väg.

Jag har kritiserat mitt eget parti, socialdemokratin, för att sakna en sammanhängande dröm, en utopi, som kan entusiasmera alla de människor, som har hjärtat till vänster. Årets valmanifest innehåller – fortfarande utan att ha detta sammanhållande ideologiska kitt – dock många steg i riktning mot klassisk socialdemokratisk reformpolitik.

Socialdemokratin vill använda den offentliga sektorns (usch, den gemensamma sektorn heter det!) starka finanser till att anställa fler i skola, vård och omsorg. Den ska vara en föregångare som modern arbetsgivare som erbjuder attraktiva arbeten med jämställda löner. De sociala försäkringarna ska stärkas. Välfärden går före stora skattesänkningar.

En tandvårdsreform utlovas: Unga upp till 24 år ska få gratis tandvård, en undersökning ska kosta högst 200 kronor och kostnaden för dyra behandlingar ska minskas kraftigt. (Det kommer att krävas mer, men det här är reformer på rätt väg.)

Det högsta taket i a-kassan ska höjas till motsvarande 7,5 basbelopp. Förtidspensionärernas ekonomi ska förbättras.

Maxtaxan på dagis ska sänkas med 300 kronor och den allmänna avgiftsfria förskolan öppnas för treåringar. 3000 fler fritidspedagoger utlovas på fritids.

Studenter med ansträngd ekonomi utlovas höjda studiemedel och höjt fribelopp.

De sämst ställda pensionärerna ska få höjda bostadstillägg. 100000 fler bostäder ska byggas för äldre, så väl seniorbostäder som särskilda boenden. Det senare betraktar jag som en av valrörelsens viktigaste löften. Under de senaste åren har det gått en modetrend genom svensk kommunalpolitik: De äldre ska, vare sig de vill eller inte, bo kvar hemma (med hjälp av en ofta allt för medioker service och med leverans av smak- och upplevelsebefriad kost). Vi måste i den här valrörelsen få ut, att det nu är slut med den här extremistiska politiken; självfallet ska de äldre, som vill och kan bo kvar hemma, få hjälp med det, men de som vill ha den ena eller den andra typen av gemenskapsboende och kollektiv service ska få det och detta utan de höga och förödmjukande spärrar, som i dag alltför ofta ingår i prövningen.

Jag är också glad för att socialdemokratin vill se Sverige som en förebild i den gröna omställningen. Med min gamla vän Helga Henschen utropar jag: ”Vår gröna dröm är röd!”

Naturligtvis finns det i valmanifestet politiska områden, där jag önskar, att man hade gått ännu längre. Men med tanke på miljöpartiets på den här punkten borgerliga inställning är följande ändå steg på rätt väg: ”…kontrollen av friskolorna måste skärpas. Etablering av nya friskolor får inte leda till sämre undervisning för barnen i den kommunala skolan eller ökad segregation. Kommunernas inflytande vid etablering av friskolor ska förstärkas. Vinster ska komma skolan till del – inte aktieägarna. Alla elever har rätt till objektiv och allsidig undervisning. Vi är motståndare till religiösa friskolor. Genom skärpta regelverk och uppföljning vill vi öka insynen. Ytterst ska de offentliga stöden kunna dras in.”

Socialdemokraterna går i den här mätningen upp med 2,9 procent till 37,7 procent. Ökningen kommer dels från forna vänsterpartiväljare, dels från soffan. Antalet osäkra har i och för sig inte minskat mycket, men sammansättningen av gruppen osäkra har ändrats: socialdemokratin har tagit sympatisörer från soffan, medan fler vänsterpartister har blivit osäkra.

Sammantaget har högeralliansen i den här mätningen 49,3 procent, socialdemokraterna med stödpartier 46,6 procent. Det är inget ointagligt försprång.

11 kommentarer

 1. Hej!
  Har du läst vänsterpartiets valmanifest? Om inte så gör gärna det. Jag är övertygad om att det står närmre ”klassisk socialdemokratisk reformpolitik” (dina egna ord) än vad sossarna själva kunde frambringa då det begav sig.

  Comment by Hanna — 2006 08 22 16:19 #

 2. Till Hanna Löfqvist: Jo, jag har läst Vänsterpartiets valplattform; rubriken ”Arbete Demokrati Rättvisa” låter förresten som någon av socialdemokratins treordsdeviser från tidigt sjuttiotal – jag är en man med självironi och skojade en gång med kollegerna på partiexpeditionen (s) och lät några kolleger dra tre lappar med var sitt ord ur en mössa. En sån där treordsdevis blev då ”Arbete Brännvin Fritid”.

  Men skämt å sido: Självfallet finns det saker i vänsterpartiets valplattform, som även kan omfattas av socialdemokrater – vore det inte så, skulle vi ju inte kunna ha det faktiska samarbete som vi har. Jag vill för egen del ge vänsterpartiet ett erkännande för formuleringen ”Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt.” Men på den punkten har vi ett gemensamt problem i miljöpartiet; eftersom du har läst min text, vet du, att jag tog upp den saken redan där, fast då bara från ett socialdemokratiskt perspektiv.

  Annat finner jag mer fluffigt. Även det socialdemokratiska valmanifestet innehåller konkreta löften om fler jobb inom verksamheter inom gemensam sektor, men vänsterpartiets löfte om 200000 nya jobb inom offentlig sektor – se det där byråkratisika uttrycket också hos er! – finner jag väl fluffigt.

  Men Hanna, du kringgår problemet: Jag har ju inte påstått, att det som är vänsterpartiets självmål – den sega tron på Lenin och kommunismen – skulle finnas just i valplattformen. Det där arvet är vänsterpartiets eviga lik i lasten. Man måste ju vara både blind och döv – och det tror jag inte du är – för att inte se, att vänsterväljare (jag talar om position, inte om partibeteckning), när vänsterpartiet för jag vet inte hur mångte gången målar in sig i samma hörn och när socialdemokratin samtidigt presenterar ett socialt reformprogram inför valet, väljer att återvända från vänsterpartiet till socialdemokraterna.

  Det här betyder inte, att jag generellt har en antagonistisk inställning till vänsterpartister. I kulturnämnden i Uppsala har vi till exempel haft ett gott och konstruktivt samarbete med de (v)-företrädare, som sitter där, och jag känner många vänsterpartister, som politiskt står mig hyggligt nära.

  Jag har varit de svenska socialdemokraternas nordiske och baltiske sekreterare och känner därför väl till partilivet i våra grannländer.

  En skillnad mellan Sverige och Norge, där SV sitter i koalitionsregering med Arbeiderpartiet, är att SV inte bär på det här kommunistiska-leninistiska idéarvet. SVs föregångare, Sosialistisk Folkeparti, var en vänsterutbytning ur Arbeiderpartiet (på grund av bland annat NATO- och EEC-frågorna).

  Comment by Enn Kokk — 2006 08 22 18:32 #

 3. Hej!

  Jag tycker det är glädjande att partiet har ökat i den senaste opinionsmätningen. Trist att (v) ligger under spärren. Om olyckan är framme kan det bli alliansen som tar över regeringsmakten.
  Frågor som står högt upp på dagordningen för (m) är bl a sänkta nivåer i a-kassan.

  Jag delar din uppfattning om att (s) behöver utopier (s). Ernst Wigforss talade i termer av provisoriska utopier – en begriplig bild av vad socialdemokratin vill under en överblickbar framtid (källa: ”Jämlikhet i frihet” – Lars Engqvist. B90 Förlag).

  Rustan Rydman (s)
  Stockholm

  Comment by Rustan Rydman — 2006 08 22 21:39 #

 4. Tack för svar. Jag blir erhört provoserad när jag läser om arvet efter lenin etc, som du antar att vi alla förhåller oss till. Du förminskar oss, vänsterröstare. Många socialdemokrater o borgare talar om v:s lik i garderoben, när min morsa mfl näst intill har stått lik på jobbet p g a sossarnas besparingar. Betalat med sin hälsa för nedskärningarna. Läs gärna http://hannalofqvist.blogspot.com/2006/01/tanter-i-offentliga-sektorn-frenen.html Det här är verkligheten för tusen och åter tusentals människor runt om i Sverige. Vänstern har inte gett vika, men det har socialdemokraterna. Sen kan man ju ha råd att tycka att v är skamliga osv för vad gubbar ansåg var rätt på 60-och 70-talet. Det är inget jag el min familj tar ansvar för.

  Comment by Hanna — 2006 08 23 0:10 #

 5. Till Hanna Löfqvist: Ja men det problem jag påtalar rör ju dess värre inte det ”gubbar” ansåg på 1960- och 1970-talen (för att inte tala om 1920-, 1930-, 1940- och 1950-talen). Problemet är alla dessa vänsterpartister som fortfarande i dag, 2006, bekänner sig till kommunismen och det leninistiska arvet.

  Comment by Enn Kokk — 2006 08 23 0:19 #

 6. ja, är man kommunist för att man vill ha fler jobb i offentlig sektor el kritiserar Israels förehavanden i Libanon- så gärna för mig. Leninistiska arvet har du säkert råd att fundera över i trädgården.

  Comment by Hanna — 2006 08 23 0:26 #

 7. Till Hanna Löfqvist: Jag vill också ha fler jobb i den gemensamma sektorn, och jag är en benhård motståndare till vad Israel har för sig i Libanon, men varken jag eller någon annan är kommunist för att vi förfäktar de åsikterna. Jag förstår att du är arg, men gör dig inte i ilskan också dum (vilket jag, efter att ha läst din blogg, är övertygad om att du inte är).

  Comment by Enn Kokk — 2006 08 23 0:31 #

 8. välkommen i Vänsterpartiet!

  Comment by Hanna — 2006 08 23 0:34 #

 9. Till Hanna Löfqvist: Det skulle jag aldrig kunna tänka mig, just av de skäl jag har angett och som du envist vägrar förstå.

  Comment by Enn Kokk — 2006 08 23 0:43 #

 10. Vi har olika ståndpunkter. Inget konstigt med det. Tack för korrespondensen!

  Comment by Hanna — 2006 08 23 7:59 #

 11. Hej.
  Jag vill tipsa dig om den här namninsamlingen.
  —–
  Låt oss studenter kunna leva
  —–
  Skriv under och läs mer på adressen:
  http://www.namninsamling.com/fribelopp

  Comment by josefine — 2006 10 16 22:00 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^