Ingen dager synes än för dansk socialdemokrati

26 november 2014 14:33 | Musik, Politik | 4 kommentarer

I senaste Voxmeter får danska Socialdemokratiet 21,4 procent not 21,6 procent i Berlingske Barometer, som visar ett viktat genomsnitt för de senaste opinionsmätningarna. Inte mycket tyder på att partiet ens är på väg upp mot sitt historiskt låga resultat i folketingsvalet 2011, 24,4 procent.

Ärkerivalen, borgerliga Venstre får däremot sägas vara tillbaka på sin nivå i valet 2011, 26,7 procent. I den aktuella mätningen får partiet 26,4 procent mot 25,1 procent i Barometern.

Däremot ser högerpopulistiska Dansk Folkeparti ut att ha fallit tillbaka något. Voxmeter ger partiet 17,6 procent mot 18,9 procent i Barometern. Fast DF ligger ju hur som helst långt över sitt eget resultat i valet 2011, 12,3 procent.

Socialdemokratiets kvarvarande koalitionspartner, socialliberala Radikale Venstre, får hos Voxmeter 8,0 procent mot 7,5 procent i Barometern, i båda fallen siffror som ligger under partiets valresultat 2011, 9,5 procent.

Deras från regeringen avhoppade tredje samarbetsparti Socialistisk Folkeparti kommer i den aktuella undersökningen upp i 7,5 procent mot 7,1 procent i Barometern. Båda de här siffrorna ligger under SFs resultat i valet 2011, 9,2 procent.

SFs rival om vänsterrösterna, den rödgröna och feministiska Enhedslisten får hos Voxmeter 9,1 procent och i Barometern 9,3 procent. Det här partiet ligger alltså fortsatt över sitt valresultat 2011, 6,7 procent.

Konservative Folkeparti harvar vidare på en nivå under sitt valresultat 2011, 4,9 procent: 4,1 procent i Voxmeter och 4,3 procent i Barometern.

Och Liberal Alliance, som i folketingsvalet 2011 fick 5,0 procent, noteras för samma tal i Voxmeter – genomsnittet i Barometern ligger på 5,6 procent.

* * *

Som hjälp på traven åt de danska socialdemokraterna återger jag här en gamman dansk kampsång, den som på svenska börjar ”Snart dagas det, bröder”:

Socialisternes march

Dansk text: Ulrich Peter Overby, 1871
Musik: Christian Joseph Rasmussen, 1872

Snart dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Årtusinders åg på vor nakke blev lagt,
vi bar det og tav i vor nød,
men er vi de mange, så være det sagt:
Vi fordrer det daglige brød.
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!

Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem,
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem,
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Vor arne er kold, og vort hjem kun et skjul
for trængsler og tvedragt og savn,
vor idræt man fængsler i bur som en fugl
og kaster foragt på vort navn.
Os levnes kun hadets den ulmende glød.
Til arbejdet, liv eller død!
Os levnes kun hadets den ulmende glød.
Til arbejdet, liv eller død!

Rigmændene fodres ved arbejder-slid,
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid,
om ikke vi ofrer til dem.
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Det knager i samfundets fuger og bånd,
lad falde, hvad ikke kan stå!
Men ræk mig, o broder, din barkede hånd,
før i løgn og af sult vi forgå,
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!

Socialisternas marsch

Svensk text: Johan Lindström Saxon, 1885 (publicerad i Social-Demokraten den 5 november 1885; sången infördes sedan också i Tidens sångbok)
Musik: Christian Joseph Rasmussen, 1872
Dansk originaltext: Ulrich Peter Overby, 1871 (”Socialisternes march”)

Snart dagas det bröder! Se östern i guld.
Till arbete låtom oss gå!
Vi fattiga äga ej skydd eller huld.
På jorden knappt leva vi få.
Man kringskär vår frihet, förminskar vårt bröd.
Till arbetet, liv eller död.
Man kringskär vår frihet, förminskar vårt bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Årtusendens ok på vår skuldra blev lagt.
Vi buro det tyst i vår nöd.
Men äro vi mängden så vare det sagt:
”Vi fordra vårt dagliga bröd!”
Och eniga gå vi i lust och i nöd.
Till arbetet, liv eller död.
Och eniga gå vi i lust och i nöd.
Till arbetet, liv eller död.

Att bliva, så andligt som kroppsligen, träl,
den växande släkt fostras opp
och därför så ofta är mörkt i dess själ
och släckt varje glädje och hopp.
Ty lyckan förvissnar vid bristen på bröd.
Till arbetet, liv eller död.
Ty lyckan förvissnar vid bristen på bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Vår härd är så kall och vårt hem blott ett hål,
för armod och tvedräkt en hamn.
Och sedan man brutit vår viljekrafts stål,
så kastar man smuts på vårt namn.
Och lämnas blott hatets förbrännande glöd.
Till arbetet, liv eller död.
Och lämnas blott hatets förbrännande glöd.
Till arbetet, liv eller död.

De rike de gödas med arbetarsvett
och prästerna ge oss ett hem
då slutligt vi stupat – ett helvete hett –
om icke vi offra åt dem.
Vi bygga en guldgrav, tyranner! För bröd.
Till arbetet, liv eller död.
Vi bygga en guldgrav, tyranner! För bröd.
Till arbetet, liv eller död.

Det knakar i samhällets fogar och band.
Låt falla vad icke kan stå!
Men räck mig, o broder, din trofasta hand
förinnan i nöd vi förgå.
En fästning vi bygga till värn i vår nöd.
Till arbetet, liv eller död.
En fästning vi bygga till värn i vår nöd.
Till arbetet, liv eller död.

En svensk inspelning, med en stor blåsorkester under ledning av Sigurd Ågren plus kör och solosång av Per Myrberg finns på dubbel-LPn ”Arbetarrörelsens sånger” (Pogo Plattan 102-103, 1971).

4 kommentarer

 1. Jag tycker att du ska bekymra dig mer om den svenska socialdemokratin,vart är den på väg?
  Här blir dom överkörda titt som tätt av Alliansen och SD,det största misstaget var att dom skulle regera med extremist partiet MP.

  Comment by Kenneth Eriksson — 2014 11 26 15:37 #

 2. Till Kenneth Eriksson: Jag bekymrar mig förvisso också över den svenska socialdemokratin, men vad ska den göra i nuvarande parlamentariska läge, när inget borgerligt parti, som förr i världen Centern och Folkpartiet, är berett att samarbeta? Jag är verkligen inte för en mer borgerlig politik, men vad ska man ta sig till i ett parlamentariskt läge som dagens?

  Själv hade jag gärna sett ett samarbete också med Vänsterpartiet, men inte heller det hade ju skapat någon majoritet.

  Inte heller jag är någon vän av Miljöpartiet, men bland dess väljare finns många som, ifall Socialdemokraterna hade hållit fast vid den röd-gröna profil till exempel 1990 års partiprogram hade, säkert kunde ha tänkt sig att rösta socialdemokratiskt även i dag.

  Comment by Enn Kokk — 2014 11 26 16:28 #

 3. Den danska socialdemokratin har aldrig varit lika stark som i Norge och Sverige. Å andra sidan var bonderrörelsen (Venstre) mycket starkare kraft där än i övriga Norden och stod mot de konservative/högern som utgjordes av godsägare kring sekelskiftet 1900.
  Den uppdelningen vi haft mellan stad-land i Sverige har varit socialdemokratiska väljare i småstäder/samhällen och centerpartiet/bondeförbundet på landsbygden utanför dessa. I Danmark har man både i småstäder och på landsbygden röstat på Venstre (där ofta de kooperativa industrierna fanns, slakterierna m.fl. verksamheter som exporterade till England vilka ägdes och drevs av bönder som hade varit på folkhögskola) givit danska V ett starkare stöd än svenska C.

  En annan skillnad mot Sverige är att de största städerna Köpenhamn, Århus, Odense, Ålborg och Esbjerg har med vissa undantag styrts med socialdemokratiska borgmästare de senaste hundra åren. Möjligen inverkar det att kommunalvalen ligger på en annan tidspunkt än Folketingsvalen, men jag tror det dels handlar om att S ses som ”stadsparti” till skillnad från Venstre, dels att gentrifieringen aldrig slagit så starkt som i Sverige ( fortfarande finns det gott om lägenheter där man delar toalett och badrum med grannarna på kökstrappan, se: http://www.kl.dk/Momentum/momentum2014-6-2-id151251/ ). Det finns fortfarande gott om låginkomsttagare i vissa centrala köpenhamnsstadsdelar där dessa i Sverige hade bott ute i miljonprogrammet.

  Comment by Karl Magnason — 2014 11 27 15:58 #

 4. Till Karl Magnasson: Kunniga kommentarer – jag uppskattar sådana, fastän jag själv är tillräckligt bevandrad i dansk historia och politik för att känna till det här.

  Problemet för danska (S) i dag är dock vida större: Det finns opinionskartläggningar som visar, att Socialdemokratiet bland en ganska vid grupp av yngre väljare är reducerat till ett tioprocentsparti. Inte bara Venstre är mycket, mycket större i motsvarande åldersgrupp – både till exempel Liberal Alliance och Enhedslisten är större än (S) i det häre skiktet av yngre väljare.

  Comment by Enn Kokk — 2014 11 27 17:21 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^