Norge: Den blå-blå regeringen närmar sig förra valresultatet. Arbeiderpartiet håller ställningen, men SV åter under spärren

21 september 2014 16:49 | Politik | Kommentering avstängd

Den blå-blå regeringen i Norge stärker åter sin position i opinionen.

I Respons’ septembermätning för Aftenposten ökar Høyre med 1,0 procentenheter till 26,4 procent, ett resultat ganska nära vad partiet fick i stortingsvalet 2013, 26,8 procent.

Dess koalitionspartner, högerpopulistiska Fremskrittspartiet ökar också i den här mätningen, med 1,1 procentenheter till 15,8 procent, vilket ju inte är så långt ifrån partiets resultat i stortingsvalet 2013, 16,3 procent.

Lite sämre går det för deras stödpartier i Stortinget.

Kristelig Folkeparti backar med 0,5 procentenheter till 5,0 procent mot 5,6 procent i valet 2013.

Och liberala Venstre, som 2013 samlade 5,2 procent, backar med 0,1 procentenheter till 3,6 procent.

Det i Norge blockneutrala Miljøpartiet De Grønne ligger över sitt valresultat 2013, 2,8 procent, men backar i den aktuella mätningen med 0,1 procent till 3,2 procent, vilket är under spärren (4 procent).

Det av mittenpartierna, Senterpartiet, som har valt den rödgröna sidan och som ingick i den förra, arbeiderpartiledda regeringen, ökar med 0,4 procentenheter till 5,4 procent vilket är nästan identiskt med partiets resultat i stortingsvalet 2013, 5,5 procent.

Arbeiderpartiet backar visserligen i den här mätningen med 0,6 procentenheter, men partiets resultat där, 34,2 procent, ligger märkbart över valresultatet 2013, 30,8 procent.

Sorgebarnet på den rödgröna sidan är Sosialistisk Venstreparti. SV backar i den aktuella mätningen med 1,0 procentenheter till 3,6 procent och hamnar därmed åter under spärren. I valet 2013 lyckades SV, med 4,1 procent, kravla sig över spärren.

Aftenposten har också publicerat en analys av SVs situation, en analys underbyggd med siffror och grafik.

I början av 2000-talet hade SV ett väljarstöd i storleksordningen 12-13 procent, vilket alltså har reducerats till mindre än en tredjedel. Det är helt uppenbart att en regeringssamverkan med det traditionellt stora socialdemokratiska Arbeiderpartiet i många väljares – framför allt många unga väljares – ögon inte har gett tillräckligt noterbara resultat. Vid stortingsvalet 2001 var SV klart större än Arbeiderpartiet bland väljare under 30 år, och partiet har till och med varit största parti i skolval – men sedan har det gått raskt utför.

Också partiets tidigare mycket starka stöd bland invandrare har minskat. I det fallet har med all säkerhet massakern på Utøya spelat en roll för att få invandrarnas sympatier att gå över till det där och i regeringskvarteret hårt drabbade Arbeiderpartiet.

Tidigare var SV också ett parti med starkt stöd från främst kvinnliga väljare, men också dessa stöder nu i högre grad än tidigare Arbeiderpartiet.

I artikeln i Aftenposten finns en i vissa avseenden häpnadsväckande grafisk illustration av var 2009 års SV-väljare har sina politiska sympatier i dag. Hela 41 procent av dem stöder i dag Arbeiderpartiet mot bara 22 procent som fortfarande har sina sympatier hos SV. 8 procent av SV-väljarna från 2009 lägger nu sin röst på Miljøpartiet De Grønne och 6 procent av dem stöder det grönliberala Venstre. Att yttervänsterpartiet Rødt i dag härbärgerar 3 procent av 2009 års SV-väljare är kanske inte så märkligt, men det är nästan häpnadsväckande att hela 13 procent av SV-väljarna från då i dag sympatiserar med Fremskrittspartiet – dessutom har 3 procent gått över till Høyre.

En intressant slutsats inte bara från Norge utan också från Danmark och Finland är att små vänsterpartier, även om de är aldrig så demokratiska, inte tycks klara regeringssamarbete, i alla fall utan att straffas av sina väljare.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^