Arbeiderpartiet får sitt högsta stöd sedan 2012

19 juni 2014 15:02 | Politik | Kommentering avstängd

Arbeiderpartiet är, med en ökning på hela 3,4 procentenheter till 36,1 procent, Norges utan konkurrens största parti i den mätning Opinion har gjort för ANB, Avisenes Nyhetsbyrå. Det här ligger avsevärt över resultatet i stortingsvalet 2013, 30,5 procent, vilket ju bidrog till att den rödgröna regeringen fick avgå. Det aktuella resultatet måste anses som klart godkänt för den nyvalde ledaren för Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Av partiets samarbetspartners i den förra regeringen i Norge går Senterpartiet fram med 0,5 procentenheter till 5,3 procent. Därmed är partiet nästan uppe i sitt resultat i stortingsvalet 2013, 5,5 procent.

Sämre går det för det tredje partiet i den regeringen, Sosialistisk Venstreparti. I den här mätningen backar partiet med 0,5 procentenheter till 3,4 procent och ligger därmed under fyraprocentsspärren. I 2013 års stortingsval kom SV knappt över spärren: fick 4,1 procent.

Till yttervänsterpartiet Rødt har SV-väljarna dock inte gått. Det här partiet backar också med 0,5 procentenheter och landar den här gången på 1,4 procent. Det är ändå lite högre än partiets valresultat 2013, 1,1 procent.

Däremot kan det blockneutrala Miljøpartiet De Grønne tänkas ha tagit väljare från SV. I och för sig ökar MDG i den här mätningen bara med 0,1 procentenheter, men partiet, som nu är uppe i 3,4 procent, har gradvis ökat sin väljarandel, och då ligger det ju nära till hands att tro, att det rödgröna SV har fått släppa till en del väljare från sin mer gröna än röda falang. I stortingsvalet 2013 kom MDG bara upp i 2,8 procent.

Även liberala Venstre har länge slagits om de gröna väljarna, och måhända har MDG också hämtat gröna väljare därifrån. Venstre, som i valet 2013 stöddes av 5,2 procent, får i den aktuella mätningen 4,8 procent. Mest intressant i det här sammanhanget är nedgången på 0,5 procentenheter jämfört med förra mätningen.

Också det andra mittenpartiet som utgör den blå-blå regeringens stödtrupper i Stortinget, Kristelig Folkeparti, backar en smula, 0,2 procentenheter. Därmed hamnar partiet på 5,5 procent, vilket är snäppet under partiets resultat i stortingsvalet 2013, 5,6 procent.

Det regeringsbärande partiet Høyre tappar 1,6 procentenheter och hamnar därmed på 25,3 procent, vilket är under partiets resultat i 2013 års stortingsval, 26,8 procent.

Och i den här mätningen faller också dess partner i regeringen, högerpopulistiska Fremskrittspartiet, med 0,9 procentenheter till 14,2 procent, vilket är en nivå markant under partiets resultat i valet 2013, 16,3 procent.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^