Regeringsprogram och fördelning av ministerposter klara i överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Reformpartiet i Estland

21 mars 2014 15:19 | Politik | Kommentering avstängd

Sotsiaaldemokraatlik erakond (Socialdemokraterna) och Reformierakond (Reformpartiet) har kommit överens om gemensamt regeringsprogram och om fördelningen av ministerposter mellan partierna.

Regeringsprogrammet är ett oerhört långt och detaljerat dokument, som berör politikens samtliga fält. Det mesta av det här är inte av intresse för svensk publik, men man lägger märke till att det här dokumentet inleds med familjepolitik, ett av Socialdemokraternas hjärtebarn. Barnbidraget höjs till exempel till 45 euro i månaden för första och andra barnet och till 100 euro i månaden för tredje barnet. Ytterligare stöd utlovas till de mest behövande familjerna. Ett program för utbyggnad av barnomsorgen utlovas. Skollunch, som hittills har serverats bara grundskoleelever, ska nu serveras också till gymnasister – på det här fältet handlar det om höjda statsbidrag.

Socialdemokraterna, som har engagerat sig starkt för förbättrade lönevillkor för lärarna (och som har starkt stöd bland dessa), har nu också fått in i regeringsöverenskommelsen en passus om höjd lön åt dessa.

En liten lättnad aviseras för en del av de ryssar som ansöker om estniskt medborgarskap: De som är över 65 år ska behöva avlägga endast ett muntligt prov i estniska, inte ett skriftligt.

När det gäller fördelningen av ministerposter, är fördelningen mellan de båda koalitionspartierna klar – däremot har ministerlistan ännu inte offentliggjorts.

Men premiärministerposten tillfaller Reformpartiet, och den kommer med hundraprocentig sannolikhet att tillfalla Taavi Rõivas.

Som en motsvarande ledningsfavör får Socialdemokraterna posten som talman i Riigikogu, Riksdagen, och den kommer att tillfalla den socialdemokratiske veteranpolitikern, den förre partiordföranden Eiki Nestor, vilket också har bekräftats av honom själv.

En intressant fråga är den nuvarande socialdemokratiske partiordföranden Sven Miksers deltagande i den nya regeringskoalitionen. Han hade ju tidigare låtit sig nomineras till förstaplatsen på Socialdemokraternas lista i EU-valet, men han har nu till estniska media sagt, att han kanske – som läget är nu – ska hoppa av från den kandidaturen. I estniska media nämns han som tänkbar försvarsminister, eftersom han har tidigare erfarenheter från det området.

Det finns rätt så kvalificerade gissningar om vilka Socialdemokraterna ska utse till ”sina” olika ministerposter, men jag väntar med att skriva namn, även om jag tror mig veta rätt bra, vilka det är fråga om. De poster Socialdemokraterna också får är de som närings- och transportminister, justitieminister, utbildnings- och forskningsminister, jordbruksminister och socialvårdsminister.

Men jag kan ändå nämna, att estniska media pekar ut Jevgeni Ossinovski som ny utbildnings- och forskningsminister. Han är i motsats till de övriga som nämns i media en mycket ung politiker, i det här fallet dock inte intressant främst för att han har gjort rekordkarriär. Får han en ministerpost, markerar Socialdemokraterna att deras intresse för ryssarna inte bara handlar om att få deras röster. Men givetvis spelar det en roll, att Ossinovski i Narva och de övriga delarna av det närmast helt ryskspråkiga nordöstra Estland fick en enorm andel personröster i det senaste valet.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^