Dansk Folkeparti fortsatt större än Socialdemokratiet. Spekulationer om ny socialdemokratisk partiordförande

16 mars 2014 15:39 | Politik | 2 kommentarer

Berlingske Tidende publicerar fortlöpande nya danska opinionsundersökningar och väger också samman dem till ett genomsnitt. Senast i raden är en mätning från Epinion den 13 mars.

I den är borgerliga Venstre fortsatt största parti med stöd av 27 procent av de tillfrågade. Detta är aningen högre än valresultatet i folketingsvalet 2011, 26,7 procent.

Men också i denna mätning ligger populistiska Dansk Folkeparti, om än knappt, på andra plats med 19,9 procent, vilket är rejält över valresultatet 2011, 12,3 procent.

Först på tredje plats hittar man även i den här mätningen Socialdemokraterne med 19,7 procent, ett resultat långt under det stöd – också det historiskt sett svagt – partiet fick i valet, 24,8 procent.

Socialdemokraternas kvarvarande regeringspartner, det socialliberala Radikale Venstre, får i den här mätningen 9,0 procent, alltså nästan lika mycket som i valet, 9,5 procent.

De här båda partiernas tidigare koalitionspartner, Socialistisk Folkeparti, har det fortsatt kämpigt, fastän det har lämnat regeringen. I samband med den krisen, som bland annat ledde till att två av partiets dittillsvarande ministrar anslöt sig till Socialdemokratiet respektive Radikale Venstre, bytte partiet också ordförande, men detta har hittills inte gett något lyft. I den här mätningen får SF 3,9 procent mot 9,2 procent i senaste valet.

Uppsamlingsplatsen för oppositionell röd-grön vänster är nu i stället Enhedslisten, som i valet fick 6,7 procent men nu stöds av 11,1 procent.

Liberal Alliance får i den är mätningen 5,0 procent, detsamma som i valet.

Och den danska borgerlighetens sorgebarn, Konservative, får i den här mätningen stöd av 4,1 procent och ligger därmed till och med under det usla valresultatet, 4,9 procent.

I Berlingske Tidende den 14 mars hittar man en politisk analys, signerad Thomas Larsen, om läget för och inom socialdemokratin, intressant för att den innehåller nya opinionsdata.

I den här opinionsundersökningen får danskarna uttala sig om vem av Socialdemokraternes mest inflytelserika politiker som främst bär skulden till partiets fallande stöd. De alternativ man där hade att välja på var
Helle Thorning Schmidt, partiordförande och statsminister
Bjarne Corydon, finansminister
Mette Frederiksen, arbetsmarknadsminister
Henrik Sass Larsen, näringsminister
Ingen av dessa
Vet ej

Att en stor majoritet av de borgerliga väljarna pekar ut Helle Thorning Schmidt är närmast väntat. Men också 36 procent av Enhedslistens väljare, 29 procent av Radikale Venstres väljare och 20 procent av Socialistisk Folkepartis väljare gör det. Liksom 16 procent av dem som stöder Socialdemokraterne.

Näst illa till ligger finansministern: 32 procent av Enhedslistens väljare, 23 procent av Radikale Venstres väljare, 22 procent av SFs väljare och hela 24 procent av dem som stöder Socialdemokratiet pekar ut honom som den främst skyldige.

Den som främst klarar sig utan någon kritik att tala om – detta gäller både vänster- och högerväljare – är Mette Frederiksen.

Tidningen har också ställt ett par uppföljningsfrågor.

Den första av dem lyder: ”Skulle du överväga att rösta på Socialdemokraterne om Bjarne Corydon blev ordförande för partiet?”.

På den frågan svarar 68,5 procent av samtliga tillfrågade nej, ett resultat som inte bara de borgerliga väljarna utan också vänsterväljarna i vid mening bidrar till. Av de socialdemokratiska väljarna står 64 procent även i detta fall fast vid sitt partival, men 12,3 procent skulle byta parti, och 23,7 procent svarar vet ej.

Svaren på motsvarande fråga i fråga om Mette Frederiksen är mycket mer gynnsamma. Den sammanlagda ja-siffran ligger här på 19 procent, men hon har också en potential bland de 12,7 procent som svarar vet ej. Hela 64 procent av de socialdemokratiska väljarna skulle med gillande rösta S, om hon blev partiordförande, men det är också intressant, att hon har ytterligare potential bland dem som i dag stöder andra vänsterpartier: 20 procent av Enhedslistens väljare skulle kunna tänka sig att rösta S om hon blev partiordförande. Motsvarande siffror för SF är hela 32 procent och för Radikale Venstre 21 procent.

2 kommentarer

  1. ”Thorning kan få et puf ud over kanten?
    http://denkorteavis.dk/2014/thorning-kan-fa-et-puf-ud-over-kanten/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20140317_Thorning%20kan%20f%C3%A5%20et%20puf%20ud%20over%20kanten.%2017.marts%202014&utm_campaign=Thorning%20kan%20f%C3%A5%20et%20puf%20ud%20over%20kanten.%2017.marts%202014

    Comment by Thomas Åkerblad — 2014 03 17 14:02 #

  2. Till Thomas Åkerblad: Medan jag försöker variera den mediala konfekten, verkar du ha limmat fast dig vid Den lille avis. Ändå säger artikeln där egentligen inget annat än den artikel i borgerliga Berlingske Tidende jag refererar, till exempel att Mette Frederiksen ligger bäst till som efterträdare.

    Comment by Enn Kokk — 2014 03 17 14:33 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^