Det ser riktigt illa ut för Socialistisk Folkeparti i Danmark

31 december 2013 15:38 | Politik | 2 kommentarer

Socialistisk Folkeparti, förr en röd stjärna på den danska partihimlen, är mitt inne i en djup kris. Enligt en färsk mätning från opinionsinstitutet Megafon backar partiet med 1,8 procentenheter och skulle, om det vore val i dag, bara få 3,7 procent (5,5 i november; 9,2 procent i folketingsvalet 2011). Då ska man veta att SF i början av 2009 stöddes av så många som över 20 procent av väljarna.

SF är ett av partierna i den danska vänster-mittenregeringen och tycks sakna förmåga att göra en korrekt analys av vad partiet borde göra för att komma tillbaka. ”De sidste uger tegner et billede av SF som en hane uden hoved, der render lidt forvirret runt”, skriver en dansk kommentator. Men det är förstås inte så lätt för partiet att vifta med sin röda fana, när den regering partiet ingår i just har gjort en stor budgetöverenskommelse högerut.

Det röd-gröna och feministiska vänsteralternativet Enhedslisten är i den här mätningen vida större (9,5 procent; 10,2 i november; 6,7 i valet 2011), förmodligen för att man från fall till fall stöder regeringen men ställer krav och ibland röstar emot den.

Stommen i regeringen, Socialdemokratiet, vars ledare Helle Thorning-Schmidt är statsminister, får i den här mätningen 22,5 procent, en liten uppgång, kanske på grund av regeringsombildningen, från novemberresultatet, 22,2 procent. I valet 2011 fick partiet 24,8 procent.

Ännu mer ökar socialliberala Radikale Venstre som också ingår i regeringen. Partiet går upp från 7,6 procent i november till 8,4 procent nu. Men också RV lyckades ännu bättre i folketingsvlet 2011: 9,5 procent.

Det här betyder att de borgerliga oppositionspartierna åter ökar sitt opinionsövertag.

Allmänborgerliga Venstre får 27,7 procent och backar en smula jämfört med novembermätningen (29,3 procent). I valet 2011 fick partiet 26,7 procent.

Uppåt går det däremot för Liberal Alliance: 5,2 procent (4,6 i november; 5,0 i valet 2011).

Och Konservative Folkeparti har det mer problematiskt än någonsin: Partiet får 3,5 procent i den aktuella mätningen (3,9 i november; 4,9 i valet 2011).

Det ökande borgerliga försprånget förklaras framför allt av en markant uppgång för populistiska Dansk Folkeparti: 12,3 procent i folketingsvalet 2011, 15,9 procent i novembermätningen och hela 18,5 procent i decembermätningen.

Många av de förändringar som man kan se i den här mätningen kan ha sin grund i personfrågor – framför allt spelar väljarnas värdering av partiledaren en roll för viljan att stödja partiet i fråga.

Mot den här bakgrunden är det nästan strongt att Socialdemokratiet ändå lyckas hävda sin nuvarande (lägre) ställning någorlunda. Detsamma gäller Venstre mot bakgrund av partiledaren Lars Løkke Rasmussens klavertramp.

Men väljarnas värdering av två andra partiledare/ledande partiföreträdare förklarar helt uppenbart de mest markanta ändringarna i väljaropinionen.

Att bara 2 procent av de tillfrågade i en mätning gjord av Megafon för danska TV2 tror att SF-ledaren Annette Vilhelmsen kan skapa framgång för sitt parti i valet 2014 kan ju i och för sig vara betingat av önsketänkande bland väljare som inte avser att rösta på SF. Men hennes ställning bland de tillfrågade SF-väljarna är dess värre nästan lika svag: Bara 4 procent av de tillfrågade som röstade på SF i folketingsvalet 2011 tror att Vilhelmsen kan lyfta partiet.

Oerhört intressant, eftersom det torde vara en viktig förklaring till Dansk Folkepartis ökande popularitet, är förtroendet för partiets gruppledare, Kristian Thulesen Dahl. Över hälften av befolkningen tror nämligen att han kan skapa ytterligare framgångar för sitt parti.

Båda de största partierna har här anledning att känna oro.

En betydande del av Venstre-väljarna gillar Kristian Thulesen Dahl.

Men det gör också farligt många socialdemokratiska väljare.

2 kommentarer

 1. SF-ledaren Annette Vilhelmsen har ju visat sig vara ett verkligt sänke för partiet. Hon hade en väldigt tuff attityd späckad med gammal kommunistisk retorik i början. Tyvärr – för henne – har hon ju varit tvungen att vika ner sig i de flesta frågor hon drivit vilket sänkt hennes trovärdighet katastrofalt.
  Det motsatta gäller för Kristian Thulesen Dahl som valt ett mera lågmält uppträdande än sin föregångare och vunnit många poäng på det.
  Tycker det är lite synd med detta ständiga användande av etiketter som ”det populistiska Dansk Folkeparti”. Alla politiska partier är populistiska på något sätt annars överlever de inte. Löfvéns accepterande av 5:e jobbskatteavdraget är ju ett typiskt exempel på populism av det grövre slaget.

  Comment by Thomas Åkerblad — 2013 12 31 17:45 #

 2. Till Thomas Åkerblad: Du har rätt i ett avseende, i fråga om att politiska partier nästan alltid, för att kunna vinna fler väljare, måste lägga förslag eller omhulda föreställningar, som attraherar många människor.

  På den tiden då jag var Socialdemokraternas nordiske och baltiske sekreterare skrev jag kontinuerligt analyser åt mitt partis VU, där jag beskrev rörelser och bakomliggande orsaker till opinionsförändringar i grannländerna. Eftersom jag vågar hävda att de här analyserna var kunniga, vann de också partiledningens gillande. Mina rapporter fanns alltid med på VUs dagordning, och jag minns ett tillfälle då jag hade skrivit om Danmark, bland annat om Dansk Folkeparti, och då muntligt poängterade, just att populism inte alltid ska användas som ett skällsord: Också den historiska socialdemokratin har, när den har varit som mest framgångsrik, fört fram folkliga opinioner.

  Jag minns att Göran Persson nickade instämmande.

  Dansk Folkeparti är obestridligen ett populistparti, men problemet med partiet är att det ofta tenderar att röra sig åt det håll vinden blåser utan att riktigt ha någon korrigerande ideologi som består av föreställningar om i vilken riktning samhället långsiktigt borde förändras för att tillvaron för medborgarna skulle kunna bli bättre.

  Comment by Enn Kokk — 2013 12 31 18:09 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^