Partifusion med oviss utgång på Åland

29 oktober 2013 11:03 | Politik | 3 kommentarer

Åland är en del av Finland, men det är helt svenskspråkigt och har status som självstyrande område; Åland har också egen flagga.

Åland utövar sin självstyrelse genom Lagtinget med 30 platser. Dessa fördelades i valet 2011 på följande sätt (mandatutfall i föregående lagtingsval, 2007, inom parentes):

Liberalerna på Åland 6 (10)
Åländsk center 7 (8)
Moderaterna på Åland (tidigare Frisinnad Samverkan) 4 (3)
Ålands socialdemokrater 6 (3)
Obunden samling 4 (4)
Ålands framtid 3 (2)
Ålands framstegsgrupp 0 (0)
Gröna på Åland 0 (0)

Obunden samling har nu beslutat att gå samman med Moderaterna, vilket skulle göra dem till Lagtingets största partigrupp.

Huruvida detta också kommer att leda till att Moderaterna därmed blir största parti i nästa lagtingsval är en annan fråga.

Obunden samling bildades ursprungligen av en grupp yngre centerpartister, som var missnöjda med partidisciplinen, och det här partiet har också i Lagtinget i många frågor tillämpat fri röstning och inte haft ambitionen att forma en sammanhållen politik. Under senare tid har också spänningarna ökat mellan partiets höger- respektive vänsterfalang.

Inte heller om det aktuella beslutet att gå samman med Moderaterna finns någon total enighet. Ett par av styrelsemedlemmarna röstade nej till fusionen, och sen återstår det framför allt att se, om De Obundnas väljare följer med till Moderaterna.

Ledande företrädare för Centern, det parti De Obundna en gång lämnade, men också för Liberalerna och Socialdemokraterna, säger i kommentarer i Nya Åland att de både hoppas och tror att en del av de obundna väljarna nu i stället ska hamna hos dem.

3 kommentarer

  1. Ålands befolkning tycks ha mycket svårt att acceptera det självklara, att de, med viss grad av självstyrelse, är medborgare i Republiken Finland.

    Comment by Bengt Eliasson — 2013 10 29 20:49 #

  2. Vad grundar du det på?

    Comment by Åke F — 2013 10 29 22:17 #

  3. Till Åke F! Av empiriska studier av det åländska folket.

    Comment by Bengt Eliasson — 2013 10 30 11:20 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^