”Snart kommer dagens medelklass att få magont på allvar”

23 oktober 2013 12:28 | Media, Politik | 16 kommentarer

Jag läser dagligen bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning och Aftonbladet, ibland också Expressen. Jag läser förstås selektivt, dock alltid kulturartiklar och serier; ledarsidornas förutsägbarhet har gjort att jag läser materialet där på ett ganska sparsmakat sätt.

Men ibland hittar man politiska artiklar – viktiga och läsvärda sådana – på kultursidorna.

Dagens (23 oktober 2013) kulturdel av DN inleds med en krönika, som jag tycker ni ska läsa: ”Snart kommer dagens medelklass att få magont på allvar”. Den är skriven av Lawen Mohtadi, journalist med kurdisk bakgrund. Hon har tidigare bland annat frilansat i radio, vikat som skribent på Göteborgs-Postens kulturredaktion och under några år varit en av två chefredaktörer för den feministiska tidskriften Bang.

Den aktuella DN-artikeln vibrerar av sorg och vrede. Sorg över en socialdemokrati som inte längre står upp för sina klassiska värderingar. Vrede över ett ständigt åter växande klassamhälle, där nu också stora dekar av medelklassen med allt mera magont jagar ”rätt” dagis och skola åt sina barn och där inte längre några hundra kronor mer i månaden kan kompensera de negativa effekterna av att snart sagt alla samhällsfunktioner styrs av vinstintressen.

Och ändå, skriver hon, trängs högern och vänstern i den politiska mitten – ”men det gåtfulla i det här är inte högern utan vänstern”:

”Att vänstern inte vill vara vänster är en av de märkligaste sakerna i vår tid. Vänstern sitter på en enastående uppfinning som är svår att överträffa. Det är solidaritet. Att försöka förstå varför socialdemokratin inte formulerar en politik för välfärd, höjda skatter och allas lika värde är nästan omöjligt. Överallt i samhället finns en vilja till förändring. Överallt syns och hörs detta. Förutom i politiken.

Socialdemokrater tror att de ska stöta bort väljare om de inte agerar utifrån idén att egenintresset styr allt, trots att det uppenbarligen finns en stor del av befolkningen som hellre ser en gemensam välfärd än 800 kronor mer i plånboken varje månad. Dessutom: snart måste man fråga sig vems egenintresse det handlar om. När otryggheten och oron inför framtiden sipprar in i stora delar av medelklassen kommer det inte ligga i deras intresse att sakna rörlighet, utbildning, bra bostäder och självklar tillgång till kultur.”

Jag vill också citera artikelns avslutning:

”Att socialdemokratin i detta läge inte förstår att deras kärnvärden – visionen om jämlikhet, människovärde och social sammanhållning – behövs mer än någonsin är djupt oroväckande. Snart måste de börja se.”

16 kommentarer

 1. Sent ska syndaren vakna! Det här har jag hela tiden försökt påpeka här på S-bloggar. Naturligtvis med skralt resultat då många har ett egenintresse i partiet (oftast av ekonomisk art).

  Precis som DN-skribenten så förstår jag alliansvännens intresse av att montera ner solidariteten i samhället men har desto svårare att förstå arbetarrörelsens deltagande i nedmonteringen.

  Jag tror att domen kommer att bli hård både mot Fredrik Reinfeldts ministär (karln har mage att utpeka sig själv som Tage Erlanders efterföljare) och den försvagade och passiva socialdemokratin.

  Comment by Jan — 2013 10 23 14:34 #

 2. Det krävs nog att förlorarna reser sig- och förmår organisera sig- för att något ska hända. Tyvärr visar socialdemokratin ett högst begränsat intresse för dem som står utanför systemen, de som idag har anledning att reagera.

  Comment by Johan — 2013 10 23 14:38 #

 3. Även mänsklighetens stora ödesfråga – klimatet – förutsätter social sammanhållning på alla nivåer och inte som nu, ett samhälle där alla förväntas slåss mot alla.

  Jag uppfattar att alltfler känner vanmakt över att det inte finns något trovärdigt och tydligt alternativ till nuvarande regering. Många uttrycker att V säger det enda rätta när det gäller välfärden, men att tröskeln ändå är hög för att rösta på dem. Kommunistspöket är seglivat, i synnerhet för traditionellt borgerliga människor. Risken är uppenbar att de röstar blankt eller helt sonika stannar hemma på valdagen, något som gynnar Reinfeldt & Co.

  Comment by anita l — 2013 10 23 20:06 #

 4. Hej Enn! Tack för tipset, jag har förmedlat artikeln vidare till vänner och bekanta på facebook.

  Comment by Rustan Rydman — 2013 10 23 20:46 #

 5. Frågan är:hur mycket vänster finns det kvar hos socialdemokraterna?
  Banden mellan arbetslivet och socialdemokraterna
  blir allt svagare.LO har också tappat mycket av sin politiska roll som samhällsbyggare.Ungdomar första kontakt med arbetslivet handlar mycket om en visstidsanställning på ett bemanningsföretag,där facket har en mycket svag och undanskymd ställning.Anslutningen till facket blir därmed inte lika självklar som den tidigare har varit.
  I en alltmera segregerad boende och skolmiljö, där medelklassen gör sina egna val,får också solidaritetstanken allt svårare att vinna mark.
  Hur vänstern skall hantera detta är en fråga som inte har ett enkelt svar.
  Löfven är en duktig realpolitiker men saknar kanske den visionära ådran som hade behövts för att väcka det”sovande folket”

  Comment by olle — 2013 10 23 22:09 #

 6. Till Olle Pålsson: LO har ju faktiskt på sistone flera gången satt ner foten och intagit ståndpunkter, som är mer vänsterbetonade än partiets.

  Och en av Lowen Mohtadis viktigaste poänger i den artikel jag refererar är att också stora delar av medelklassen kommer att känna sig allt mer trängd i ett närmat helt marknadsstyrt samhälle.

  Comment by Enn Kokk — 2013 10 23 22:19 #

 7. Den svenska socialdemokratins idéutveckling dog med Olof Palme. Dagens S-ledare saknar den inre ideologiska kompass Palme hade, vilket gör att de inte vet vart de skall gå. Till en del kan detta förklaras med ett undermåligt utbildningssystem. Gårdagens ledare hade en helt annan bildningsnivå än dagens politiska ledare. Och skall vi nöja oss med detta?

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 10 24 13:33 #

 8. Till Bengt Eliasson: Fast bildning är inte synonymt bara med formell utbildning. Många tidiga socialdemokratiska ledare, från Mäster Palm till Per Albin, hade ju ingen längre formell utbildning bakom sig men ägde ändå betydande intellektuella kvaliteter.

  Därmed inget ont sagt om formell utbildning.

  Comment by Enn Kokk — 2013 10 24 14:08 #

 9. Jag håller med Bengt. Det finns inga motsvarigheter till Wigforss, Meidner, Wicksell, Myrdal eller Palme bland dagens socialdemokrater. Istället har vi en medelmåttornas förbannelse. En orsak till det kan vara identitetspolitiken vilken alltid leder till nivellering. Dagens, ofta undermåliga, utbildningssystem säger heller inte så mycket om någons bildningsgrad.

  Comment by Jan — 2013 10 24 14:39 #

 10. Lawen Mohtadi har alldeles rätt och här, i England, har medelklassen redan magont på allvar. Den utgör också den grupp som nu mest av alla stöder åternationalisering av tågtrafiken och energibolagen

  Comment by Sigrid — 2013 10 24 16:53 #

 11. Som sagt, S arbetar som ivriga bävrar för att ge SD alltfler röster.
  Jag står fast vid min prognos, minst 12-15% till SD i nästa val, och det beror just på att även S blivit ett parti för de välbeställda. Man har ju mer eller mindre lovat att inte ändra något i politiken om man får tillbaka ”makten”.

  Comment by Kerstin — 2013 10 25 13:46 #

 12. Socialdemokratin uppvisar likheter med religionen och ”kyrkans” bristande engagemang för den gemensamma övertygelsen.

  Kyrkan monterar ned korset. I vissa ”friförsamlingar” råder, uttalat, förbud mot korset i kyrkbyggnaden. Den röda fanan är inte längre den självklara sammanhållande symbolen för ”troende” socialdemokrater.

  Sekulariseringen begränsas inte till kristendomen; den har sin motsvarighet inom arbetarrörelsen. För vissa är solidariteten (bestämd form) med den egna ideologin en ”sanning” i sig. Den har kommit att övergå i ett mera pragmatiskt förhållningssätt.

  Pragmatiken ses av vissa som ett svek mot ideologin. De ”nya” socialdemokraterna uppfattar inte kittet i rörelsen och profanerar ideologin till prat och pragmatismen till verkstad.

  De unga socialdemokraterna känner inte för ”Arbetarkommun” och förstår inte varför det skulle vara osolidariskt att klippa ICA:s rabattkuponger.

  Religionens makt i kyrkan är på avskrivning i samma takt som arbetarrörelsen avideologiseras.
  En fördel kan vara, att en ”sanning” värderas på sina egna meriter – utan viktning efter svärmisk tro eller partinit.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 10 25 17:08 #

 13. För egen del hör jag till den skola som anser att politiska partier för att ha ett existensberättigande med hjälp av sina ställningstaganden, alltså inte främst söndagspredikningar, måste kunna placeras på en höger-vänsterskala.

  Comment by Enn Kokk — 2013 10 25 18:19 #

 14. Valrörelsen har börjat!

  Löfven är inte rätt person.

  Han saknar utbildning, han saknar erfarenhet
  från kommunal/landstingspolitik, han saknar
  riksdagserfarenhet, han saknar ministererfarenhet.

  Välj rätt, välj bort Löfven!

  Comment by Fredrik — 2013 10 25 19:46 #

 15. Stefan Löfven kompenserar de uppräknade bristerna med gedigen erfarenhet från den värld politikerna vill bestämma över. Därutöver har han visat prov på en personlig resning som inte är att ta för given hos personer med stora formella meriter.

  Det hos Löfven som gör mig besviken är sveket mot pacta sunt servanda, den fundamentala rättsprincipen att avtal skall hållas. Vid varje framträdande av Löfven och hans lagkamrater kommer tanken att väckas: avtal skall hållas, om vi inte ensidigt tjänar på att det bryts.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 10 25 20:35 #

 16. Hej!
  Hur kommer der sig att äldre socialdemokrater fortfarande har paret Myrdal som idoler?
  Förut kunde jag förstå men när det nu har kommit fram att Gunat och Alva Myrdal förespråkade sterilisering!
  Det skrivs att vänstern ska ta avstånd från Stalins terror och der är bra att det görrs. Men varför vill inte S göra upp med två av de som ville sortera människor. Ofta var det fattiga, romer och resande dom drabbades.

  Comment by Kerstin — 2015 07 08 23:17 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^