Lokalval i höst i Estland

7 oktober 2013 12:58 | Politik | Kommentering avstängd

Lokalval i Estland genomförs den 20 oktober.

De regelbundna opinionsmätningar som genomförs varje månad ger föga vägledning om utgången, detta främst av två skäl.

Framför allt utanför städerna spelar fortfarande personvalet en mycket stor roll. Meriterade och välkända kandidater, ibland uppsatta på rent lokala vallistor, tar många röster.

Och så har även de ryssar som fortfarande saknar estniskt medborgarskap rösträtt i lokalvalen. Och eftersom ryssarna är koncentrerade dels till Tallinns betongförorter, dels till Narva och övriga nordöstra Estland, avviker valresultaten där starkt från dem i övriga Estland. Det parti som i dessa områden får de ryskspråkigas röster är det lätt vänsterpopulistiska Keskerakond (Centerpartiet) under ledning av Edgar Savisaar.

I Tallinn handlar maktstriden följaktligen främst om ifall Savisaar och hans parti ska lyckas behålla den egna majoriteten i fullmäktige – alternativet är antingen att han lyckas bilda koalition med något av de mindre partierna eller att dessa, trots inbördes politiska skillnader, kan komma överens om att bilda en ny majoritetskoalition.

De opinionsmätningar som har gjorts om de här partiernas inbördes styrka ger inga entydiga resultat – att Socialdemokraterna, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, har mycket höga tal i landsgenomsnitt, slår inte igenom på samma sätt i Tallinn. Det man möjligen vågar gissa är att IRL, Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika), med den förslagne och synlige Eerik-Niiles Kross som spetskandidat, kan göra ett gott val.

Socialdemokraterna i Tallinn har nu försökt profilera sig genom att bland annat kräva daghemsplats åt alla barn och höjda löner till dagispersonalen, höjd pension och bevarande av subventionerad sjukvård till mindre bemedlade, bevarande av (den av Keskerakond införda) avgiftsbefrielsen i kollektivtrafiken samt en utökning av avgiftsbefrielsen också till personer som inte bor i Tallinn.

Den här kravlistan ska sannolikt också ses som partiets villkor för att ingå i den koalitionsöverenskommelse som i princip har slutits mellan Socialdemokraterna och de båda borgerliga oppositionspartierna i Tallinn, Reformpartiet och IRL.

Än så länge ter sig ett maktövertagande i Tallinn som något långt ifrån självklart. I EMORs septembermätning i huvudstaden fick de här partierna sammanlagt 38 procent, medan Centerpartiet fortsatt hade egen majoritet.

Men man ska inte utesluta överraskningar. Andelen osäkra – de som alltså inte kunde ange något favoritparti – var i den här undersökningen hela 43 procent.

* * *

I universitetsstaden Tartu, en mycket mer purestnisk och dessutom intellektuellt präglad miljö, är Socialdemokraterna, SDE, däremot med 23 procents stöd nu största parti enligt en färsk opinionsundersökning, gjord av TNS Emor.

På delad andra plats ligger det nyliberala Reformierakond (Reformpartiet) och det nationalkonservativa och kristna IRL, Isamaa ja Respublika Liit, båda med 20 procents stöd.

I Tartu stöds Keskerakond bara av drygt 10 procent.

Borgmästaren, i dag en representant för Reformpartiet, riskerar att förlora sin plats till Socialdemokraternas Heljo Pikhof. (Till er som inte kan estniska: Heljo är ett kvinnonamn.)

Men det är intressant att notera att också bland de tillfrågade i Tartu 16 procent säger sig vilja rösta på någon enskild kandidat och fyra procent på ett valförbund. Estlands Gröna, Eestimaa Rohelised, stöds i den här undersökningen av fyra procent men kommer att gå till val inom ramen för ett valförbund.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^