Høyre framgångsrikt men Fremskrittspartiet på dekis

21 maj 2013 16:50 | Politik | 13 kommentarer

Norska Aftenposten presenterade för några dagar sen en partisympatimätning från Opinion, där Høyre fortsatt är Norges största parti och där det fortsatt går utför för Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet är ett högerpopulistiskt parti med främlingsfientliga drag. Under en period var det Norges ledande borgerliga parti, men sedan har det gått raskt utför för det här partiet. I den nu aktuella opinionsmätningen får FrP 11,9 procent (- 1,5), att jämföra med 22,9 procent i stortingsvalet 2009. Därmed är partiet nere på en nivå, jämförlig med partiets resultat i kommunvalet 2011, 11,4 procent.

Partiets tillbakagång syns också i dess medlemstal: Partiet, som i dag har 18.888 medlemmar, tappade över 3.000 medlemmar 2012, och dagens medlemssiffra kan jämföras med 22.876 för tre år sen.

Jag frågade en gång, på den tiden jag var de svenska Socialdemokraternas nordiske sekreterare, en centralt placerad norsk partivän om fenomenet FrP och dess röstmässiga framgångar och fick då det roliga och åtminstone delvis träffsära svaret, att FrP var kioskägarnas parti – men naturligtvis har partiet också tagit röster bland dem som i Norge traditionellt har röstat socialdemokratiskt.

Säkert är en del av de här människorna på drift nu igen. Høyre kniper i dag allt fler röster i områden, där Arbeiderpartiet har haft hegemoni.

Høyre gjorde ett uselt resultat i stortingsvalet 2009, 17,2, men återkom i kommunvalet 2011 med 28,0 procent. I den aktuella mätningen har partiet visserligen backat med 0,9 procent, men resultatet i den här mätningen, 34,7 procent, gör ändå Høyre till Norges största parti och, om resultatet står sig, regeringsbildare efter höstens stortingsval.

För ett regeringsskifte behöver Høyre stöd inte bara av Fremskrittspartiet utan också av två av mittenpartierna.

Av dessa får liberala Venstre 5,4 procent (- 0,2; 3,9 procent i stortingsvalet 2009, 5,3 procent i kommunvalet 2011).

Kristelig Folkeparti får i den här mätningen 5,9 (+ 0,4; 5,5; 5,6).

Ett borgerligt mittenparti, Senterpartiet, är en del av den sittande rödgröna koalitionsregeringen. Det får i den här mätningen 4,3 procent (+ 0,1; 6,2; 6,7).

Med i regeringen är också Sosialistisk Venstreparti, som i den här mätningen får 4,7 procent (+ 0,1; 6,2; 4,1).

Den ledande kraften i vänsterkoalitionen är Arbeiderpartiet, som i den här mätningen ökar med 2,2 procent till 29,7 procent (35,4 procent i stortingsvalet 2009; 31,7 procent i kommunvalet 2011).

Mandatfördelningen skulle om den här mätningen vore ett valresultatet bli:
Høyre 61 (30 i dagens storting)
AP 56 (64)
FrP 20 (41)
KrF 9 (10)
V 8 (2)
SV 7 (11)
SP 7 (11)

Dessutom skulle Rød Valgallianse trots ett lågt landsgenomsnitt, 1,4 procent (- 0,4; (1,3 procent 2009; 1,5 procent 2011)), kunna knipa ett mandat i Oslo, där parteit är starkare.

Miljøpartiet De Grønne ser, med 1,3 procent, ut att bli utan mandat.

13 kommentarer

 1. FrP:s tillbakagång har väl en del med Breiviks förehavanden att göra.

  Comment by Lasse Hallenfur — 2013 05 21 22:25 #

 2. Till Lasse Hallenfur: Jo, kanske. Breivik hade varit medlem av FrP, ävn om hn, när dåden begicks, hde lämnat partiet, kanske för att han tyckte att det var för tandlöst.

  Comment by Enn Kokk — 2013 05 21 22:28 #

 3. Jag gissar att med samma logik kommer SD:s sympatisiffror att öka nu i och med aktuella händelser i Sth:s förorter.

  Comment by Lasse Hallenfur — 2013 05 22 11:07 #

 4. Lasse H, framför allt kommer politiker och tjänstemän att ”ta sitt ansvar” och kapitulera i media och bedyra att ytterligare satsningar kommer att göras för att blidka ungdomarna som argumenterar med eld och stenar.

  Oppositionspolitiker försummar inte tillfället att slänga en brandfackla om ”neddragningar på alla områden”. Ingen händelse (se Norge) är för tragisk för att inte utnyttjas partipolitiskt när tillfället serveras.

  De unga gloparnas systrar, som servar familjen, har uppenbarligen allt de kan begära av samhällsservice och respekt att döma av de uteblivna våldshandlingarna från deras sida. Kanske borde deras bröder i jämställdhetens intresse få samma mått av service och respekt.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 22 11:55 #

 5. Hans G: ”De unga gloparnas systrar, som servar familjen”… du känner alltså dessa familjer personligen, du umgås i huset och vet hur familjemedlemmarna interagerar? Eller var det bara, hemska tanke, en generalisering utgående ifrån hur du *tror* att det ser ut i förortsfamiljer av den kulturella bakgrund som du *tror* att gloparnas familjer har? Eller, ännu värre, menar du att det finns en ”invandrarkultur” som är gemensam för familjer från Somalia, Irak, Chile, Serbien och Finland? Utveckla gärna.

  Comment by Olof Öberg — 2013 05 23 8:01 #

 6. Ingen behöver en personlig relation till de som terroriserar sin förort för att konstatera att förövarna typiskt sett är unga män. Jag är medveten om att jag generaliserar otillbörligt, när jag dessutom dristar mig till att säga att det dessutom, typiskt sett, inte är flickhänder som släpper stenarna på brandmän och polis. Den skillnaden var en del av poängen.
  Inte minst genom min nära relation till en socialarbetare har jag fördomen att det är förortsflickorna – inte deras bröder – som servar familjen med matlagning och städning. De klagar inte heller lika mycket på sysslolöshetens frustration. Tror jag.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 23 9:55 #

 7. Du får gärna generalisera om kön på förövarna, det stör mig inte och är väl dessutom rätt uppenbart. Men – ”förortsflickorna”? Där var det igen. I motsats till, säg, ”innerstadsflickorna”, ”brukssamhällesflickorna” eller ”bondbyflickorna”? Finns det en ”förortskultur” där flickor servar familjen med matlagning och städning? Gäller det i så fall förorter som Blackeberg eller Aspudden också?
  ————————-
  Om du egentligen menar ”invandrarflickor från kvinnoförtryckande, företrädelsevis muslimska, kulturer” så bör du kanske skriva det. Fast jag är tveksam till att det ens inom dessa kulturer är så entydigt hur sysslorna i hemmet delas upp, i synnerhet inte när familjen bor i ett land där kulturer krockar. Jag har i alla fall stött på flickor/kvinnor som tagit plats i helt olika grad, trots att de vuxit upp i samma kultur. Sen må det handla om nordafrikaner i Stockholmsförort eller ”verklighetens folk” i brukssamhälle.

  Comment by Olof Öberg — 2013 05 23 10:30 #

 8. Framför allt menar jag att kejsaren är spritt språngande naken under allt genomskinligt.
  Det här blir lite Harrisburg, när vi talar om Husby och andra i sammanhanget aktuella förorter
  – eftersom det var där det hände!

  Vi kan generalisera om nollåttor, bondtölpar, feminister, svensktalibaner, Stureplans… Vi har anledning att vara tacksamma över vår långtgående yttrandefrihet. Även fast vi försiktigtvis inte bör drämma till med ytterligheter som att kalla flickor i en krisande stockholmsförort för förortsflickor.

  Till frågan. Ja, det är mera typiskt att systrar till våldsverkarna i Husby servar familjen med marktänst än att deras bröder gör det. Där tror jag att feministerna har rätt när de alltjämt anser sig ha anledning att kämpa mot ojämställdheten mellan kvinnor och män. Eller har du sådana personliga relationer till berörda personer i Husby, att du i dem ser en avvikelse från ”den hierarkiska ordningen”?

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 23 11:25 #

 9. Du får gärna kalla flickor i en krisande stockholmsförort för ”förortsflickor”. Men när du dessutom tilldelar en godtycklig, av dig icke känd ”förortsflicka” bestämda egenskaper utifrån hur du tänker dig en genomsnittlig förortsflicka så gör du både henne och dig själv en otjänst. Och jag jämför inte flickors arbetsinsatser i hemmet med pojkars, utan med andra flickors, så frågan du svarade på var inte den ställda.
  ——————
  För övrigt får du gärna precisera vilken den nakne kejsaren du refererar till är. Vilka förortsfamiljers ”hierarkiska ordning” pratar du om? Jag bodde i Husby i nästan 15 år, vad har du att berätta för mig om den hierarkiska ordning som rådde i detta mitt typiska Husby-hem? Och om du tror dig inte kunna räkna in just mig bland typiska förortsbor, vilka är då dessa typiska förortsbor? Sjung ut, vetja! Är kejsaren muslim? Eller somalier? Latino? Eller bara bus i allmänhet? Det blir lite lättare att följa dina tankegångar om du inte gömmer dig bakom det skenbart neutrala ”förortsflickor”.

  Comment by Olof Öberg — 2013 05 23 12:43 #

 10. Olof Ö. Om du jämför olika flickors arbetsinsats i hemmet så är det en debatt där jag inte deltar och som inte har något med våldet i Husby att göra. Det finns med all sannolikt inga stenkastarflickor och mordbrännarflickor där att göra jämförelser mellan.
  Jag tänker inte på någon specifik person, vilket debatten inte heller handlar om. ”Den hierarkiska ordningen” ur, som jag säger, ett feministiskt perspektiv kanske inte råder i Husby – i så fall med avvikelse från det typiska i övriga landet. Om du har belägg för en typavvikelse för just Husby, så kommer jag att ge dig rätt i allt du säger.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 23 14:03 #

 11. Om du går tillbaka till mitt första inlägg ovan, så ser du kanske att det jag reagerade på var just att du pratar om specifika personer (”de unga gloparnas systrar”) som om du kände dem… gloparna är ju just de som faktiskt kastar sten och bär sig åt. Systrarna är just dessa personers systrar. Specifika personer.
  —————————-
  Jag misstänker starkt att du inte personligen känner dessa specifika personer, och därför yttrar dig utifrån en bild du har dels av hur ”gloparnas” familjesituation ser ut, vad de är uppfostrade i för ”kultur”, och dels av din bild av denna ”kultur”. Betänk då att statistik, genomsnittliga egenskaper för en grupp, säger en del om gruppen men noll och intet för varje individ tagen för sig. För inte är det väl bara vi svenskar som är som folk är mest, dvs på en massa olika vis? Eller är det det?
  ———————–
  ”Om du har belägg för en typavvikelse för just Husby, så kommer jag att ge dig rätt i allt du säger”?! Om det är vad du tror att min poäng är så är det lika bra att jag ägnar framtiden åt något mer meningsfullt än att fortsätta kommentera här. Allt jag egentligen ville ha sagt står i mitt första inlägg.

  Comment by Olof Öberg — 2013 05 23 15:04 #

 12. Olof Ö. ”Men när du dessutom tilldelar en godtycklig, av dig icke känd ”förortsflicka” bestämda egenskaper…” Det har jag alltså inte gjort!

  Varför skulle jag indvidbedöma varje enskild person i Husby för att ha en välgrundad uppfattning om hur förhållandet flickor-pojkar typiskt sätt fungerar där? Skulle de vara så mycket annorlunda än folk i gemen?
  Jag tror inte du kommer längre där. Men tack för meningsutbytet.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 23 15:16 #

 13. Hans G: Om du säger att ”förhållandet flickor-pojkar” för ”folk i gemen” innebär att ”systrar servar familjen”, så kan jag konstatera två saker:
  ————————————
  1. Det innebär alltså att du inte tillskriver just familjer i ”förorten” speciella egenskaper som gäller alla där och just där. Bra.
  ————————————-
  2. Min bild av vilken ”hierarkisk ordning” som ”folk i gemen” har i sina familjer skiljer sig enormt från din. Vi har tydligen olika erfarenheter beträffande uppassande systrar.
  ———————
  Tack själv!

  Comment by Olof Öberg — 2013 05 24 7:49 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^