Girighet eller rättfärdighet?

9 maj 2013 13:41 | Politik | 7 kommentarer

Den mycket omfattande ungdomsarbetslösheten i Sverige har nu debatterats under lång tid.

På sista tiden har man också uppmärksammat, att det i storstäderna – speciellt i deras förorter – finns en stor andel av dessa unga som varken studerar eller arbetar.

Att den borgerliga regeringen inte har något användbart recept mot den här omfattande ungdomsarbetslösheten är ju uppenbart – men jag är inte säker på att Socialdemokraterna heller har alla svar på det här växande samhällsproblemet.

Låt mig för ett ögonblick återvända till min egen ungdoms femtiotal.

Min lärare under det som senare kom att kallas mellanstadiet upptäckte att jag – en pojke från en flykting/arbetarfamilj där föräldrarna bara hade kort folkskoleutbildning – hade fallenhet för studier och övertalade mina föräldrar att, trots pappas låga inkomst, sätta mig i läroverk.

På den tiden fanns det andra av mina jämnåriga som också var duktiga i skolan som levde under ekonomiska och andra omsändigheter som gjorde det omöjligt för dem att gå vidae till realskolan i stan. Men på den tiden fanns det fullt med enkla jobb, som stod till buds för dem som saknade påbyggnadsutbildning, kanske inte ens hade klarat folkskolan med mer än nöd och näppe. Jag hade kompisar som startade sitt yrkesliv med att sopa i en fabrik eller göra småjobb i en bilfirma; Harry i Per Anders FogelströmsSommaren med Monica” och ”Medan staden sover” jobbade på ett lager. På den tiden jag var spingsjas i Berglunds handelsbod, hände det att jag per paketcykel levererade varor till sommargäster, ”fina” sundsvallsfamiljer som höll sig med barnflicka/hembiträde, på den tiden ett inte ovanligt jobb för tjejer utan ykesutbildning.

Till och med många av de mest inkapala fick ofta något slags arbete i femtiotalets svenska samhälle. I min lilla norrländska by fanns en lite äldre kille som arbetade som cykelbud åt en konkurrerande liten affär. Hans förstånd var inte stort – säskilt inte när det gällde spriten – men en uppgift, om än säkert inte särskilt väl avlönad, hade han.

På många sätt kan man välsigna att det samhälle jag skildrar, med underordning och nådegåvor eller utomordentligt låg lön, försvann.

Men vad gäller sysselsättningsnivån bland unga har den utbildningsexplosion och den öviga samhällsomvandling vi har varit med om inte lett till önskade resultat. Här talar ungdomsarbetslöshetssiffrorna sitt tydliga språk.

Mitt eget parti vill möta det här främst med mer utbildning. Och utbildning är aldrig bortkastat, särskilt om den leder in ungdomar på yrkesbanor, där det råder brist på arbetskraft.

Men man ska inte inbilla sig att ens en massiv satsning på utbildning löser alla problem. Många av förortsungdomarna kommer från länder, där de inte har fått den skolutbildning, som svenskfödda ungdomar i motsvarande ålder förutsätts ha. Segregeringen i ghettoliknande sociala miljöer tenderar att bestå – man märker den på till exempel språkförståelse och idiom – och förstärks ofta drastiskt av de friskolor inte bara de borgerliga utan också, dess värre, socialdemokrater och miljöpartister i de här områdena accepterar.

Men hur frmgångsrika vi än blir med att eliminera de här svårigheterna, kommer vi aldrig – och det är det svåraste för socialdemokraer att erkänna – att lösa alla problem genom utbildning, inte ens om vi ger dem vi definierar som skoltrötta en andra och en tredje, ja rent av en fjärde chans.

Det finns till slut kvar ett antal ungdomar, som saknar förutsättningar att utvecklas tillräckligt långt genom just mer studier.

För min del lägger jag inget nedvärderande i detta. Jag dömer dem heller inte till utanförskap – tvärt om måste också de få ett meningsfullt liv med arbete och lön, den senare subventionerad av sådana som likt mig har det lite bättre förspänt i livet.

Det bästa sättet att organisera och finansiera det här är via den skattefinansieade gemensamma sektorn. Den senare är i dag, på geund av borgerlig snålhushållning med skattemedel och krav på ständiga effektiviseringar, så utarmad, att den bidrar till den utbredda arbetslösheten bland de unga. Mycket av det som utförs av den gemensamma sektorn kräver kvalificerad arbetskraft, men dess utkant rymmer också mängder av enkla tjänster, som skulle göra äldres, sjukas och barns liv mänskligare och bättre.

Ett på det här sättet mer generöst samhälle skulle främja alla arbetarrörelsens klassiska värderingar: fihet, jämlikhet och solidaritet.

För somliga av oss skulle det här kännas mer i plånboken, men varför måste vi alltid styras mer av girighet än av rättfärdighet?

7 kommentarer

 1. Mycket bra skrivet!

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 05 09 19:00 #

 2. Visst är det symptiskt och önskvärt att vi styrs mer av rättfärdighet än av girighet.

  Men lägger vi i det starkt värdeladdade ”girighet” in ord som drivkraft och incitament så är motsatsförhållandet till rättfärdighet inte lika givet.

  Under alla år med socialdemokratiskt styre har portalparagrafen i Aktiebolagslagen fastslagit, att syftet med ett aktiebolags verksamhet är att tillföra aktieägarna vinst. (En vanlig missuppfattning tycks vara ”tillföra aktiebolaget vinst”.)

  LO-ordföranden Arne Geijer sa de tänkvärda orden, att det var 50-åringarna på fabriksgolvet som byggde välståndet i landet. Jag tror det är en underskattad iakttagelse.

  Min uppfattning är att klokskapen bakom lagstiftarens precisa formulering av bolagssyftet också är underskattad. Har det politiska syftet ytterst varit att gynna aktieägarna, eller har pragmatiska makthavare insett att det inte är orättfärdigt att stimulera enskilda att skapa medel till våra gemensamma nyttigheter?

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 09 21:31 #

 3. Hans G Eriksson:
  Vad pratar du om? Vad menar du?

  Comment by Kerstin — 2013 05 10 2:13 #

 4. Kerstin, jag ”menar” inte så mycket i inlägget utan citerar Arne Geijer och aktiebolagslagen. Det är vad jag pratar om och avslutar med en fråga.

  Precisera gärna så ska jag försöka svara. Jag ser också fram mot ett svar på min fråga.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 10 8:34 #

 5. Socialdemokratin motsäter sig förvisso inte att aktieägarna ska ha avkastning på sina investerade medel.

  Men klassisk socialdemokrati – vi kan ta tydlig formuleringar om detta i 1990 års partiprogram som exempel – menade också att det fanns verksamheter, till exempel vård, skola och omsorg, som i stort sett borde undandras privata aktörers vinstintressen och i stället organiseras inom den gemensamma sektorn, alltså drivas av kommuner, landsting och stat.

  Comment by Enn Kokk — 2013 05 10 8:50 #

 6. Det är naturligtvis bra med skälighetstänkande när det gäller ägares avkastning på sin investering och ersättning för risktagandet. Men detta är inte lagstiftarens intentioner med att bolagssyftet ska vara att ge aktieägarna vinst.

  För varje krona som en ägare – av egoistiska eller andra skäl – får ut av sin satsning tillförs det offentliga och samhället i vidare mening så oändligt mycket mer. Så pass mycket mer, att vi kan upprätthålla ett välfärdssamhälle.

  Jag inser att det i vissa avseenden är bra med en särreglering för delar av ”vård-skola-omsorg”. Men vinstbegreppet är så genompolitiserat att det dessvärre håller på att leda till svåra motsättningar, som delvis bygger på en inlärd felaktig uppfattning om vinstbegreppet. Vinsten ska inte dränera nyttigheter – dess uppgift är att tillföra samhället nyttigheter. För att detta ska fungera i praktiken har lagstiftaren valt den lösning som ligger i den bolagsrättsliga grunden, alltså vinstintresset.

  Comment by Hans G Eriksson — 2013 05 10 10:33 #

 7. Hej Enn!
  Bra inlägg om ungdomsarbetslösheten.
  Hälsningar
  Rustan Rydman
  Stockholm

  Comment by Rustan Rydman — 2013 05 10 21:32 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^