Altia koncentrerar sin baltiska alkoholtillverkning till Estland

17 april 2013 15:30 | Mat & dryck | 9 kommentarer

Finländska statliga Altia blev, som en sidoeffekt till vad som efter hand hände med franska Pernod Ricard, till slut den största alkholtillverkaren i Norden och Baltikum. Det visade sig nämligen – precis som många hade trott – att den franska spritjätten egentligen mest bara var intresserad av att ta över Absolut vodka, och följaktligen såldes, i portioner, stora delar av den övriga tillverkningen i det uppköpta svenska Vin & Sprit ut, bland annat till Altia. Följaktligen blev mängder av kända klassiska svenska brännvins- och vodkamärken, Grönstedts cognac plus en rad storsäljande vinmärken finska.

Altia köpte också franska Renault cognac, men företagets expansion har annars begränsats till Norden och Baltikum: man äger produktionsanläggningar och säljföretag också i Norge, Danmark, Estland och Lettland; i flera fall är Altia nummer två på respektive marknad.

Till Altias företagskoncept hör en ganska hårdhänt rationaliseringspolitik: tillverkningsenheter slås samman oberoende av landgränser. Turen har nu kommit till fabrikerna i Baltikum: den lettiska vodkatillverkaren Jaunalko, med 26 anställda, ska i september slukas av den större spritfabriken i Tabasalu i Estland. I Tabasalu tillverkas redan den i Estland framgångsrika Saaremaa-vodkan. I både Estland och Lettland tillverkar de Altia-ägda spritfabrikerna också likörer (i Estland av märket Ofelia, i Lettland av märket Arsenič, och andra spritdrycker, i Lettland till exempel Kurland gin. Man får förstås hoppas att flytten av sprittillverkningen inte leder till marknadsförluster i det redan hårt arbetslöshetsdrabbade Lettland, men annars finns det ju en stor ryskspråkig befolkning både i Estland och Lettland att fortsatt vända sig till med vodka med rysk image.

Hittills tycker jag kanske Altia inte fullt ut har utnyttjat sin närvaro i hela Norden plus Estland och Lettland till gänsöverskridande expansion. Nog borde Altia testa, på en svensk (och varför inte också norsk och dansk) smakpanel, till exempel sina finska, estniska och lettiska likörer samt estniska respektive lettiska vodkamärken.

Altia har också, i vart fall i Sverige, Danmark och Norge, fått en allt större, gränsöverskridande konkurrent i Ratos.-ägda Arcus. Arcus var ursprungligen den norska motsvarigheten till vårt monopol, Vin & Sprit, men det ägs alltså numera av ett svenskt investmentbolag. Arcus lyckades också, när Pernod Ricard började stycka sitt svenska förvärv, köpa ett av V&S‘ spritmärken, Star Dry Gin. Vid det här laget har Arcus kommit ännu ett stycke längre: man har köpt huvuddelen av Pernod Ricards tidigare V&S-ägda verksamhet i Danmark, i vilken ingår märken som Aalborg och Gammel Dansk.

Ratos skulle säkert vilja ha ett mycket högt pris för Arcus för att sälja, men om Altia gav ett riktigt bra bud, är det väl inte alls omöjligt att man vore beredd att sälja företaget.

I så fall skulle ganska mycket av gamla svenska Vin & Sprit återskapas, fast nu i finska i stället för svenska statens ägo. Förlusten av Absolut Vodka går ju inte att göra något åt, men vodka/brännvinssidan i företaget, med Koskenkorva som främsta märke, skulle ju ändå sammanlagt bli ganska stor i Norden plus Estland och Lettland.

Sen behöver Altia ett tillverkande företag också i Litauen och gärna även i Polen för att få den regionala bas, som behövs för en mer världsomspännande expansion.

9 kommentarer

 1. Jag hörde att genomsnittslönen i Estland ligger på typ 5000 kr i månaden brutto. Inte undra på att man lägger företags tillverkning där. Europas slaskhink.

  Comment by Henrik L — 2013 04 17 16:17 #

 2. Till Henrik L: Fast i just det här fallet har du fel. Löneläget i Lettland är ännu lägre.

  Skälet till det här är att man vill koncentrera tillverkningen i Baltikum, och då väljer man det land, där man har den mest framgångsrika verksamheten.

  För övrigt har Altia gjort likadant här hos oss. Den svenska sprittillverkningen har – närmast av kapacitetsskäl – flyttats till företagets anläggning i Danmark.

  Comment by Enn Kokk — 2013 04 17 17:47 #

 3. Kan inte låta bli att fascineras av ditt glödande spritintresse, Enn. Extra märkligt tycker jag det är när man ser utvecklingen från nykterist till spritfanatiker.

  Du får emellertid blogga om vad du vill och gör det ofta initierat, men kan inte låta bli att fundera över och fascineras av detta intresse för just sprit.

  Comment by Fredrik — 2013 04 18 10:33 #

 4. Enn Kokk, är du ironisk med ditt inlägg eller..?! viiu

  Comment by Viiu Randala Riis — 2013 04 18 11:32 #

 5. Till Fredrik och Viiu: Nej, jag är inte ironisk, och man bör lägga märke till att jag – i motsats till många andra skribenter på det här området inte främst ägnar mig åt vinprovning och annat liknande. Jag är, här som eljest, intresserad av ägarförhållanden.

  Sålunda tycker jag att redan den sittande regeringens beslut att sälja ut det även med globala mått mycket framgångsrika Vin & Sprit främst måste ses som en ideologisk åtgärd: Det vore en stående dementi av den borgerliga tesen, att statliga företag per definition måste vara misslyckade, att låta svenska staten fortsätta driva ett av världens mest framgångsrika företag på det här området.

  Med intresse följer jag nu finska statens försök att göra något liknande, bygga upp ett vin- och sprit-företag, som klarar sig utmärkt på en konkurrensutsatt marknad,

  Comment by Enn Kokk — 2013 04 18 12:29 #

 6. Jag tänker ju inte alls på ägarförhållanden i min negativa inställning till alkohol. – Jag vet och kan inget om sådant heller… Och inte heller om vinprovningarna. Är vinprovningarna alltså förkastligare än reklam och handel med starksprit? viiu

  Comment by Viiu Randala Riis — 2013 04 19 16:41 #

 7. Till Viiu Randalu Riis: Min personliga inställning till alkohol är inte negativ, men de gamla statsmonopolen här i Norden hade ett mer restriktivt och ansvarsfullt beteende än vad som gäller på dagens starkt konkurrensinriktade alkoholmarknad med sina många aktörer.

  Comment by Enn Kokk — 2013 04 19 16:49 #

 8. Har den enskilde något ansvar för sin egen alkoholkonsumtion? Har statsmonopolet fått svensken att dricka mer måttfullt?

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 04 19 22:52 #

 9. Till Bengt Eliasson: Det är inget tvivel om att det gamla monopolet, som hade ett vidare innehåll än dagens statliga systembutiker, hjälpte till att hålla totalkonsumtionen nere.

  Comment by Enn Kokk — 2013 04 20 12:25 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^