Stödet för den estniska högerregeringen minskar kraftigt

27 januari 2013 18:13 | Politik | 2 kommentarer

Det ledande regeringspartiet i Estland, det nyliberala Reformierakond (Reformpartiet), fortsäter att rasa i opinionsmätningarna. I januarimätningen från TNS Emor får partiet 20 procent – därmed har det under mycket lång tid största estniska partiet halkat ner på tredje plats. Och raset är formidabelt: I oktober hade partiet fortfarande stöd av 32 procent, ett stöd som i november sjönk till 26 procent och i december till 22 procent. Att man har bytt ut några av de mest belastade företrädarna har alltså inte hjälpt, inte heller de närmast kosmetiska försöken att putsa upp politiken. Bland annat en lärarstrejk har säkert minskat regeringens popularitet och gynnat oppositionen, framför allt Socialdemokraterna.

Ett tag såg det ut som att koalitionspartnern, det kristna och socialkonservativa och estnationalistiska Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika) i någon mån skulle kunna kompensera detta: IRL fick i oktober 13 procent, i november 17 procent och i december 18 procent. Men den här gången faller även IRL: partiet får i januarimätningen 16 procent.

Esterna tycks ha fått nog av borgerlig regering. De båda regeringspartierna stöds i januarimätningen bara av 36 procent av de tillfrågade, medan oppositionen, Socialdemokraterna och Centerpartiet, tillsammans får 55 procent.

Den här gången är det det lätt vänsterpopulistiska Keskerakond (Centerpartiet) som är största parti. Partiet får 28 procent mot 24 i december, 23 i november och 25 i oktober. Framgången kan tänkas ha ett samband med partiets löfte om nolltaxa i kollektivtrafiken i Tallinn, där ju partiet tidigare – på grund av det stora antalet ryssar där; ryssarna stöder i mycket stor utsträckning Edgar Savisaar och hans parti – är starkt, och flertalet ryssar hör till det estniska samhällets mindre bemedlade.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Socialdemokratiska partiet) låg etta i den förra mätningen, men har nu med en procents marginal – vilket ju ligger inom felmarginalen i en undersökning i en gallup med bara 899 tillfrågade och ett bortfall på 38 procent av ”vet ej”-svarare – passerats av Centerpartiet.

Stödet för Socialdemokraterna är hur som helst växande: Partiet fick i oktober 22 procent, i november 25 procent, i december 28 procent och nu i januari alltså 27 procent.

Båda oppositionspartiernba har vunnit terräng bland väljare med liten eller måttlig inkomst. Det ökade stödet för Socialdemokraterna är enligt TNS Emors expert Aivar Voog särskilt tydligt bland låginkomsttagare och människor med relativt låg utbildningsgrad.

En av de stora estniska dagstidningarna, Postimees (Postiljonen), redovisar också en nätröstning, som på en punkt är intressant, även om man måste vara yttrrst försiktig med gallupar som saknar statistiskt säkerställt underlag. 10.209 personer har hur som helst röstat, och av dessa har 35 procent lagt sin röst på Socialdemokraterna, medan bara 14 procent har gjort det på Centerpartiet. Det senare kan förklaras av att ryssarna, som till stor del bär upp Centerpartiet, inte läser estniska tidningar och deltar i deras aktiviteter, men i fallet Socialdemokraterna – märk att partiet inte har stöd av någon av de någorlunda stora tidningarna – kan man nog dra slutsatsen, att partiet har potential att växa ytterligare.

Stödet för partier utanför den estniska Riksdagen, Riigikogu, redovisas inte, men av en kommentar jag har läst framgår att Estlands gröna, Eestimaa rohelised, kan ha en viss chans att forcera femprocentsspärren, detta särskilt om partiet går i land med att ha listsamarbete med en eller ett par andra mindre partier.

När det gäller mandatutfall sker detta i så fall främst på bekostnad av Socialdemokraterna och Centerpartiet, men politiskt står de närmare dessa parteir än de nuvarande regeringspartierna, så deras eventuella återinträde i Riigikogu kommer inte att hota det förväntade regeringsskiftet.

2 kommentarer

  1. Det är skrämmande att se hur de baltiska staterna har utvecklats sen frigörelsen. Du med rötter i Estland måste vara yttersta besviken.

    Comment by Robert — 2013 01 27 20:45 #

  2. Till Robert: För all del, men där råder demokati, och reaktionen mot kommuniststyret som rådde där har bidragit till att föra dem alltför långt till höger.

    Men just nu är alltså socialdemokratins ställning i Estland hoppingivande, och Socialdemokraterna i Litauen har också i flera omgång haft en ledande ställning i politiken.

    Comment by Enn Kokk — 2013 01 27 22:06 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^