”Det är inte vi medlemmar som ska ändra oss, det är partiet”

24 januari 2013 14:03 | Politik | 18 kommentarer

Anna Ardin heter en socialdemokrat, mycket yngre än jag, som ibland har låtit tala om sig. Jag träffade henne några gånger på den tiden hon pluggade här i Uppsala och var aktiv i min gamla förening Laboremus. Senast sågs vi och talades vid under Laboremus’ 110-årsfest här i Uppsala, dit också gamla laboremiter i förskingringen hade inbjudits.

Anna har en blogg också, som jag regelbundet brukar läsa. Länk finns här intill. I dag (24 januari 2013) finns där ett inläg, ”Det är så dumt att jag bara vill gråta”, som jag tycker ni ska läsa.

För min del handlar det inte så mycket om exakt vad i socialdemokratins aktuella politik som har fått henne att vackla till – hennes iakttagelse, att i dag opinionsmätningar har företräde framför opinionsbildning, väcker förstämning även hos mig, och jag skulle för egen del kunna skriva mycket mer än vad jag har gjort om det arv efter människor som Branting, Danielsson, Wigforss och Palme – för att bara nämna några – som borde vara vår ledstjärna, inte bara utgöra dekorationer i högtidstal.

Människor som förväxlar sin roll som anställda experter, som ska levererera underlag åt dem som är förtroendevalda, med positionen att själv vara förtroendevald borde inte få jobba kvar på partiexpeditionen.

Och förtroendevalda, som inte längre styrs av någon ideologi utan låter sig styras bara av sina tjänstemäns taktiska analyser, är inte värda vårt förtroende.

I partiledningen behövs fler människor med vilja och förmåga att förändra samhället i socialdemokratisk riktning – socialdemokratisk i ordets ursprungliga radikala betydelse! –

18 kommentarer

 1. Det är väl ungefär lika bakvänt med folk som är förtroendevalda och uppfattar sig vara ämbetsmän med roll att förvalta kompetentare än andra?

  Står egentligen Löfven för något?

  Comment by Jan Wiklund — 2013 01 24 14:39 #

 2. I en folkrörelse borde ju detta vara en självklarhet!

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 01 24 14:45 #

 3. Jag hoppas bara att partiet inser vilken eldsjäl Anna Ardin är och tar vara på henne. Inget parti har råd att mista en person med hennes patos.
  Dessutom är hon modig och har fått stå ut med mycket mer för sitt engagemang än i alla fall jag skulle klara av.

  Comment by Robert — 2013 01 24 14:57 #

 4. ”. . .inte bara utgöra dekorationer i högtidstal.”

  Väl formulerat, liksom resten av inlägget. Det är sorgligt och obegripligt att S exempelvis inte tar ett radikalare grepp om privatiseringen av välfärden, en fråga som skulle få många av oss som vacklar i mellanrummet mellan V och S att ta steget fullt ut mot S. Som det ser ut idag så är S snarare en garant för att det rådande systemet vidmakthålls, något som gör det uteslutet för mig att lägga min röst där. Jag tror inte jag är ensam om den åsikten.

  Comment by anita l — 2013 01 24 17:10 #

 5. Ja i min familj har maken redan klivit över till v. Jag är kvar i partiet men känner inte samma entusiasm just nu som tidigare

  Jag tror nog att Löfven är en god socialdemokrat men att han i fackföreningsrörelsen lärt sig kompromissa med motståndaren för att få resultat. Ibland känns det som om han kompromissar lite för mycket med borgarpolitiken.

  I politiken ska man inte kompromissa bort sin egen ideologi. Då blir man inte trovärdig på lång sikt.

  Comment by Britta Sethson — 2013 01 24 17:57 #

 6. Tänkvärda ord och nog är det beklagligt att även här på s-info återgivandet av opinionsvmätningar överflyglar opinionsbildningen.

  Comment by Bengt Silfverstrand — 2013 01 24 18:03 #

 7. Personligen tycker jag problemet är större än S. Ambitioner vad vi kan göra i världen har försvunnit. Allt som inte ryms inom ett ”ekonomisk paradigm” försvinner och bli kallat utopi/dröm/idealism osv. Att vrida detta rätt och få en ideologisk disskussion, som inte enbart handlar debit och kredit, dvs ett samtal om vilken värld vi leva i ligger långt fram i tiden

  Det är måååååånga därute som har investerat i tanken på att ”historien är slut” och vi lever i den bästa av all tänkbara världar – problem finns men fraaaamtiden och tekniken kommer att lösa allt. Jag tror inte att timbro, Cato mfl ger upp i första taget.

  Det bästa S kan göra det är att försöka vrida debatten, vara konstruktiva. Att kämpa, försöka. En dag kanske det går!

  Dumbeldore säger till Harry;

  “It is important to fight and fight again, and keep fighting, for only then can evil be kept at bay though never quite eradicated.”

  Comment by Henrik — 2013 01 24 18:09 #

 8. Ligger mycket i det du säger, (S) historia verkar betraktas som roande kuriosa och ideologin tycks vara på undantag. Det säger jag inte för att jag är någon sosse-hetsare, långt därifrån, utan för att jag tror och tycker att ett skarpt SAP är en förutsättning för en progressiv majoritet.

  Dock; Hade det fortfarande varit dina partiprogram som gällde, Enn, hade jag haft betydligt svårare den den dagen 2003 då jag gjorde mitt partival. Nu var det givet att jag som demokratisk socialist valde vänstern.

  Med hopp om ideologiskt tillfrisknande
  Fredrich.L

  Comment by Fredrich Legnemark — 2013 01 24 18:14 #

 9. Det är uppenbart att partiet idag inte har den ledning den förtjänar. Helt enkelt för att dagens ledare saknar den inre ideologiska övertygelse som drev sådana partistorheter som Branting, Hansson, Erlander och Palme. Man får en känsla av att många av dessa personer ser förtroendeuppdraget som ett yrke, vilket det inte är. Det kan, tyvärr, vara så att partiets storhetstid aldrig mer återkommer, den tid när socialdemokratin pekade ut färdriktningen för utvecklingen i Sverige. Den försvann en kylslagen senkväll i februari 1986. Då var vi vana att ledaren hade en tydlig inre ideologisk kompass, som han kunde verbalisera på ett direkt bländande sätt. Jag är idag, till skillnad från exempelvis Enn Kokk, inte alldeles övertygad om att Stefan Löfven är den som kommer att återföra S till regeringsmakten. Om detta skall jag dock p g a tidsbrist återkomma i en senare kommentar i ämnet.

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 01 24 21:09 #

 10. Till Bengt Eliasson: Säker kan man aldrig vara, och så där säker som du antyder har jag aldrig varit.

  Comment by Enn Kokk — 2013 01 24 21:43 #

 11. Efter min kommentar om Anna Ardins hamnade jag hos Enn Kokk, som också sympatiserar med henne. Enn Kokk är en av de gamla bekanta inom partiet som jag har respekt för. Jag (som gillar att leka med ord) har någon gång sagt att hans namn fått mig ibland att tänka på talesättet som säger att ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Med Enn Kock blir faktiskt mycket bättre SAP.
  Jag noterar hur han undviker i sitt inlägg att tala om ”politiker” och använder ordet ”förtroendevalda”, som är det riktiga. ”Politiker” är alla medborgare. När Mona Salin och andra ständigt sade ”Vi, politiker” fick jag ont i magen. Att göra politik till ett yrke är en av våra främsta problem idag. Jag ska inte upprepa här den kommentar som jag gjort i Anna Ardins blogg. Ordet ”politiker”, av grekiskt ursprung, användes för att beteckna ”medborgarna” i allmänhet. Det är riktigt att det är partiet som ska revidera sin ”semantik”, men ”vi medlemmar” har ändå blivit indoktrinerade av den rådande uppfattningen om politiken. Branting, Danielsson och framför allt Wigforss har varit positiva steg vid utformningen av den svenska socialdemokratiska uppfattningen. Palmes roll därvidlag är mer tvetydig. Hans tragiska öde ska inte frånta oss rätten att kritiskt värdera hans handlande och uppfattningar. Därvidlag håller jag med framlidne Jan Lindhagen, som blev ett av Palmes offer. Efter Olof Palme har vi väntat på en ledarskap som kan sätta den socialdemokratiska uppfattningen i tiden. Det partiprogram som föreligger och som Löven presenterar med retoriska floskler är, enligt min mening, varken socialdemokratiskt eller tidsenligt.

  Comment by José L Ramírez — 2013 01 25 5:00 #

 12. Var fjärde år kommer 350 folkvalda ombud från landets alla hörn. De kommer till S-kongresserna inte för att driva sina egna påhitt. Utan, de har i uppdrag att driva det som deras lokala föreningar beslutat på sina möten, plus granska och ge tummen upp eller ner på förslagen som kommit från partistyrelsen. Mer demokratiskt än så kan ingen förening drivas. Alltså besök partiets lokala möten, var med och besluta. Är du inte nöjd med beslutsförfarandet bör du söka ett parti som har mer gehör för just dina åsikter.

  Comment by ronny persson — 2013 01 25 12:24 #

 13. Till Ronny Persson: Jag vet inte vem det där var riktat till. Jag har varit socialdemokrat sen unga år, anställd på partiexpeditionen i Stockholm i 32 år, däribland varit chefredaktör för Aktuellt i politiken (s) och sekreterare på VUs och partistyrelsens sammanträden, under många år huvudsekreterare för partiets programkommission. bland annat huvudansvarig för arbetet med 1975 års och 1990 års partiprogram.

  Jag går fortfarande på arbetarekommunens möten.

  Räcker det?

  Comment by Enn Kokk — 2013 01 25 19:24 #

 14. Jo då det räcker.
  Men ursäkta en okunnig, vem var Jan Lindhagen

  Comment by Åke F — 2013 01 25 22:22 #

 15. Till Åke F: Jan Lindhagen (1935-2010) var en socialdemokratisk debattör och ideolog, anställd på den socialdemokratiska partistyrelsen, vars skrifter om det socialdemokratiska partiet luslästes av oss då unga SSUare i början på 1970-talet. Han torde ha sett det socialdemokratiska livet från den mer vänstra sidan, om man får uttrycka sig så vanvördigt. Om Lindhagen får Enn Kokk gärna berätta mer, särskilt varför denne uppenbarligen inte tålde Olof Palme.

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 01 25 23:21 #

 16. Till Åke F och Bengt Eliasson: Jan Lindhagen fanns på partiexpeditionen när jag anställdes där 1968, och hans uppgift där var opinionsundesökningar. Han var en av Sveriges genom tiderna skickligaste valsociologer. Bland det som kan anföras för detta finns hans prognos för 1968 års val, då många hade räknat med socialdemokratisk valförlust men där Jan i en av sina undersökningar förutspådde ett valresultat, som visade sig stämma nästan in på tiondelarna.

  Han var också en mycket framstående rörelseintellektuell, beläst och själv skrivande. Han har skrivit det bästa verket som finns om socialdemokratins program- och idéhistoria, ”Socialdemokratins program”. Plus också andra läsvärda böcker.

  Inom Gruppen för samhällsstudier, vars chef han var och som utförde egna opinionsundersökningar åt Socialdemokraterna, arbetade han också med att för Tidens förlag redigera pocketserien Tidens samhällsstudier, som innehöll både socialdemokratins klassiska tänkare – översikter, nyutgåvor, urval – och alltså helt nyskrivna böcker. Det var en kvalitetsserie som helt saknar motsvarighet i dag, vilket senare förstås är en av grunderna till den okunskap om socialdemokratins idéhistoria, som är så pinsamt påfallande i dag.

  Bengt Eliasson har helt rätt i att det fanns ett spänningsförhållande mellan Lindhagen och Palme, Jag skulle tro att den delvis berodde på intellektuell rivalitet. Jag hade en personlig relation till båda, och som jag är beskaffad, vägrade jag ta entydig ställning i den intellektuella tvekampen. Sedan försvann ju båda från scenen: Palme blev mördad, och Lindhagen drabbades av en svår, obotlig sjukdom.

  Jag minns båda med stor respekt.

  Comment by Enn Kokk — 2013 01 26 13:41 #

 17. Till Enn Kokk: Tack för dina ord om Jan Lindhagen. Hans böcker betydde mycket för mig och mina generationskamrater på 1970-talet när vi skulle forma vår socialdemokratiska identitet, ja vår politiska världsbild.

  Comment by Bengt Eliasson — 2013 01 26 13:57 #

 18. Ni bara glor och glor i personpolitiska backspegeln hela tiden, det är patetiskt!
  Ta fram kristallkulan och gör ett försök i varje fall att komma vidare med den nutida smeten av inställsamhet.
  Merparten av all politisk dialogue är som ett svenskt råttgift.
  http://www.sjolanders.homestead.com/
  Glad Påsk!

  Comment by Ture Sjölander — 2013 03 04 23:07 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^