Norstedts får ny VD/styrelseordförande och stuvar om

20 december 2012 12:25 | Barnkultur, Media, Prosa & lyrik | 2 kommentarer

Böckernas klubb, Hem och trädgård och Nautiska bokklubben, ägda av i sin tur KF-ägda Norstedts och med sammanlagt 50.000 medlemmar och vikande lönsamhet, läggs ner. KF Media gör här som Bonniers, som tidigare har lagt ner sin Stora romanklubben. Bokklubbarna är inte längre vinstmaskiner för förlagen. Kvar finns fortfarande Månadens bok, Barnens bokklubb och Clio, som drivs i samarbete med andra förlag.

I vår familj beklagar vi verkligen nedläggningen av Böckernas klubb. Birgitta har inte bara varit trägen medlem sedan mycket länge; vi har varje månad valt ut ganska många böcker ur det kvalitetsutbud Böckernas klubb har stått för. Särskilt under sommarhalvåret, då vi bor på en liten ort utan bokhandel, har det varit till glädje att få böcker levererade direkt i brevlådan.

Det ska bli intressant att se vad som efter årsskiftet händer med Norstedts, Sveriges äldsta förlag, och dess barn- och ungdomsbokförlag Raben & Sjögren.

Norstedts får då ny VD och samtidigt ny styrelseordförande: Eva Swartz Grimaldi, fram till i september chef för Natur och Kultur, dessutom också känd som kulturutredare åt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Enligt den uppgörelse som har offentliggjorts får förlaget samtidigt ökad självständighet gentemot ägaren, KF.

Det känns frestande att spekulera i att Eva Swartz Grimaldi skulle kunna bli brobyggare mellan sitt nya förlag, Norstedts, och sitt gamla förlag, Natur och Kultur, av vilka det skulle kunna bli en förlagskoncern som även storleksmässigt skulle kunna ge Bonniers en match.

Samtidigt är jag väl medveen om att Natur och Kultur ägs av en stiftelse och att den konstruktionen gör det mycket svårt för att inte säga omöjligt att överlåta majoriteten av ägandet till någon annan än stiftelsen. Men KF har uppenbarligen inte tvekat att fatta principbeslut om en sammanslagning av den av KF helägda Akademibokhandeln med Bokia, där Natur och Kultur innehar en betydande aktiepost – hur ägarkonstruktionen slutgiltigt blir, vet vi ännu inte.

Så kanske finns det en väg för någon form av samgående, eventuellt ett partiellt sådant, mellan de båda förlagskoncernerna. Kanske kan Natur och Kultur släppa in Norstedts som minoritetsägare mot att stiftelsen bakom Natur och Kultur får en minoritetspost i Norstedts/Rabén & Sjögren. Det skulle i sin tur kuna användas för rationaliseringar/specialiseringar, till exempel att Rabén & Sjögren övertog också Natur och Kulturs utgivning av barnböcker och deras fina backlist av barn- och ungdomsböcker, medan till exempel klassikerutgivningen kunde samlas i Natur och kulturs fina klassikerserie ”Levande litteratur”, i vilken då även Tidens förnämliga gamla klassikerserie och en rad mycket läsvärda klassiker, utgivna av Norstedts, kunde infogas.

2 kommentarer

 1. Hej
  Jag arbetade många år på Almqvist & Wiksell i Uppsala. När Esselte köpte AWT i början på 70 talet kom vi in i samma koncern som Norstedts både förlag och tryckeri. Tryckeriet ingick tillsammans med AWT i Esseltes printdivision och jag besökte Norstedts på Riddarholmen ibland då vi hade ett omfattande fackligt samarbete med dem. Då fanns det en bokhandel i fastigheten och vi Esselteanställda kunde köpa Norstedts böcker till samma pris som bokhandeln betalade. Det gjorde att jag överbelastade mina bokhyllor och att jag nu måste tänka mig för innan jag köper nya böcker. Bokklubbarna var dödsdömda när internetbokhandeln startade och trots att Bokus var först så är det Adlibris ( Bonnierägt) som nu är marknadsledare. Tyvärr gör detta att många boklådor slår igen och Lundeq har fått mindre sortiment. Därför vill jag slå ett slag för Drottninggatans bokhandel till dig som bor i Uppsala.
  God Jul

  Comment by Lars Jansson — 2012 12 20 18:08 #

 2. Till Lars Jansson: Också Tidens förlag hade, när jag började på Socialdemokratiska partistyrelsen och förlaget hade lokaler på Sveavägen 68, det här systemet: anställda på partiexpeditionen – partiet ägde då förlaget – fick rabatt i Tidens bokhandel i gatuplanet. (Så småningom blev Tiden en imprint inom Norstedts för att till slut försvinna.)

  Själv har jag inget otalt med Lundq – har handlat där ända sen studentåren. Många i personalen känner igen mig och är mycket hjälpsamma.

  God jul själv!

  Comment by Enn Kokk — 2012 12 20 21:21 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^