Tillbaka hos Laboremus, 110 år

9 december 2012 14:49 | Film, Mat & dryck, Media, Musik, Politik, Teater, Ur dagboken | 7 kommentarer

Föreningen Laboremus, vars ordförande jag var 1960-1961, firade i går kväll sitt 110-årsjubileum. Laboremus startades 1902 som en socialdemokratisk förening för studenter och arbetare, och den traditionen levde fortfarande kvar när jag var aktiv i början av 1960-talet – en del av de ledande i Uppsalas LO-fack var medlemmar och kom faktiskt också till en del av mötena. Men med tiden blev Laboremus förstås allt mer en studentförening, från 1931 ansluten till det då bildade Socialdemokratiska studentförbundet.

Också i den historik som delades ut vid gårdagskvällens jubileumsmiddag nämns mitt tidiga sextiotal som Laboremus’ storhetstid. Medlemstalet steg, från 125 när jag blev ordförande, till 254 när jag ett år senare lämnade över ordförandeklubban. Men jag var fortsatt aktiv, det närmaste året som vice ordförande; jag var sedan också redaktör för studentförbundets tidskrift Libertas och deltidsanställd ombudsman i Studentförbundet. På relativt kort tid fördubblades medlemsantalet i Laboremus till 500 – som mest hade Laboremus 600 medlemmar.

Laboremus stod under den här perioden för en radikal socialdemokrati, men det intressanta är att det stora flertalet av oss som var aktiva under den här epoken förblev socialdemokrater, även när det runt decennieskiftet 1960-tal-1970-tal blåste mer revolutionära vindar genom studentvärlden. Det var också intressant att se att flera kamrater från den här epoken, gamla vänner till mig och Birgitta, hade kommit till jubileumsmiddagen.

Några av oss höll middagstal: Birgitta Dahl om vietnamfrågan; Gunnar Lassinantti berättade om de brytningsår jag har snuddat vid ovan, de som ledde till att Laboremus i ett decennium stod utanför den socialdemokrati den både före dess och efter dess har varit en förgrening av.

Jag harangerades av andra flera gånger men avstod själv från att tala. Dock hade jag möjlighet att ändå framföra något av det jag kunde ha talat om, detta eftersom jag satt bredvid Laboremus’ nuvarande ordförande, Elin Carlsson. Mitt emot mig hade jag för övigt Marika Lindgren Åsbrink, liksom jag själv förr sekreterare i den socialdemokratiska programkommissionen, och på min vänstra sida satt Milischia Rezai, som vi nyligen har sett tala i FN.

Jag kunde, när vi talade om Laboremus’ storhetstid på 1960-talet, ha talat om storslagna politiska möten med Ernst Wigforss, Tage Erlander, Olof Palme och andra. Jag kunde också ha berättat om det fantastiska spektakel jag ledde i en fullsatt universitetsaula med Harbert Tingsten och biskop John Cullberg som främsta kombattanter men som blev stor underhållning genom tre inlägg på raken från galningar i publiken – ”och Gud har givit Sverige berg som inte Danmark har” löd ett av budskapen – och som väckte munterhet på gränsen till jubel i publiken.

Men det jag främst valde att ge som råd för en framgångsrik verksamhet var att man, för att få en vidare rekryteringsbas än statsvetare och ekonomer, utöver det självklara ämnet politik – i det fallet för övrigt inte bara dagspolitik utan också ideologi – måste ha en bredd i verksamheten som lockar också andra. Vi hade författaraftnar, bland annat en recentiorsträff med Lars Forssell som huvudtalare. Vi ordnade teaterresor till Stockholm. På våra jättelika sista april- och julfester medverkade artister som Sven-Bertil Taube och Monica Nielsen. I en senare del av vårt bordssamtal nämnde jag att vi också hade filmaftnar, visade film i möteslokalen och gick på bio tillsammans.

Och som också framgår av den skriftliga redogörelsen i häftet som utdelades, var vi häftigt engaerade i internationella frågor som Spanien, Sydafrika, Moçambique, Sydrhodesia, Algeriet, Cuba och inte minst Vietnam – Birgitta berättade i sitt middagstal om Laboremus som föregångare i den svenska debatten om Vietnam. Häftigt mot EEC var vi också – jag kom under middagen att prata med mina bordsgrannar också om mitt senare motstånd mot EMU, en fråga där jag noterar att jag inte bara var med om att vinna folkomröstningen utan där jag nog i dag har långt flera än då som åtminstone i sitt stilla sinne är tacksamma för att jag och andra ställde oss på tvären när det begav sig.

Men allt är – och var – inte politik. Lördagskaffen och lördagsluncher på ett par av nationerna blev samlingspunkter, även om de innehöll ett element av politik, och senare blev den egna föreningslokalen på Tiundagatan en samlingspunkt främst på lördagarna. Efter de formella lördagsträffarna spelade ett stort gäng laboremiter fotboll på planen på Stabby gärde. Under en period badade ett gäng killar bastu på Centralbadet på lördagarna. Grunden för umgänget var gemensamma politiska värderingar, men stora delar av den växande föreningen hölls också samman av sociala aktiviteter och personliga vänskapsband.

Vid middagen i går sjöng vi många sånger tillsammans, vilket fick mig att påminna om de Laboremus’ sångblad med piratkopierade och hemsnickrade politiska texter jag gjorde åt föreningen och som i stencilerade häften spreds till alla medlemmar. Jag gjorde också flera mötesprogram med politisk musik som tema för Laboremus: spelade skivor ur min växande skivsamling med radikala sånger.

Efter middagssittningen valde de flesta ur vår generation att åka hem – flera av dem skulle till Stockholm. I samband med omdukningen av lokalen för dans samtalade jag och Birgitta med ytterligare några laboremiter ur yngre generationer än vår, och så småningom – när baren på övre våningen öppnade – inhandlade vi var sitt glas rödvin.

Vi satte oss vid ett bord längs väggen och tittade på de aktiviteter som pågick på dansgolvet, men ljudnivån var mycket för hög för våra öron – Birgitta har just varit hos öronläkaren – så när vi hade druckit ur våra glas, beslöt vi oss för att åka hem.

Men en rolig fest var det!

7 kommentarer

 1. Varför gick du med i Laboremus och inte i exempelvis SSU Socius som höll till i en källarlokal i Folkets hus?

  Comment by Jean — 2012 12 09 22:04 #

 2. Till Jean: När jag kom till Uppsala, fanns det knappast någon SSU-verksamhet i gång. Lite senare hjälpte jag min kompis, SSU-ombudsmannen Sören Thunell genom att faktiskt gå med i styrelsen för SSU-kretsen och var också med om att dra i gång skolklubb på Katedralskolan.

  Men jag har aldrig trott på att SSU, med medlemmar i lite lägre åldrar och med en annan verksamhet, skulle kunna bli starkt bland studenter. För studenterna behövs det särskilda klubbar med annan inriktning och eget förbund. Den socialdemokratiska studentklubbsverksamheten dog ju också nästan under den period då Studentförbundet hade lagts ner och studentklubbarna tillhörde SSU.

  Comment by Enn Kokk — 2012 12 09 22:57 #

 3. Till Enn Kokk: Jag tror inte att exempelvis Olof Palme hade delat din uppfattning om SSU. ”..med annan inriktning” skriver du. Vilken? Verksamheten inom ungdomsförbundet bygger väl ändå på vad ytterst medlemmarna själva gör det till.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 12 10 11:38 #

 4. Till Bengt Eliasson: Det ligger ingen ringaktning i det jag skriver – jag syftade på faktorer som att det till exempel fanns en åldersskillnad mellan de aktiva SSUarna och studentklubbisterna. Märk att jag ju själv gick med i SSU i Uppsala för att få i gång verksamhet bland yngre ungdomar. Märk att det det gick åt fanders med den tidigare framgångsrika studentklubbsverksamheten, när Studentförbundet uppgick i SSU – Gunnar Lassinantti, som var med om att fatta beslutet om att upplösa Studentförbudnet, talade vid det aktuella laboremusjubileet och sa att han många gånger sen bittert hade ångrat beslutet att lägga ner Studentförbundet.

  Sen tror jag att det, när man försöker organisera människor, också är ändamålsenligt att åtminstone delvis knyta an till den miljö de verkar i. Studentklubbar kan man ha av i princip samma skäl som att man framgångsrikt har bildat socialdemokratiska fackklubbar – jag talar här om partiföreningar – inom Metall, Byggnads, Kommunal och så vidare, även särskilda tjänstemannaföreingar (s).

  Comment by Enn Kokk — 2012 12 10 11:54 #

 5. Till Enn Kokk: Tack för ditt svar. Det är en svår fråga detta med hur vi skall organisera oss. Jag var själv med i Studentförbundet under studietiden i Uppsala. Vi hade ju Anna Lindh som ledare och jag kan försäkra att jag har aldrig haft så roligt som under den tiden.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 12 10 12:09 #

 6. Med dagens post kom ett vykort, undertecknat Karl Eric Ericson men egentligen en hälsning från Uno Wahlström, en av de många aktiva under min tid som ordförande i Laboremus. Uno finns i dag på Balders vårdboende – han är blind och har svårt att gå – och han hade för sin besökande vän Karl Eric berättat, att han hade fått inbjudan till Laboremus’ 110-årsjubileum, som han av ovan angivna skäl förstås inte kunde gå på.

  Att inbjudan hade nått honom beror helt uppenbart på att jag i min ägo hade en förteckning över laboremusmedlemmar från tidigare generationer, en jättelång lista som jag sammanställde inför ett annat laboremusjubileum nu för ganska länge sen.

  Jag hoppas förresten att jag får den här listan plus ytterligare ett dokument jag lånade ut tillbaka. Min adresslista finns veterligen bara i detta enda exemplar.

  Comment by Enn Kokk — 2012 12 10 16:05 #

 7. Studentförbundet har gjort ett fantastiskt jobb sedan det nybildades, men att studentklubbsverksamheten nästan dog under SSU-tiden är en överdriven formulering. Under den andra halvan av 1980-talet fanns det livaktiga föreningar på flera högskoleorter, och inte bara i de stora universitetsstäderna. Återskapandet av studentförbundet skedde inte i enighet, vi var några stycken som tyckte att SSU-kopplingen var viktig och värdefull. Det var en del ganska komplexa turer som föregick förbundsbildandet, och den historien är såvitt jag vet ännu inte skriven. Studentförbundet är att gratulera till sina framgångar, men jag har aldrig riktigt trott på att den centrala organisationsformen är avgörande för de lokala föreningarnas styrka.

  Comment by Anders Widfeldt — 2012 12 11 12:04 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^