Nu finns Enn Kokk på kinesiska

1 april 2009 12:05 | Politik | 13 kommentarer

För första gången i livet ställs jag inför att få en tjock bok, vars innehåll jag är jätteintresserad av men som jag inte kan läsa. Den är nämligen skriven på kinesiska.

Mitt intresse beror på att boken, på engelska ”The Model of Swedish Social Democracy” (redaktörer och översättare Gao Feng och Shi Hong, Central Compilation & Translation Press, 2009), innehåller den svenska socialdemokratins samtliga program, bland andra programmen från 1975 och 1990 som jag var huvudsekreterare för, plus de programintroduktioner jag skrev för boken ”Socialdemokratins program 1897 till 1990” (redaktör Klaus Misgeld, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2001).

Även andra svenskar har medverkat till den här volymen, en introduktion till svensk socialdemokrati avsedd för kinesisk publik. Så vitt jag förstår ingår bland annat Ingvar Carlssons och Anne-Marie Lindgrens skrift ”Vad är socialdemokrati?”. Också Björn von Sydow har skrivit om den svenska socialdemokratins programutveckling.

För min medverkan i den här boken blev jag kontaktad av Gao Feng, under en rad år anställd på den kinesiska ambassaden i Stockholm. Som han förklarade projektet för mig, var avsikten att i Kina introducera den form av demokratisk socialism den svenska socialdemokratin hade valt.

Jag kan alltså, på grund av noll kunskaper i kinesiska, inte själv bedöma, vilken bild den här boken sammantaget ger dess kinesiska läsare, men jag läser, icke utan entusiasm, de konklusioner som finns på ett medföljande introduktionsblad på engelska:

”1. The Swedish Social Democratic Party is a real workers party which has fought for the interest of the Swedish people over hundred years. It has helped the Swedish wage earners get the bigger share of national income against the capital than other countries in the world. But its struggle against capital means only its fighting against the discrimination and exploitation the wage earners by the capitalists. Equality of all classes and individualists is the basic principle of democratic socialism.

2. Social Democracy stated in its latest Party Program that Historic Materialism is the basis of its ideology at a time when many communists deleted Marxism from their program. It stated that SAP will represent the workers in its struggle against the capital and will always fight against capitalists attempt to dominate the society. All its programs and practice shows the Social Democracy is a Swedish version of pragmatic faction of Marxism.

3. Democracy, freedom, equality and solidarity are socialist values which have nothing to do with apitalist class. Without these basic values there will be no socialism.

4. The socialist transformation is a long process. With the characters of democracy, developed economy, social welfare and relatively small social differences Sweden is taking a lead in this process.

5. It is a result of the hard work, firm struggle and rich creation of Swedish People and Social Democratic Party. At the same time it is result of the development of productive force and progress of society which is proved by the similar development of different degree in many other developed countries. It is therefore important for China to study and learn the experience of the Swedish Model on the way to build Socialism of Chinese Characteristics.”

Ja, vad ska man säga? Måtte allt det här bli verklighet, åtminstone i Kina.

13 kommentarer

 1. Kul att den kommit ut. Vad jag förstår fanns det ett visst motstånd från officiellt håll i Kina mot publiceringen.
  Björn von Sydows genomgång av idéhistorien fick jag chans att läsa i samband med Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens förra våren.
  Undrar om han tog till sig mina invändningar mot den gängse beskrivningen av partisprängningen 1917 som något rent ideologiskt (socialdemokrater kontra kommunister, reformister kontra revolutionärer)?
  En sprängning som jag snarare tycker är intressant att se i skenet av vissa politiska ställningstaganden (militarismen/första världskriget; ministersocialismen/samarbete med liberaler) och kanske framförallt socialdemokratins övergång från en utomparlamentarisk rörelse till ett parlamentariskt parti.
  Bland de som lämnade partiet fanns ju många av de som varit tunga i den tidigare rörelsen, agitatorerna. De som stannade kvar var i större utsträckning kommunalmän och fackligt förtroendevalda. Lite hårddraget.
  Hoppas också att BvS ändrade felskrivningen att August Palm var skomakare (han var ju skräddare).

  Comment by Fredrik Jansson — 2009 04 01 12:58 #

 2. Till Fredrik Jansson: Huruvida Björn von Sydow har gjort av dig föreslagna ändringar kan jag alltså inte svara på, eftersom jag inte kan kinesiska.

  Men visst är det fascinerande att det socialdemokratiska idéarv, som många i partiets nuvarnde ledning tycks ha ett ganska vacklande förhållande till, nu i stället lanseras i det väldiga Kina.

  Comment by Enn Kokk — 2009 04 01 13:07 #

 3. @Enn Kokk: ”Men visst är det fascinerande att det socialdemokratiska idéarv, som många i partiets nuvarnde ledning tycks ha ett ganska vacklande förhållande till, nu i stället lanseras i det väldiga Kina.”

  Mycket fascinerande. Inte minst mot bakgrunden att Kina jämte Ryssland nog i dessa tider får klassas som råkapitalistismens ”främsta” representanter. De har en bit att gå skulle man kunna säga.

  Vad gäller socialdemokraternas nuvarande ledning så får åtminstone jag känslan att de snarare, och i smyg, ser Kina som en förebild med tanke på hur man dels verkat tappat fotfästet ideologiskt och numera predikar marknadens lov, dels mot bakgrund av att man mer eller mindre verkar svälja konkretiserat demokratiförakt som FRA-övervakning, Ipred, ACTA, datalagringsdirektiv, hantering av Lissabonföredraget etc etc.

  Comment by Thomas Tvivlaren — 2009 04 01 13:53 #

 4. Bästa aprilskämtet 2009!

  Comment by Sven Bengtsson — 2009 04 01 15:44 #

 5. Till Sven Bengtsson: Nej, det är inget aprilskämt. Boken finns. Läs Fredrik Janssons kommentar! Texten finns nu tillgänglig också under Kulturspegeln, Politik, och längst bak under Om Enn Kokk finns den med i verksförteckningen.

  Comment by Enn Kokk — 2009 04 01 15:51 #

 6. Trevligt. Det är avsevärt mycket bättre när du, m.fl., publiceras i Kina än när svenska socialdemokrater berömmer Kinas stabilitet.

  Comment by Kerstin — 2009 04 01 21:53 #

 7. En fascistisk bok för ett fascistiskt land. Grattis. Hoppas de skickar dig massor av pengar.

  Comment by ox — 2009 04 09 17:27 #

 8. Detta är heller inget aprilskämt utan resultat av en research av mediafenomenet, bondmoran från Yttermalung.

  Marit Pulsen krävde och fick statliga miljonbidrag

  Folkpartiets EU-kandidat, författaren, fd landsbygdsambassadören och tillika ledarskribent i tidningen Land, Marit Paulsen, har varit mycket framgångsrik när det gäller att komma i åtnjutande av statliga bidrag.
  Att ta del av lantbruksnämndens och länsstyrelsens tillmötesgående är en bitvis hisnande läsning.

  I de flesta fall är beslutsunderlagen ytterst torftiga, projekten saknar kritisk granskning och andra former av uppföljning. Detta är formuleringar som finns i rättsenhetens egen utredning på länsstyrelsen i Falun.

  Ifrågasattes inte
  Precis som Marit Paulsen har lagt storstadstidningarna, radio och TV för sina fötter har hon lyckats dupera vissa statliga tjänstemän. När hon vid något enstaka tillfälle nekats bidrag har hon skällt som en bandhund på handläggarna.
  Troligen p g a sitt flitiga förekommande i de stora medierna, sina höga politiska kontakter inom (s) (Mona Sahin m fl) och med LRF och den mäktiga ekonomiska bonderörelsen i ryggen har tjänstemännen inte velat ifrågasätta rimligheten i alla hennes bidrag.
  Under åren 1989 till 1990 lyckades Marit Paulsen och hennes man få ut stora summor i form av avskrivningslån, lokaliseringsstöd, lokaliseringsbidrag, regionalt utvecklingsskapital, plus rundhänta statliga garantilån. Så här får hon lägga ut texten i ATL ”.Ser man på de lånegarantier och liknande vi fått kan man konstatera att de med skatter och amorteringar har betalats flera gånger”. Har man hört på maken!
  Flera bolag
  Basen för Marit Paulsens svindlande affärer har varit den hopköpta gården på 37 ha i Yttermalung med ett taxeringsvärde på 501 000 kronor samt företaget Anderssons Jord och Ord AB. (Maris rätta namn är Marit Andersson). Dessutom drev familjen Kokpunkten AB, Marits Mat/Malungskullornas Kök AB med tillhörande getgård, som trots miljonstöd gick i konkurs.
  1988 var ett rekordår för Marits bidragsviggande. Då fick familjen från lantbruksnämnden i Falun ut 260 000 kronor i avskrivningslån, 100 000 kronor i projektstöd, 485 000 i lokaliseringsstöd och lika stor summa 485 000 kronor i lokaliseringsbidrag.
  Mera bidrag
  1989 var inte heller illa ur bidragssynunkt. Då lyckades familjen Andersson-Paulsen få ut ytterligare 500 000 i bank med statlig lånegaranti som staten fick lösa ut efter konkursen, 200 000 kronor i lokaliseringsbidrag, 200 000 kronor i regionalt utvecklingsstöd och 150 000 kronor i projektstöd.
  Sammanlagt har Marit Paulsen och hennes familj under en 10-årsperiod lyckats att få ut 4,535 miljoner.
  2,8 milj kommer från lantbruksnämnden och länsstyrelsen i Kopparbergs län och 1.075 milj från Glesbygdsverket, Styrelsen för teknisk utveckling, LRF, ICA och Arbetsmarknadsdepartementet. Övriga 660 000 är banklån som hon fått tack vare statlig lånegaranti. Denna lånegaranti på 660 000 säger hon sig inte tagit i anspråk utan betalat tillbaka till banken. Se ovan.
  Även efter konkursen
  Hur är det möjligt att få ut så mycket bidrag så lättvindigt? I de flesta fall är bidragen beslutade av en eller två tjänstemän, T o m efter Malungskullomas konkurs 1991 har ytterligare bidrag beviljats till något som kallas Säljaktivitet AB (Blotta namnet). Säljaktivitet AB köpte Marits konkursade Malungskullor 1990 som sedan köptes tillbaka efter konkursen av Marit för en krona sedan alla skulder var avskrivna. Tänk på det nästa gång när hon ler och försöker se ärlig ut i TV-rutan.
  Hur kan en stat som snålar in på barn, gamla och sjuka så lättvindigt skriva ut bidrag i den här storleksordningen samtidigt som Marit Paulsen, trots alla bidrag, har nolltaxerat fram till
  1993.
  Alla miljonbidrag till trots står fähuset tomt, korna och fåren är sålda, getgården nedlagd och Malungskullornas fabrikslokaler står öde.
  Kändisskap och kontakter
  Är Marit Paulsen ett typfall när det gäller svensk regional- och jordbrukspolitik? Eller är det vanligt att bara kändisskap kan utnyttjas på det här skrämmande sättet? En handläggare på länsstyrelsen försvarar sig med att Marits stora projekt hade acceptans i Stockholm och då kunde inte länsstyrelsen gärna avslå hennes ansökan.
  Vem annars än landsbygdsambassadören Marit Paulsen skulle kunna få bidrag och lånegarantier på över 4,5 miljoner till en gård på 37 hektar och med ett taxeringsvärde på 501 000 som enda säkerhet? Nästan 4 miljoner har Marit och hennes familj fått ut i statligt ”socialbidrag” under en tioårsperiod.
  Utan LRF:s starka uppbackning hade aldrig hennes svindlande affärer lyckats.
  Rune Lanestrand
  Redaktör för tidskriften Småbrukaren

  Comment by Rune Lanestrand — 2009 04 09 20:04 #

 9. Till ox: Med vilka argument karaktäriserar du en bok som du inte har läst som fascistisk? Den innehåller bland annat socialdemokratins samtliga partiprogram. Min egen förhoppning är förstås att den ska påverka utvecklingen i Kina.

  Jag har inte fått ett öre i ersättning och kommer heller inte att få det.

  Comment by Enn Kokk — 2009 04 09 20:06 #

 10. Hej Enn! Jag har själv tillbringat snart senaste året i Shanghai och försöker lära mig att behärska språket här, det är sannerligen en utmaning. Jag försöker blogga på kinesiska ibland och har två bloggar, en för vardagliga saker och en där jag kan uttrycka för eventuellt mer ”känsliga” saker. Det har bara blivit ett inlägg på denna än så länge, planen är att det ska bli flera. Så sent som igår fick jag en kommentar på detta mitt enda , 7 (jag hade lite svårt att förstå den kinesiskan, så detta är en översättning från ovanstående ”freaks” inlägg från en kinesisk kompis (det är alltså inte den som skriver på engelska som kom med något eget). Jag vet själv inte riktigt hur det ligger till, men kom på att jag är lite nyfiken på hur du och Socialdemokraterna upplever eller kanske ännu mer intressant upplevde Kina under 60-70-talen. Du får hemskt gärna skriva en kommentar och presentera dig själv och kanske tipsa om boken som omnämns i ovanstående inlägg och ge din syn helt enkelt. Jag skulle gärna även se ett inlägg här på bloggen om hur ni uppfattade Kina tidigare.

  Comment by Sven Englund — 2011 06 06 6:48 #

 11. Jag misslyckades visst lite med länkandet, länken skulle finnas på ordet ”inlägg” som försvann och istället blev resten av inlägget en länk.

  Comment by Sven Englund — 2011 06 06 6:49 #

 12. Och länken blev också delad skulle vara http://diergeboke.wordpress.com/2011/05/20/hello-world/#comment-27

  Comment by Sven Englund — 2011 06 06 6:59 #

 13. Till Sven Englund: Själva boken har jag ju presenterat ovan, och mina egna bidrag till den finns ju ursprungligen i en svensk bok, ”Socialdemokratins program 1897 till 1990” (redaktör Klaus Misgeld, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2001). De finns för övrigt tillgängliga på nätet genom ARAB.

  Under den period du nämner fanns det ju maoister även i Sverige. Från 1968 fanns jag på Socialdemokratiska partistyrelsen och gav då bland annat ut ett antal småskrifter och en bok med polemik mot tidens olika kommunistiska strömningar, bland annat KFML, senare SKP, som ju hade den kinesiska kommunismen som ledstjärna – du hittar skrifterna med utgivningsår i min verksförteckning ovan under Om Enn Kokk.

  Just nu känner jag mig inte riktigt ha tid för att börja skriva originaltext, riktad till kinesisk publik.

  Comment by Enn Kokk — 2011 06 06 10:12 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^