Rejält elöverskott talar emot utbyggd kärnkraft

11 mars 2009 12:56 | Politik | 21 kommentarer

Energimyndigheten presenterade i förra veckan siffror som pekar mot att beslut om nya kärnkraftsreaktorer – alldeles bortsett från andra invändningar mot kärnkraften – inte är nödvändiga att fatta under den närmaste tiden. Siffrorna nedan är hämtade ur en artikel i Dagens Nyheter den 7 mars 2009:

Den svenska elproduktionen kommer att öka från dagens cirka 145 terawattimmar till omkring 175 TWh år 2030. Tillskottet kommer främst från samtidig produktion av el och värme inom både industrin och fjärrvärmeproduktionen. Också vindkraftproduktionen ökar. De här kraftkällorna ger sammanlagt 20 TWh. Ökad effektivisering i de befintliga kärnkraftreaktorerna ger cirka 3 TWh.

Hushållen minskar sin elförbrukning, eftersom de i mindre utsträckning än nu kommer att använda el för uppvärmning. I andra riktningen verkar en viss ökad elförbrukning inom industrin.

Lägger man ihop plus och minus, resulterar det i ett överskott på el på ungefär 25 TWh.

Behovet av att, som regeringen nu har gjort, öppna för utbyggnad av ny kärnkraft förefaller alltså inte vara överhänganden. Alltså måste regeringsbeslutet inklusive Centerns omsvängning ha en annan och förmodligen mer taktiskt bakgrund än befarad elbrist.

Till det här kommer andra skäl som talar mot mer kärnkraft, flertalet av dem väl kända från den tidigare debatten i den här frågan, sådant som farorna kring uranbrytningen och de risker för en allvarlig raktorolycka man aldrig kan bortse från.

Centern före Thorbjörn Fälldin ville ju se ett pärlband av kärnkraftverk längs norrlandskusten, så Maud Olofsson knyter onekligen an till en gammal partitradition. Men tänk efter nu: Ska vi lösa jordens energiproblem med hjälp av kärnkraftverk, kommer det ju också att behövas hela pärlband av kärnkraftverk i länder som Nordkorea, Iran och – ja, ni kan själva räkna upp ytterligare några tiotal länder där man kan misstänka att bränslet, uranet, också skulle kunna tänkas användas för andra ändamål än elproduktion.

21 kommentarer

 1. Du har missat ett par saker.
  1) vårt elbehov kommer inte att fortsätta och minska och med ökande befolkning så kommer energibehovet att öka.

  2) Om vi ska ta bort fosila bränslen från transporter och husuppvärmning så kommer det att krävas stora mängder el (30TWH /år bara för delar av transportsektorn)

  3) vi är del av en europeisk marknad för el, så så länge det finns koleldade kraftverk i danmark och tyskland så ska vi öka vår export. (för de länderna har inga problem att exportera sina avgasser till sverige.)

  Om man tar hänsyn till dessa tre punkter så ser man att det är väldigt brådis med ny kärnkraft och ju mer dess bättre..

  Comment by christoffer — 2009 03 11 14:32 #

 2. Till Christoffer: Vad den här utredningen visar är att det inte är så bråttom att man måste välja fel.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 11 14:42 #

 3. Ok detta är vad jag kom fram till.

  Min nya uppfinning (generatorn) ersätter bränslet i alla fordon och behöver inte tankas.

  Den kan även ersätta kärnkraften.

  Därtill uppfann jag en odlingsmetod som får slut på rovfisket i haven, accelerar växters tillväxt genpm att stimulera rottillväxten på grönsakern och frukterna som ska näras i symbios av fiskgödslet.
  Detta skapar arbetstillfället och stävjar hungern i världen.

  Hittade en metod att utvinna färskvatten ur havsvatten gratis .

  Jobbar på ideen att bevattna öknen nu.

  Har 300 familjer och vända mig till som stöd.
  Har investerare från andra sidan jordklotet på 1,5 miljard.

  Hur mycket intresse tror du kommuner visar, politiker,bolag , mm visar?

  NOLL.

  Är det inte svar nog?

  Comment by Mike — 2009 03 11 15:08 #

 4. Till Mike: Ska du inte vattna öken också?

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 11 15:15 #

 5. Det skulle vara intressant att få en länk till utredningen, är lite svårt att diskutera om saker man inte fått se.

  Comment by christoffer — 2009 03 11 16:05 #

 6. Till Christoffer: Jag baserade mitt inlägg på referat i DN. Jag har själv inte läst utredingen, men eftersom referaten i SvD och flera andra tidningar var snarlika, antar jag att de återgivna sifferuppgifterna är korrekta.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 11 16:09 #

 7. Sen så missar du en sak, civil kärn-produktion har inget med kärnvapen att göra, detta beror på ren fysik, civila kärnkraftverk resulterar i restprodukter som inte lämpar sig för kärnvapen (det blir fel isotoper på det plutonium som producerats) Detta demonstreras enklast av faktum att samtliga länder som har skaffat sig kärnvapen har gjort det genom specialbyggda stationer som skapar ”rätt” plutonium. dessa stationer är dessutom väldigt mycket enklare att bygga än civila kärnreaktorer (tänk 50-tals teknik.)
  Så kärnvapen är inte ett argument mot kärnkraft.
  (desutom tror du på allvar att tex Nordkorea skulle säga ”Sverige byggde inga nya reaktorer, vi får sluta och bygga kärnvapen”. Jag tror knappast det.)
  /C

  Comment by christoffer — 2009 03 11 16:10 #

 8. Så länka till de artiklarna så man kan idka kälkkritik, för just då det gäller naturvetenskap har jag funnit att tidningar har grovt bristande kompetens.

  Comment by christoffer — 2009 03 11 16:12 #

 9. Alltså… vad skall man säga åt människor som agerar som att om tanken vad full en gång i tiden så behöver man aldrig tanka igen?!

  Våra kärnkraftverk har ändlig livslängd. Inom 15 år kommer de första att börja avvecklas. Om 25 år skall de alla vara stängda. *Poff* är 50% av vår elproucerande kapacitet borta. Men enligt vissa så gör det inget… för vi har ett överskott på några procent, just nu.

  Kan ingen av kärnkraftsmotståndarna i det här landet tänka längre än näsan räcker eller räkna pull & minus?! Jag bara undrar…

  /Micke, frustrerad.

  Comment by Michael Karnerfors — 2009 03 11 18:52 #

 10. Lol jo jag ska vattna öknen,, utvinna färskvatten ur atmosfören är inga problem.

  Att fördela den är problemet.

  Comment by Mike — 2009 03 11 21:05 #

 11. Till Michael Karnefors: Vi har tillräckligt med tid för att kunna utveckla och bygga ut befintliga alternativ. Det är vad den här rapporten visar.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 11 22:52 #

 12. Till Christoffer: Jag har återgett samtliga siffror som förekom i DN-artikeln korrekt, så du har inget annat du behöver leta där i alla fall.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 11 22:57 #

 13. Och jag har varit inna på nd och letat efter artickeln men inte hittat den.

  Våra svenska tidningar är notoriskt dåliga på att läsa naturvetenskap (JAg börjar upprepa mig) så jag vill ha en LÄNK till artickeln så jag kan klura ut vilken publikation de hänvisar till för att sen läsa källan. det är enda sättet att få rätt information.

  Frågor som jag undrar över är tex,
  anser energimyndigheterna att hushållens energiförbrukning kommer att fortsätta minska de närmsta 20 åren och med hur mycket.
  Har man räknat in befolkningstillväxt.
  Kan man tagit hänsyn till övergången från fosila bränslen i transporter & husuppvärmning.
  Har man beräknat industrins behov av elektrisitet.
  Har man studerat hur mycket reservkraft som behövs för de kraftkällor som inte är baskraft (solkraft, vindkraft biobränslen som är processbaserade.)
  osv osv.
  Utan svar på dessa (Och ett antal andra frågor) så är siffrorna du nämner inte värda ett vitten i diskutionen.
  Desutom är din källa ett år gammal, det hadde varit trevlig med lite färskare info.
  Så ge mig en LÄNK.

  Comment by christoffer — 2009 03 12 11:42 #

 14. Till Christoffer: ”nd”. ”artickeln” (två gånger), ”fosila”. ”elektrisitet”. ”diskutionen”, ”hadde” – det du behöver är inte en länk utan en ordbok.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 12 11:54 #

 15. Kanske bör man notera att Christoffer på sin blogg faktiskt etiketterar sig själv som dyslektisk.

  Comment by Magnus Andersson — 2009 03 12 12:24 #

 16. Till Magnus Andersson: Jag har inte varit inne på hans blogg. Men egentligen handlar det här om något annat: Han är helt uppenbart en kärnkraftsfanatiker, som bara är intresserad av att hitta argument för sin blinda tro. Lägg märke till att han helt avfärdar de risker för kärnvapenspridning som massor av nya kärnkraftverk i diverse länder skulle medföra. Jag är som bekant ingen vän av USAs maktpolitik, men man måste ju vara totalt aningslös, om man inte ser riskerna med kärnkraftsprogram i länder som Norkorea och Iran.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 12 12:32 #

 17. Det är så fin att bli avfärdad som fanatiker bara för att man begär fakta. Eftersom då slipper ju personen att presentera fakta.
  Enn K här har inte en enda gång bemött min argumentation han har endast angripigt min person och försökt förlöjliga mig, JAg däremot har (tills detta inlägget) försökt komma med fakta, och argumenterar utifrån dessa.

  Men vist om syftet inte är att komma fram till bättre vetande utan bara propaganda så funkar nog påhopp om fanatism och klagomål på stavning bra.

  Problemet är att folk ser igenom det.

  Så jag frågar för sista gången. KÄLLA ? ge mig källa för påståendena så att jag kan göra det man måste göra i en vettig diskution studera FAKTA.

  /C

  Comment by christoffer — 2009 03 13 11:32 #

 18. Till Christoffer: Jag har korrekt återgett samtliga siffror som förekom i den DN-artikel jag refererade. Samma siffror förekom samma dag i artiklar i till exempel Svenska Dagbladet. Men Christoffer fortsätter sitt eviga kält. Mig påminner den om den klassiska sketchen där ledaren för ett ungdomsgäng vad som än sas återkom med ”Men vi har ju ingen lokal.”

  Med det här får Christoffer låta sig nöja.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 13 12:22 #

 19. Som jag påpekat så räcker inte de sifrorna du listar. och eftersom de siffrorna inte är oberoende sifror så måste man se vilka antaganden som har åkt in i siffrorna för att kunna bedömma deras trovärdighet. men eftersom du konsekvent vägrar att publicera en källa som är möjlig att spåra så fortsätter jag att fråga. sör det du gör nu är det gamla vanliga som jag ser från kärnkraftsmotståndare, de hittar ngt som verkar passa deras sifror men då man ber att få titta närmre på källan så kommer tystnad, personangrepp allternativt ”jag har ju get dig informationen ” och sen blir det tystnad.

  Om du är så säker på din sak (och tror på din sida av argumentet) varför är du så rädd för att ge mig länk till din källa ? Det hadde varit enklare än hela denna valsen ?

  eller är du kanske rädd att sifrorna inte håller för närmre granskning ?

  /C

  Comment by christoffer — 2009 03 13 17:48 #

 20. Till Christoffer: Nu orkar jag inte hålla på att tjafsa med dig längre.

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 13 17:51 #

 21. Det är ju synd att du inte orkar diskutera, Men här kan du få lite och läsa. http://blue-green-mess.blogspot.com/2009/03/luditer-och-statistik.html

  Kan är nyttig läsning för de som inte orkar läsa hela energimyndighetens rapport men som (med god anledning) inte litar på tidningarnas vinklingar.

  /C

  Comment by christoffer — 2009 03 13 23:21 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^