Shahen av Uran (C)

5 februari 2009 15:32 | Politik | 18 kommentarer

Det är onekligen intressant, att Thorbjörn Fälldins och Olof Johanssons gamla parti nu leds av shahen av Uran, dessutom en kvinnlig shah. Som en lokal centerledare i Sundsvall konstaterade i radion, kan man numera uppenbarligen vänta sig vad som helst av Centern – det finns inga gränser för dess högeranpassning.

Det skulle gå att säga mycket om Maud Olofssons kappvändande – som hon anurrar med kappan, skulle hon personligen kunna driva ett par vindkraftverk – men det väsentliga går att sammanfatta kort.

Hennes uppställning på KDs idé att tillåta att återstående tio, allt mer uttjänta kärnreaktorer ska få ersättas av nya är ett svek, som får Fälldins laddning av Barsebäck att blekna. Visserligen försöker hon blanda bort korten genom att hänvisa till att hon av den redan tidigare öppet kärnkraftstroende delen av regeringen har fått nya medel att satsa på förnyelsebara energialternativ. Men det här är ju bara dimridåer!

Fundera en smula över varför det trots alla stolta deklarationer genom årtiondena har blivit så lite av de utlovade satsningarna på alternativen.

Det finns säkert flera förklaringar, men den allra viktigaste är helt uppenbar: Eftersom det inte har funnits någon klar avvecklingsplan för kärnkraften – någon stupstock med årtal och allt – har kärnkraftslobbyn kunnat fortsätta sitt undermineringsarbete gent emot alternativen.

Därmed är det lätt att räkna ut vad som blir effekten av uppgörelsen inom högeralliansen: Kan man ersätta de uttjänta reaktorerna med nya, kommer de där alternativsatsningarna, som Maud Olofsson håller upp som moralisk skylt, aldrig att spela någon större roll, i alla fall inte för energiförsörjningen.

Jag har från min journalisttid många gamla vänner bland de centerpartister, vars ungdoms viktigaste insats var den envetna kampen mot kärnkraften. Jag vill inte nämna dem vid namn – jag förstår hur illa de mår, och det finns inga skäl att att plåga dem på grund av Maud Olofssons brist på moral.

Några av dem kommer kanske till och med att i nästa val rösta på det gamla motståndarpartiet, Socialdemokraterna. Och jag tänker inte håna dem för det heller.

Eftersom jag är känd som motståndare till att Mona Sahlin skulle väljas till socialdemokratisk partiledare, vill jag nu, utan några som helst förbehåll, ge henne en eloge för den hållning hon intar i den här frågan.

Dessutom är det tryggt att veta att det rödgröna samarbetet med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet innebär, att socialdemokratin – trots att den i den här frågan också inrymmer andra meningar än Mona Sahlins – aldrig kan byta till en ståndpunkt, som innebär att man ska byta gammal kärnkraft mot ny kärnkraft.

18 kommentarer

 1. Har själv undrat länge hur hon kan gå på och köra över centerns/bondeförbundets genuina roll av folkrörelseparti.
  Sälja ut tidningarna (som det andra folkrörelsepartiet s också gjorde), likaså överge neutralitetspolitiken (trogen bundsförvant till s) utan att det väckt större opposition i partiet mm.
  Har hon gått för långt nu? Så uppenbart mot partiets ikon Fälldin (fast han svek ju också).
  C ligger ju inte så mycket över fyraprocentsspärren.

  Comment by Sixten Andréasson — 2009 02 05 20:24 #

 2. Det är förståeligt att många socialister nu blir f-e. Alliansens perfekta utspel i frågan tog fru Sahlin ”på sängen”. Men samtidigt är det intressant att konstatera att socialisternas stora problem är hur Maud O skall klara sitt förtroendekapital bland de centerpartisiska väljarna. Varför oroar ni er för det? De nya cenetrpartisterna har lämnat Fälldins oppurtinism för länge sedan. Kanske vore det på sin plats för många inom SAP att fråga sig hur fru Sahlin skall förklara för de starka och kloka fackledarna inom svensk exportindustri att hon sympatiserar mer med MP:s och kommunisternas fundamenalistiska ”vedenergi” än med fackens företrädares realistiska linje.
  Se helheten i Alliansens förslag! Det här är inte enbart en fråga om behovet av fortsatt kärnenergi utan betydligt större än så.

  Comment by Lars Rudström — 2009 02 05 21:14 #

 3. Till Lars Rudström: Mycket stora delar av centerrörelsen är kärnkraftsmotståndare, inte av opportunism utan av övertygelse. Vi på vår kant är ingalunda oroade över hur Maud Olofsson ska klara den situation hon har försatt sitt parti i. Vi tror rent av att en del centerpartister av hennes agerande kommer att dra slutsatsen att det inte längre är i Centern som de hör hemma.

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 05 21:37 #

 4. Till Enn Kokk: Ja, du har säkerligen rätt i din profetia om C-väljarnas nästa steg, dvs valet 2010. Jag känner nästan inga C-anhängare – de få jag känner får jag inget grepp om. Du har ju mer erfarenhet därvidlag.
  Dock ska det bli intressant att i media snart få delges LO-ordförandens åsikter. Metall och Skogsindustrin är nog lika intresserade som jag.

  Comment by Lars Rudström — 2009 02 06 21:44 #

 5. Till Lars Rudström: Hon har haft en utständ i TV i dag, en som tyckte som du förväntade dig. Och Metalls ordförande har redan tidigare uttalat sig i samma riktning som du.

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 06 22:09 #

 6. Till Enn Kokk: Tack för din info. Tyvärr sänder inte SVT Europa, av naturliga skäl, alla program från SVT. Dock kan jag nog imorgon läsa hennes utlåtande på någon nättidning.
  Får jag bara göra ett ”utomlands” inlägg här. Eftersom jag är recidentia (uppehållstillstånd) i Spanien sedan 10 år försöker jag så gott jag kan följa den inhemska politiken (såväl den lokala/regionala som den nationella). Som du vet har PSOE (politisk ideologi likande SAP i Sverige) regeringsmakten sedan något år. Nu leder Spanien den europeiska ligan vad gäller arbetslösheten, just nu drygt 14%. Spanien, liksom de flesta andra I-länder har drabbats hårt av den globala finanskrisen och därmed den globala recessionen. Före den av USA initierade krisen hade vi en av Europas starkaste tillväxt med stadigt sjunkande arbetslöshet.
  Det intressanta här är att varken massmedia,spanska icke-socialistiska politiska bloggare, ej heller företrädare för Partido Popular (ungefär Folkpartiet/Moderaterna), ej heller facken eller näringslivets företrädare skyller eländet på den nu sittande socialistiska regeringen för landets besvärliga utveckling! De verkar samtliga förstå och acceptera att PSOE inte är orsaken till de inhemska problemen.
  Så är det inte i Sverige idag! Att Sverige är en ankdamm vet vi väl, men att ankorna är så högljudda, fåvitska och subversiva mot samhället och dess regering i en brydsam situation är enbart tråkigt.
  Nu väntar jag bara på Östros mantra: ”För lite och för sent”!

  Comment by Lars Rudström — 2009 02 06 23:05 #

 7. Socialdemokraterna var länge starka förespråkare av kärnkraft och jag har för mig att Du var med på den tiden, så helt fel kan Du väl inte tycka att det är. Taktiskt är det ett starkt drag. Det blir tydligt att vänstern och miljöpartiet Sahlin är en black om foten på socialdemokraterna. Sahlin skulle nog gärna släppa kärnkraftmotståndet själv och detta med stöd av fack och de flesta socialdemokratiska väljare men då blir det besvär med samarbetet med de två stödpartierna.

  Vem skulle Olofsson ha svikit? De flesta borgerliga väljare är allmänborgerliga. Det är bara de äldsta som fortfarande tror på kärnkraftmotstånd och en stor majoritet av folket vill ha sina reaktorer. Inte har väl dagens väljare på något sätt svurit trohetsed till en pensionerad centerledare? I en demokrati är alla beslut provisoriska. De verkliga kärnkraftmotståndarna har sedan länge tytt sig till miljöpartiet – och varför skulle de inte göra det?

  Comment by Arthur — 2009 02 07 20:04 #

 8. Till Arthur: Maud Olofsson har svikit en mycket stor del av sina partivänner, som är uppriktiga motståndare till kärnkraft.

  Själv har jag rört mig från att i ett tidigare skede ha varit någorlunda positiv till kärnkraft till att, av sakskäl, bli en övertygad kärnkraftsmotståndare. För detta har jag redogjort i tidigare inlägg här på bloggen.

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 07 21:59 #

 9. Men inte har Olofsson lovat de som är mer på Olof Johanssons våglängd att vägra kompromissa med kärnkraftmotståndet!? Att svika är att bryta ett åtagande.

  Bland centerväljare idag står det 60-40 till kärnkraftens fördel. Jag har sett några siffror för medlemmar men CUF-ordföraren gillar kompromissen och ju yngre desto mer positiv även i partiet. Kärnkraften har länge varit borgerlighetens svaghet. Nu blir det en styrka i samklang med den allmänna opinionen och borgerligheten kan gå vidare med andra frågor utan att oroa sig för centern.

  Sahlin måste vara bekymrad.

  Comment by Arthur — 2009 02 07 22:55 #

 10. Shahen av Uran var förresten en mycket rolig titel.

  Comment by Arthur — 2009 02 07 22:57 #

 11. Till Arthur: Jag är inte säker på att det är oppositionenen som ska vara bekymrad

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 07 23:37 #

 12. Arthur har rätt. Det finns en stor majoritet i de flesta partier för ett bibehållande av kärnkraft på åtminstone nuvarande nivå. T.o.m miljöpartiet börjar vackla. Det har gått en oändlig lång tid sedan sossarna genom Palmes finurlighet lyckades slingra sig ur kärnkraftsdebatten, internt såväl som externt. Linje 2 måste väl betraktas som det ur ren och skär taktiskt synpunkt mest lyckade politiska draget som någonsin gjorts under förra århundradet. Nej min gamle idol hade det inte lätt på den tiden. Men trots att jag då var en stark anhängare av linje 3 så ser jag nu tillbaka på Palmes linje 2 med stor respekt och beundran för hans förmåga att förstå den tidens opinionsvindar och hans förmåga att värna om framtiden. Utan linje 2 så hade vi kanske nu stått helt utan utan kärnkraft och därmed en katastrofal energiförsörjning.

  Nej, jag tror inte Maud har svikit sina väljare mer än vad Palme gjorde. Jag är sannerligen ingen beundrare av henne men hennes senaste utspel visar på visst mod och nytänkande, även om jag är helt övertygad om att hon för länge sedan är fullt medveten om att majoriteten av centern övergett den förlegade Fälldin-linjen. Om man efter hela 20-30 år byter eller reviderar en åsikt på grund av att de flesta förutsättningar har förändrats så skall man inte behöva hudflängas eller misstänkliggöras. Jag är ingen politiker och just detta att man en gång för alla måstye placeras in i en fålla har trots frestelser avhållit mig från ett liv i politiken. ivderar Jag tycker det är helt fel att bara kritisera en människa för att ändra åsikt och strunta i att allt vatten som runnit genom i strömmen förbi riksdagshuset och Rosenbad under 20-30 år. Att d

  Till skillnad från dig Enn så har jag alltså också av sakskäl (min tidigare

  Comment by Lennart J — 2009 02 07 23:37 #

 13. Till Lennart J: Jo, Maud Olofsson har sviikit sina väljare och deras övertygelse. Finns det någon rättvisa i opinionsuundersökningsvärälden, kommer det också att synas i SIFO och de andra undersökningarna.

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 07 23:51 #

 14. Fanken också! Tyvär min föregående kommentar slant iväg innan den var färdigredigerad. Här är ett nytt försök.

  Arthur har rätt. Det finns en stor majoritet i de flesta partier för ett bibehållande av kärnkraft på åtminstone nuvarande nivå. T.o.m miljöpartiet börjar vackla. Det har gått en oändlig lång tid sedan sossarna genom Palmes finurlighet lyckades slingra sig ur kärnkraftsdebatten, internt såväl som externt. Linje 2 måste väl betraktas som det ur ren och skär taktiskt synpunkt mest lyckade politiska draget som någonsin gjorts under förra århundradet. Nej min gamle idol hade det inte lätt på den tiden. Men trots att jag då var en stark anhängare av linje 3 så ser jag nu tillbaka på Palmes linje 2 med stor respekt och beundran för hans förmåga att förstå den tidens opinionsvindar och hans förmåga att värna om framtiden. Utan linje 2 så hade vi kanske nu stått helt utan utan kärnkraft och därmed en katastrofal energiförsörjning.

  Nej, jag tror inte Maud har svikit sina väljare mer än vad Palme gjorde. Jag är sannerligen ingen beundrare av henne, men hennes senaste utspel visar på visst mod och nytänkande, även om jag är helt övertygad om att hon för länge sedan är fullt medveten om att majoriteten av centern övergett den förlegade Fälldin-linjen. Om man efter hela 20-30 år byter eller reviderar en åsikt på grund av att de flesta förutsättningar har förändrats så skall man inte behöva hudflängas eller misstänkliggöras. Jag är ingen politiker och just detta att man en gång för alla måste placeras in i en fålla har trots frestelser avhållit mig från ett liv i politiken. Jag tycker det är helt fel att kritisera en människa enbart för att hon har ändrat åsikt och strunta i allt vatten som runnit genom i strömmen förbi riksdagshuset och Rosenbad under 20-30 år. Om vi inte kan ändra oss utan att behöva stå vid skampålen, då kan vi ju också strunta i allt åsiktutbyte och diskussion. Jag tror att det vore bra om fler politiker vågade öppet vissa att man faktiskt då och då ändrar sin åsikt. Så fungerar vi ju som privatmänniskor.

  Enn, som du förstår så har jag av sakskäl rört mig i motsatt riktning som du. Mitt tidigare engagemang mot kärnkraften var starkt känslomässigt men utan förnuft.

  Apropå oppositionen så är det tyvärr utan tvekan så att det blir nästan omöjligt för det rödgröna att med en gemensam och hållbar front slå håll på den energipolitik som alliansen går fram med. Man får bara hoppas att det går att hitta några andra hål i den alltmer starka borgerliga skölden.

  Arthur jag gav dig rätt inledningsvis.Men avslutningsvis håller jag inte med dig. Rubriken ”Shahen av Uran” var inte rolig utan snarare på gränsen till smaklösa. För en gångs skull så har Enn här passerat någon slags gräns.

  Comment by Lennart J — 2009 02 08 0:19 #

 15. Till Lennart J: Och jag har rört mig i motsatt riktning. Under folkomröstningen, då jag stödde och själv röstade på linje 2, var jag relativt kärnkraftsvänlig. Senare såg jag allt mer av riskerna och nackdelarna med kärnkraften och blev en övertygad kärnkraftsmotståndare.

  Din reaktion mot rubriken ”Shahen av Uran (C)” är intressant. Texterna här på bloggen har oftast en kåserande eller analyserande ton, men mitt journalistiska förflutna rymmer också en polemiker av det slag den aktuella texten är ett exempel på. När jag var chefredaktör för Aktuellt i politiken (s), odlade jag på ledarsidan under rubriken Korta meningar en polemisk, skämtsam och inte så sällan elak genre av oneliners, som på den tiden hörde till det mest citerade i svensk press. Och mycket riktigt: i dagens Svenska Dagbladet citeras inte bara den rubrik du har reagerat mot utan också följande: ”Som hon snurrar med kappan, skulle hon personligen kunna driva ett par vindkraftverk.”

  Jag använder inte den här speciella skrivartalangen gent emot människor som skriver inlägg på min blogg, eftersom de flesta av dem befinner sig i ett hopplöst underläge jämfört med mig, en driven före detta yrkesskribent.

  Men när det gäller personer i den politiska offentligheten, som Maud Olofsson nu, Thorbjörn Fälldin då, har jag aldrig haft några dubier av det slaget.

  Comment by Enn Kokk — 2009 02 08 12:03 #

 16. Själv har jag alltid varit road av ordlekar. Det kanske är barnsligt men är de inte för hårda så är de oemotståndliga.

  Comment by Arthur — 2009 02 08 13:26 #

 17. Ok Enn, jag kanske överreagerade något när jag upprördes av din, skall vi säga något satiriska, benämning på allas vår Maud. Min förklaring till min reaktion är att jag känner sådan frustration när nu båda sidor med sedvanlig frenesi laddar med det grövsta artilleriet när våra energikällor än en gång har hamnat i debattens fokus. Politik väcker ofta starka känslor men för det mesta går det att föra en sansad och berikande diskussion om de flesta frågor. Någon sådant har jag dock aldrig stött på när det gäller energipolitiken. Där är det pajkastning som gäller.

  Comment by Lennart J — 2009 02 08 23:42 #

 18. Enn Kokk! ”Som hon snurrar med kappan…”. Suveränt herr Kokk! Och inte kan vi blogginläggare här fajtas på samma retoriknivå som du, det har du helt rätt i. Men vi kämpar på med våra pekfingrar (jag har bara en tyvärr, den och tummen försvann i en giljotin på 50-talet). Lyckligtvis fungerar hjärnvindlarna ännu på flera av oss. Dina är mer välutvecklade. All respekt!
  Mvh
  Lars Rudström

  Comment by Lars Rudström — 2009 02 10 16:54 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^