Socialdemokratiska och andra meningsyttringar om övervåldet i Gaza

14 januari 2009 16:16 | Politik | 11 kommentarer

Styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala antog den 13 januari följande uttalande om kriget i Gaza. För ytterligare kommentarer, kontakta Peter Gustavsson på 070-638 10 75.

”Det är med stor sorg, smärta och avsky vi tagit emot de senaste veckornas nyheter från Gaza. Det finns ingen ursäkt för det besinningslösa våld den israeliska armén utsätter den palestinska civilbefolkningen för.

Varannan person i Gaza är ett barn. Gazaborna är inspärrade i ett getto och har ingenstans att söka skydd när Israel bombar och beskjuter deras hus, skolor och religiösa byggnader. Angriparen använder vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner och attackerar skolor, FN-personal, ambulanstransporter och sjukhus. Därför är Israels folkrättsvidriga anfallskrig oförsvarbart.

Majoriteten av Gazas invånare är flyktingar från palestinska byar och städer som erövrades av Israel vid statens bildande 1948. Flyktingarna, deras barn och barnbarn har väntat på att få återvända till sina hem i mer än sextio års tid. Trots att FN antagit åtskilliga resolutioner om palestiniernas rättigheter till en egen stat och flyktingarnas rätt till återvändande så har omvärlden aldrig satt det tryck på Israel som krävs för att få landet att följa dessa resolutioner.

När siffrorna på skadade och dödade i Gaza nu stiger för varje dag, ser vi konsekvenserna av flera år av felaktiga beslut från USAs och EUs sida. I stället för att respektera det palestinska folkets demokratiska val, valde man att isolera den palestinska regeringen. Resultatet blev ekonomisk kollaps i de palestinska områdena, inbördeskrig mellan de två ledande palestinska rörelserna och en fullständig isolering av Gaza som omöjliggjorde ett vanligt liv i området och ledde till en skriande brist på mat och mediciner. Detta stärkte de militanta krafterna, såväl i Palestina som i Israel.

Det tänkande som länge präglat socialdemokratins syn på utrikespolitiken – idén om gemensam säkerhet – är mer aktuell än någonsin i en värld där rädslan för Den Andre breder ut sig och paralyserar oss i ett tillstånd av evigt krig mot terrorismen. Arbetarrörelsens hållning bör präglas av den grundläggande insikten att ingen är trygg om inte alla är trygga, att det enda sättet att förebygga konflikter på lång sikt är genom samarbete, dialog och social utjämning.

Vi fördömer Hamas’ raketbeskjutningar, och uppmanar samtliga palestinska grupper att ställa sig bakom en uppgörelse om eldupphör och att arbeta för en rättvis fred. Som den starka parten i konflikten, och som ockupant av Gaza och Västbanken sedan mer än fyrtio år tillbaka, bär Israel huvudansvaret för att få till stånd en fredlig lösning. En förutsättning är att Israel upphör med sin militära invasion – den ger inte säkerhet utan göder extremism och fundamentalism.”

* * *

Här i Uppsala har Missionskyrkan länge spelat en viktig roll som en plats för diskussioner om konflikten mellan israeler och palestinier. Nu arrangeras tre program om denna:

1. Vart går Israels barn?

Torsdagen den 15 januari klockan 19.00 i Missionskyrkan
Samhällsdebattören Bernt Jonsson diskuterar det kommande israeliska valet och dess konsekvenser för möjligheterna att lösa den israelisk-palestinska konflikten.

2. Palestinskt motstånd
Onsdagen den 18 februari klockan 18.00 (!) i Missionskyrkan
Per Gahrton – författare, politiker och ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och som nyligen kommit ut med boken Palestinas frihetskamp – talar om utsikterna att lösa den israelisk-palestinska konflikten.
Arr: Missionskyrkan, Palestinska folkets förening och Palestinagruppen i Uppsala

3. On the Road towards Justice and Peace?
Torsdagen den 5 mars klockan 19.00 i Missionskyrkan
Den israeliske ambassadören i Sverige, Benny Dagan, presenterar ett israeliskt perspektiv på den israelisk-palestinska konflikten.

* * *

Oacceptabelt att humanitär hjälp hindras till Gaza

– De senaste dagarnas massiva israeliska attacker mot Gaza har efterlämnat hundratals döda och tusentals skadade, men den humanitära nöden som följer i spåren av detta är långt mer omfattande. I Gaza där människor redan tidigare levde i stor fattigdom och där en stor del av befolkningen är barn innebär de nu dramatiskt försämrade situationen stor risk för liv och hälsa säger Kent Härstedt, biståndspolitisk talesperson (s).

– Gazas isolering där människor lever utan möjligheter till ett normalt liv har försatt människor i fördjupad fattigdom och desperation. Den nu uppkomna situationen där el- och vattenförsörjning, mat och mediciner bara kommer in i området i liten omfattning är oacceptabel.

– Vi socialdemokrater uppmanar Sveriges regering att bilateralt och genom EU ställa krav på Israel att öppna upp en humanitär korridor in till Gaza för att täcka de humanitära behoven.

– Vi kräver omedelbart eldupphör, att Israel omedelbart upphör med sina attacker och att Hamas slutar med raketbeskjutningen av södra Israel. Israel som den starkare parten måste ta initiativ till att fredssamtalen återupptas. Våld kommer att leda till mer våld och denna destruktiva spiral måste brytas. Den aktuella situationen måste leda till att världen framöver visar ett ökat engagemang för att få slut på våld, terror, fattigdom och ockupation avslutar Kent Härstedt.

Socialdemokraternas hemsida uppmanas läsarna i anslutning till Kent Härstedts uttalande att skänka pengar till de lidande i Gaza genom Olof Palmes internationella center, plusgiro 570-2.

11 kommentarer

 1. Mycket bra! Liksom Mona Sahlins uttalande idag om de som har ansvaret för att börja kriget ska ställas inför domstolen i Haag.

  Comment by Sixten Andréasson — 2009 01 15 10:32 #

 2. Det är med sorg och smärta jag också ser hur krig återigen har satt civila i omedelbar fara. Hur kan man inte beröras av allt lidande? Det är även med sorg jag ser hur Hamas har agerat mot palestinier som inte passar mallen, hur de placerat explosiva vapen i officiella byggnader och nära civila. Hjälp måste få komma fram till behövande! På denna länk finns detaljer om transporter, olika länders donationer och skadade palestinier som förts till israeliska sjukhus:

  http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/Humanitarian_aid_to_Gaza_following_6_month_calm.htm

  Enn, har du någonting att invända mot somliga lydelser i SiU’s text? Att skriva att ”gazaborna är inspärrade i ett ghetto” – syftning på nazistbeteende? – och inte klargöra att vansinniga bombvågor och raketattacker ledde till isoleringen, låter inte bedrägligt. Vidare, visst minns du och visst vet du att en palestinsk stat hade samma rätt som en judisk att bildas 1948? Man vägrade och förenade arabstaterna gick till krig. I texten låter det som att Israel har hindrat en palestinsk stat att skapas. Även efter 1967 vägrade man även om det palestinska araber då började kalla sig palestinier. Tidigare hade detta ord inbegripit alla folk av olika trossamfund i regionen. Åter igen vägran år 2000. Har andra stater och ledare i regionen i socialdemokraternas i Uppsala syn inte något som helst ansvar för att palestinier har hållits i läger i 60 år? Jag ser en hel del märkligt i texten, men avstår från att kritisera varje obelagd åsikt. Det leder bara till osämja.

  Alla ni som satt tysta under Hamas’ attacker: Fråga er vad Säkerhetsrådet har sysslat med som låtit ett medlemslands städer beskjutas oavbrutet i 8 år. Tydligen ses detta av FN som helt normalt? Å andra sidan har FN heller inte kunnat eller velat hindra mer allvarliga konflikter heller.

  Jag hade nog gärna också sett att Socialdemokraterna i Uppsala för flera år sedan riktade stark och tydlig uppmärksamheten till Hamas’ attacker mot israeliska barn. Somliga av dem vet inte annat än att ständigt vara beskjutna. Då hade man visat att man kände för alla utsatta barn. Kom det någonsin på tal i Uppsala?

  Mvh,
  A-K

  Comment by A-K Roth — 2009 01 15 19:27 #

 3. Ni som eventuellt blir imponerade av A-K Roths historiebeskrivning, läs den israeliske historikern Ilan Pappe. I hans bok ” Den etniska rensningen av Palestina”, som är en sorglig läsning, påvisas hur judiska förband dödade 17 000 palestinier, brände och förstörde byar och jagade genom detta iväg minst 700 000 palestinier. Så grundades staten Israel. Pappe kommer fram till att få fred måste israelelerna och ledningen i Israel be palestionierna om förlåtelse och därmed börja en försoningsprocess. (Händelserna nu gör att det kanske är för sent!)
  Före Pappe hade historikern Benny Morris grävt fram ungefär samma fakta. Men har senare kommit till annan sklutsats: Ben Gurion skulle inte abvbrutit rensningen utan låtit den fortsätta. Då hade inte det ”palestinska problemet” existerat!

  Comment by Sixten Andréasson — 2009 01 15 19:58 #

 4. Till A-K Roth: I den här debatten får var och en ta ansvar för sina formuleringar – men inte tycker jag att det är särskilt långsökt att använda termer som ”getto” om de förhållanden de inburade i Gaza lever i.

  För övrigt tycker jag att det kan vara dags att avsluta den här debatten, åtminstone tills det händer något nytt. Kombattanterna på båda sidor är som vanligt nere i välkända skyttegravar.

  Comment by Enn Kokk — 2009 01 15 22:34 #

 5. Håller absolut med om att avsluta, Enn. Ordet ghetto går väl bra att använda om många fattiga platser, delar av New York City och många andra delar av världens städer, men något säger mig att artikeln inte talade om den sortens ghetto.

  Jag vet ju inte vad som är nytt i Sverige då jag inte ser nyheterna. Antar att man ägnade lite tid på SR eller SVT till införandet av sharialagstiftning av Hamas i Gasaremsan i December 2008? Så nu får gazaborna ännu ett ok att bära. Och Andreas Malm stöder detta. :(

  http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1229868840606

  Comment by A-K Roth — 2009 01 16 1:24 #

 6. Till A-K Roth: ”Ghetto” och ”ghettoisering” används sedan länge i andra sammanhang än i deras ursprungliga betydelse. Här i Sverige används det då och då om invandrartäta och fattiga områden. Jag vill också påminna om att Elvis för nu bra länge sen sjöng ”In the Ghetto”.

  Comment by Enn Kokk — 2009 01 16 10:37 #

 7. Enn, jag är mycket bekant med hur ordet används i USA. Jag har trots allt spenderat snart 44 år här! Men när ordet åtföljs av andra ord som ger anknytning till Europas ghetton under nazitiden, ”inspärrade” eller ”inburade”, som ghettona i östeuropa var under nazitiden, då blir det en annan sak, åtminstone från mitt perspektiv. Kanske menade man inte att klandra enbart Israel för gazabornas stora nöd nu. Jag hoppas det.

  Comment by A-K Roth — 2009 01 16 13:07 #

 8. Till A-K Roth: Ja, men inspärrade och inburade är ju en ganska adekvat beskrivning av det invånarna i Gaza har varit utsatta för. Därav kanske också desperationen där inne.

  Comment by Enn Kokk — 2009 01 16 13:30 #

 9. Naturligtvis har du rätt om det, Enn. Inte ”tu tal” om den saken. Men, igen, det har inte påtalats kraftigt nog om Hamas’ ansvar. Mer eller mindre bisats. Utan raketkriget och andra attacker hade det inte blivit denna isolering. Gränserna skulle ha varit öppnare. Bönder på båda sidor gränsen kunde umgås igen vilket hände en tid efter Oslo.
  Svenskar uppe i nord så långt från konflikten nöjer sig inte med fred, tycks det. Det ska vara en av dem definierad ”rättvis” fred, som om en sådan någonsin funnits någonstans. Det låter nästan som om somliga legitimerar våldet i syftet att få precis den sorts fred mantycker det ska vara. Låt israelerna och palestinierna kompromissa om det när stridigheterna har stoppats! Låter det inte vettigare än att för evigt gå på i detta polariserande?

  Comment by A-K Roth — 2009 01 16 14:12 #

 10. Till A-K Roth: När jag föreslog att debatten kunde avslutas för den här gången, instämde du ögonblickligen. Därefter är du den enda som ständigt har skrivit nya inlägg. Det är ungefär som att försöka sluta en fredsöverenskommelse med Israel.

  Comment by Enn Kokk — 2009 01 16 14:17 #

 11. Förlåt då. Jag svarade vad jag trodde var kort på din analys av ”ghetto”. Någon riktig debatt kan det ända inte bli då folk inte svarar på frågor. Slut och klart.

  Enn: ”Det är ungefär som att försöka sluta en fredsöverenskommelse med Israel.”

  No comment! :)

  Comment by A-K Roth — 2009 01 16 15:15 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^