Röda fanan ska mot seger gå. Och en halv seger i konstmuseifrågan

20 mars 2012 11:53 | Konst & museum, Musik, Politik, Ur dagboken | 7 kommentarer

Birgitta och jag var på Uppsala arbetarekommuns årsmöte i går, ett möte som liknar många andra i sitt fack.

I fallet Uppsala är kanske ändå själva mötesplatsen ovanlig: Sen Folkets hus gick i konkan och byggdes om till galleria, har arbetarekommunen oftast sina möten i Missionskyrkan, i går i dess stora samlingssal med altarbild och allt. Där återupptogs också en gammal mötestradition inom arbetarrörelsen: Man ska sjunga kampsånger på mötena. Så med stöd av pianoackompanjemang av Erik Lundberg inledde vi med ”Arbetets söner” och avslutade med ”Internationalen”. För min del blev det här för andra gången på kort tid i just Missionskyrkan – förra gången sjöng vi de här sångerna på ett möte i Missionskyrkans egen regi.

Under årsmötet invigdes också arbetarekommunens nya fana, röd till färgen som sig bör. Och vad passade då bättre än att unisont sjunga sången om den röda fanan, den som i italienskt original heter ”Bandiera rossa”. Jag kan den sedan gammalt – jag hade med den både i italienskt original och i svensk översättning i min sångbok ”Upp till kamp! Sånger om arbete, frihet och fred” (Prisma, 1970). Båda texterna plus en alternativ översättning av Lars Forssell hittar du ovan under Kulturspegeln, Sångtexter, och där finns också en intressant kommentar från Lars Forssells son, Jonas Forssell.

Jag är inte ombud i representantskapet och brukar normalt inte yttra mig i debatterna, men jag är en mycket flitig mötesdeltagare. I går fanns emellertid en motion till årsmötet i en fråga jag brinner för, frågan om nytt konstmuseum i Uppsala, så jag gjorde ett undantag.

Jag har ett långt förflutet som kulturpolitiker i Uppsala: blev efter kommunalvalet 1966 invald i alla nämnder och styrelser som sysslade med kulturfrågor och lämnade det sista av dessa uppdrag, som ledamot av biblioteksstyrelsen, först när det nya (nuvarande) stadsbiblioteket stod klart. När jag sen efter alla år på Socialdemokratiska partistyrelsen gick i pension, föreslog mina kamrater i Svartbäckens socialdemokratiska förening, att jag åter igen skulle gå in i kulturnämnden, så jag har i två perioder, fram till senaste valet, fortsatt att arbeta med vår stads kulturpolitik och den här gången haft glädjen att se ett annat kulturpolitiskt projekt som vi diskuterade redan vid decennieskiftet 1960-tal och 1970-tal, Musikens hus, komma till.

Redan på den tiden fanns dock ytterligare ett, ännu i dag inte realiserat, kulturpolitiskt mål: Uppsala borde också bygga ett Konstens hus.

Sedan dess har vi fått leva med provisorier, det senaste förlagt till Uppsala slott. Besöksstatistiken där talar sitt tydliga språk. Det här museet drar betydligt färre besökare än motsvarigheter i ofta betydligt mindre städer, och jag är helt övertygad om att detta har sin grund inte i museiledningens kompetens utan i konstmuseets läge: Slottet (och museet) ligger högst uppe på en kulle, och den branta backen upp dit har inte bara jag, en snart 75-årig man med hjärtproblem, problem att ta sig upp för. Och framför allt: den här placeringen gör det helt osannolikt att nya och museiovana grupper, många av dem socialdemokratiska kärnväljare, letar sig fram till konstmuseet. Sen hjälper det inte hur vackra skisserna över det till stor del i borggården nedgrävda tänkta nya konstmuseet än ser ut. Konstmuseet måste placeras i de centrala delar av stan där folk spontant rör sig och där de, ibland av stundens impuls, kan lockas slinka in.

Det här var jag alltså uppe på arbetarekommunens möte och sa, tillade också att man inte ska inbilla sig att slottsalternativet kan bli avsevärt billigare för skattebetalarna – kanske blir det över huvud taget inte billigare.

Och se: det uppstod en livlig debatt i den här frågan, som inte alls visade på någon majoritet för styrelsens ställningstagande i motionsutlåtandet, att välja slottsalternativet. Så i slutet av debatten gick styrelsens föredragande, Erik Pelling, upp och modifierade styrelsens utlåtande över motionen till att, utöver slottsalternativet, också hålla öppet för andra lösningar. Nu hoppas jag på en balanserad bedömning i fullmäktigegruppen.

7 kommentarer

 1. Så fint att de gamla kampsångerna får komma till heders igen! Röda fanan ska mot seger gå – den får mig att tänka på Bertoluccis fantastiska film 1900, som skildrar Italiens blodiga historia ur två släkters perspektiv – den ena släkten de besuttna och den andra deras undersåtar. Man förstår att kampen behövde dessa sånger!

  Comment by anita lindblad — 2012 03 20 14:52 #

 2. Fast hur känns det att som socialdemokrat sjunga rader som ”till uppror manar vår röda fana” och ”håll dig beredd för revoltens timma”?

  Comment by Olof Öberg — 2012 03 20 15:26 #

 3. Till Olof Öberg: Jag ser det här mer symboliskt.

  Comment by Enn Kokk — 2012 03 20 16:02 #

 4. Till Anita Lindblad: Kul att också du är förtrogen med italiensk film.

  För min del beslöt jag mig, när jag gjorde ”Upp till kamp!”, för att införliva andra sånger än de gamla tyska med flera i den svenska arbetarrörelsens sångtradition, och i fallet ”Bandiera rossa” och några amerikanska sånger har jag nog lyckats.

  Comment by Enn Kokk — 2012 03 20 16:07 #

 5. Jag är förtrogen med det mesta som hänt i historien, nutiden och i framtiden.
  Som gammal Googlare vågar jag säga det!

  Comment by Ture Sjölander — 2012 03 21 12:37 #

 6. Det var då för väl att RS kunde modifiera yttrandet. Slottsalternativet är en horribilitet av värsta slag och som ingående i landstingets kulturnämnd har vi fått propåer från ledande kulturpolitiker (borgerliga) i Uppsala kommuns kulturnämnd om att landstinget kanske skulle kunna betala hyran i ett konstmuseum i slottet. Den skulle uppgå till facila 38 miljoner per år . . . Det är inte sannolikt att landstinget skulle bifalla ett sådant förslag. Glöm slottet. Bygg nytt i centralt läge, gärna tillsammans med Upplandsmuseet som egentligen är litet trångbott i dag. Kolla exemplet Västerås ”Ett hus – två museer”.

  Comment by Kerstin Ramdén — 2012 03 22 19:53 #

 7. Har vi inte fått nog av både museer och slott?

  Comment by Ture Sjölander — 2012 03 22 23:23 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^