På vilken sida står du?

7 juni 2006 21:27 | Musik, Politik | Kommentering avstängd

Jag har tidigare skrivit dels om Molly Åsbrinks ”Vi går också med!”, dels om dess amerikanska förlaga, gruvarbetarhustrun Florence Reeces sång från 1931, ”Which Side Are You On?”. Båda dessa texter plus noter finns i min sångbok från 1970, ”Upp till kamp! Sånger om arbete, frihet och fred” (Prisma). Molly Åsbrinks svenska text är ingen översättning utan ett fristående verk, men det finns faktiskt en svensk version, som ligger originalet närmare; att jag själv har valt att inte använda den beror på att den textmässigt är vida underlägsen Åsbrinks sång. Jag har inte hittat texten i tryck utan har tvingats transkribera den från skivan, vilket alltid medför osäkerheter:

PÅ VILKEN SIDA STÅR DU?

Svensk text: Eskil Eckert-Lundin, 1973
Amerikansk originaltext: Florence Reece, 1931
Musik: Traditionell engelsk sång (”Jackaroo” / ”Jack Munro” / ”Jack Went A-Sailing” med flera) i bearbetning

På vilken sida står du,
på vilken sida, säg?
På vilken sida står du,
på vilken sida säg?

Man säjer vi är svaga,
för alla är ej med.
Men du ska vara med oss,
så inget går på sned.

På vilken sida…

Min farsa är i verkstan,
och jag är också där,
och vi ska vara med er,
tills slaget vunnet är.

På vilken sida…

Hur kan vi klara av´et,
säg mig att du kan.
Ingen får va skubbare,
nej, visa du är man.

På vilkien sida…

Hör på ni alla jobbare,
ni vet att ni har rätt.
För facket det är enat,
och det är bästa sätt.

På vilken sida…

Jo, du står på fackets sida,
den sidan har du valt,
den sidan är den rätta,
den sidan är Metall.

Den ovan återgivna fackföreningsversionen, som är lite mer lik Florence Reeces original, användes på Metall-kongressen 1973. Texten till ”På vilken sida står du?” skrevs av Eskil Eckert-Lundin; Bertil Nordström sjöng till Eckert-Lundins orkester och fick ett visst stöd av kongressdeltagarna i refrängen. Kongressöppningen spelades in och finns på LPn ”…hör en susande vind” (Viking/Electra 4005).

”Det är något underbart med kampsånger, sånger som manar till sammanhållning, sånger som ger hopp när det ser som mörkast ut. Jag tänker då bland annat på de många sånger som vi associerar till den amerikanske protestsångaren Pete Seeger”, skriver textförfattaren och dirigenten Eskil Eckert-Lundin i den del av konvoluttexten, som handlar om ”På vilken sida står du?”. (I min presentation av originallåten, ”Which Side Are You On?”, kan du läsa mer om Seegers och The Almanac Singers insjungning av den här sången.)

Eskil Eckert-Lundin (1906-1974) var kapellmästare (bland annat på Chinavarietén i Stockholm) och impressario, också chef för Svensk Filmindustris konsertbyrå.

Samtidigt som han, inte minst genom radion, var ett mycket känt namn inom populärmusiken, var han fackligt verksam, 1941-1948 ordförande för Svenska musikerförbundet, samtidigt redaktör för dess tidskrift Musikern.

Sitt musikaliska rörelsegenombrott hade Eskil Eckert-Lundin fått långt tidigare, som medlem i SSUs legendariska sånggrupp De unga gesällerna. Gruppen bildades 1927 för att med turnéer över hela landet lansera den av Bror Ejve redigerade nya upplagan av ”Tidens sångbok”, som utkom samma år. De unga gesällerna deltog också flitigt i till exempel 1928 års valrörelse. I gruppens första uppsättning ingick, förutom Eckert-Lundin, Henrik Persson och Harry Rydberg.

No Comments yet

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^