Arbetets söner i Missionskyrkan

27 februari 2012 17:44 | Musik, Politik | 9 kommentarer

Lars Lindberg, nestor i Missionskyrkan men också sen unga år – vi träffades en gång i världen i Laboremus – med hjärtat till vänster, ringde för att bekräfta min och Birgittas medverkan i ett program om folkrörelsernas musik i hans kyrka måndagen den 12 mars.

Min specialitet är ju sen gammalt arbetarrörelsens musik, och Lars och jag resonerade – han är ju heller inte obevandrad i ämnet – om vad som borde tas med: kommenteras av mig, spelas upp i någon bra inspelning och eventuellt också sjungas unisont, vilket fordrar att texterna delas ut. Vi kom fram till att man nog måste ha med de två sånger, som är den svenska arbetarrörelsens främsta kamp- och samlingssånger, den inlånta ”Internationalen” och den inhemska ”Arbetets söner”, vilket i det här sammanhanget kan vara en smula problematiskt, eftersom båda sångerna innehåller religionskritik.

”Internationalen” har jag tidigare skrivit utförligt om här på bloggen – se ovan under Kulturspegeln, Sångtexter.

Arbetets söner

Text: Henrik Menander, 1885

Musik Nils P Möller (”Upp genom luften”/”Vindarnas kör”)

Henrik Menander (1883-1917) var ursprungligen korkskärare, sedermera journalist i August Palms Folkviljan och Axel Danielssons Arbetet. Han var fackligt verksam och valdes bland annat till andre suppleant för LO-ordföranden Fredrik Sterky vid LOs konstituerande kongress 1898. Menanders bästa bidrag till arbetardiktningens kamplyrik är ”Arbetets söner”, som skrevs när Foreningen for Socialismens Fremme i Sverrig den 2 augusti 1885 skulle göra en utflykt till Malmö; den delades ut till deltagarna i utfärden och sjöngs under överfarten från Köpenhamn. Melodin var den då allmänt kända skolsången ”Vindarnas kör” med text av skalden Per Daniel Amadeus Atterbom och musik av kantorn vid Lunds domkyrka Nils P Möller. Sången publicerades i Social-Demokratens första nummer den 25 september 1885. Den spreds också på flygblad, som August Palm sålde under sina agitationsresor. ”Arbetets söner” har blivit den svenska arbetarrörelsens strids- och samlingssång framför andra.

Arbetets söner, sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla,
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften ”Bed och försaka”
länge oss nedtryckt i mörker och nöd;
://:Människovärdet vi fordra tillbaka
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd.://:

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik;
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.
Fältropet genom nationena går.
://:Sluten er under vår enighets fana,
fällen ej modet och segern är vår!://:

Text och musik finner du i
Enn Kokk (redaktör): ”Upp till kamp! Sånger om arbete, frihet och fred”, Prisma, 1970

Några skivinspelningar:
Byggnadsarbetarkören: ”Arbetets söner” med flera (Tonia 101)
Eld & lågor: ”Mot ljuset” (a disc BS 780317, 1978)
Stockholms spårvägars musikkår: med på skivan ”Appell från Socialdemokratiska partistyrelsen Första maj 1967” (Pogo produktion, 1967)
Metallindustriarbetareförbundets kongress 1973 samt medlemmar ur Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Eskil Eckert-Lundin: ”…hör en susande vind” (Viking/Electra VIM 4005, 1973)
Riltons vänner: ”Kamrat!” (Riverside Records RRCD115, 2003)
Socialdemokraternas kongress 1975 unisont till Arne Domnérus’ sextett:”Vårt vapen heter solidaritet” (Socialdemokraterna SAP 27975, 1975)
Socialdemokraternas 90-årsjubileumsskiva med Gunnar Sträng som berättare: ”Till Seger. Röster och sånger i arbetarrörelsen” (a disc BS 790304, 1979)
Sigurd Ågrens kvintett: ”Musik i Folkets hus” (Pogo Plattan PPLP 110, 1977)
Sigurd Ågrens orkester med och utan kör: ”Arbetarrörelsens sånger” (Pogo Plattan 102-103, 1976)

9 kommentarer

 1. Till Enn Kokk: Förvisso är Arbetets söner en vacker arbetarsång – men handen på hjärtat: vart tog döttrarna vägen?

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 27 19:27 #

 2. Till Bengt Eliasson: Det skrevs i och för sig en variant om arbetets döttrar också, men sanningen är förstås att jämställdhetsaspekten kom in i arbetarrörelsen långt senare.

  Jag var själv med och drev på den utvecklingen på 1960-talet.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 27 20:33 #

 3. Enn, menar du verkligen att det skulle vara problematiskt att spela/sjunga Internationalen och/eller Arbetets söner i ett sånt här sammanhang?
  Bägge tillhör ju på sitt sätt vårt gemensamma kulturarv och min kännedom om Missionskyrkan säger mig att den alltid varit ett av våra mest vidsynta, ibland nästan vidöppna frikyrkosamfund.
  Själv gillar jag både arbetarsånger och gamla läsarsånger och har föreslagit att ABF och Frälsningsarmén borde gå samman om gemensamma allsångskvällar här i Umeå.
  Tyvärr har ingen nappat än, men gett upp har jag inte…

  Comment by Mats Rosin — 2012 02 28 8:14 #

 4. Ni får väl sjunga ”åh tjejer” också, en av de bästa låtar jag vet. Jag lärde några iranska och kurdiska killar att sjunga den för 20 år sedan.

  Comment by Ann Christin Sandlund — 2012 02 28 8:36 #

 5. Till Mats Rosin: Egentligen är jag väl inte orolig, men jag tänkte prata en del om den antagonism som i början av folkrörelseeran fanns mellan delar av det religiösa Sverige och den frambrytande arbetarrörelsen.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 28 10:57 #

 6. Till Ann Christin Sandlund: Jag har använt den många gånger i mina olika program om politisk musik. Här är det mer en tidsfråga.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 28 10:59 #

 7. En personlig favorit är Första maj:

  Första maj, första maj
  varje sliten kavaj
  blir en mantel av strålande ljus,
  varje trött proletär
  glömmer mödornas här
  och går drucken av vårvindars rus.

  Comment by anita lindblad — 2012 02 28 11:12 #

 8. Enn, ursäkta en okunnig: antagonism fanns ju, jo. Men på sina håll var det väl vid den tiden också samma andas barn, om man säjer så? T ex i din barndomstrakt, runt Svartvik och Stockvik, åren kring och efter Sundsvallsstrejken? Där frodades väl missionsrörelsen och, inte minst, baptismen.

  Comment by HO — 2012 02 28 14:59 #

 9. Till Hans O Alfredsson: Jo, jag har läst ganska mycket om sundsvallsstrejken och de krafter som bar upp den. Historien är aldrig enkel.

  Men det är också klart att det fanns religionskritik i den tidiga arbetarrörelsen inklusive dess sånger.

  Det är nog rent av ett intressant samtalsämne för det kommande mötet i Missionskyrkan.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 28 15:34 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^