Ett parti som söker sin själ

7 februari 2012 16:06 | Politik, Trädgård, Ur dagboken | 38 kommentarer

En kris så djup som den socialdemokratin sen länge befinner sig i måste rimligen, åtminstone till stora delar, vara självförvållad.

I går kväll, efter mitt sedvanliga besök hos BirgittaAkademiska, gick jag på Uppsala arbetarekommuns representantskap, den här gången förlagt till Alfvénsalen i Orphei Drängars lokaler. Jag är inte ombud, men medlemmar har rätt att närvara.

På något sätt var det symtomatiskt för tillståndet i mitt parti att ingen i den lokala partiledningen förrän efter kaffepausen kom på att nämna den mest omvälvande händelsen på mycket länge i partiet, att vi, bara en kort tid in på mandatperioden, har bytt partiledare.

Över huvud taget spårar jag hos min lokala partiavdelning en viss osäkerhet om kursen.

Nå, i det stycket är mycket faktiskt också positivt. Den lyckade opinionbildnings- och namninsamlingskampanjen för att Upplands lokaltrafik ska fortsätta driva busslinje 801 till Arlanda är ett exempel på att vår rörelse fortfarande kan vara en gräsrots- eller folkrörelse i klassisk mening. Det välskrivna (av Lena Sommestad, som dock själv inte kunde delta i gårdagens möte) och positiva yttrandet över en motion om att snarast ta hem den svenska truppstyrkan i Afghanistan är ett annat exempel på att mitt parti nu rör sig i riktning mot mer kända banor. Vid gårdagens arbetarekommunmöte delade man också ut information om ett möte med Pierre Schori, ”Ska Sverige delta i kriget i Afghanistan?” i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket tisdagen den 28 februari klockan 18.00.

Motionen och motionsyttrandet ingick i behandlingen av sammanlagt 26 motioner till partidistriktets kongresss. De flesta av både motionerna och även yttrandena var långa, välskrivna och genomtänkta och kunde också tas utan debatt.

Men framför allt två motioner om vård och omsorg vållade i alla fall diskussion, även om styrelsens yttranden vann i den efterföljande voteringen. Framför allt kom debatten att handla om nyckelkravet i den långa, välskrivna och välartikulerade motionen från Eriksbergs socialdemokratiska förening, ”att all skattefinansierad vård och omsorg i kommuner och landsting utförs i egen regi och att vård och omsorg i privat regi avvecklas”.

För egen del har jag principiellt samma syn och inkluderar i principen även skolan.

I den efterföljande debatten anfördes både principiella och ekonomiska skäl mot att gå så långt, men det var helt uppenbart att den uppsaliensiska socialdemokratin liksom den i stora delar av landet i övrigt nu har dragit öronen åt sig, när det gäller vård och omsorg utförd av bolag, som medger vinstuttag. Kan man nå dit, är det naturligtvis ett stort framsteg – men jag skulle egentligen, även om det måste ta tid att nå ända fram, vilja gå ännu längre. Märk att vård och omsorg (och även skola) som utförs helt i offentlig regi också de kan erbjuda en variationsrikedom som tillgodoser olika önskemål från brukarnas sida. Kommunal drift måste inte vara liktydig med likformighet!

Också en annan aktuell debattfråga poppade upp på mötet – den måste läggas till på dagordningen. Jag talar om vad som ska ske med det gamla seminarieområdet, för övrigt beläget ganska nära det Svartbäcken där jag själv bor.

I den här frågan har det sent omsider, bland annat på nätet, uppstått en ny debatt också inom den uppsaliensiska socialdemokratin, som – tillsammans med bland annat Moderaterna – stöder en nu något mer varsam utbyggnadslinje. Seminarieområdet är både en grön lunga och en kulturhistoriskt värdefull miljö, värd att bevara och vårda, och jag har själv – på den tiden då jag satt i kulturnämnden – hört till dem som har gått på bevarandelinjen.

Problemet med den här frågans ärendegång är att de tongivnde krafterna finns på annat håll i den kommunala beslutsapparaten och att dessa tenderar att alltid sätta de i och för sig inte oviktigta byggintressena främst. Arbetarekommunens ledning har naturligtvis en poäng i att Uppsala kommun, om den hade velat något helt annat med den här tomten, på ett långt tidigare stadium i så fall borde ha köpt in seminarieområdet – nu ägs det av ett privat byggbolag. Men orkar man inte rulla tillbaka ärendet till starten igen – detta skulle naturligtvis bli mycket dyrare nu – kan väl vårt partis lokla ledning åtminstone dra slutsatser för framtiden av det idiotiska som har skett: att bygga fler bostäder är viktigt, men det finns också gröna frågor och kulturmiljöfrågor, som ibland måste få företräde.

38 kommentarer

 1. Till Enn Kokk: Var lugn, Enn, ty en ny tid väntar om hörnet där socialdemokratin är åter ett STORT parti. Statsminister Reinfeldt har onekligen gjort en mycket stor tavla, då han i en intervju för DN sagt att svenskarna kan få arbeta fram till 75 års ålder.

  Denne Reinfeldt är en märklig man. Han har bl a påstått att huvudansvaret för den mycket svåra situationen i Malmö, där åtta personer mördats på kort tid, ligger huvudsakligen på den politiska majoriteten (läs socialdemokraterna). När argumenten tryter och ens egna tillkortakommanden kommer fram i dagens ljus återstår tydligen bara slag under bältet för statsminister Reinfeldt. Om man skulle applicera Reinfeldts åsikter på våldet i Stockholm, och då särskilt tunnelbanan, vilket DN mycket utförligt har rapporterat om den senaste tiden, kan man gott hävda att det är Moderaterna i Stockholms stad, som uppenbarligen inte kan erbjuda stockholmarna det de kanske mest önskar, nämligen en säker och trygg levnadsnivå.

  Så, Enn, hav tröst, det kommer bättre tider för oss socialdemokrater!

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 07 16:31 #

 2. Tack för en utförlig och tankeväckande beskrivning! Jag vill rekommendera ledarkrönikan 4/2 i Aftonbladet av Fredrik Virtanen. Den handlade om frihet, jämlikhet och solidaritet, och socialdemokratins själ. Offentliga verksamheter i statlig/kommunal regi var inte likformiga från början utan uppskattade och välrenommerade sjukhus, skolor, äldreboenden etc. med goda resurser och entusiasistisk och kunnig personal. Men det blev för dyrt, man saknade privata sektorns kostnadsmedvetande och utvecklingstänk, de blev skattepengarnas svarta hål. Vi säljer ut så slipper vi kostnaderna, och Göran Persson bad om ursäkt för denna nedskärningars och utförsäljandets epok, som förstörde så mångas hälsa, redan på 90-talet!

  Det finns ju många värden man kan återerövra, du nämner ju några Enn också(utförsäljningar,fredsarbete med förmedlingsstöd, kultur- och naturvärden, satsningar på infrastruktur,folkrörelsemakten som är så viktiga! )För, som Fredrik Virtanen skriver, Socialdemokratiska partiet blir ett överflödigt mitten/högerparti, om inte kursen ändras i samhället, och folket inte blir medvetna tex. om styrmedlen och riktingen nu i samhället.Läs gärna själva, han skrev också bra.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 07 19:13 #

 3. Hej! På måndag kommer Uppsala till Sthlm:)
  3 Uppsalaforskare i panelen.

  ”Managementsideal hotar kulturens och forskningens frihet”

  13 februari kl. 19.00-21.00. Fri entré.
  Lokal: Aulan Odengatan 61 D, mellan Annexet och Svenska barnboksinstitutet..

  Nationella Dramaturgiatet i samarbete med Teater Halland och Stadsbiblioteket arrangerar under våren 2012 tre seminarier/samtal med riktigt heta namn kring kulturpolitik.

  Idag lever vi i en globaliserad värld. Vad händer med demokratin? Ska kultur och konst betraktas som medel, eller verktyg för politiska mål och po¬licys? Kultur och konst fyller olika funktioner i samhället, liksom högre utbildning och forskning.
  Den främsta funktionen är att stimulera till fritt tänkande, nyskapande idéer och kreativt skapande.

  Första seminariet med rubriken
  ”Managementsideal hotar kulturens och forskningens frihet”

  Moderatorer: Henrik Berggren och Chris Torch.

  Henrik Berggren, författare och journalist, gav nyligen gav ut en uppmärksammad biografi om Olof Palme och arbetar för närvarande med en rapport om akademisk frihet och framtidens universitet.
  Chris Torch är konstnärlig ledare för Intercult i Stockholm. Har tidigare arbetat med Jordcirkus och Riksteatern samt har ett mer än 20-årigt perspektiv på svensk och europeisk scenkonst.
  Seminariet inleds med läsning ur ”Rätten till lättja” av Paul Lafargues.

  I panelen möter vi: Ylva Hasselberg professor i ekonomisk historia, Sharon Rider docent i teoretisk filosofi och Alexandra Waluszewski professor i företagsekonomi.
  Alla tre forskare från Uppsala Universitet.

  Ylva Hasselberg, Sharon Rider och Alexandra Waluszewski är tillsammans redaktörer för en kommande antologi (Springer Verlag, 2012): The Break¬down of Scientific Thought.

  Comment by susi holmgren — 2012 02 07 20:02 #

 4. Till Enn Kokk: Detta att man rent principiellt skulle vara mot privata alternativ inom vård, omsorg och skola kan bara uppfattas som negativt för partiet. I grunden måste partiet slå fast att det inte behöver vara fel med privata utförare, men det som är viktigt är hur kontrollen sker av den upphandlade produkten. Det är viktigt för oss socialdemokrater att inte bara tänka nytt utan också, och kanske framför allt, tänka RÄTT! Det som är problemet med den senaste tidens avslöjanden är att politikerna, oavsett vilket parti de har företrätt, inte har fullgjort sin kontrollfunktion. Politikerna har exempelvis inte tillsett att anbudshandlingarna och de efterföljande kontrakten fyllt de krav man måste kunna ställa som skattebetalare, exempelvis vilken kvalitet som skall levereras. Politikerna har en mycket stort ansvar för den uppkomna situationen på våra äldreboenden. Eller är det så illa att man medvetet har upphandlat undermålig vård för att kunna hålla nere kostnaderna?

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 07 20:39 #

 5. Till Bengt Eliasson: Nej, däri är vi oense. Det finns områden som jag helt vill undandra privata utförare.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 07 22:59 #

 6. Jag blev glad när jag läste om Enn Kokks inställning till vinster i vård, skola och omsorg. Hoppet återvände. Kanske S kan vara ett alternativ, trots allt, tänkte jag.

  Så läser jag Bengt Eliassons kommentar – och hoppet grusas. En verksamhet som kräver kontrollapparater – jag tycker redan detta faktum säger allt. Och hur ska kontrollapparaten finansieras? Med ännu mer skattemedel?

  Vissa frågor kan man inte kompromissa om. Frågan om vinster eller inte vinster i välfärden kräver ett tydligt JA eller ett NEJ. Så länge det inte är självklart för S att säga nej till vinstuttag i vård, skola och omsorg är det uteslutet för mig att lägga min röst på partiet. Av reaktionerna i bloggosfären att döma så är jag inte ensam.

  En stilla undran till alla som menar att det är nödvändigt med privata aktörer inom välfärden: Varför räcker det i så fall inte med non-profit-företag?

  Comment by anita l — 2012 02 07 23:09 #

 7. Det handlar ”hur kontrollen sker av den upphandlade produkten”. Det är det nya mantrat nu. Jag tycker vi skall problematisera det uttalandet.

  Man kan föreställa sig vilken oerhörd apparat som skulle behövas för att kontrollera vad som sker i hela vår vårdsektor. Det handlar om människor och miljardtals handlingar varje timme, ja varje minut. Ja en sån kontrollapparat skulle svälla över alla bredder och ge oss en byråkrati vi knappast kan föreställa oss.

  Handlar det inte i stället om att skapa ett mänskligt klimat, där människor behandlas och respekteras som medborgare, inte som nån slags kunder i en butik?. Det brukar visserligen sägas att att ”kunderna” är det viktigast för alla affärsmän. Men stämmer det?. Viktigast- för varje affärsägare – är naturligtvis ”butiken”. Utförarna, numera alltoftare stora koncerner, har sina lojaliteter och deras hållning präglar naturligtvis
  sättet som en organisation fungerar. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt?

  Däremot tror jag på något annat, värdet av en demokratisk genomskinlighet och en möjlighet att utkräva ett ansvar, i fall verksamhet spårar ur. Men det i sin tur förutsätter att anställda har rätt och plikt att slå larm, t ex till media. Ett sån rätt har de som arbetar i kommunala organisationer. Men i privata bolag gäller inte meddelar-skyddet. I kommunal verksamhet kan du som medborgare få ut alla handlingar, t ex interna instruktioner till personal, personaltillsättningar etc. I privata vårdbolag råder en s k företagssekretess. Och som anställda kan du bli åtalad och avskedad, om du bryter mot den.

  Socialdemokratiska regeringar har utrett om företagssekretessen inte kunde upphävas i privata vårdföretag, men kommit fram till att detta inte är möjligt med de bolagsordningar som vi har.

  Är det nån som nu tror att alliansregeringen kan tänka sig att upphäva den heliga företagssekretessen? En grundsten i den privata konkurrensens samhälle? Att överföra skattefinansierad vård till privata företag innebär således att vi samtidigt utlämnar medborgarna till något som vi inte demokratiskt kan kontrollera och där vi inte kan utkräva ett politiskt ansvar för hur verksamheten bedrivs…Man kan också säga att samhället utser privata förmyndare över våra liv. Vill vi ha sådana.. ?

  Comment by Anders Thunberg — 2012 02 07 23:39 #

 8. Det kommer att bli många klara JA eller NEJ krav från socialdemokratiska väljare som Enn också har pratat om tidigare. Utförsäljningarna och skattebetalarnas pengar är ju en sådan fråga; man skulle önska att utvecklingsbehovet av förnybar energi, jämnställdhet, avveckling av kärnkraftsindustrin, byggandet av nya gröna hyresbostäder, kraftsamling till glesbygden med nya näringar skulle lyftas på bordet med klara besked precis som förnyad (och rättvisare! ) skattepolitik. Så länge, som det finns flera saker som socialdemokratiska väljare saknar, så länge får vi litet trött dryfta om de viktiga kärnfrågorna på olika bloggar, och minnas de gamla goda folkhemstiderna med rättvis solidarisk fördelningspolitik i god gemenskapsanda. Och när vi minns våra gamla ideal och principer, måste vi hela tiden försvara alla gamla fel och brister, och vi lockas att tro, att vi tänker gammalmodigt och mossigt: nu är det profiter, riskkapitalister, tillväxt, arbetslinje, förnyelse och fräscha yngre män, som kan detta med finanser och investeringar, räntor och kapital; omritare av våra mentala kartor,som inspirerar oss att skaffa nya slavarbeten i 54-årsåldern med studiestöd! Man baxnar nästan varje dag! Ursäkta längden på kommentaren, blev inspirerad av anita I´s inlägg!!

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 07 23:46 #

 9. Tack Anders och Tar för att ni hakade på med lite kött på benen. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! :-)

  Tar, du skriver: ”Så länge, som det finns flera saker som socialdemokratiska väljare saknar, så länge får vi litet trött dryfta om de viktiga kärnfrågorna på olika bloggar”

  NEJ, inte ”litet trött” – vi får inte ge upp! Vi måste outtröttligt så våra små frön – ibland kan de slå rot på de mest förunderliga ställen.

  Comment by anita l — 2012 02 08 0:13 #

 10. Anders Th
  Kontrollen av de utsedda/självutnämnda förmyndarna. Mantra.sen.

  Är inte det ett i det närmaste medfött grundbehov svenskarna har blivit tilldelade av samhället (Vilka vem samhället nu är?) att få privata förmyndare över våra liv.
  Det kan väl mätas som allting annat, om vi vill ha sådana?

  Det vill man säkert, vare sig det rör sig om privata eller allmänna ”förmyndare”.
  Svaret till trygghetsbehovet: We look after you, don’t you worrie.

  Comment by Ture Sjölander — 2012 02 08 5:39 #

 11. Till Enn Kokk och Anita I: Problemet i exempelvis äldrevården är att det också inom den kommunalt drivna omsorgen har funnits och finns problem där de äldres rättmätiga behov av vård och omtanke kommit i kläm. Vem skall kontrollera kommunernas sätt att hantera omsorgen? Vem skall betala den kontrollen?

  Framför allt: Högt betalda, socialdemokratiska som borgerliga, kommunpolitiker har inte tagit sitt ansvar att kontrollera den omsorg man ytterst är satta att förvalta. Jag är helt övertygad om att även många socialdemokratiska kommunpolitiker gör ALLT för att minimera kostnaderna för den kommunala omsorgen.

  Har vi de kommunpolitiker vi förtjänar?

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 8:26 #

 12. Till Enn Kokk och Anita I: Jag glömde att tillägga att jag tror inte, rent partitaktiskt, att det är särskilt smart inför valrörelsen 2014 att hävda att S vill avskaffa merparten av den privata vården, där vinsten går till aktieägarna. Jag tror helt enkelt inte att väljarna ”köper” de argumenten. Vad S sedan gör efter valet är en annan sak.

  Jag är för en viss privat vård och omsorg, men under ordentlig samhällelig kontroll då det ytterst handlar om skattemedel.

  Att som bl a Enn Kokk hävda ett ”idiotstopp” för privat driven vård bara för att det inte fanns i äldre tid är kontraproduktivt. På Per Albin Hanssons tid fanns det inte Internet, så skall vi nutida socialdemokrater kämpa emot dylika tekniska innovationer? Märk att skattemedel går till utbyggnad av den tekniska infrastrukturen som användes av privata företag.

  Det finns därutöver flera angelägna områden en ny socialdemokratisk regering måste titta på, exempelvis den nu genomförda apoteksreformen, där målet måste vara att det är det statliga ägda Apoteket AB, som skall ha huvudansvaret för all medicinhantering i Sverige. De andra apoteksföretagen bör självfallet få verka, då det torde kosta för mycket att återställa situationen så som den var innan den borgerliga regeringen tillträdde år 2006. Med skickliga jurister går det att skriva bestämmelser som inte strider mot några regler inom EU-rätten. År 2006 var Apoteket AB och dess varumärke ett av de starkaste, ja kanske det starkaste, i Sverige och som kunderna hade ett mycket stort förtroende för, men idag är situationen en helt annan på den svenska apoteksmarknaden. Förtroendet för apoteksmarknaden sjunker hos kunderna.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 8:58 #

 13. Till Enn Kokk: Tomas Östros avhopp nämner du inte ens. Apropå S i Uppsala och S framtid.

  Comment by Per L — 2012 02 08 9:34 #

 14. Till Per L: Det var inte känt när arbetarekommunen hade sitt möte, det som min text skildrar, och Östros var – så vitt jag kunde se – heller inte med på mötet.

  En intressant effekt av Östros’ aviserade avhopp är att Lena Sommestad – hon var heller inte med på arbetarekommunens möte – då kommer in i riksdagen och därmed får ytterligare en viktig rikspolitisk plattform.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 08 10:07 #

 15. Om man är för en viss privat vård, så brukar man vara för litet kortare väntetider, litet särbehandling och gräddfil! Och de flesta vanliga människor är för välfungerande,effektiva offentliga, genomskinliga offentliga institutioner, som har resurser och kunskap att sköta sina åtaganden. Det har ju alltid funnits myndighetskontroll på vård, skola och omsorg.Så seirenernas sång om att du får välja, ”det privata alternativet är bättre”, de privata har råd att rekrytera de bästa medarbetarna”, ”inte fel att tjäna pengar( läs våra skattepengar) på att effektivisera” är just bara seirenernas sång. Sälja ut statlig egendom som Apoteket, SJ, Vin och Sprit, Posten, Bilbesiktningen etc. anser jag vara stölder av medborgarnas medbestämmande, historia, kultur, årliga skatteintäkter, framtidsvisioner,gemensam kontroll( spec. med SJ och Apoteket) och bara leder till högre priser, sämre service och mindre genomskinlighet( tom. som Bodil Malmsten var inne på farliga fordon på vägarna)Så om inte socialdemokraterna slutar dilla om goda relationer med näringslivstopparna och i stället smida planer för att bygga upp ett humant samhälle för att återuppta medborgarnas förtroende, så behöver vi inte ens försöka få våra frön att flyga med vinden:allting är renputsat av de moderater som erbjöd sig att sköta renhållningsarbetet efter bidragssossar.Och deras skattefördelning och hjärntvätt har drabbat många i egna raden också; det är mänskligt men inte ideologiskt.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 10:30 #

 16. Till Tar O´ger: Du skriver i ditt inlägg att det alltid funnits myndighetskontroll över den bedrivna vården, omsorgen och skolan. Jag är inte lika imponerad som dig över den kontroll som idag sker på dessa områden. Tvärtom visar ju händelserna under de senaste åren att den kontroll som borde ske inte har skett. TV-programmet ”Uppdrag Granskning” torde vara ett bra bevis för mina ståndpunkter, ty saken är ju den att Jan Josefsson skulle kunna fylla hela kvällstablån med inslag från såväl den offentliga som den privata vården över allvarliga, i vissa fall mycket allvarliga, missförhållanden, där tillsynsmyndigheterna uppenbarligen, med hänsyn till den lagstiftning som finns på området, inte har tagit sitt ansvar.

  Sedan detta med gräddfil: Nonsens. Att plädera för ett idiotstopp för privat vård är att göra sig själv en otjänst den gång man själv behöver vård, för när olika utförare ställs mot varandra skapas möjligheter att få en ännu bättre vård. Så fungerar den svenska marknadsekonomin, såväl i teorin som i praktiken. Vi kan tycka vad vi vill om marknadsekonomin och dess verkningar, men vi lever nu i ett sådant samhälle och det måste vi acceptera.

  Jag tror att socialdemokratin gör sig själv en STOR otjänst om vi fortsättningsvis argumenterar för borttagande av privata alternativ inom exempelvis vården. Ty många, även socialdemokratiska väljare, uppskattar vad dessa privata vårdföretag åstadkommer. Frågan är för liten för att riskera möjligheten att få en socialdemokratisk regering år 2014.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 10:57 #

 17. Tor, Bengt Göransson sammanfattar den här diskussionen så bra: Det är viktigt att hålla fast vid ideologin – även om man förlorar ett val.

  Inte för att jag för ett ögonblick tror att S skulle förlora på att säga ett kraftfullt NEJ till vinster i välfärden – tvärtom! Men att vara alltför listig och ”smart” inför val, väcker nog bara politikerförakt i längden.

  Låt alliansen stå för taktik och smarta drag, det krackelerar förr eller senare. Människor är inte dumma. De längtar efter tydlig ideologi!

  Comment by anita l — 2012 02 08 11:05 #

 18. Förlåt, det inledande namnet skulle förstås vara Bengt Eliasson och inget annat.

  Comment by anita l — 2012 02 08 11:07 #

 19. Till Bengt Eliasson: Jag känner att jag måste förtydliga mig litet. Jag beskrev kanske dåligt, vad jag anser händer med våra skattepengar till skola, vård och omsorg, när de privatiseras för att gå med vinst. Man köper tex skolor för en spottstyver, säljer vidare med enorma vinster.Man tar över gruppboenden och vårdcentraler, kör slut på personalen som förväntas mest tänka på att spara och att jobba för två. Vårdcentralerna måste få in patienterna så många gånger som möjligt för att tjäna pengar så att de sjukaste och svagaste blir utan adekvat vård och behandling! Folk blir förgiftade av sina mediciner för att de inte har fått information om deras verkningar eller att människorna helt enkelt känner sig tvungna att självmedicinera.
  Man urholkar de kommunala skolorna på duktiga lärare och elever för att i framtiden sälja ut dem!? Ser du inget samband i Allianspolitiken, för att du känner dig ”tvungen att acceptera” det samhällsbygge de ägnar sig åt som termiter i skymundan!? Har du fått ditt knä snabbt åtgärdat via de privata alternativen? Nej, jag anser det som den STÖRSTA OTJÄNST vi kan göra för det svenska folket OCH EN GARANTI FÖR EN VALFÖRLUST 2014 om vi inte lyfter upp våra ideologiska ståndpunkter i rädslan att tappa storstadsväljare!
  OCH:Frågan är INTE för liten, utan JÄTTESTOR.Så tror jag, som också bor i storstaden och saknar den socialdemokratiska själen och visionerna.Jag är trött på kompromissandet och jämnkandet med borgerligheten, det är precis som att vi har blivit helt hjärtvättade och apatiskt sittandes på deras tåg. Det är dags att ta skeden i sin egen hand igen innan det är för sent att reparera alla skador på samhällsapparaten inklusive alla människor och natur som farit illa i borgarnas händer.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 11:40 #

 20. ATT LÄSA.
  Tänk er noga för innan ni skriver något mer, då jag är en mycket högutbildad läsare.
  Jag vet att ingen annan person i Sverige kan läsa så extremt bra som jag kan.

  Comment by Ture Sjölander — 2012 02 08 11:58 #

 21. Birger Schlaug skriver mycket bra och som alltid skarpt om effektiviseringar, vinster och kontroll genom avtal. (http://schlaug.blogspot.com/, söndagen den 5e februari)

  Den forskning som fanns – bland annat redovisad i The Privatization Decision av
  professorn John D. Donahue – visade att privatiseringar kan fungera bra när det gäller sådant där man enkelt kan effektivisera, men inte alls när det handlade om skola, vård och omsorg. I verksamheter där det viktiga är ATT det blir utfört – te x sophämtning – fungerar det, men i verksamheter där det är minst lika viktigt HUR det utförs – t ex äldrevård – fungerar det inte.

  Forskningen visade också redan då att det är hart nog omöjligt att skriva väl fungerande avtal med vinstsyftande bolag inom t ex äldrevård eftersom a) dessa företag alltid kommer att försöka minska sina kostnader och b) att reell individinriktad kvalitet inte går att verbalisera i ett avtal.

  Comment by Karin K — 2012 02 08 12:10 #

 22. Tar O´ger, jag tror precis som du att den stora frågan vi bör ställa oss är om vi ska acceptera ideologin bakom den nyliberala agendan eller inte.

  Vinsttänkande hör inte hemma i välfärden, så enkelt är det. Eller hade Olof Palme fel? Omigen, vad är det för fel på non-profittanken, om vi nu absolut måste ha privata alternativ?

  Det skrämmer mig när socialdemokrater ställer sig bakom det marknadsekonomiska experiment som Sverige just nu utsätts för. Vi är inte tvungna att acceptera det! Men så länge S inte sätter ner foten lär experimentet fortgå.

  Bengt Eliasson, ditt exempel om internet är på en bedrövligt låg nivå. Det är INTE att vara bakåtsträvare att vilja återerövra och återinföra socialdemokratins grundvärden – de grundvärden som gått förlorade i så många år nu.

  Förnyelse är INTE att anamma alliansens teser.
  Det finns ett alternativ. Att kombinera jämlikhetsfrågan med miljö- och klimatfrågan. Att påbörja arbetet med det gröna folkhemmet, som Stefan Edman och Göran Greider föreslog i en debattartikel i veckan. DET skulle vara förnyelse!

  Comment by anita l — 2012 02 08 12:35 #

 23. Kraftfulla satsningar i skola, vård och omsorg måste få kosta, det skall inte man inte glömma.Det KAN behövas skattehöjningar och justeringar.Och det finns så många nedrustade kvistar i samhällsträdet, att arbetet för att få kvistarna att grönska lär inte ta slut: jämlikhet, miljö, kultur, infrastruktur, energi, bostadsbyggande, skola och skolmiljö för att nämna några.Och det finns kompetenta socialdemokrater att leda och utföra arbetet! Så en ny kurs borde vara färdigmejslad redan och huvudlinjerna klara. Så man kan väl säga att vi här är eniga om någonting i alla fall, annars bådar det inte gott för konsensus i partiet, och vår framtid! Och vi har alldeles själva lärt oss av våra misstag: vi kan bättre allting nu.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 13:18 #

 24. Till Anita I och Tar O´ger: I allt väsentligt delar jag uppfattningarna kring offentlig sektor som ni skriver om i inläggen. För att försvara kvaliteten i denna viktiga sektor kan det med största sannolikhet behövas skattehöjningar, men det skall ske på ett sådant sätt att det inte drabbar de sämst ställda. Det måste också till omfördelningar inom budgeten. Partiets ekonomiska talesmän har också sagt, att några stora skattehöjningar kan inte ske, därför att väljarna helt enkelt inte accepterar det. Det är en uppfattning jag delar.

  Jag vill också klart betona att jag anser att borgerlighetens politik är vanstyre, där man exempelvis slumpar bort vårdenheter till läkare som sedan kan göra en mycket stor vinst vid en vidareavyttring. För mig är Filippa Reinfeldt sinnebilden för ordet vanstyre.

  Självfallet är det som Olof Palme stod för viktigt, men vi lever i en helt annan tid idag och skulle det bli partiets uppfattning att all privat engagemang inom välfärdssektorn ska förbjudas skulle den inslagna vägen göras oss möjligen till ett mer ideologiskt renodlat parti, men det torde definitivt inte föra oss till Rosenbad. Betänk att Olof Palme hade en mycket pragmatisk hållning till politiken! Självklart skall den absoluta merparten av vården bedrivas i det offentligas regi och vid sidan om skall det finnas möjlighet att ha privat vård. Sedan är det viktigt, att ALL bedriven vård underställs ordentlig kontroll. Där har det brustit kraftigt även av de socialdemokratiska politikerna, trots att de är tillsatta att värna skattepengarna. Det är helt uppenbart att det finns socialdemokratiska politiker som inte fullgjort sina kontrollfunktioner. Man kan dock utgå från att de varit snabba och noggranna när det handlat om deras egna ekonomiska ersättningar.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 14:40 #

 25. Det görs redan idag utvärderingar/kontroller av äldreomsorgen. Fråga gärna Sveriges Kommuner och Landsting om resultaten. De är inte smickrande för den offentliga äldreomsorgen, om ska uttrycka sig milt. Kommunala äldreboenden har framträdande platser på listan över de sämsta boendena!

  Comment by jean — 2012 02 08 14:52 #

 26. Till Jean: De kontroller och uppföljningar som görs idag av exempelvis äldreomsorgen är inte tillräckliga.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 14:54 #

 27. De kommunala äldreboenden sliter ofta med för litet personal och resurser för sitt existensberättigandets skull före utförsäljningen eller i hotet av den.Det har egentligen genomsyrande verkat vara taktiken på många håll, och cheferna där har velat ha sitt arbete kvar!Jag länkar Fredrik Virtanens ledarkrönika, som jag nämnde för enkelhetens skull:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article14316862.ab
  Och jag tror stenhårt på, att man måste välja sida och vinna tillbaka allt förtroende man har förlorat! Och solidariteten kostar, och mest måste de välbärgade hjälpa till; inte de svagaste sponsra de rikaste. Alla med hjärta till vänster förstår det innerst inne!

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 15:23 #

 28. Bengt Eliasson, svara gärna på min fråga som berör non-profit inom vården. Det skulle inte utesluta de privata alternativen, som du så ivrigt förfäktar, men eventuell vinst skulle återföras till verksamheten. Eller menar du att vinstuttaget har ett egenvärde i sig? Ideologin borde sätta gränserna, även för en pragmatiker.

  Comment by anita l — 2012 02 08 15:32 #

 29. Till Anita I: Det är självklart att det även behövs utförare inom vård och omsorg, som arbetar utan vinstintresse. Hellre det än företag med strikt vinstintresse.

  Saken är den att jag tror inte att rörelsen mäktar med att ta bort de privata alternativen när de nu finna här. Då är det bättre att genom lagstiftning och kontroll göra så att exempelvis de äldre får det de önskar nog allra mest, en trygg och värdig ålderdom.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 18:32 #

 30. Till Tar O´ger: ”De kommunala äldreboenden sliter ofta med för litet personal och resurser”, skriver du. Men hallå, det ju just det som de privata omsorgsutförarna beskylls för. Det är helt enkelt så att även inom den kommunalt drivna omsorgen får utförarna för små resurser. Varför?
  Därför att väljarna i valen röstar på partier som sänker skatterna trots att väljarna i diverse enkäter säger sig beredda att betala mer i skatt för bra skola, vård och omsorg. För att få balans i ekonomin och tvingas därför politikerna, oavsett partifärg, att slimma allt, inklusive vård, skola och omsorg.

  Till Bengt Eriksson: Uppföljningarna är inte tillräckliga, skriver du. Kanske det, men ingen kräver att kommunerna ska förbjudas sköta äldreomsorgen för att de utvärderingar som faktiskt görs visar att kommunerna är urusla på att sköta verksamheterna. Väldigt många medborgare vet hur den kommunala omsorgen missköts och därför faller de för privatiseringsargumenten.

  Någon på den här tråden har påpekat att även kommunalt bedriven äldreomsorg, skola osv kan erbjuda alternativ som tillfredsställer olika önskemål. Visst, men kommunerna har ju inte gjort det innan konkurrensen från privata utförare tvingat dem till det.
  Vad sa exempelvis Vänsterpartiets dåvarande partiledare Lars Ohly när han försvarade att ett av hans barn sökt sig till ett privatdrivet gymnasium. Jo, att det inom det kommunala gymnasiet inte fanns någon utbildning som kunde tillfredsställa barnets önskemål.
  Och hans barn är definitivt inte det enda som upptäckt att den kommunala, uttalade eller outtalade grundregeln, ”samma till alla” inte passar dem.
  ”Socialdemokratins barn” vill välja själva.

  Comment by jean — 2012 02 08 20:04 #

 31. Till Jean: Kan nämna att Uppsala kommun (visserligen borgerligt styrt) överlåter efter upphandling Hagundagården till kommunens egen äldreomsorg, som, hör och häpna, skall driva boendet med mindre personal än vad det privata företaget har gjort. Jag tror inte att det skulle vara någon skillnad om Uppsala kommun styrdes av en socialdemokratisk majoritet, ty den kommunala ekonomin är oerhört kärv.

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 02 08 20:35 #

 32. Måste tacka Karin K för länken! Lyckades tyvärr missa ditt inlägg tidigare, väldigt kloka ord och tankar från Birger Schlaug, nog läsvärt för alla!
  Och tyvärr så tror jag också på jeans tes om att partierna överlag förutom Vänsterpartiet har gått i sin egen fälla i sin iver att tillfredställa sina egna och sina potentiella väljare: att gå med på borgerliga idéer om att effektivitet och profit kan ju inte vara fel( Nixon-kommentaren hos B. Schlaug!).Och det här med valfrihet, när gamla, multisjuka, dementa verkligen inte kan/orkar välja utövare.Tom friska människor som skall välja en vårdcentral har svårt att skaffa fram information om olika alternativ( finns ju inte ens på nätet, finns ingen fungerande kontroll eller rangordning!).På 20 år har privata vårdbolagen hittat sin nisch hos svenska gamlingar på vårdhem och tar nu hand om var femte svensk på äldreboenden från 2-3/100 tidigare!Våra skattepengar ses som säkra investeringar och det verkar som att ingen vill stoppa detta vansinne! Bilda en egen uppfattning på http://schlaug.blogspot.com
  verkligen nyttig läsning!

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 21:07 #

 33. Till Bengt Eliasson: Inte bara politisk journalistik utan också kulturjournalistik ingår i mitt journalistisks bagage – jag har skrivit recensioner, även för dagspress.

  Kultur i olika former är en viktig del av mitt liv, så därför är den här bloggen också en kulturblogg.

  Recensioner, bland annat av ett hundratal filmer, kan du hitta ovan under Kulturspegeln. Kulturspegeln är ett recensionskartotek, så där är kommentarsfunktionen avstängd, men samtliga texter där har också varit publicerade på bloggen och där kunnat kommenteras, och kan så fortfarande.

  Comment by Enn Kokk — 2012 02 08 22:02 #

 34. Försök inte! Vi lever inte i en annan tid nu än den tid Strindberg eller Palme levde i, eller någon annans tid heller, för den delen.
  Det finns ingen ”den nya generationen” som allt går om lott.
  Människans drifter och beteenden försvinner inte med billig social kosmetika.
  Samma virrande ögon och skrikande röster låter exakt detsamma under alla tiden.
  Ge mig ett bättre liv, get mig mer pengar.
  Låt oss för några korta ögonblick, som en snabb X-ray se oss själva just nu från ett perspektiv år 2075.
  Vad ser du? Status Quo och samma apor på stegen?

  Comment by Ture Sjölander — 2012 02 08 22:11 #

 35. Skrev en kommentar för att tacka Karin K för länken till Birger Schlaugs blogg och hans inlägg om privatiseringar och dyl! Kommentaren min försvann så jag tackar en gång till!Och till jean: du har rätt i mycket du skriver, men jag måste ändå hänvisa till mina tidigare inlägg på tråden, och till Birger Schlaug också. När man upprepar samma saker hela tiden, försvinner vikten i det man säger. Och när det gäller rent ideologiska ståndpunkter, så måste ju partierna på vänsterkanten våga stå emot de marknadsliberala tillväxtropen från högern och kräva kostsamma satsningar på den gemensamt finansierade välfärden utan att kompromissa hela tiden med sina ideal och mål. Och jag kan på allvar höra sådana rakryggade skärpningskrav från medelklassen också, som har fått sina skattesänkningar och har råd att resa och konsumera samt sätta guldkant på tillvaron allt oftare. Det finns hopp ännu, som Fredrik Virtanen skriver.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 08 22:28 #

 36. Ropen på tillväxt är inte något som marknadsliberaler har monopol på! Arbetarrörelsens båda grenar har i alla tider velat ha tillväxt. Tanken var, och är, att tillväxten behövs för den fördelningspolitik arbetarrörelsen ville, och nog fotfarande vill, genomföra.

  Comment by jean — 2012 02 08 23:08 #

 37. Ropen på ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi tex. med 0-tillväxt (eller negativ tillväxt) är kanske framtidens röda visioner för att rädda vår planet. För att göra detta måste ju dagens penning- och finanssystem reformeras, så att tillväxten inte krävs för att betala räntan på statsskulden.Vi pratade om visioner, Sverige vill inte ens ha skatt på finansiella transaktioner enl. Frankrikes modell, så det dröjer innan någon har miljön och klimatet högt på listan och tillväxtökningen lägre. Det är möjligt att Vänsterpartiet har kommit litet längre i tillväxtfrågan! 0-tillväxt är ju inte likställt med ingen produktion alls, utan är mera omsorg om miljö och naturresurser, och klimatet i stort, människors hälsa och välbefinnande och vår framtid på jorden.

  Comment by Tar O´ger — 2012 02 09 16:18 #

 38. PS till Ture Sjölander…och apropå dina aparta sidostick här . Träffade häromdan ett par svenska konstnärskollegor (framstående och av din generation och som minns dig sen Galleri Karlsons dagar,,,,deras fråga till mig: Har Ture lagt av med konsten sen han flydde till Australien?. Du är svaret skyldig, eftersom mina informationer är minimala sen du försvann med ? eller vad det nu var…..

  Comment by Anders Thunberg — 2012 02 15 22:21 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^