Fallet Juholt – och vad sker nu med socialdemokratin?

22 januari 2012 15:57 | Politik | 28 kommentarer

Jag hörde inte till dem som förde fram Håkan Juholts namn i processen som ledde fram till att han valdes till ordförande för Socialdemokraterna.

Men när förslaget kom, tyckte jag att att det hade många poänger, och jag tyckte att hans installationstal på partikongressen – jag var med där som inbjuden gäst – var lysande. Därefter har jag, när han med rätt eller orätt har attackerats, försvarat honom: Visst har han gjort en del tabbar, men somt har varit uppförstorat och annat kanske bara begripliga mänskliga misstag – jag vill åter igen påminna om att även andra, från andra partier, av vagheten i Riksdagens egna bidragsregler för kostnadsersättning för dubbelboende, har uppfattat dessa regler som mer generösa än de tydligen var tänkta att vara. Efter fadäsen i Storlien om en försvarspolitisk fråga – försvarspolitiken var ju hans gamla specialområde – dessutom från nära nutid, var dock loppet kört för honom.

Det här sist nämnda kan man inte skylla på någon annan än Håkan Juholt själv – Juholt har visserligen oftast hamnat värderingsmässigt rätt, men hans förmåga att minnas och sortera fakta har inte alltid varit vad det borde vara. Detta har varken regeringspartierna eller media varit sena att utnyttja, och det kan man inte säga mycket om. Ändå kunde det ha gått bättre, om Juholt kontinuerligt hade fått bättre stöd, vilket delvis är en organisatorisk fråga. Men vad värre är: hans politiska motståndare i partiet har också sett sin chans – om Juholt föll, innebar det en ny chans för partihögern. Om detta är säkert inte sista ordet sagt; jag förutsätter att det finns både statsvetare och grävande journalister som är intresserade av att gräva vidare. Märk att jag därmed inte säger att Juholt själv inte har gjort tabbar som har bidragit till hans fall.

På det rent personliga planet känner jag lika fullt stor sorg över den ände hans korta bana som partiledare fick. Jag känner honom inte själv närmare, men jag hoppas att det bland partivännerna i VU, partistyrelsen och Riksdagen finns människor som helt utan hycklande omsorg är beredda att ge honom mänskligt stöd.

Nå, det här handlar också om framtiden för vårt parti, dess kurs, styrka och framtid.

Håkan Juholt var som socialdemokratisk politiker närmast en traditionalist, men uppenbart också – vilket är karaktäristiskt för traditionalister – öppen för att pariet i vissa viktiga frågor snarare borde lägga om sin kurs en smula åt vänster (vilket också stämmer överens med partiets historiska hållning) än åt höger, och den kongress som valde honom till ordförande valde också in andra av samma slag, några av dem med tydligare vänsterprofil, i partiledningen.

Partiets kurs har därför skärpts under Juholt-tiden.

Men man måste ha klart för sig att denna lätta kantring åt vänster har möjliggjorts just av att partiledaren själv genom att dra åt det hållet har kunnat påverka den ganska sköra maktbalansen i de beslutande församlingarna åt rätt håll.

Alltså är det långt ifrån bara en personfråga (i meningen kändisskap och pesonlig utstrålning) utan i minst lika utsträckning en kursfråga, vem som väljs till partiledarposten.

I medias – framför allt kvällspressens – spekulationer figurerar redan en del namn på politiker och före detta politiker, som har attraktionskraft på läsarna, därför att de är kända eller vackra eller har mänsklig charm – men vad vet den allmänhet som tillfrågas egentligen om de här personernas åsikter?

Bland dem som av media utnämns till huvudkandidater finns också några i dag aktiva s-politiker, som hör hemma i partiets högerfalang – här skulle det vara intressant att få veta, vilka PR-byråanställda – formellt socialdemokrater men betalda av kapitalet – som har viskat vad i vilkas öron.

Själv kan jag bara säga att om någon av de här människornas favoriter – jag säger inga namn – skulle bli ny socialdemokratisk partiledare, så kommer den tendens vi redan har sett i en i dag publicerad opinionsundersökning att förstärkas. Socialdemokrater som aldrig tidigare i sitt liv har kunnat rösta på Vänsterpartiet eller dess olika föregångare kommer att hellre lägga sin röst på Jonas Sjöstedt än på någon högersosse.

28 kommentarer

 1. Tack för ett bra blogg-inlägg!

  Min kommentar:
  # Juholt har fallit pga fraktionister i hög ställning inom det egna partiet. Detta är högst sensationellt och epokgörande. I ett normalt fungerande parti, oavsett färg, hade detta inte kunnat hända. Det blev uppenbarligen en chock för högersossarna att Juholt stod så långt till vänster. Att döma av kommentarerna på internet hade/har han också ett enastående stöd från allmogen ute i landet.

  # Mediadrevet och Juholts egna misstag hade endast sekundär betydelse. Hur skulle det kunnat vara på annat sätt? Media styr inte sådana här beslut.

  # Det är bara alltför uppenbart att partiets ledning (och skuggledning) inte har någon verklig plan för ”tiden efter Juholt”. Det primära var att få bort denne folklige lantis med sina traditionella värderingar.

  Tystnaden (på nätet)och tveksamheten från ledande socialdemokrater bekräftar ovanstående.

  # Sista stycket i ditt blogg-inlägg är en analys på goda grunder. Riktiga socialdemokrater röstar såklart inte på en Bodström eller på en facklig företrädare med särintressen.
  Det solidariska samhället är alltför grundläggande för riktiga sossar.

  Comment by Janne Bjernfeldt — 2012 01 22 16:15 #

 2. Enn Kokk:
  Nu tror jag förstås att det senaste mediapådraget mot Juholt, visserligen, som du skriver, möjliggjort av hans egna blunder om försvarspolitiken, mer handlar om hans nej till Stabilitetspakten än om hans tabbar i sig. Det skulle förvåna mig mycket om S nu inte får en partiledare som säger ja till denna pakt och som slår i sista spiken i demokratins kista.
  Och riktigt dystert är det att drevet mot Juholt med mycket stor sannolikhet kommer att ge fler röster till SD. Fler röster på V i dagens läge betraktar jag inte som någon katastrof däremot.

  Comment by Kerstin — 2012 01 22 16:39 #

 3. Instämmer med Janne B – en mycket bra analys, som det gjorde gott att läsa denna ledsamma helg. Det är ju slående hur det för några månader sedan helt handlade om Juholts personliga vandel, för att nu bli en fråga om formuleringar och detaljkunskaper. Kan inte komma ifrån känslan att det suttit folk med färdigslipade knivar i beredskap, redo att sticka till vid minsta tillfälle. Jag talar då inte om journalister – KG Bergström hade naturligtvis rätt när han sade att man knappast hade varit rimligt att förväntas hålla igen med rapporteringen. Men det ständiga läckandet till dessa journalister är skrämmande. För att inte tala om bristen på vilja att stötta en hårt ansatt partiordförande. Och en annan sak – hela sättet att sköta affären torsdag-fredag-lördag verkar märkligt. Först går man ut med att man tror på Juholts version om budgetmotionen, och sedan med att han har VU:s förtroende och sitter kvar som partiordförande. Dagen efter deklararar han sin avgång. Vad skall man tro om allt detta manövrerande? Enligt journalisterna verkar det ha gått till så att en majoritet i VU krävde att han skulle gå, han kämpade emot, fick ge sig, och sedan verkar man ha kommit överens om en sorts inlindad lösning så att det skulle se ut som om han själv fattat beslutet. En första tanke är ju hur journalisterna kan veta allt detta – för det finns väl ingen i VU som läcker? Men även om en rapporteringen kanske inte är korrekt i alla detaljer så har jag svårt att tro att det gick till på det sätt som tycks vara partiets officiella position, att han lämnade Stockholm med VU:s förtroende i ryggen, åkte hem, satte sig själv att fundera och helt på egen hand kom till slutsatsen att det vore bäst att avgå. Det hela lämnar en massa funderingar som kommer att skava inom partiet under lång tid framöver.

  För övrigt tror jag Kerstin har en poäng om europakten, även om jag inte delar formuleringen om demokratin och dess kista. Skall bli mycket intressant hur partiet hanterar den frågan från och med nu.

  Comment by Anders Widfeldt — 2012 01 22 17:10 #

 4. Visst är Juholts resa till Oskarshamn underlig, i allöa fall om Karin Jämtins version stämmer. Enligt partisekreteraren åkte partiledaren hem för en välbehövlig vila över helgen. Vem följde med i Säpos bil. Det var inte kulbon utan, om jag sett rätt på de publicerade bilderna, partiets presschef Fredrik Kornebäck. Varför åkte han med om partiledaren enbart åkte hm för att vila upp sig?

  Enn undrar vem som viskade vad i vems öron. Juholt ville enligt egna påstående se Pär Nuder som Mona Sahlins efterträdare. Nuder har av Juholt själv pekats ut som en informell personlig rådgivare. Enligt dagens Aftonblad har Pär Nuder, på uppdrag av veteranerna Ingvar Carlsson, Thage G. m fl, mitt under fredagens VU-sammanträde träffat Juholt i över en timme för att övertala honom att avgå. Pär Nuder är knuten som konsult till den tidigare amerikanska utrikesministern Madeleine Albrigtes ”Albright Stonebridge Group,”

  Comment by jean — 2012 01 22 18:47 #

 5. ”Socialdemokrater som aldrig tidigare i sitt liv har kunnat rösta på Vänsterpartiet eller dess olika föregångare kommer att hellre lägga sin röst på Jonas Sjöstedt än på någon högersosse.”

  Jag är ju en av dem! Det känns så märkligt att rösta på V. Idag är jag mest arg. Som gräsrot är arg på något jag inte begriper; Vad handlar det här om. Vad bråkar dem om? Inte ens Jämtin kunde svara på det, när hon fick frågan ifrån Feldt. Två miljoner människor kräver svar! Vad handlar det om?

  Comment by Henrik — 2012 01 22 19:39 #

 6. Till Jean: Jag har också noterat respektive läst det du pekar på.

  Comment by Enn Kokk — 2012 01 22 19:57 #

 7. Jag väntar mest på att få en hållbar politik presenterad för mig, en politik för framtiden, mer än vem som blir näste partiledare. Dock hoppas jag på en kvinna, t ex Lena Sommestad eller Johanna Graf

  Comment by Kevin Iversen — 2012 01 22 20:07 #

 8. Hej! Tack för en bra analys av läget, även om jag inte delar din uppfattning. Jag är helt övertygad om att Thomas Bodström skulle lyfta partiet, särskilt i storstadsområdena, särskilt i Stockholm, där socialdemokraterna har fallit kraftigt tillbaka. Därtill har han en privatmoral som säkert skulle uppskattas av ett flertal väljare, då han inte tar emot statsrådspension, eftersom han anser att en fortfarande förvärvsarbetande icke skall ta emot dylik pension. Hur många andra personer socialdemokratiska politiker skulle ha gjort likadant?

  Om inte Thomas Bodström kan övertalas att bli partiordförande så torde partiets storhetsdagar vara över. Ingen i dagens partiledning har den karisma som Bodström besitter. Hur många väljare väckes av Sven-Erik Österberg m fl?

  Comment by Bengt Eliasson — 2012 01 22 21:44 #

 9. Intressant att läsa alla dessa sk tekniska analyser av dagens SAP. Läs gärna Sven Anderssons memoarer: ”På Per Albins tid” så finner ni hur många exempel som helst på att socialdemokratin har åtagit sig den otacksamma rollen att balansera mellan kapitalism och socialism/kommunism. Idag är den rollen etter värre att leva i! SAP måste nu, mer än någonsin, bestämma sig i sin politiska ideologi: Total socialism eller kapitalism. Ju längre partiet velar och vinglar inför detta beslut, desto fler väljer just sida, dvs antingen V eller Alliansen.

  Comment by Lars Rudström — 2012 01 22 23:25 #

 10. Enn, din analys är bra. Intressant. Jag känner mig också djupt bedrövad över situationen.
  Jonas Sjöstedt är en strålande politiker – en sådan person som det vore en dröm att ha som socialdemokratisk partiledare.

  Comment by Eva S — 2012 01 22 23:53 #

 11. Riksdagvalet är långt bort i tiden.

  Sitt ner nu och ta det lungt och gör ingenting i desperation.
  Partiets grundstruktur måste åtgärdas och förnyas.
  Ge direktdemokratin inom rörelsen en chans, först av allt.
  Det räcker inte att bara se rött, blått eller grönt. Nu handlar det om hela panoramat.

  Det räcker inte att gräva fram gammal skåpmat med forna idoler och droppa namn på en rad ”fåfänga alltför givna” beprövade hungriga fåtaliga kandidater i detta läge.
  Det finns trots allt några miljoner sossar därute som inte får en syl i vädret bland ”det utvalda folket” i innercirkelns näste, som vanligen sker.
  Ta den tid som krävs och stoppa denna hysteri med ersättarfrågan. Stoppa frustrationen, det skapar lätt en ny och än mer kaotisk fortsättning.
  Ett sådant ”ansvar” skall ingen eller inga ges rätten att ikläda sig i denna stund. Låt framför allt inte nyhetsmedia utse vem eller vilka som skall styra landet i närmaste framtid.
  Begär permanent skillsmässa med pressen som ändå inte ägs av sossarna! Socialdemokraterna gör alltid fel genom sitt hånglande med sina motståndare nyhetspressen som till 86 % ägs av det ni förkastar.

  Var sak tar sin tid, och tid är nu det bästa läkemedlet och det enda ni har gott om.

  (Sorry, men kunde inte avstå från att om möjligt bidraga med några rekomendationer)

  Comment by Ture Sjölander — 2012 01 23 6:06 #

 12. Om en sådan som Thomas Bodström kan komma på tal så borde det fungera med nån från Proffice också. De har säkert personer med ”karisma”. Skickliga byråkrater med dokumenterad privatmoral. Är de inte partimedlemmar kan ju sådant enkelt lösas vid ämbetets tillträdande.

  Comment by Olof Öberg — 2012 01 23 7:48 #

 13. Ett nytt namn som det surras om är Eva Nordmark, TCO-ordförande. Ung i sammanhanget, född 1971, från Luleå, tydligen stark och debattsäker. Hon har riksdagserfarenhet också. Personligen har jag länge tyckt att Lena Sommestad skulle vara en bra kandidat.

  Comment by Ann Christin Sandlund — 2012 01 23 10:04 #

 14. Om man läser runt på nätet råder en närmast bisarr tystnad från ”kända” socialdemokrater. Det är väl inte så illa att de ligger och lurar för att se vart vinden vänder?

  Comment by Janne Bjernfeldt — 2012 01 23 14:12 #

 15. Det är lätt att sympatisera med dina åsikter Håkan Juholt föll offer för media som gick i Alliansens ledband. Och då högervridna ”sossar”, ägnade sig åt fegt krypsytte och försåg borgarpressen med försåtligt material från ”säker socialdemokratisk källa” avsett att skada S-ledaren,var loppet kört.

  Comment by Sven-Eric Forsén — 2012 01 23 17:44 #

 16. Det var en utmärkt kommentar till Juholt-karusellen. Naturligtvis är det inte Juholts slarv eller brist på eftertanke som har lett till ”avgången”. Som jag tidigare skrivit på kommentarfältet är jag ingen beundrare av Håkan Juholt bland annat pga hans utrikes- och försvarspolitiska inställning men han kanske var det bästa man kunde hoppas på.
  En god vän till mig som sitter i styrelsen för en arbetarkommun i Västmanland fick härom dagen till sin bestörtning mitt under pågående VU-sammanträde i Stockholm höra att Västmanlands partidistrikt enhälligt uppmanat Håkan Juholt att avgå. Frågan hade överhuvudtaget inte diskuterats i arbetarkommunens styrelse men ordföranden där påstod att kommunen stod bakom uttalandet. Ordföranden i Västmanlands partidistrikt heter Sven-Erik Österberg som ”inte känner för att bli partiledare”.
  Det där ger mig rysningar. Det påminner alltför mycket om min tid i studentförbundet och SSU där några liknande procedurer på ett lägre plan utfördes. Trist att det har hänt så litet på nära femtio år. Och Jonas Sjöstedt? Det är långt kvar till valet, vi får väl se. I varje fall tror jag inte att jag röstar på Anders Johansson i Sigtuna kommun som jag brukat göra. Men han kanske har gått vidare vid det laget som tack för hjälpen med hetsen mot Juholt.
  Hans O

  Comment by Hans O Sjöström — 2012 01 24 13:38 #

 17. - Anders Johansson kanske går vidare till Wallenbergs riskkapitalbolag EQT?
  – Nej, så blir det absolut inte!
  – Hur kan du vara säker på det?
  – Där sitter ju Håkan Juholts rådgivare/mentor Per Nuder och skyfflar pengar till skatteöar för att slippa betala skatter som ska gå till vård, skola och omsorg!
  -Tänkte inte på det.

  Comment by jean — 2012 01 24 14:23 #

 18. SVENSK DEMOKRATISK REPUBLIK 2014 med 2 miljoner medlemmar som utgör grundformen.

  Det är mitt uppdrag till Margot Wallström & Co.
  Börja utse en styrelse för framtagandet av Presidentkandidater.

  Comment by Ture Sjölander — 2012 01 24 14:25 #

 19. Till Jean:
  Snyggt, skicka till Robert Nyberg, han kanske kan göra en snygg seriestrip på det. (Det heter visst så fast det är en tautologi på två olika språk.)
  Hans O

  Comment by Hans O Sjöström — 2012 01 24 14:32 #

 20. Bengt Eliasson:
  Vad menar alla de där inom S som anser att det allra viktigaste för S är att ta röster i Stockholms innerstad. Vartefter denna rensas på allt vad vanligt folk heter, medelst utförsäljningar av hyreslägenheter, måste S till slut ställa sig långt till höger om Moderaterna för att få röster från det hållet. Varför inte knoppa av Stockholms innerstad från resten av Sverige och göra en egen egoistisk republik av denna stenöken. De är ju så smarta där så de klarar sig väl alldeles utmärkt utan resten av Sverige :-(.

  Comment by Kerstin — 2012 01 24 14:49 #

 21. Kära sossar:

  Vrid partiet åt vänster och det bästa ni kan hoppas på är att ni vinner nollsummespelet inom det röda blocket. Det är säkert trevligt för er och ger säkert mer politisk råg i ryggen igen. Men det lär inte hjälpa er att ta tillbaka regeringsmakten från alliansen. Sveriges politiska karta ser ut som andra västländer idag: kampen står om mittenväljarna. De kommer knappast att låta sig övertygas av nån vänstersosse som tävlar med Jonas Sjöstedt i överbudspolitik och bidragskramande. Hur illa ni än tycker om era ”högersossar” så behöver ni dem med all säkerhet om ni vill vinna ett val på riktigt igen.

  På ett allmänt plan kan jag tycka synd om er för att ni har ett parti som trots att det krympt så drastiskt ändå tycks spreta så enormt internt och ha falanger som är nästan oförsonliga mot varandra på höger- resp. vänsterkanten. På ett mer personligt tycker jag det ser bra ut, just nu framstår ni då rakt inte som ett hot mot fortsatt politisk och ekonomisk stabilitet under en fortsatt alliansregering även efter 2014

  Comment by Henrik — 2012 01 24 20:26 #

 22. Till Hans O Sjöström: Tack!

  Comment by jean — 2012 01 25 9:36 #

 23. Till Sven-Eric Forsen:
  Vad gör dig så attraherad av Thomas Bodström. Kan du utveckla det ?
  Bollen är din som du kanske kan passa vidare till de övriga på identiska konversationer som får ändrade rubriker så fort kommentarer fokuserar på något känsligt delämne.

  Min uppfattning är att han vet att det finns massor av tid att planera sin återkomst för statsministerjobbet innan 2014, och Olympiaden.
  De kandidater som nu släpps upp på scenen är bara en utfyllnad som testpiloter medan den gamla innermaffian som ser sig själva som privata ensamägare av partiet, grupperar sig.

  Comment by Ture Sjölander — 2012 01 27 0:56 #

 24. Tänk att Juholt, som är, som jag förstod det, emot 100 miljarder SEK till Europakten fick gå precis nu, innan mötet i Bryssel. Så lägligt.
  Helt ärligt tror jag den tid är förbi då politiska partier i Sverige hade något att säga till om. All makt till EU. Spelar det verkligen någon roll vem som är partiledare för vilket parti när makten ändå flyttats härifrån? Jag känner bara – sorg?
  Den här korta filmen skulle jag gärna diskutera innehållet med, med Håkan Juholt:
  http://www.youtube.com/watch?v=myzgAHVBg_s&feature=player_embedded

  Ha en bra helg, alla!

  Comment by Yvonne — 2012 01 27 4:01 #

 25. Se här vad partivännen Arne Kjörnsberg säger till Sveriges Radio.

  Kjörnsberg: ”Ett mönster av ’kniv i ryggen'”
  (1:14)
  Förre riksdagsmannen från Borås, Arne Kjörnsberg, var en av de första som fick veta att Håkan Juholt tänkte avgå som partiledare för Socialdemokraterna. Det var starka krafter inom partiet som vill ha bort honom, hävdar Kjörnsberg, som fick beskedet i ett sms direkt från Håkan Juholt själv. Reporter Mikael Olmås, P4 Sjuhärad Sveriges Radio 2012-01-25
  Onsdag 25 januari 2012 kl 15:46 (Nyheter P4 Sjuhärad)

  Comment by LT Holmström — 2012 01 27 11:47 #

 26. Respris

  Comment by Ture Sjölander — 2012 01 27 13:11 #

 27. REPRIS

  Comment by Ture Sjölander — 2012 01 27 13:11 #

 28. Och vad sker nu med Två Parti Systemet?
  Samma gamla klass samhälle som håller det vid liv.
  http://www.sjolanders.homestead.com/
  … och mjölkar den dumma svenska kon.

  Comment by Ture Sjölander — 2013 03 04 2:31 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^