Grundströms sommarhuldra

29 oktober 2008 16:20 | Media, Prosa & lyrik | 2 kommentarer

Helmer Grundström – läs mer om honom ovan under Kulturspegeln, Prosa & lyrik – skrev ofta noveller med en underton av naturmystik. En av dem finns senast återgiven i det av Gunnar Balgård redigerade urvalet ”Det skriker i skogen” (Bokförlaget h:ström – Text och Kultur, 2006); den novell jag avser heter där ”Kvinnan vid Källsjön” och handlar om en gåtfull, ogripbar kvinna som till skogsarbetaren Adams häpnad kommer från ingenstans och dag efter dag badar naken i Källsjön.

I nummer 29 1942 av Folket i Bild hittar jag den här novellen, kongenialt illustrerad av Uno Stallarholm. Här kallas den ”Sommarhuldran”, men ännu mer intressant är det att genast kunna notera, att texten – även om handlingen i stort sett är den samma – på åtskilliga punkter skiljer sig från den jag läste i den av Balgård redigerade boken, som i sin tur bygger på av Grundström själv utgivna novellsamlingar. Eftersom jag inte äger de två samlingar den skulle kunna vara hämtad från, ”Tappra soldater” (1936) och ”Trähjärtat” (1952), kan jag heller inte avgöra, om Folket i Bild-versionen är en bearbetning av bokversionen eller om bokversionen är en bearbetning av Folket i Bild-versionen. Fast det senare är det troligaste. Gunnar Balgrård skriver i förordet till ”Det skriker i skogen” att ”novellsamlingar förr /alltid/ tillkom på samma vis: berättelser vilka redan varit tryckta på skilda håll, sammanfördes i bokform”.

Hur som helst är det här beteendet – lätt omarbetning och återanvändning – mycket karaktäristiskt för den ständigt brödskrivande Helmer Grundström. Man kan alltså inte ens utesluta, att det kan finnas ännu fler versioner av den här novellen.

2 kommentarer

  1. Till Enn. Nr 29, det var kanske ett sommarnumris? Därav måhända titeln Sommarhuldran. Det gällde ju att anpassa sej efter såväl årstid som publik om man skulle få något i sej och på sej. I årets utgåva av Smålänningens jul, som redan finns i handeln, återges texempel en HG-novell på temat jul. Smålänningens jul kan man väl för resten anbefalla, där finns också berättelser av Hedenvind och Albert Viksten, bland andra. Tappra soldater och Trähjärtat har jag hemma i hyllan och ska kolla.

    Comment by HO — 2008 10 30 12:16 #

  2. PS till Enn. Nu har jag kollat: ”Kvinnan vid Källsjön” återfinns i Trähjärtat och texten är identisk med den som återges i Det skriker i skogen.

    Comment by HO — 2008 10 31 0:34 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^