”Samman(S)vetsat gäng på väg åt vänster”

4 december 2011 16:31 | Media, Politik | 13 kommentarer

Annika Ström Melin har på Dagens Nyheters (beroende borgerlig) ledarsida den 4 december 2011 skrivit en analys av socialdemokratins och Håkan Juholts kris, som är intressantare än jag tror att hon själv anar.

Artikeln ändar i den sedvanliga hycklande omtanken om socialdemokratin som nu, efter vad som tilldrog sig på förtroenderådet, sägs vara riktigt illa ute.

Men hon noterar redan inledningsvis att Juholts tal fick stående ovationer och att han fick ett stort fång röda rosor.

Följande i Juholts tal, här refererat efter henne, fick henne att bli särskilt skakad:

”Turnén bland partidistrikten verkar ha fått Juholt att svänga åt vänster, och de partilojala tycks gilla det. I går fick Juholt allra längst applåder för kravet att ’marknaden ska regleras’ och att det ’handlar om ett systemfel’ som ska rättas till.

Att han vill ändra S kongressbeslut om vinst i bolag som driver skola, vård och omsorg är en tydlig signal om färdriktningen.”

Det här – som Ström Melin försöker karaktärisera som något slags vänsterextremism – är ju i själva verket uttryck före en klassisk socialdemokratisk linje, sådan den har utformats både i praktisk politik och formulerats i rader av socialdemorkatiska partiprogram – fråga mig som var huvudsekreterare i partiets programkommission under årtionden!

De liberala alternativen till en sådan politik kan väl de liberala partierna – de är många nu – kappas om att formulera. Det borde de väl rimligen klara utan att också socialdemokratin omvandlas till ett liberalt parti.

Däremot kunde det, efter en period av velande och råddighet, behövas ett tydligre socialdemokratiskt alternativ, och det är nog just det alternativet Ström Melin & co är så rädda för, ett alternativ till segregerande och betygsinflationsdrivande friskolor, till vinstgivande vanvård av gamla och annat av det slaget.

Men den debatten vill de styrande borgerliga partierna och deras mediala språkrör inte ha – den kan man nämligen förlora.

Jag hör inte till dem som anser eller här på bloggen har hävdat, att Håkan Juholt har gjort allt rätt – hade han gjort det, hade kampanjen mot honom inte varit möjlig. Men den massiva, i vissa avseenden besinningslösa mediala kampanj som har förts mot honom har verkligen inte bara med moralisk rättrådighet att göra. Dess egentliga syfte – och här talar jag också om ett antal så kallade partivänner – har varit att göra Juholt omöjlig, helst – åtminstone i bildlig bemärkelse – döda honom och därmed socialdemokratins klassiska vänsterlinje.

Det här tar sig uttryck på många håll och på många områden.

Läs till exempel Anna Ardins utmärkta analys av Håkan Juholts besök hos Skavlan i TV – länk till Annas blogg finns här intill.

Det kommer att ta tid att vända det här. I går kväll var jag och BirgittaODs Caprice i universitetsaulan i Uppsala – jag återkommer till föreställningen och Stor-ODUppsala slott. Men jag kan få illustrera min tes ovan med att referera reaktionerna på två satiriska inslag i föreställningen: När det kom ett skämt om Håkan Juholt, skrattade publiken unisont – även vi, för det var roligt formulerat. Men under ett liknande satiriskt inslag om Sofia Arkelsten och det moderata partiprogrammet var den, antar jag, mestadels borgerliga publiken påfallande tyst.

Det här kommer att gå att vända, även om det tar lite tid. Här om dan träffade jag i vårt grannskap en ung man som ville prata Juholt men framför allt politik, det socialdemokratin står för respektive borde stå för.

Och den här – observera, inte politiskt organiserade – unge mannens infallsvinkel var verkligen inte, att socialdemokratin borde bli mer lik allianspartierna. Hans förslag var att Juholt borde få ett bättre stöd, till exempel genom att få kampanjstöd av Veronica Palm, som han hade hört och gillade.

* * *

Ja, Juholt har svängt ett antal grader i fråga om till exempel vinstuttag ur den gemensamma, skattefinansierade sektorn. Det är innehållet i den svängen som är viktigt, inte – som borgerliga media spelar på – det faktum att han svänger (”ändrar sig”).

Just nu startar en revision av det socialdemokratiska partiprogrammet.

Jag vill påminna om att det i 1990 års partiprogranm, giltigt ända fram till 2001, fanns en formulering om det här, som man gott kunde återinföra i partiprogrammet, även om man den här gången måste formulera innehållet mer som en en strävan än som ett konstaterande:

”Stat och kommun har fått ansvar för barnomsorg, utbildning, kultur, sjuk- och hälsovård, äldrevård och mycket annat, som är viktigt för oss alla i egenskap av medborgare. Dessa verksamheter har gjorts till medborgerliga rättigheter, som har fördelats lika till alla efter behov. De har därför i huvudsak undandragits de privata vinstintressena på marknaden och organiserats i statens, landstingens och kommunernas regi, inom den gemensamma sektorn. De har därigenom bättre kunnat främja jämlikhet och trygghet, och de har kunnat finansieras på ett solidariskt sätt. Även den gemensamma sektorn har haft stor betydelse för att mobilisera mycket stora grupper av medborgare bakom tanken på en grundläggande medborgarrätt. Den gemensamma sektorns tillväxt har vidare inneburit den principiellt viktiga landvinningen, att demokratins verkningskrets har ökat.”

13 kommentarer

 1. Jag blir smått lyrisk när jag läser ditt inlägg! Tack!

  Annika Ström Melins påpekande om en vänstersväng – tänk att normal, anständig medmänsklighet betraktas som ”vänstersväng”! – ska ses i ljuset av att vi lever i ett extremt högerinriktat samhälle. Unga människor, som inte upplevt något annat, lever ofta i föreställningen att socialdemokrati = kollektiva lösningar, något som de tror ska inskränka individens möjligheter.

  När det i själva verket är precis tvärtom!

  Jag hörde uttrycket statsindividualism första gången i en ledare av Katrine Kielos. Om staten (samhället) är stark så slipper individen vara beroende av andra. Ex: Om staten tillhandahåller studiemedel, så slipper jag läsa det enda som mina föräldrar kan tänka sig att sponsra. Eller: När jag på gamla dar behöver hjälp, så slipper jag som individ bli beroende av mina släktingar. Jag slipper som småbarnsförälder vara beroende av ”bussiga” släktingar för att kunna arbeta, om samhället tillhandahåller bra barntillsyn, och så vidare.

  DET är vad socialdemokratin ska återföra som en naturlig norm i samhället, om jag får råda.

  Dessutom är det en fördel om vi har solidariska, gemensamma system, med tanke på de utmaningar vi står inför vad gäller miljön. Den frågan kräver mer än plånbokslösningar!

  Comment by anita — 2011 12 04 17:37 #

 2. En mycket bra skriven artikel.
  Själv förstår jag inte varför sossarna t.ex. inte skarpt kritiserar alliansens för vissa grupper oerhört generösa ROT-avdrag. Det är nämligen enligt min åsikt djupt omoraliskt.
  En villaägare kan bygga ut eller helrenovera sitt hus medan samfälligheter (radhusägare) bostadsrätts-föreningar och hyregäster inte är berättigade till ROT. Anledningen till detta är att de sistnämnda grupperna inte skattefuskar genom att köpa svarta tjänster. Enligt förre moderate riksdagsmannen Bertil Kjellberg (ledamot av finansutskottet) är det permanenta ROT-avdragets uppgift är att bekämpa svartjobben och det skulle bli för dyrt att även subventionera de hederliga grupperna.
  De kan tilläggas att tidigare sosseledda ROT-avdrag gällde alla. men rabatten var 30% och begränsades till 10.000 kr för ett helt hushåll.
  Det finns säkert bostadsrättsföreningar i landet där varje bostadsrättsägare gått miste om mer än 100.000 kr med nuvarande system.
  Är inte detta djupt omoraliskt?

  Comment by Kjell Ryder — 2011 12 04 21:13 #

 3. Måtte Håkan Juholt orka stå emot mediadrevet. Vill passa på att skicka in några ord från Bengt Göransson.

  I ett samhälle där en benlös inte får permobil därför att han inte kan styrka att hans handikapp är bestående, där flyktingars vård upphandlas av ett företag utan erfarenhet därför att Röda Korset (har sin bakgrund i Krimkriget i mitten av 1800-talet) kostar mera och där överklassen visar sin skolsyn på Lundsberg är det svårt att ta dem på allvar som menar att socialdemokratins problem är att den inte anpassar sig till moderata värderingar. Ett parti kan aldrig vinna val genom att anpassa sig, det måste föra fram grundläggande värderingar och tillochmed vara berett att förlora ett val därför att väljarna tycker annorlunda. Man säljer inte sin själ! Bengt Göransson

  Comment by Britta Sethson — 2011 12 04 21:52 #

 4. Jag vet inte Enn, om du följer med vad som sker på facebook, twitter m m …jag gör det i alla fall. Det har slagit mig är att många av vårt partis företrädare ofta undviker (eller visar föga intresse) att gå in i ett meningsutbyte om de teman som f n upptar så många…man får intryck att man inväntar signaler uppifrån om vad som är lämpligt att säga. I det läge som partiet befinner sig lägger man locket på….kanske i rädsla för att hamna på den förlorade sidan i en intern diskussion?..den här avvaktande hållningen ger inte bra intryck´på den som försöker följa den politiska debatten. Medier har förklarliga kommersiella intressen att plocka fram krigsrubrikerna så fort (s)-förteträdare intar olika ståndpunkter, men det tror jag delvis är ett arv från den tid då (s) var ett statsbärande parti…sitter man i regeringställning blir interna åsiktsskillnad betydelsefulla, eftersom det omedelbart kan leda till att regeringspolitiken ändras… (tänk exempelvis på ”rosornas krig”, där LO drev en annan linje än finansdepartementet i centrala frågor) Men i dagens läge borde partiet kunna göra det till en tillgång att det i partileden finns olika röster och olika förslag till lösningar av viktiga samhällsproblem…Jag vill i fall inte vara medlem i ett monolitiskt parti, där den levande debatten tonas ner…

  Comment by Anders Thunberg — 2011 12 04 22:22 #

 5. ”Ett parti kan aldrig vinna val genom att anpassa sig, det måste föra fram grundläggande värderingar och tillochmed vara berett att förlora ett val därför att väljarna tycker annorlunda. Man säljer inte sin själ! Bengt Göransson”

  Otroligt viktiga ord! Här tror jag att det är viktigt att företrädare för (S) inte lockas in i fällan som hela tiden gillras av journalister. De ställer hela tiden frågor som är omöjliga att ge ett rakt svar på. När den utfrågade inte svarar spikrakt tolkas det som att han/hon slingrar sig. OM den utfrågade i stället blir ivrig och försöker gå journalisten till mötes heter det att han/hon/Juholt inte har täckning för sina påståenden.
  I kvällens Agenda fick vi ett skolexempel på detta. Reportern tuggar om sin fråga om skattehöjningar eller inte, trots att Juholt ger det enda svar han kan ge i nuläget, nämligen att man nu ska arbeta med detaljerna. Reportern pressar och pressar, och jag FÖRSTÅR att det kan vara frestande att ge ett svar, som ska få tyst på henne. Jag tycker Juholt lyckades MYCKET BRA i utfrågningen. Värderingar ändrar man inte på för att behaga den ängsliga medelklassen i storstäderna!

  Comment by anita — 2011 12 04 23:23 #

 6. Tack Enn för din kommentar till Annika Ström Melins märkliga inlägg. En läsning av Socialdemokraternas partiprogram vore nog en nyttig övning för fler skribenter som anser sig veta hur socialdemokratisk politik och strategi ska se ut. Det är, som du skriver, en ”sedvanligt hycklande omtanke”…

  Comment by Lena Sommestad — 2011 12 04 23:28 #

 7. Till Anders Thunberg:
  Du är väl själv något av en Svensk Tiger?
  Rapporterande Eko fantom och sällan eller aldrig kommenterande bakgrund.
  Hör av dig Anders, så jag kan erbjudas tillfälle att omskola dig.

  Comment by Ture Sjölander — 2011 12 05 3:18 #

 8. […] skrivet från förtroenderådet: Klokt från Löntagarbloggen och Enn Kokk. Mer i  SvD blogg, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands folkblad, Östran,  Martin Moberg, […]

  Pingback by Obetalt arbete i hem och familj är också en del av samhällsekonomin | Lena Sommestad — 2011 12 05 8:58 #

 9. Ja hyckleri är väl det minsta man kan säga om borgerlighetens spelade omsorg om socialdemokratin. Gång på gång framhåller ledarskribenterna partiets behov av att få röster från medelklassen. Uttalanden baserade på en nyliberal värdegrund. Men Socialdemokraterna är en vänsterrörelse och mår bäst av att så förbli. Så nu får det vara slut på krypskyttet från sådana som tror att lösningen på SAP:s problem ligger i att förflytta sig högerut. Något som skulle leda till en utslätad del av borgerligheten. Håkan Juholt har trots alla försök att krossa honom, visat ett kurage och inre styrka som få kan matcha. Något som lovar gott för framtiden, trots att press och media gör sitt yttersta för att förvandla försöken till politisk seriös debatt till en såpa. Förtroenderådets Nystart, lovar gott inför ett framtida partiprogram, på partikongressen 2013.

  Comment by Sven-Eric Forsén — 2011 12 05 17:02 #

 10. Till Anders Thunberg: Även på S-bloggar har en del som har sin sida där stängt av kommentarsfunktionen, men det kan ju bero på annat än att man inte vill tvingas ta ställning, till exempel att man inte tycker sig ha tid att svara på allt som kommer in, ofta också från människor som inte håller sig till ämnet eller sådana som bara kommer med grova tillmälen.

  Men läs Anna Ardins bloggpost i det här ämnet. Hon har fått in myriader av kommentarer med olika tendens och har bemödat sig om att svara på allihop.

  Comment by Enn Kokk — 2011 12 05 18:51 #

 11. […] När ska folket medtas i de politiska besluten?, Homo Politicus – Deutschland über alles, Enn Kokk – Samman(S)vetsat gäng på väg åt vänster, SVD blogg – Politik Direkt – Per Nuder tillbaka i politiken, Flute-tankar – […]

  Pingback by EU – Slarvländerna vill straffa Slarvländerna « Nemokrati — 2011 12 05 22:04 #

 12. Det fördes hatkampanj även mot Palme, om någon minns. Det ingår i spelet. Det är bara helt menlösa socialdemokrater som klarar sig från sådant.

  Men vad vill ni? Sätt igång och organisera, så spelar det ingen roll vad DN och SvD tycker!

  Comment by Jan Wiklund — 2011 12 06 16:12 #

 13. Ja jan. Du har helt rätt

  Vi behöver inte en menlös partiledare. Vi behöver en sån som Håkan J som kan slå näven i bordet och utmana Reinfeldt i debatten.

  Comment by britta sethson — 2011 12 06 17:49 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^