Väljarstödet rasar för M och går stadigt uppåt för S

30 september 2011 13:03 | Politik | 18 kommentarer

Den väljarundersökning från Synovate, som Dagens Nyheter i dag (30 september 2011) presenterar, är i flera avseende närmast sensationell. Moderaterna rasar med 5,2 procent och får nu 31,7 procent. Särskilt lovande med sikte på framtida valresultat är det faktum att Moderaternas stöd bland unga (åldersgruppen 18-29 år) på en månad har sjunkit från 34,4 procent till 17,3 procent. I klar ledning bland partierna är Socialdemokraterna med 34,1 procent – partiet ökar med 1,3 procent, vilket i sig inte är någon väldig framgång, men S har långsiktigt en stigande kurva.

Samtidigt har Miljöpartiets flirt med den borgerliga regeringen inte gett någon utdelning. Partiet får i den här mätningen 8,3 procent (- 0,1). Däremot segar sig Vänsterpartiet, där Jonas Sjöstedt allt mer framstår som trolig partiledare, över spärren och får nu 4,9 procent (+ 1,2).

Sammantaget får de röd-gröna 47,3 procent mot 46,4 procent för alliansen.

Problemet med alliansens sammanlagda siffra är dock att Kristdemokraterna, även om de får en liten ökning (+ 0,5) åter igen, nu med 3,8 procent, landar under spärren. KDs egna problem ser ut att snarare öka än minska: Göran Hägglund försöker klamra sig fast på partiledarposten, men allt fler partidistrikt vände honom ryggen. Och Maria Larsson, tidigare nämnd som tänkbar partiledare, har samtidigt gjort bort sig något så katastrofalt – hennes kovändning i frågan om ersättning till fosterhemsplacerade kommer inte att rädda henne och hennes parti; alla vet ju att det var oppositionens, främst socialdemokratins, hårda press som fick henne och regeringena att byta fot.

För KD innebär inte heller de övriga två forna mittenpartierna någon säker rekryteringskälla. Folkpartiet har nu länge under Jan Björklunds ledning befunnit sig på en mer nyliberal kurs än Moderaterna, och hos Centern förstärks, med Annie Lööf som ny ordförande, samma tendens. De här båda partierna slåss numera i betydande utsträckning om samma väljare, så när Centern går upp med + 1,6 till 5,4 procent, går Folkpartiet ner med – 2,0 till 5,5 procent.

Sverigedemokraterna har återhämtat sig något efter Utøya (5,1 procent, + 2,2), men det återstår att se hur den senaste turbulensen kring William Petzäll påverkar partiets attraktionskraft.

En mycket intressant sak med den här undersökningen, alltså publicerad i DN, är att tidningens ledarredaktion har valt att inte kommentera den.

Men där på de opinionsbildande sidorna i tidningen finns ändå två stora artiklar, vars publicering nog har att göra med resultatet, åtminstone socialdemokratins framgång.

Dels skriver ledarskribenten Gunnar Jonsson om Socialdemokraternas ännu inte offentliggjorda budgetmotion, detta främst med syftet att svärta ner partiledaren Håkan Juholt. I fallet budgetalternativet väntar jag för egen del med att utfärda något slutgiltigt omdöme, men om det som hittills har publicerats om hanteringen av budgetmotionen är någorlunda korrekt, finns det faktiskt anledning att vara bekymrad.

Dels får en ledande företrädare för den partihöger vars makt den senaste partikongressen avsevärt reducerade, Jan Nygren, en helsida på DN.debatt, där han åter igen pläderar för bland annat privata alternativ. ”Medelklassen får inte bara vara objekt för höjda skatter”, lyder rubriken. Nej, men den får väl något för skattepengarna också. Till exempel det Nygren skriver om: äldrevård, sociala trygghetssystem och många olika slag av samhällsservice.

18 kommentarer

 1. http://viktor.tullgren.net/2011/09/30/moderaterna-har-inte-tappat-synovate-hade-fel-i-augusti/

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 09 30 13:17 #

 2. För egen del har jag inte kommenterat någon svensk augustimätning, detta för att jag anser att opinionsmätningar gjorda under semestermånaderna ofta tenderar att bli skakiga. Jag är inte en ren amatör på det här området, och jag tänker då inte främst på mina sociologistudier med egen opinionsmätningspraktik. På den tiden då jag arbetade på Socialdemokratiska partistyrelsen, satt jag under lång tid i partiets egen gallupgrupp. Även om andra undersökningar skulle visa mindre häftiga förändringar för Moderaterna, är det högst osannolikt att ett rent slumpfel skulle vara förklaringen till deras stora ras.

  Comment by Enn Kokk — 2011 09 30 13:56 #

 3. Du nämner alla partier utom SD, som ökade mest..+2,2…typiskt för en sosse..SD existerar inte, trots att ni är beroende av dem om ni ska få nåt gjort i Riksdagen..

  Comment by anders s — 2011 09 30 15:15 #

 4. Ber om ursäkt!…du nämner visst SD…jag kollade igenom för slarvigt!

  Comment by anders s — 2011 09 30 15:18 #

 5. M har inte rasat, de har aldrig haft 36,9 % .
  Det var just augustimätningen som visade fel och gav dem på tok för höga mätvärden …

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 09 30 18:00 #

 6. Hej Enn!
  Det ryktas om att den socialdemokratiska partiledningen inte har några planer på att höja a-kassan i sin skuggbudget. Stämmer uppgiften riskerar partiledningen en stor svekdebatt. A-kassan har inte höjt sedan 1/7-2002. Hur många dagar är det? Vad säger LO ledningen?

  Comment by Rustan Rydman — 2011 09 30 19:21 #

 7. […] til Norge, og en forandret arbeidsrett. Det er en kapitulasjon innfor høyresiden. Ifølge Enn Kokk, som er sosialdemokratisk politiker i Sverige, så er høyresiden i det svenske sosialdemokratiet […]

  Pingback by Hvem er sosialdemokratiet til for? « johanrsjoberg — 2011 09 30 20:24 #

 8. Till Jonny Disenfeldt: Augustimätningar är osäkra. Men vilket av opinionsinstituten som kom närmast sanningen får vi aldrig veta, eftersom vi inte har haft något allmänt val tätt inpå att jämföra med. Hur som helst måste man jämföra den aktuella Synovate-mätningen med den eller de tidigare i samma serie, inte med mätningar gjorda av andra institut, eftersom ju mätmetoder, mätperioder, antal tillfrågade, bortfall och så vidare inte är desamma i olika mätningar. Och oavsett vad som exakt har hänt med moderaternas siffror mellan de två mätningarna, är det ju nu så, att S har tagit ledningen.

  Comment by Enn Kokk — 2011 09 30 23:45 #

 9. Påpekande i detta fall kan vi med god sannolikhet säga att synovates augustimätning var fel. Förklaringen är att övriga undersökningar låg moderaterna på ett medel av 31,1 med en standardavvikelse av 0,6 en mätning som då ger 36,9 är allt annat än trolig.

  Givetvis kan mätningar jämföras med varandra eftersom de alla försöker mäta samma underliggande variabel. Jämförelse mellan dem är därmed ett utmärkt sätt att se vilken som ligger närmast.

  Comment by Viktor Tullgren — 2011 10 01 0:47 #

 10. Jag ser att Enn Kokk trots sin breda erfarenhet av opinionsundersökningar väljer att stå fast vid hur han baserar sin analys på just en väldigt avvikande augustimätning. En mätning under en månad som han själv dömt ut som skakig (och i det här fallet skakade det rejält i ett instituts mätning, nämligen Synovate’s).

  Jag har sällan samma åsikt som Viktor Tullgren men i detta har Viktor gjort en helt korrekt analys och dömt ut resonemanget och analysen.

  Det mest märkliga och anmärkningsvärda är att Synovate själva inte ser felen i sina mätningar och att massmedia inte kritiskt granskat siffrorna.

  Jag har inget förtroende för Synovate efter detta.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 10 01 10:50 #

 11. Jag har inte tvärsäkert hävdat att Moderaternas augustisiffra var korrekt – hur partiet exakt låg till kan ingen veta – men jag hävdar envist att man inte bör mixa olika gallupmätningar, med olika metoder och bortfall och tidsperioder, med varann. I det här avseendet syndar media friskt.

  Comment by Enn Kokk — 2011 10 01 12:43 #

 12. Guldet blev till sand … eller hävdar du fortfarande envist riktigheten i din rubrik ?

  Hur t.ex moderaterna låg till i augusti, tja, förmodligen mer som de andra instituten visade.

  Att media och dess expertis inom området verkar minst sagt bortvillade är helt klart och värst av alla Synovate själva.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 10 01 13:12 #

 13. Till Jonny Disenfeldt: Ingen vet faktiskt med tvärsäkerhet var Moderaternas opinionssiffra exakt låg i augusti, eller rättare sagt när Synovates mätning gjordes, och även om deras siffra – som en hypotes – kan ha varit något lägre, har jag för min del mycket stort förtroende för den ansvarige på Synovate, Nicklas Källebring, som är ett veritabelt proffs.

  Comment by Enn Kokk — 2011 10 01 13:32 #

 14. Ja, det verkar som om det bara är Nicklas Källebring och du Enn som är de veritabla proffsen i detta (men det är ju bara en ren hypotes från min sida).

  Ni går tvärs emot alla andra instituts mätningar baserade på en (1) märklig mätning av Synovate i augusti.

  Det är inte lätt att ha rätt, ännu svårare att ha fel.

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 10 01 14:09 #

 15. Till Jonny Disenfeldt: Så tvärsäker som du har jag aldrig varit om något.

  Comment by Enn Kokk — 2011 10 01 14:39 #

 16. Delar inte riktigt synen på det epitet som du tillskriver Jan Nygren.
  Som jag kan förstå handlar artikeln om socialdemokratin inför verkligheten – som är idag. Dessutom höjer Jan ett varningens finger om andra än (s) formulerar politiken ur ett s k privatiseringsperspektiv…;

  ————————————–
  ”• Socialdemokratin måste ägna mycket tid åt att diskutera villkoren för de välfärdskapande krafterna och globaliseringens effekter. Det är framför allt exportindustrins villkor, forsknings- och innovationsfrågorna, nyföretagandet och utbildningsfrågorna som måste lyftas fram. Valrörelsen var en enda lång frånvaro av dessa frågor. Där var (S) förvisso inte ensam syndare. Ytterst få av partiernas företrädare orkade beröra dessa viktiga frågor. Och det har inte blivit så mycket bättre under året som gått. Här finns ett fält i träda, vilket betyder stora möjligheter för ett modernt socialdemokratiskt parti.

  • Om vi vill fortsätta att utveckla sjukvård, äldrevård och vårt sociala trygghetssystem kommer inga skattehöjningar i världen att räcka till. Inte med de krav som medborgarna i dag ställer på utvecklingen av dessa områden. Det är inte ett effektivitets- eller upphandlingsproblem. Det är ett långsiktigt finansieringsproblem, med demografiska utgångspunkter – de som arbetar blir färre och de äldre blir fler. Detta förhållande kräver mer kapital och resurser än vad skattebasen på sikt kommer att orka med.

  Socialdemokratin måste sålunda fortsätta säga ja till konkurrensutsättning och utförsäljning av viss offentlig serviceproduktion. Privat kapital måste fortsatt in i delar av den offentliga servicen, om den inte långsamt ska förtvina. Vem som driver verksamheterna är i stort sett ointressant, förutsatt att kvalitetskraven är höga och att vi har ett socialt trygghets- och försäkringssystem som står på medborgarnas sida. Det är hur ett sådant system ska utformas som socialdemokraterna måste ägna tid och kraft åt. Om inte, rullar sannolikt privatiseringen vidare med andra värderingar som grund än de (S) står för.

  • Socialförsäkringssystemen måste reformeras. Socialdemokraterna måste fortsätta att kritisera de orimligheter som alliansregeringen infört i sjukförsäkringssystemet. A-kassan måste få bli den omställningsförsäkring som den var avsedd att vara och också var i dess begynnelse. Las måste ses över, inte för att minska tryggheten, utan för att öka den. Arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde när lagen om anställningsskydd tillkom. I dag är exempelvis projektanställning en vanlig anställningsform som inte omfattas av Las-reglerna. Regelverket ska bidra till att fortsatt underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och samtidigt garantera ökad trygghet för den enskilde i förhållande till i dag om man blir av med sitt arbete. Det danska systemet är värt att inspireras av.

  • En annan, kanske mer symbolisk fråga, är rut-avdraget. Något som socialdemokratin rimligen borde sagt ja till för länge sedan. Ett skäl är att det minskar svartjobben och skapar nya arbetstillfällen. Men det är inte tillräckligt som avgörande motiv, även om det är en viktig bonuseffekt. Nej, rut-avdraget är bra därför att det ökar möjligheten till karriär för många kvinnor som annars skulle blivit låsta i hemmet. Många socialdemokrater har obegripligt nog lättare att acceptera förmånsbilar, fria mobiltelefoner och rot-avdrag som riktar sig till typiskt manliga beteenden, än ett avdrag som stöttar kvinnors möjlighet till karriär. Märkligt”….

  Comment by Bo Sundbäck — 2011 10 01 14:47 #

 17. Nja Enn, det är inte jag som ur ett märkligt mätresultat av ett institut under augusti månad vilket avvek mycket kraftigt statistiskt sett gentemot andra instituts mätningar dragit slutsatser och basunerat ut dessa.

  Men du får gärna ändra dig om du inte är så säker längre …

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 10 01 16:18 #

 18. Mätt är mätt och skall aldrig mer komma tillbaka.

  Comment by Anders Thunberg — 2011 10 03 15:55 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^