Naturliga monopol för grundläggande och alla medborgare omfattande samhällsservice

12 maj 2008 12:43 | Politik | 18 kommentarer

Jag sitter med ansiktet vänt mot gatan, när jag sitter vid datorn.

I år har jag efter sommarutflyttningen till Öregrund kunnat iaktta något som till att börja med gjorde mig förbryllad. Vissa dagar kom det post två gånger. Dels med det vanliga kvinnliga postbudet, som kommer per cykel. Dels med en gul postbil, som har svängt upp framför vår brevlåda. Hade Posten plötsligt fördubblat sin service? Men vari låg då det rationella i att cykelbudet fraktade hem större delen av vår post och att vi dessutom per bil fick hem till exempel ett par tidskrifter som vi inte har prenumererat på?

Det visade sig, att det kvinnliga postbudet representerar gamla vanliga svenska Posten. Bilen kommer från Citymail, ett företag som ägs av Postens norska motsvarighet. (Och för att göra en näraliggande utvikning: svenska Posten och den danska tänker slå ihop sina verksamheter.)

För min del kan jag inte se några som helst poänger med det som sker på det här området. När pappersposten minskar i omfång, hur kan det då finnas någon rationalitet – ekonomisk, miljömässig – i att driva konkurrerande postdistributionsföretag?

Konkurrensen och vinstmaximeringstänkandet har dessutom den onda effekten, att varje postföretag försöker kapa kostnader och bli av med inte tillräckligt lönsamma verksamheter. Alltså blir det långt till brevlådorna ute på landsbygden. Alltså försöker man tvinga på människor som bor i flerbostadshus brevlådor nere på bottenvåningen. Kassaservice, länge en bärande del av Postens verksamhet, är snart ett minne blott.

Det som är eller åtminstone har varit Postens uppgifter borde ses som en grundläggande samhällsservice, bekvämt tillgänglig för samtliga invånare i hela landet. Människor måste få hem posten dit där de bor i det här landet med sin ofta glesa bebyggelse. Man ska inte behöva gå i trappor eller ta hissen för att komma åt dagens post (dessutom i en postlåda som kommer att svämma över om man är borta i några dagar). Det ska fortfarande gå att manuellt utföra grundläggande kassatjänster på hyggligt nära håll.

Allt det här talar för att postverksamheten bör organiseras som ett nationellt, av staten ägt och drivet monopol.

Enligt min mening var det också ett fatalt misstag att avveckla huvuddelen av det nät av postkontor, som tidigare täckte landet. De behövs för sina grundläggande uppgifter, hantering av postpaket, försäljning av frimärken och emballage samt, alltså, kassaservice. På den senare punkten är jag inte främmande för att införa en tvingande lagstiftning, som innebär att samtliga banker obligatoriskt ska vara anslutna till Postens kassaservice. Plusgirot borde samtidigt återsocialiseras och på nytt bli Postgirot.

En del av de postala tjänsterna har nu lagts ut på tobaksaffärer, mackar med flera, vilka har posttjänsterna som en sidoverksamhet. Om Postens ägare staten hade varit tillräckligt smart, hade man förstås gjort tvärt om mot vad man gjorde: Postens kontorsnät kunde ha gjorts mer lönsamt genom att man tillförde andra, lönsamma verksamheter (fler än försäljning av vykort, som förekom).

Postkontoren kunde (som nu många av de tobaksaffärer, som utför postala tjänster) ha gjorts till ombud för Svenska spel. Och varför skulle inte postkontoren kunna börja sälja tidningar, tidskrifter, pocketböcker, läsk och godis, bli ett slags landsomfattande kedja à la Pressbyrån (som numera förresten ägs av ett norskt företag)? Man kunde också använda postkontoren för elektronisk försäljning av biljetter till teater- och musikevenemang. Man kunde på orter där det saknas Systembolag och Apotek fungera som utlämningsställe. Ytterligare en naturlig uppgift för Posten borde bli att erbjuda kopieringstjänster, kanske rent av framställning av enklare offsettrycksaker.

Men då skulle ju Posten komma att konkurrera med (ibland konkurrera ut) privata småföretag.

Det skiter jag i.

Samhällsservicen skulle bli så mycket bättre på det här sättet.

18 kommentarer

 1. Tja, det du säger är helt rimligt, men det förutsätter att man släpper idén om att allt som är privat är bra, även om det fungerar dåligt. Det är för mycket begärt av de borgerliga, givet, det hör till deras ideologi.

  Men man skulle kunna vänta sig mer från S i dessa frågor.

  Comment by Fredrich Legnemark — 2008 05 12 13:48 #

 2. Till Fredrich Legnemark: Jag bildar ofta opinion också med adress till mitt eget parti. Det här är ett exempel.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 12 14:48 #

 3. Heja Enn. Det här gillar jag som skrivit till bl a Paggan om det idiotiska i att avskaffa de förträffliga postkontoren. Dess personal kunde sin regelbok i motsats till de stackare som idag ska sköta postservicen. Kört hårt./arne

  Comment by arne engkvist — 2008 05 12 18:42 #

 4. Enn: Jovisst, och det glädjer mig att idéerna fortfarande finns inom rörelsen, vad som gör mig dyster är att de inte verkar i ”toppen”. Vad som finns där är för mig ganska osammanhängande och obegripligt, som hela det där småföretagarvurmandet.

  Men jag ska inte ge mig in i att kritisera s-politik, jag är inte medlem.

  Underhållande factoid i sammanhanget; USA, kapitalsmens demo-exemplar, har faktiskt lyckats behålla en sammanhängande, vettig posttjänst i offentlig regi, vilket gör det ännu underligare att vi har en helt fragmenterad posttjänst där olika funktioner utförs i olika instanser och en del är utlagt på privata utförare.

  Comment by Fredrich Legnemark — 2008 05 13 0:11 #

 5. Enn, du argumenterar som en riktig senterpartist vad gäller behovet av rikstäckande postservice.. det säger jag i positiv mening.. men jag tänker naturligtvis på det norska senterpartiet, inte tokmarknadsliberala svenska systerpartiet..

  för övrigt kunde du lägga till att det f n förs förhandlingar med NORDEA, den en gång statliga banken, att som entreprenör (mot betalning) ta över svensk kassaservice…NORDEA har tidigare med god lönsamhet tagit över det gamla statliga postgirot…

  Comment by Anders Thunberg — 2008 05 15 0:26 #

 6. Till Anders Thunberg: Tyvärr tänker Nordea bara ta över ett urval av de allra största kontoren. Småorter, till exempel mitt lilla Öregrund, blir av med sitt kassaservicekontor.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 15 7:17 #

 7. Kan bara hålla med Enn. Det var sannerligen en bedrövlig känsla att se alla avdankade postkontorsbyggnader och att småbutiker och mackar har tagit över tjänsten. Känns konstigt. Här i USA byggs större och bättre postkontor, åtminstone i mitt område, även om det finns alternativa bolag som förmedlar post, United Postal Service, Federal Express, etc. Öppettiderna har förbättrats också. Antar att de legendariska postbussarna med sina fina posthornsinsignia har tjänat ut sin roll också. Postbussarna verkade ju också som transportmedel till glesbygderna. Antar att man är reaktionär nu…

  Comment by A-K Roth — 2008 05 15 13:07 #

 8. Nej, A-K Roth, du är inte reaktionär i den här frågan.

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 05 15 17:06 #

 9. Till A-K Roth: Nej, det finns inget reaktionärt i att kräva grundläggande service även för människor som inte bor i stora städer.

  Problemet just nu i Sverige är på den här punkten att utvecklingen går i en ond cirkel. Postservice överlämnas till exempel till bensinmackar – men de stora bensinbolagen genomför just nu en hård rationalisering, som innebär att mackar och bensinpumpar i glesbygd dras in. Det betyder att människor, som – i motsats till stadsborna – verkligen är beroende av bil får orimliga vägar till närmaste bensinmack och därmed drabbas hårt av de ökande bensinkostnaderna.

  Mack- och pumpdöden får i sin tur konsekvenser även för handeln i glesbygd: Många har kombinerat tankning med att handla i den intilliggande lokala affären, men när macken eller pumpen försvinner, bidrar detta förstås till att slå ut ännu fler affärer i glesbygden.

  Som Anders Thunberg har påpekat, har norska Senterpartiet på den här punkten mycket mer välgrundade åsikter än sin svenska och i dag mer nyliberala namne, Centerpartiet, förr en förkämpe för landsbygden.

  Men i sanningens namn måste jag tillstå att mitt eget parti inte heller har gjort vad det borde i de här frågorna.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 16 10:12 #

 10. Bra inlägg! Nedmonteringen av statlig verksamhet på många områden är problematisk och den blir främst problematisk på landsbygden, eftersom det i stan alltid kommer vara lönsamt med många tjänster. Om man konkurrensutsätter etablerar sig konkurrenterna endast där det är lönsamt, vilket gör att den statliga verksamheten riskerar att förlora marknad där det lönar sig, men är ”tvingad” att erbjuda service där det inte lönar sig. Verksamheten blir alltså dyrare och de flesta får sämre service. Jag är rädd att detta kommer hända när man konkurrensutsätter Apoteket t.ex.

  Ett annat problem är förstås vad som händer med servicen när lanthandeln eller macken som tagit över allt ansvar lägger ner…

  Sen kan jag bara tillägga att det inte känns som om sossarna, åtminstone ledningen, inte verkar ha sina idéer förankrade i så mycket numera..

  Comment by Niklas — 2008 05 16 13:24 #

 11. Till Enn Kokk: Den andra sidan av ”den fria konkurensen” på landsbygden är den närmast självklara fria etableringsrätten av stormarknader i de större städernas periferi. Det utarmar både specialhandel och affärer och service i stadskärnorna, nära där folk bor och där det inte krävs långa energikrävande resor för att göra de dagliga inköpen.Och där de svaga konsumenterna missgynnas. Också här kan norrmännen, det kan sägas så här på tröskeln till grundlagsdagen 17 maj, tjäna som föredömen för oss. I Norge är myndigheterna ytterst restriktiva, när det gäller att bevilja plantillstånd för stormaknadsetabeleringar. Här har man stöd av en lagstiftning som har en politisk förankring långt in i delar av borgerligheten. Det alltså medan (s) i Sverige på det här området helt verkar ha kapitulerat inför de s k marknadskrafterna. Förklara det, den som kan. Vilka är det som är framåtblickande, norrmännen eller vi?

  Comment by Anders Thunberg — 2008 05 16 19:12 #

 12. Till Anders Thunberg: Inte här i Uppsala dock. Uppsala arbetarekommun har – vilket jag har skrivit om – gått emot etableringen av ytterligare en stormarknad i Fullerö strax utanför Uppsala.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 16 21:33 #

 13. Det är fint att det i Uppsala finns en lokal (s)-opinion mot fri etablering av stormarknader. Men saknas det – som i Sverige – en stark nationell lagstiftning går lokala beslut att undanröjas i högre instanser. Det är det som man har förstått i Norge.

  Comment by Anders Thunberg — 2008 05 16 22:00 #

 14. Stormarknader är ett otyg!Må Wal-Mart och liknande dö självdöden.

  Men Anders: ”…I Norge är myndigheterna ytterst restriktiva, när det gäller att bevilja plantillstånd för stormaknadsetabeleringar…”

  Vad har de för val? Vart man ser finns ju bara fjordar och glaciärer. Det finns väl inte plats? Redan på vikingatiden fick yngre bröder åka till Island då det var slut på åkermark runt fjordarna? (Obs, skojar)

  Comment by A-K Roth — 2008 05 17 12:40 #

 15. Broder Enn. Antar att du och Birgitta har posten eftersänd när ni vistas i Öregrund? Anita och jag har vår eftersänd när vi vistas på Hedvigsberg i Bettna. Det är bara det att med postens nuvarande organisation fungerar det inte. Åtminstone inte sedan vi flyttat till Västra Frölunda. På sju år har det fungerat ett – resterande sex har vi fått bråka, reklamera och stå i för att få hit posten.
  Hoppas Uppsalakontoret sköter det bättre. Hej svejs/arne

  Comment by arne engkvist — 2008 05 17 14:04 #

 16. Norge är ett i alla avseenden fantastiskt land, särskilt idag. Men när vi vistades där för ca tio år sedan, var det omöjligt att köpa en flaska vin i fjordtrakterna. Man behövde ta ett antal färjor för att komma till försäljningsstället, vilket innebar att det vinet blev dyrt. Öl såldes dock överallt.

  Comment by Ann Christin Sandlund — 2008 05 17 14:45 #

 17. Till Arne Engkvist: Just eftersändningen fungerar här i Öregrund. Brevlådan var smockfull, när vi nyss återvände efter några dagar inne i Uppsala.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 17 22:16 #

 18. Till Ann Christin Sandlund: Det må vara hur det vill i Norge – systembolag har vi här i Öregrund.

  Comment by Enn Kokk — 2008 05 17 22:18 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^