Om palmemordet inget nytt

14 april 2011 10:17 | Politik | 1 kommentar

Kerstin Vinterheds bok om Olof Palme heter ”Mordet. Om öppna och dolda motsättningar bakom Palmemordet” (Hjalmarson & Högberg, 2011). Trots titeln och trots att det är fråga om en ganska tunn bok finns det partier i den som inte har något riktigt påtagligt samband med det titeln utlovar.

Till exempel kapitlet ”Kritiken från vänster”, som behandlar sådant som IB-affären, gruvstrejken, sjukhusspionen och Geijer-affären, har naturligtvis med fenomenet Olof Palme att göra, men ingen har väl på allvar hävdat att Palme skulle ha mördats av någon från yttervänstern.

I slutkapitlet tecknar Vinterhed, utifrån en del av Palmes i bokform publicerade tal och artiklar, en poltisk bild av honom och verkar mena att mordet hittills har skymt denna bild. Det här är nu inte riktigt sant. Under senare år har vi till exempel kunnat läsa Kjell Östbergs mycket breda och väldokumenterade palmebiografi i två band och nu senast Henrik Berggrens mastodontbiografi. Nyss kom också Göran Greiders bok om Palme, i format ungefär lika liten som Vinterheds men skriven med en helt annan hetta och med en mycket klarare avsikt – Vinterhed liknar Greider också i angreppssättet, det vill säga i att främst bygga på vad andra har publierat, men också detta tillägnade stoff är bättre integrerat i Greiders bok.

Stora delar av Vinterheds bok handlar till slut ändå om tänkbara motiv till mordet på Olof Palme, bland dem främst palmehatet i stora delar av den svenska borgerligheten. Också detta hat är ju tidigare väl belagt, men här har Vinterheds framställning ändå ett logiskt samband med boktiteln.

Mest utrymme ägnar hon, inom den ramen, åt den av Lisbet Palme utpekade, likväl frikände Christer Pettersson. I det här stycket är boken snårigt detaljrik, men snårigheten har nog sin främsta förklaring i att Pettersson och de kretsar av knarkare och kriminella han rörde sig i inte utmärkte sig främst av ordning och rationalitet.

Någon annan, troligare, mördare än Pettersson utpekar heller inte Vinterhed, fastän hon prövar alla de ”palmespår” som fanns på den tid det begav sig.

1 kommentar

  1. Visst är det märkligt att t ex Officersupproret, som omnämns i samtliga böcker om Palme, granskats ordentligt. Nog vore det ett bra ämne för en egen doktorsavhandling!

    Comment by Göran Baecklund — 2011 04 15 21:45 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^