Mahagonnysång

24 februari 2008 11:22 | Musik, Politik, Prosa & lyrik | 1 kommentar

I Folket i Bild nummer 43 1937 hittar jag något som jag gärna vill vidarebefordra till mina läsare, en översättning till svenska av Bertolt Brechts ”Mahagonnysång”, gjord av Johannes Edfelt.

Edfelt, som för övrigt senare, 1969, blev ledamot av Svenska akademien, medarbetade relativt regelbundet med egna dikter i gamla Folket i Bild. Så här skrev han själv om den aktuella översättningen:

”’Mahagonnysånger’ kallar den tyske diktaren Bert Brecht en samling schlagermelodier erinrande dikter, skrivna i anslutning till ett satiriskt skådespel, Mahagonny, vari skildras, vad Paule Ackermann, en timmerhuggare från Alaska, och hans kamrater uppleva i den stad, som givit dramat dess titel. De förlustelser, som eftersträvas, äro just inte av himmelsk natur. Pjäsens tendens är tydlig nog. Den värld som skildras behärskas helt av Mammon. Endast för dem som ha pengar, öppna sig ’paradisen’. Penningen är det absoluta värdet: den betyder i den värld som skildras långt mer än heder och ära, rättvisa och moral. När till sist Paule Ackermann, dragen inför rätta och erbjuden att köpa sig fri med mutor, avrättas, sker det av ’brist på pengar – vilket är den största förbrytelsen som tänkas kan på jorden’.”

Mahagonnysång

Av Bert Brecht

Upp till Mahagonny!
Luften är frisk och sval.
Där vankas det häst- och kvinnokött,
whisky, poker och bal.

Vackra, gröna Mahagonnymåne,
lys du oss!
Ty idag vi alla ha
under skjortan sedlar, ja
du skall skratta åt oss med din
stora dumma mun!

Upp till Mahagonny!
Hör östanvindens ton.
Där finns det utmärkt sillsallat
och ingen direktion.

Vackra, gröna Mahagonnymåne,
lys du oss!
Ty idag vi alla ha
under skjortan sedlar, ja
du skall skratta åt oss med din
stora dumma mun!

Upp till Mahagonny!
Nu kastar skeppet loss.
Där får vi bot för krämporna,
som svårt ha plågat oss.

Vackra, gröna Mahagonnymåne,
lys du oss!
Ty idag vi alla ha
under skjortan sedlar, ja
du skall skratta åt oss med din
stora dumma mun!

Tolkning till svenska av Johannes Edfelt

1 kommentar

 1. Credo för kapitalismen – enligt Brecht: I staden Mahagonny där går de goda borgarna omkring och demonstrerar:

  För fördyrande av livsmedlen/

  för allas kamp mot alla,/

  för våra städers katastrofala tillstånd,/

  för egendomen,/

  för utsugandet av andra,/

  för rättvis fördelning av den himmelska
  rikedomen,/

  för prostitutionen,/

  för tingens naturliga oordning,/

  för de rikas frihet,/

  för tapperhet mot de värnlösa,/

  för mördarnas ära/

  för smutsens storhet/

  för gemenhetens odödlighet/

  för den gyllene tidsålderns fortbestånd/

  Comment by Anders Thunberg — 2008 03 09 22:53 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^