Oskar Eklunds förlag

20 februari 2008 16:35 | Mat & dryck, Media, Politik | 8 kommentarer

Med några dagars mellanrum anländer två försändelser med bok respektive tidskrifter, båda inköpta på Tradera. Det finns en intressant tråd mellan boken och ett av tidskriftsnumren.

I Folket i Bild nummer 11 1935 finns en artikel, som nog skulle intressera min dotter Kerstin, anställd på IOGT/NTOs centrala kansli i Stockholm: Artikeln har rubriken ”IOGT-fanan vajar över Stockholm från den nya ordensborgen vid Vasagatan”. Texten inleds så här: ”Godtemplarorden har skaffat sig en ny verkligt ståtlig ordensborg vid den centrala Vasagatan i Stockholm, där den stora fastigheten mitt för centralpostkontoret, där Stockholms Dagblad förut residerade, inköpts och grundligt omändrats för ändamålet. Dit har i dagarna överflyttats Storlogens expedition och alla till rörelsen anslutna företag – Oskar Eklunds förlag, tryckeri etc. Därjämte har i fastigheten inflyttat en hel rad andra kulturella och ideella organisationer, bland annat Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Svenska Filmsamfundet, Film A.-B. Victoria, Försäkringsbolaget Motorförarna, Nykterhetsfolkets Medlemsskydd, Nya Målarskolan m. fl.”

Artikeln toppas av IOGT-fanan, som vajar över hustaken i hjärtat av Stockholm. Man får se interiörer från lokalerna: ordensexpeditionen respektive ordensskattmästarens domäner. Och så får man på bild se hur det införskaffade huset aktualiter ser ut respektive hur det är tänkt att se ut efter en omfattande om- och tillbyggnad.

Jag har tidigare stött på Oskar Eklunds förlag. Jag har inga exakta årtal för förlagets självständiga existens, men vad jag förstår, fanns det från slutet av 1800-talet fram till en bra bit in på 1950-talet; om man googlar på förlagsnamnet, hittar man utgåvor från förlaget för hela den perioden.

Framför allt är jag intresserad av vad det sen blev av förlaget. Det andra Tradera-paketet innehåller en bok, utgiven 1959: Lisa TetznersFlickan i sjuglasvagnen”. Själva förlagsangivelsen är det intressanta just i det här sammanhanget: Eklund/Tiden.

Boken är översatt av Arne Holmström, och jag har tidigare berättat om att det av socialdemokratiska partiet ägda Tidens förlag tycks ha tagit över utgivningen av både Tetzner och andra fina författare (B Traven med flera) från det lätt anarkistiskt orienterade Axel Holmströms förlag, när Axel Holmström la av.

Jag har en vag aning om att något liknande kan ha skett med arvegodset efter Oskar Eklunds förlag men har inte tillgång till källor, där jag skulle kunna verifiera eller falsifiera denna hypotes. Vet någon av er från nykterhetsörelsen – jag vet, att många av er läser min blogg – något mer om den här saken.

Oskar Eklund, född 1861, dog 1940, och hans förlag fortlevde således även efter hans död och en bra bit in på 1950-talet.

Eklund, som då var godtemplare, kom under ett besök i England 1882 i kontakt med den kristna Blåbandsrörelsen och bildade ganska snart en avläggare i sitt hemland. Han var bland annat redaktör för och utgivare av tidningarna Svenska Good Templar 1881-1887, Blå Bandet 1883-1888 och Reformatorn 1888-1906 samt 1920-1925. Utöver att driva ett eget förlag var han också 1900-1924 VD för Svenska nykterhetsförlaget.

Oskar Eklund valdes in i riksdagens andra kammare 1895 och anslöt sig då till folkpartiet, som år 1900 gick upp i liberala samlingspartiet. I denna första omgång satt han kvar i riksdagen fram till 1905. 1910 återkom han till riksdagen, nu till första kammaren och som vänstervilde; 1912 anslöt han sig emellertid åter till liberala samlingspartiet. Sen blev det första kammaren igen, för samma parti och fram till 1918.

Hur han skulle ha ställt sig till att hans förlag (eventuellt alltså) efter hans död skulle överlåtas till socialdemokraternas Tidens förlag vet jag inte. Men vad man inte får glömma bort är att det i alla de gamla folkrörelsepartierna, så väl folkpartiet, vilket på den tiden måste räknas dit, som hos socialdemokraterna och de olika yttervänsterpartierna fanns starka nykterhetsfalanger, som i sakfrågor av gemensamt intresse samarbetade med varann. I Folket i Bild, en vänstersinnad men starkt ekumeniskt folkrörelseinriktad tidning, tog sig detta i det enskilda nummer jag ovan hänvisar till (jag kunde annars hitta hur många exempel som helst) uttrycket att FiBs porträttgalleri från de svenska folkrörelserna, Ansikten, den här gången som en av fem presenterar Carl H Sjögren, förutvarande ordförande i Järnvägsmannaförbundets Hässleholms-avdelning samt, aktualiter, redaktör för Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds Månadsblad.

Så om nu Oskar Eklunds livsverk i förlagsbranschen gick till socialdemokratiska Tidens förlag, så kanske han ändå inte vände sig i sin grav.

8 kommentarer

 1. Min pappa arbetade på ordensborgen på Vasagatan fr o m 1947 och ett antal år framåt som ordensstudieledare i IOGT.

  Comment by Birgitta Dahl — 2008 02 25 16:58 #

 2. Hej!

  Jag läste ditt inlägg om Oskar Eklund m m. Det här känner du kanske redan till men jag kan ändå meddela att vi har en del av de här förlagsarkiven i Riksarkivet.

  IOGT:s förlagsrörelse påbörjade 1896 under namnet Svenska Nykterhetsförlaget. År 1900 beslutade man om en utvidgning till tryckerirörelse och inköpte 1901 Oskar Eklunds trycker (grundat 1884). Namnet Svenska Nykterhetsförlaget bibehölls dock.Oskar Eklund fungerade som VD 1901-1924.år 1923 skedde en namnändring till Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri AB. I december 1956 sammanslogs IOGT:s bokförlag, dvs Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri, med NTO:s bokförlag. Det nybildade bolaget döptes till Eklunds och Vasatryck Förlags AB. Förlagets senare öden känner jag inte till.

  I Riksarkivet finns i varierande omfattning material från de här olika förlags- och tryckeriverksamheterna. Mycket lite dock efter 1956. Detta har kommit med leveranserna från IOGT på 1970-talet av dess olika arkiv. Om du är intresserad av en sammanfattning om det som finns här sänder jag den gärna.

  Mvh

  Lars-Olof Welander

  Comment by Lars-Olof Welander — 2008 08 22 14:10 #

 3. Till Lars-Olof Welander: Tack, det var roligt att få veta ytterligare lite mera om Oskar Eklunds förlag, men det var egentligen fortsättningen jag var mest nyfiken på: Hur länge fortsatte det sammanslagna Eklunds utgivningen, när och hur länge hade förlaget en samutgivning av ungdomsböcker med Tidens förlag och tog Tiden slutligen över hela den delen av utgivningen?

  Vet någon veteran inom IOGT/NTO något om detta?

  Comment by Enn Kokk — 2008 08 22 14:47 #

 4. Nej inte en gammal veteran inom IOGT/NTO men kanske en universitetsstuderade som skriver sin uppsats om Tidens förlag.

  I festskriften Det var på Tiden till Tidens förlags 50-årsjubiliuem 1962 står på sidan 172 att ”Det är egentligen först 1956, i och med övertagandet av Oskar Eklunds ungdomsböcker, som förlaget blivit i tillfälle att erbjuda ett rikligare sortiment i denna speciella genre.”

  På så vis kommer alltså bla Tetzners böcker att få Tidens namn på ryggen.

  Hör gärna av dig. Du har min mailadress.
  Med vänliga hälsningar
  Loveina

  Comment by Loveina — 2009 03 19 16:36 #

 5. Till Loveina: Då är åtminstone mysteriet med hur Oskar Eklunds ungdomsutgivning via Eklund / Tiden blev Tidens ungdomsutgivning löst. Men var det så att Tetzners böcker kom till Tiden den vägen? I Sverige introducerades de viktigaste, böckerna om barnen i 67an, av Axel Holmströms förlag, och jag vet att vuxenböcker utgivna av detta senare förlag – ett exempel är B Travens böcker – återutgavs av Tiden. Kan Tiden ha övertagit också dessa Tetzner-böcker direkt utan Oskar Eklunds förlag som mellanstation?

  Comment by Enn Kokk — 2009 03 19 22:00 #

 6. Nej, jag blandade dessvärre ihop det lite där.

  Återkommer om/när jag hittar information om vad som blir av Axel Holmströms förlag. Det borde finnas i Svensk bokhandels föregångare när jag väl sätter mig och bläddrar. Men först ska arbetet om Tiden bli klart.

  Comment by Loveina — 2009 03 19 22:24 #

 7. Hej!
  Jag hittar inget om Oskar Eklunds mycket stora engagemang i Tempel Riddare Orden. Han var dess Stor Mästare i Stor Templet för Sverige 1903-1940 och var den som gav denna orden nytt liv! Han skrev också boken T.R.-Orden och dess historia, 1938.Sedan 1961 har orden en Eklundsmedalj som utdelas till Eklunds minne och till bröder som gjort förtjänstfulla insatser för orden. Oskar Eklunds verksamhet inom Tempelriddare Orden är omnämnd i ordens jubilemsskrifter 1962 och 1987.

  Comment by Kjell Åberg — 2016 09 09 13:33 #

 8. Till Kjell Åberg: Nu handlar ju min text primärt om Oskar Eklunds förlag och dess uppgående i Tidens förlag. Men tack för kompletterande information om Eklund.

  Comment by Enn Kokk — 2016 09 09 14:19 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^