Vänstervridning light

16 februari 2011 17:51 | Politik | 43 kommentarer

Jag har, på nätet, läst igenom den socialdemokratiska Kriskommissionens rapport ”Omstart för socialdemokratin”. Du kan själv ta del av den här.

Redan av formatet, 118 sidor, kan jag som gammal programskrivare ana, att det mer rör sig om en essäartad analys än om ett handlingsprogram. Det visar sig också stämma, även om texten här och var inrymmer riktningsangivelser, rent av förslag.

I de stora borgerliga drakarna i huvudstaden ser jag ledarsidesanalyser, som sätter vänsterstämpel på det här dokumentet, och för en gångs skull finns det skäl att instämma – dock rör det sig om en vänstervridning light.

Gott så i alla fall. Redan att partiets rörelse åt höger hejdas är bra. Att programtexten dessutom – och utöver närmast självklara krav som arbete åt alla – innehåller andra konkreta ställningstaganden, som bygger på klassisk socialdemokratisk samhällsanalys, är rent av uppfriskande att läsa, sådant som krav på statligt finansierade hyreslägenheter, särskilt åt ungdomar, stärkt arbetsrätt och höjda tak i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Annat går åtminstone åt rätt håll; vinstuttag i skolan bör begränsas i lag.

Det är alltid en början, men för min del tror jag inte att det räcker med det. Det är bra att det här dokumentet slår fast ”ökad jämlikhet” som ett mål för socialdemokratin, men det är ju långt ifrån säkert att ett annat mål i samma mening i texten, ”större frihet för var och en”, bäst uppnås i just det friskolesystem som har växt fram.

Textavsnittet om skattetrycket är befriande i så måtto att man, med goda argument, visar att man inte kan utesluta att skatteökningar kan komma att behöva göras. De ska vägas mot behov, sägs det – men vem skulle vilja genomföra dem bara på rent djävulskap? Dock balanseras det här kravet med ett önskemål om en blocköverskridande överenskommelse om skattepolitiken. Inte heller jag har förstås något emot att man försöker nå en skatteöverenskommelse med något borgerligt mittenparti (om det nu finns något sådant kvar i sinnevärlden), men går inte det, kan vi ju faktiskt försöka nå en röd-grön överenskommelse.

Jag är, bland annat i egenskap av före detta huvudsekreterare i Socialdemokraternas programkommission, väl bevandrad i mitt partis klassiska samhällsanalys och noterar därför med tillfredsställelse att en del av de klassiska sätten att analysera samhället och de grupper som bär upp det återkommer. Sålunda används begreppet klass flera gånger, och redan relativt tidigt i texten sägs det, att socialdemokratin tar sin utgångspunkt i sociala konflikter.

Klasstrukturen ser naturligtvis inte ut riktigt på samma sätt som den gjorde under industrialismens glansdagar – det inser även jag – men blotta ansatsen, att se att många av konflikterna även i dagens samhälle har sin rot i människornas uppgift och ställning i produktionslivet, känns som en välkommen återgång till det slags samhällsanalys, som en gång bidrog till att göra socialdemokratin till en ledande kraft i samhället.

Men märk väl, det räcker inte med att man som enskild, reflekterande individ ser detta. Som det står på ett ställe i rapporten: Varken marknaden eller individen kan på egen hand lösa de avgörande problem vi ställs inför.

För att lösa dem måste vi sluta oss samman och söka gemensamma lösningar.

43 kommentarer

 1. Tack Enn för att du tipsade om din blogg idag.

  ”Vänstervridning light” är förstås en bra beskrivning på Kriskommissionens rapport. Själv blev jag så glad över denna lätta vänstersväng, trots allt. Efter att ha blivit uppläxad om att vinster i skolan och annat inte ens får diskuteras, var det befriande att uppleva en annan ton. Men jag tror att inte bara jag känner en stor oro för att denna krisrapport bara är en liten ljusglimt, som lätt kan kvävas. Många tycks tänka att vi snart ska ”sätta ner foten”; tiden för tänkande är över och den politiska verkstaden ska jobba vidare enligt gammal modell. Jag hoppas att det inte blir så, och jag tror att debatten de närmaste veckorna blir viktig.

  Comment by Lena Sommestad — 2011 02 16 20:55 #

 2. Bra skrivet Enn

  jag får också en känsla av lite munväder i rapporten
  Det kan vara fel och det kan vara en slags feghet.som i så fall skulle vara det värsta.
  Under alla förhållande måste du jobba på.

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 16 21:29 #

 3. Till Lena Sommestad: Din oro kan mycket väl vara befogad. Alla vi som har arbetat i politikens centrum vet att valet av partiledning, framför allt partiledare, i realiteten betyder mer än det här dokumentet – sen må de oerfarna, de naiva och idealisterna aldrig så mycket hoppas på något annat.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 16 21:42 #

 4. Jag satt framför TV och dator och lyssnade till redovisningen. Det var så kloka synpunkter.Media som sågar rapporten har förmodligen inte haft ork och tid att läsa rapporten och lyssna till sändningarna.

  Jag har aldrig hört från borgerligt håll en sådan redovisning. Det är ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av S-politiken.

  Lena Sommestads entusiastiska anförande var en Aha- upplevelse. Jag erinrade mig Anna Lindhs och Olof Palme klara och intensiva tal när jag lyssnade på Lena.

  Comment by Tord Oscarsson — 2011 02 16 22:27 #

 5. Jag gläder mig också åt att högergiren verkar vara ett avslutat kapitel för partiet. Gäller att extrakongressen ser till att vi får en partiledning som läser rapporten och så smått börjar anpassa politiken därefter.

  Comment by Britta Sethson — 2011 02 16 23:19 #

 6. Gud bevare (S) från ännu ett val som blåkopia!
  Att chefskopist Östros med gubbtrust hålls tillbaka, är ett överlevnadskrav, annars får på sikt även (S) slåss med (C) om bottenskrapet efter (M).
  Enda vitala skönjbara är vitamininkuren Lena Sommestad:

  a) miljöprofil (miljöminister 2002-2006)
  b) kvinna (jämställdhetsmerit)
  c) modig (distanserar sig från krigshärden Mitten)
  d) enda med ett yrke (professor utan politiska meriter)
  e) medial (behaglig framtoning och vägvinnande yttre)
  f) ärlig (enda med kurage nog att markera ledarambition)
  g) kunskaper och bred bildning (här utan konkurrens)
  h) visionär (starka framtidskoncept, inga efterapningar)
  i) ekonomiexpert (professur i ekonomi)
  j) riksbanksfullmäktig (tung merit och nyttig förbindelse)
  k) framtidsspecialist (generaldirektör för Framtidsinstitutet)
  l) personkemist (starkt nätupprop agerar hårt för henne)
  m) intuition (ende ministern på folkets sida i EMU-val)
  n) integritet (ärligt lojal mot sin övertygelse, se ovan)
  o) orädd (se ovan: trotsade Göran P 2003 – huuuh…)

  Sommestads blotta uppenbarelse doftar ymningt av vision–kraft-kompetens. Vem av alla duckande icke-kandidater kan matcha henne?
  Och ingen ska tala om för mig att hon inte når ut till de svenska köksborden 2014. Och där blandar kropp(s)egna dofter med stekt falukorv och Mamma Scan…

  Gissa också hennes stimulerande effekt på (S) gräsrötter?
  Eller om hennes välgörande naturkontrast till alla karriärspolitruker i partier och riksdag går hem brett?
  LS är naturlig, frank, uppriktig, förtroendeingivande samt folklig och verklighetsnära. Googla henne och njut. Eller kolla in sympatisörernas sajt ‘komigenlena.nu’

  Visserligen vann (M) tillräckligt många av oss på att kopiera (S), men detta houdinitrick går inte att upprepa, Tomas Östros m fl, särskilt inte reverserat!

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 17 9:48 #

 7. Begränsning av vinstuttag från friskolor låter bra, men är lätt att kringgå. Det går alltid att betala ut höga chefslöner och konsultarvoden.

  Comment by Anders Lotsson — 2011 02 17 13:33 #

 8. Till Anders Lotsson: Som du ser tror inte heller jag att det räcker med vinstbegränsning.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 17 13:43 #

 9. Till Rolf Liljeblad: Lena S var inte den enda minister som ”stod på folkets sida i EMU-val”. Som jag minns det var även Leif Pagrotsky tydlig med sitt motstånd. För övrigt skulle jag inte placera EMU-motståndet under rubriken ”intuition” utan snarare sunt förnuft.
  Annars håller jag med om att Lena Sommestad verkar både klok och sympatisk och skulle ha goda förutsättningar att ge socialdemokratin den nytändning den så väl behöver.
  Fast jag häpnade när hon i en DN-intervju tyckte att det bedrövliga rödgröna förslaget om fastighetsskatten var ”väl avvägt”. Sanningen är att det skulle ha ökat skillnaderna i boskatt mellan olika delar av landet och mellan olika upplåtelseformer och som grädde på moset gett 300 miljoner MINDRE i skatteintäkter. Väl avvägt?
  En annan partiledarkandidat, Veronica Palm, påstår i en intervju (DN 14 februari) att det var ”ett förslag som med kirurgisk precision var fördelningspolitiskt träffsäkert”. Gud bevare oss för att opereras av en läkare med den kirurgiska precisionen!

  Comment by Inga-Lisa Sangregorio — 2011 02 17 14:42 #

 10. Till Inga-Lisa Sangregorio och Rolf Liljeblad: Det var i själva verket så att en hel rad dåvarande och förutvarande socialdemokratiska statsråd och andra ledande partiföreträdare valde att frondera i EMU-frågan, utöver de av er båda nämnda Lena Sommestad och Leif Pagrotsky också till exempel Margareta Winberg, Marita Ulvskog, Morgan Johansson, Britta Lejon och Birgitta Dahl.

  Jag satt själv i den socialdemokratiska nej-ledningen. Vår kampanj betydde säkert en del för nej-segern, men till den mycket tydliga nej-övervikten bland socialdemokratiska väljare bidrog säkert också de kända socialdemokrater som legitimerade att man, just utifrån socialdemokratiska värderingar, kunde komma fram till att nej var det bästa alternativet.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 17 16:05 #

 11. Inga-Lisa S: tack för intresset och att till Sommestads kvalifikationer kunna lägga ‘intuition PLUS sunt förnuft’. Intuition är en starkare politisk gåva än sunt förnuft. Om EMU-knapptrycket var en konsekvens av ettdera eller båda är envars analys, tills dess ett långt partiledarskap tillåtits utvisa vilket! Och FÖRLÅT, Pagrotsky, mina tangentfeltryck om ‘e n d a nejrösten EMU’

  Ställer mig helt skräckslagen till ditt ”sanningen är…” om 300 MSEK i mindre fastighetsskatteintäkter m m inklusive osmakliga nedsablingar av Lena S + Veronica P. Dylika disparata ‘sanningar’ är som alltid politiska värderingar utifrån skribenters särintressen. Infamt av dig att påskina s-mp-v som fullblodsidioter. Dina teser visar sig också väl urtvättade i bonnier-/expressen-/DN-ägda Newsmill, där slutmålet är enda skatt =rak inkomstskatt 20% à la konkursboet Irland.

  Får man yrka att Enn Kokks trollstädpatrull RUT-rensar gamla omtuggade uppstötningar och tankesmedjeparoller i politiskt personkränkande repriser!!??

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 17 16:10 #

 12. Hej Enn Kokk!

  Jag såg i en tidigare text att du ställde dig bakom uppropet komigenlena.nu. Har du skrivit under där nu då?

  Comment by Ola Frithiofson — 2011 02 17 16:49 #

 13. Till Ola Frithiofsson: Jag har skrivit under en lokal skrivelse till partiets valberedning.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 17 17:49 #

 14. Det vore intressant att läsa ett par exempel på vad Enn Kokk anser att en Vänstergir heavy skulle innehålla.

  Comment by Jean — 2011 02 17 18:00 #

 15. Ju hårdare och mer sarkastisk kritik rapporten får i borgerliga media, desto bättre får den anses vara.

  Det som jag undrar över är, hur valet av partiledare skall knytas till slutsatserna. De förslag på namn som framförs hänger knappast samman med rapportens slutsatser; Österberg, Damberg, Eneroth m fl utan snarare dess motsatser.

  Comment by Nemokrati — 2011 02 17 19:48 #

 16. Till Jean: Heavy och heavy, men det var ju inte så länge sen socialdemokratin tyckte att skola, vård och omsorg mer eller mindre helt borde drivas, alltså inte bara finansieras, i offentlig regi. Och den ståndpunkten intar alltså inte den här rapporten.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 17 22:24 #

 17. Till Nemokrati: Jag har själv i mitt svar till Lena Sommestad tagit upp det här problemet. Rapporten går i rätt riktning, men ska den få verkan, måste dess värderingar omfattas också av den nya/nye partiledaren och den övriga partiledningen.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 17 22:29 #

 18. Jag tror att det som pågår är en skenprocess. Det är redan uppgjort att Primehögern tar över, det blir allt tydligare. Nu går Damberg ut på Facebook och säger att han ”ställer upp”, och i kvällens Debatt säger Belinda programledaren apropå ingenting att du är väl snart partiledare eller något liknande. Den här ”öppna” debatten är enbart till för att lugna opinionen och ge intryck av ”omorientering” men det är Prime (Svenskt Näringsliv) som tar hem spelet, det har de redan bestämt sedan länge och så kommer det också att bli. De var ju ute på betalt indoktrineringsuppdrag och hjärntvättade partidistrikten med Primes (Svenskt Näringslivs) ”tolkning” av valresultatet, en tolkning som har föga med verkliga förhållanden att göra.
  Men tack för svar Enn Kokk, det är trevligt med en bloggare som står i dialog med sina läsare.

  Comment by Nemokrati — 2011 02 17 23:19 #

 19. Namnet på den nye partiledaren skall tydligen helst komma som lite av en överraskning så man vågar knappt säga att Lena Sommerstad vore en mycket lämplig sådan, för då blir det väl inte så.
  Men partiet måste hitta sina rötter och de finns i de gamla värderingarna som en gång gjorde oss framgångsrika och som byggde på att alla var lika mycket värda och att varje enskild person har ett värde i sig. Nu gäller det bara att hitta fram till de frågor som är värdefulla och specifika för varje människa. I mitt fall tror jag att tiden är mer viktig än pengar för en stor del av löntagarkåren, liksom större personlig frihet och rätt till arbete, utbildning och bostad.

  Comment by Kevin Iversen — 2011 02 18 0:17 #

 20. Till Rolf Liljeblad, som tydligen vill ha censur av obehagliga sanningar.
  Så länge S vägrar att ta till sig ens rena fakta (mina siffror är hämtade från en annan rut-tjänst, nämligen riksdagens utredningstjänst) ser jag ingen framtid för partiet.
  De korrekta siffrorna är dessa:
  1. den högsta fastighetsskatten (numera kallad ”avgift”) är drygt 6 000 kronor för småhus och drygt 1 200 kronor för hyres- och bostadsrätter. En radhusägare i Botkyrka betalar alltså fem gånger högre skatt än den som äger en tjugomiljonersbostadsrätt på Strandvägen.
  2. den skillnaden var tydligen inte stor nog för de rödgröna, eftersom de ville sänka avgiften för hyres- och bostadsrätter och höja den för en del av småhusen, enligt egen uppgift för att åstadkomma ökad rättvisa och neutralitet
  3. den beräknade nettointäkten av skattehöjningen för ungefär en procent av småhusen i landet och knappt åtta procent av husen i Stockholms län var 300 miljoner kronor
  4. samtidigt skulle emellertid sänkningen för hyres- och bostadsrätter ge 500 miljoner mindre i skatteintäkter. Dessutom utvidgades den s k begränsningsregeln, vilket beräknades kosta ytterligare 100 miljoner
  5. jag vet inte hur den för mig okände Rolf Liljeblad räknar, men för den som inte fått sin räkneförmåga förblindad av missriktad partilojalitet blir nettot av detta minus 300 miljoner.
  Hur som helst var det fråga om felräkningspengar i statsbudgeten.Att gå till val på ett så dumt och onödigt förslag och – som Thomas Östros gjorde – dessutom påstå att pengarna (= minus 300 miljoner) behövdes för att ”rädda jobb och välfärd” säger mer än jag vill veta om den intellektuella nivån inom partiet. Och jag tycker det är illavarslande att ett par av huvudkandidaterna till posten som ny partiledare försvarar dessa fånigheter.

  Comment by Inga-Lisa Sangregorio — 2011 02 18 17:31 #

 21. NEMOKRATI river bland trivselkulisserna och befarar skenprocess och att högern light redan är binnikemaskerad i (S).
  Jag beundrar goda väderkorn och tror också du har rätt. Rest-(S) är idag en mediamarionett som ängsligt kråmar sig för gallup och det offentliga mittsamtalet, utan att nån längre vågar idéreferera – utöver Lena S.
  Fastän ≈40% av medborgarna är nyfattiga bredvid de allt rikare ≈60%. Samt ≈52% kvinnor och ≈95% miljömedvetna.
  Fattiga, kvinnor och miljöväljare klassar ut (M)s nyrika medelklass!!! Hur kan man tveka?

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 19 0:21 #

 22. INGA-LISA S: Jag tror inte du oroar dig nämvärt över vare sig intellektuella nivåer eller dina beskrivna oförmågor inom (S).
  Bedrägliga skenengagemang i motståndares hjärtebry är ett gammalt borgerligt infiltrationsknep, och är jag okänd men tydlig, så är din politiska anamnes välkänd och lättläst i hemtamare nätfora än Enns.
  Anständiga webtroll får också medverka, men inte i försåtliga kostymeringar med gömda svansar.

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 19 9:20 #

 23. Det skulle verkligen vara intressant att få veta vilken min ”politiska anamnes” är. Rolf Liljeblad är mig veterligt den första som tror sig kunna fastställa en sådan. Jag är en av de många som sörjer över att den vänster till vilken jag fortfarande räknar mig (jag har aldrig varit partiansluten) är så förblindad av sina egna vanföreställningar att den inte ens är i stånd att ta till sig rena fakta.
  Det skulle för övrigt vara intressant att veta vilken ”sanning” som du håller på i dag? Den som marknadsfördes före valet och bidrog till valförlusten? I så fall borde väl alla de partimedlemmar som efter valet förklarade att de inte trott på den politik som de gick till val på drabbas av din bannbulla? Dit hör så olika personer som Mona Sahlin, Thomas Östros och Morgan Johansson.
  Du kan hur som helst vara lugn: jag lovar att inte i fortsättningen förorena denna tydligen för de närmast troende reserverade debattplats. Men tänk på att resultatet av långvarig inavel inte brukar bli så lyckat.

  Comment by Inga-Lisa Sangregorio — 2011 02 19 15:56 #

 24. Till Inga-Lisa Sagregorio: Märk att jag själv – jag är ju den som driver den här bloggen – aldrig har försökt putta ut dig ur debatten.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 19 18:22 #

 25. INGA-LISA S: bröstar man sig i debatter, som du verkligen
  gör över stora utrymmen (precis som jag) och idiotförklarar personer, partier och politiska förslag, så får du också tåla smällar. Ynkedom att bli putt och tröstas av bloggpappa Enn!

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 19 20:56 #

 26. PS. Innan du checkade ut, ser jag att du också lyckades klämma in en sista spottloska till vänstervännerna:
  – långvarig inavel!
  Ta gärna med den varningen till hemmahamnen Newsmill, så försäkrar jag att inte bidra till denna bloggs inavel, ty jag tog en vänstersväng hit för bara en dryg månad sen. Sånt kallas annars nominellt för ”friskt blod”. DS.

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 19 21:12 #

 27. Det hade varit intressant att läsa Rolf Liljeblads eventuella sakliga argument mot Sagregorios resonemang.

  Comment by Jean — 2011 02 19 22:07 #

 28. JEAN: du kan inte gärna begära att även jag ska
  översvämma denna blogg med sakargumentation f-ö-r det rödgröna fastighetsskatteförslagets fördelningsinstrumentella precision? Enn Kokks ämnesområde är ‘Omstart för socialdemokratin’ och vi argumenterar alla frejdigt inför ett livsavgörande partiledarbyte. Jag förfäktar – omfångsrikt – Lena S som den optimala (S)- och sverigeledaren, samtidigt förlöjligar ILS kandidaterna Östros, Palms och ekonomiprofessor Sommestads räkneokunskaper före valet. Med välkänd manlig simultanoförmåga klarar jag bara att sakargumentera för det ena: framtidens Lena S – inte förfluten räkenskap.

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 20 8:21 #

 29. Mycket skikande för lite ull sa kärringen då hon klippt grisen.
  jag vill återgå till partiledardvalet. Har också fått en ”känsla av att Lena Är en rätt person.trots att jag inte sett henne tudligt visa sin åsikt i viktiga frågor. bland dem räknar jag privatiseringen och och blandekonomin eftersom dessa kan påverka övriga element Mycket. Dessa frågor tycks vara heta potatisar som inte många vilja ta i: Detta vill jag kalla feghet och en feg partiledare ska vi inte ha.
  Ett beslut om partiledare måste tas av alla ombud som skickas till kngresse och det är vi gräsrötter som ska ge dessa ombud klara direktiv om vilken partledare vi vill se. vi måste också se till att dessa ombud ite är medjamare som byter åsikt när de väl kommit fram.

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 20 13:22 #

 30. Får man anlägga ett litet större perspektiv på medias (särskilt borgerliga tidningars) enorma intresse för (s:s partiledardiskussion)??? Inför valet 2014 (liksom det 2018) undrar jag om inte partiledarstriden inom (v)är mer avgörande och mer värd medial uppmäkrsamhet. Om (v) genom ett val av den i norr så framgångsrike Sjöstedt får en partiledare som når upp Gudryn Schymans siffror (dvs under åtstramningen på 90-talet då också (s) krisade) och om (mp) fortsätter sitt intåg i omvärldskänsliga yngre grupperingar långt in i borgerligheten, så kan vi få se ett röd-grönt alternativ som mycket väl går om regeringsalliansen. – och detta även om (s) /gud hjälpe/ skulle backa ner till ett 20-25 procent-parti. SD:s intåg i riksdan har kastat om förutsättningarna, samtidigt som (c) och (kd) lever farligt kring och under 4 procent-gränsen. Hade f öv de rödgröna i senaste valet gått fram under egna partiflaggor hade vi nog haft en Sahlin-regering i dag. Profilering är budskapet och optimal sektionering av valmanskåren…och att framgångsrikt (mp)2014 skulle köra ett självmordrace och gå i koalition med (m) – tror nån på det?

  Comment by Anders Thunberg — 2011 02 20 14:38 #

 31. Är det verkligen ett större perspektiv att blanda in och börja snegla på andra partiers ev val av partiledare, samt börja diskutera ett socialdemokraterna på 20-25 procent.
  Den större frågan är hur vi ska återta ledarskapet
  och rädda landet från att bli den bananmonarki som håller på att utvecklas.
  SD har röstats in i riksdagen, Acceptera detta och dra den nytta av detta som går att dra. Det finns en anledning till att SD fick så många röster, den anledningen måste på något sätt elimineras, och detta måste ingå i den nya politiken.

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 20 16:41 #

 32. @åke norrman – ett socialdemokratiskt parti som tror på alla människors lika värde kan ALDRIG acceptera att SD får något inflytaNDe… så enkelt är det OCH LÅTSAS INTE ATT DU HAR NÅGOT MED (S) ATT GÖRA.

  Comment by Anders Thunberg — 2011 02 20 21:03 #

 33. @Anders Thunberg: Visst kan SAP återkomma till makten med ett väljarstöd på 20-25 procent.
  Men det blir inte mycket till socialdemokratisk politik om partiet med enbart 20-25 procent av väljarna bakom sig ska leda en trepartikoalition. Med sådana siffror blir MP och V tillsammans lika stora eller till och med större än SAP. Inte blir det mycket till socialdemokratisk politik då.
  Att MP dessutom kan tänka sig att gå högerut för att få igenom sina hjärtefrågor har vi ju redan sett.

  Comment by Jean — 2011 02 20 21:14 #

 34. Anders Thunberg: Du ska nog läsa allt jag skriver.
  SD är ett problem som måste tas på djupaste allvar,
  Att skrika vi tar inte ihand och vi kan aldrig acceptera att de får inflytande kommer inte att hindra att de får fler röster OCH inflytande.
  Ska vi förhindra detta måste vi se verkligheten i ögonen och eliminera deras bas. Ditt patent kommer inte att fungera.Beträffande min låtsaslek hoppas vi ses någon gång på S möte.

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 20 23:25 #

 35. Om det krävs SD för att fälla markandsfundamentalismen, så
  hoppa för f-n ner från alla höga hästar och piruetter för att
  med gemensamma krafter VÄLTA HÖGERN!!!
  Jimmie Åkesson gör inte tiondelen så stor skada för detta lands folkmajoritet – inkl invandrarna! – som Reinfeldt & Co.
  Och vad är det som är så förfärligt rasistiskt i att värna gamla fina kulturvärden från Erlanders tid? Det gör man redan i flertalet västländer, där man sjunger nationalhymnen med handen över hjärtat. Allra mest i Norge under rödgrönt (S)-kabinett.

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 20 23:29 #

 36. PS. Förlåt Enn! Nu överträdde jag den minfria ämnesgränsen och utlöser bloggens första tsunami?
  Det är helt OK om du tar bort detta inlägg – för husfridens
  skull. DS.

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 20 23:41 #

 37. Till Rolf Liljeblad: Du har en alldeles för idyllisk syn på SD. Men det är bra att du själv har slagits av att du nu dessutom är långt från ämnesgränsen till det som här skulle kommenteras, det vill säga mitt ursprungliga inlägg.

  Comment by Enn Kokk — 2011 02 21 9:32 #

 38. Tack, Enn, för att du inte strimlade mig. Det hade varit fortsatt rumsrent med hög svansföring. Men ditt vett och sans och rutinerade mentorskap är bloggens adelsmärke.
  Får jag avrunda övertrampet med profetian att förr eller senare kommer denna vidsynta blogg att debattera politikens intelligentaste instrument pragmatismen?
  Istället för att fortsätta skrika i högan sky på det nya hemska partiet, som fått sina flesta röster från den störste förloraren (S).

  Comment by Rolf Liljeblad — 2011 02 21 11:42 #

 39. Jag skulle säga att det ser ut som om ca 30% av svenska folket har en alltför idyllisk syn pa socialdemokraterna i nuläget …

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 02 21 16:55 #

 40. Disenfekit

  Det var en gång en arabisk ledare som tyckte att
  folket hade en alltför idyllisk syn på demokrati
  och opposision.
  Han är inte längre en arabisk ledare!

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 21 21:27 #

 41. Åke Norrman – Menar du han som med sitt parti var medlem i socialistinternationalen till alldeles nyligen ?

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 02 22 16:58 #

 42. Disenfekit:

  Du må välja vem du vill ,bara specifikationen stämmer in.

  Därmed avslutar jag.

  Comment by Åke Norrman — 2011 02 22 20:16 #

 43. Säger du det Åke Norrman / Rolf Liljeblad

  Comment by Jonny Disenfeldt — 2011 02 28 17:20 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^